Search result for

*bo*

(1081 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bo, -bo-
Possible hiragana form: *ぼ*
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aboutbit, small piece

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
de EHBO-kist (n ) ยาประจำบ้าน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
peek a boo[พีค อะ บู] (adv ) เล่น จะเอ๋

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
toboggon (n vt ) แผ่นกระดานลื่นหิมะ เล่นแผ่นกระดานลื่นหิมะ

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
boy(n) เด็กผู้ชาย
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
carambola(n) มะเฟือง
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
antibody(n name) สารภูมิต้านทาน
bookstore(n) ร้านหนังสือ
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
bottle cap(n jargon) ฝาขวด, crown cap
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, S. green bottle fly
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
poster boy(n phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์
unidentified body(n) ศพนิรนาม
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
bone meal(n) กระดูกป่น, S. ground bone
fabbo(adj slang) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, S. fabulous,
bog(n slang) ห้องส้วม , S. toilet, loo,
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog
harbor patrol(n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ
activated carbon(n) ถ่านกัมมันต์
nimboฝน, น้ำ (เป็น prefix ของเมฆที่สามารถก่อตัวให้เกิดฝนได้) เช่น The low, gray clouds that fill the skies are Nimbo stratus.
ferry boat(n) เรือข้ามฟาก
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., S. audio book
compact bone(n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น
spongy boneกระดูกที่มีลักษณะพรุน
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.
bog(n) ห้องส้วม เช่น We called them 'bogs' at school too. I tend to say 'loo' or 'toilet' now., S. toilet,
showboat(vt slang) ชอบอวด, ขี้อวด เช่น He wasn't showboating; he was trying to retain possession of the ball when facing the wrong way and heading into the United half of the pitch., S. show-off,
box spring(n) ฐานรองที่นอน โครงไม้รองที่นอน เช่น Are they looking for a wide selection of bed frames and box spring beds including metal bed frame, wood panel bed frame, and box spring metal bed frame?
sabotage(n) การบ่อนทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boa[N] งูเหลือม, See also: งูหลาม, งูเหลือม, Syn. boa constrictor
bob[VI] ผงกหัว
bob[N] สิ่งที่ห้อยอยู่และเด้งขึ้นเด้งลงเช่น ปอยผม
bob[N] การผงกศีรษะ, Syn. nod
bob[VI] ผลุบๆ โผล่ๆในน้ำ
bob[VI] เคาะเบาๆ เร็วๆ
bob[VT] ผงกศีรษะ, Syn. nod
bob[N] ผมทรงสั้นที่ตัดตรงแค่คาง, See also: ทรงผมแบบหนึ่ง, ผมบ๊อบ
bob[VT] ตัด(ผมคน, หางม้า)ให้สั้น, Syn. cut
bob[N] สิ่งที่ถูกตัดให้สั้นเช่น หางม้า หูสุนัข
bob[N] การศัลยกรรมจมูก (ภาษาไม่เป็นทางการ)
bob[N] หนึ่งชิลลิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิบสองเพนนี, Syn. shilling
bob[SL] เหรียญชิลลิง
bob[SL] 5 เพนนี
bob[SL] ไปชั่วระยะเวลาสั้นๆ, See also: ไปแป๊บเดียว, ไปเดี๋ยวเดียว
bod[N] คน (คำสแลง), See also: มนุษย์, บุคคล, Syn. chap
bod[SL] รูปร่าง, See also: รูปร่างดี
bod[SL] คน, See also: บุคคล
bog[N] ห้วย, See also: หนองน้ำ, บึง, Syn. marsh
boo[INT] เสียงร้องแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ
bop[N] การเต้นเพลงป็อบ
bop[VI] เต้นเพลงป็อบ
bot[N] คนขี้โกง
bot[N] ไข่ของแมลงชนิดหนึ่ง
bot[N] ไข่แมลง
bow[N] การโค้งคำนับ, See also: การน้อม, การก้มศีรษะ, Syn. nod
bow[VI] คำนับ, See also: น้อมศรีษะ, Syn. nod
bow[N] คันธนู, See also: คันศร, คันเกาทัณฑ์
bow[N] สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
bow[N] คันซอ
bow[VT] สีซอ
bow[N] คันธนู, See also: คันศร, หน้าไม้
bow[N] หูกระต่าย, See also: โบว์
bow[N] หัวเรือ, Syn. prow
box[N] กล่อง, See also: หีบ, ลัง, กลัก, คอก, Syn. container
box[VT] ใส่กล่อง, Syn. pack
box[N] ที่นั่งคนขับรถม้า
box[N] ช่องสี่เหลี่ยม
box[N] คอกสำหรับคนดูในโรงละคร, Syn. skybox
box[VI] ตบ, See also: ตี, ต่อยที่หู, Syn. slap
box[N] การตบ (ด้วยมือ), See also: การตี, การต่อย
box[VI] ต่อยมวย, Syn. fight, hit
box[N] การต่อย, See also: การตบ, Syn. fight
box[N] ต้นไม้ชนิดหนึ่ง, Syn. boxwood
box[N] ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องแกะสลักและไม้บรรทัด
box[SL] โทรทัศน์
box[SL] ช่องคลอด
box[SL] ทวารหนัก
boy[N] เด็กชาย, See also: พ่อหนู, เด็กผู้ชาย, Syn. lad, Ant. girl
boy[N] บ๋อย, See also: บริกร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
aboon(อะบูน') adv. prep. เหนือ, บน
aboral(แอบอ' รัล) adj. ว่งตรงข้ามหรือไปจากปาก
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
abought(อะบิท') pt. & pp. ของ aby
aboulia(อะบู' เลีย) n. abulia
abound(อะเบาดฺ') adj. อุดมสมบูรณ์,ดาดดื่น, มีมาก -aboundingly adv., Syn. teeming
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
above-groundเหนือหรือบนพื้นดิน
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
acetone bodiesดู ketone bodies
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
airborne(แอร์' บอร์น) adj. ลอยในอากาศ, ลงมาจากอากาศ,ร่อน,ขนมาทางอากาศ (in flight)
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
akimbo(อะคิม' โบ) adj. adv. เท้าสะเอว
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
amebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. amoebodyte
ameboid(อะมี' บอยดฺ) adj. amoeboid. -amoeboidism n.
amoebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. เซลล์เคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่คล้ายตัวอะมีบา พบในสัตว์ไร้กระดูกสันหลังหลายชนิด, Syn. amebocyte
amoeboid(อะมี' บอยด์) คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา -amoeboidism adj. การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่คล้ายการเคลื่อนที่ของอมีบา

English-Thai: Nontri Dictionary
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
abode(vt) pt และ pp ของ abide
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abort(vt) ทำแท้ง,รีดลูก
aborticide(n) การทำแท้ง
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
abound(vi) มาก,อุดมสมบูรณ์,ดกดื่น,ดาษดื่น
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
anklebone(n) ตาตุ่ม
anybody(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
arboreal(adj) เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
arbour(n) ซุ้มไม้,ต้นไม้
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
baboon(n) ลิงทโมน
backbone(n) กระดูกสันหลัง
bamboo(n) ไม้ไผ่
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
baseborn(adj) ซึ่งเกิดในตระกูลต่ำ
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
billboard(n) บอร์ด,กระดานปิดประกาศ
BLUE blue ribbon(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
boa(n) งูเหลือม
boar(n) หมี,หมูป่า
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
boarding(n) การกินอาหารนอกบ้าน
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล,ถนนกระดานไม้
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boast(vi,vt) คุยโว,โม้,โอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
boat(n) เรือ
boating(n) การพายเรือ,การแล่นเรือ
boatman(n) คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability of separation from the labour forceโอกาสที่จะออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
postabortal-หลังแท้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; Pneumohaemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, labor; pain, labourอาการเจ็บท้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, labour; pain, laborอาการเจ็บท้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmature labour; labour, postponedการคลอดเลยกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petty bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นนายทุนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
per bouche (L., Fr.)ด้วยปาก, ด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy, good-neighbourนโยบายเป็นเพื่อนบ้านที่ดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
possessor bona fide; bona fide possessorผู้ครอบครองโดยสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessor bona fideผู้ครอบครองโดยสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pocket boroughเขตเลือกตั้งใต้อิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pocket infrabony; pocket, intrabonyร่องลึกปริทันต์ใต้สันกระดูก, พ็อกเก็ตใต้สันกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharmaceutical botanyเภสัชพฤกษศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protracted labour; labour, prolonged; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perverse labourการคลอดผิดท่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace bondทัณฑ์บนให้รักษาความสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perone; bone, calf; fibula; paracnemidion; paracnemisกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic bone; basin; os pubisกระดูกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predelivery room; room, labor; room, labourห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of abodeสถานที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parabolaพาราโบลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parabolic antennaสายอากาศแบบพาราโบลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parabolic coneกรวยเชิงพาราโบลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
panel boardแผงไฟ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-obit bondข้อผูกพันที่จะชำระหนี้เมื่อบุคคลที่ระบุไว้ถึงแก่ความตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periphery; borderขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
puncture, cisternal; puncture, suboccipitalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, suboccipital; puncture, cisternalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerperal thrombosisภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probability of accession to the labour forceโอกาสที่จะเข้าสู่กำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
power boosterหม้อเสริมกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulse, boundingชีพจรเด้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postponed labour; labour, postmatureการคลอดเลยกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piastrinaemia; piastrinemia; thrombocythaemia; thrombocythemiaภาวะเกล็ดเลือดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piastrinemia; piastrinaemia; thrombocythaemia; thrombocythemiaภาวะเกล็ดเลือดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premature labour; labour, immatureการคลอดก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance bondกรมธรรม์ค้ำประกันการรับเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance bondหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political boundaryแนวแบ่งเขตทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebotomy; venesection; venotomyการผ่าหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent abodeถิ่นที่อยู่ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placeboยาหลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phanerogamic botanyพฤกษศาสตร์พืชมีเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posterior borderขอบด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior border positionตำแหน่งสุดขอบหลัง(ขากรรไกรล่าง) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pylethrombosisภาวะหลอดเลือดพอร์ทัลมีลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book-wormหนอนหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bookหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

Nonbook materialวัสดุไม่ตีพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Rare bookหนังสือหายาก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Banned bookหนังสือต้องห้าม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book exhibitionนิทรรศการหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Nonfiction bookหนังสือสารคดี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Comic bookหนังสือการ์ตูน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accession bookสมุดทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Banned bookหนังสือต้องห้าม
Banned book หมายถึง หนังสือต้องห้าม เป็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ถูกห้ามหรือถูกระงับโดยสถาบันทางศาสนาหรือโดยรัฐบาลด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เนื่องจากมีเนื้อหาที่ต้องคัดค้านหรือเป็นอันตราย โดยทั่วไปเป็นด้วยเหตุผลทางศาสนา ทางการเมือง หรือทางสังคม (เช่น The Grapes of Wrath, Leaves of Grass การปฏิวัติของจีน หลักลัทธิเลนิน) หนังสือต้องห้ามเป็นหนังสือที่ถูกห้ามนำเข้าไปไว้ในห้องสมุด ร้านหนังสือ หรือห้องเรียน เนื่องจากมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการโต้แย้ง การท้าทายในทางการเมือง ทางศาสนา หรือทางสังคม ในอดีตหนังสือต้องห้ามหลาย ๆ เล่มถูกเผาหรือถูกปฏิเสธการพิมพ์ การครอบครองหนังสือต้องห้ามถูกมองว่าเป็นการกระทำที่เป็นกบฏ หรือเป็นผู้มีความคิดเห็นนอกรีต ซึ่งบางครั้งอาจมีโทษทางกฎหมายถ้าละเมิด อย่างไรก็ตาม บางครั้งการห้ามก็อาจได้รับการยกเลิกได้เมื่อมีการท้าทายกันในศาล และศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการห้าม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fiction bookหนังสือบันเทิงคดี
หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งต้องการให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก อาจสอดแทรกความรู้และความคิดต่างๆ ไว้ด้วย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1 นวนิยาย เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยไม่เน้นความเป็นจริงหรือเนื้อหาสาระ

2 เรื่องสั้น เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนวนิยาย แต่มีเนื้อหาน้อยกว่านวนิยาย มักรวมหลายเรื่อง อยู่ในเล่มเดียวกัน

3 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาง่ายๆ หรือ เป็นหนังสือ ภาพการ์ตูน หนังสือประเภทนี้จะให้ความรู้ คติสอนใจ และสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Rare bookหนังสือหายาก
หนังสือหายาก Rarebook บทคัดย่อ หนังสือหายากกับการสืบค้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือหายากคือ

1 เป็นเอกสารปฐมภูมิ

2 มีประวัติการพิมพ์ที่สำคัญ เช่น ยุคสมัยของการพิมพ์ พิมพ์จำกัด ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

3 มีความโดดเด่นทางด้านเนื้อหา

4 สภาพรูปเล่มสมบูรณ์หรือคงสภาพสวยงามตามต้นฉบับ

5 เป็นหนังสือที่มีประวัติในการครอบครอง เช่นมีบุ๊คเพลตหรือบรรณสิทธิ์ มีลายมือของผู้เขียนหรือเจ้าของเดิม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference bookหนังสืออ้างอิง

Reference <b>bo</b>ok

หนังสืออ้างอิง คือ หนังสือที่มุ่งเสนอเรื่องราวความรู้พื้นฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ ในหลายสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง แต่กระทัดรัด ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่มแต่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่ต้องการเท่านั้น โดยเป็นหนังสือที่เขียนและรวบรวมขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ ขณะที่รูปเล่มส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ และหนากว่าหนังสือทั่วๆ ไป รวมถึงมีการพิมพ์ออกมาเป็นชุดๆ พร้อมทั้งมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้อ่าน เช่น การเรียงตามลำดับอักษร เหตุการณ์ เขตภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษเพื่อความสะดวกในการค้นหาเนื้อหา เช่น อักษรนำเล่ม คำนำนาง ดัชนีหัวแม่มือ สารบัญ ดัชนี ส่วนโยง

ประเภทของหนังสืออ้างอิง แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ เนื้อหาวิชา และ หน้าที่

1. เนื้อหาวิชา คือ หนังสืออ้างอิงทั่วไป ที่ให้ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดสาขาวิชา ซึ่งตรงข้ามกับหนังสืออ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา ที่ให้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. หน้าที่ คือ หนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงภายในเล่ม และ หนังสืออ้างอิงที่เป็นเครื่องชี้โยงไปหาข้อเท็จจริงในเล่มอื่น เช่น ดัชนีวารสารและบรรณานุกรม

หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549.

สารานุกรม เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการ, 2548-

หนังสือรายปี เช่น สยามออลมาแนค : สารนิเทศและปูมปฎิทินการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และข้อมูลสำคัญ. กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ, 2527-

อักขรานุกรมชีวประวัติ เช่น คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ของพระบาทสม เด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2534.

นามานุกรม เช่น สีดา สอนศรี. นามานุกรมหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528-

หนังสืออ้างอิงภูมิศาสตร์ เช่น Britannica Altas. Chicago : Encyclopedia Britannica, 1987.

หนังสือคู่มือ เช่น ทวี แก้วมณี, ธนญา ตรึงตราจิตกุล, ชัยยา ศรีอำไพ. หนังสือคู่มือมาตรฐานและการทดสอบเครื่องเรือน. กรุงเทพฯ : ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2549.

ดัชนีวารสาร เช่น ธำรงค์ ชูทัพ, สุดาวรรณ เครือพานิช. ดัชนีวารสารการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.

บรรณานุกรม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. บรรณานุกรม ดร.ป๋วย. [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. หนังสืออ้างอิง. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/index.html (สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Yearbookหนังสือรายปี

หนังสือรายปี (Yearbooks, Annuals, Almanacs) คือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดออกเป็นรายปี โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1. หนังสือรายปีของสารานุกรม (Encyclopedia Yearbook) เป็นหนังสือรายปีที่จัดทำขึ้นเพื่อเติมเนื้อหาของสารานุกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น American Annual, Britainnica Book of the Year

2. หนังสือรายปีที่สรุปข่าวและเหตุการณ์ในรอบปี ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเสนอในรูปของสรุปความเสนอเป็นรายสัปดาห์ เช่น World Almanac and Book of Facts, Siam Directory

Almanac ภาพจาก http://www.worldalmanac.com/world-almanac.aspx

3. หนังสือรายปีที่สรุปผลงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการสรุปผลงานประจำปีของหน่วยงานต่างๆ เช่น รายงานประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

NSTDA-Annual-Report [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Boolean operatorตรรกะบูลีน

ตรรกะบูลีน เป็นเทคนิคการสืบค้นแบบขั้นสูง (Advanced Search) ใช้สำหรับการสืบค้นที่มีคำสำคัญมากกว่าหนึ่งชุด หรือมีความต้องการในการค้นคืนมากกว่า 1 เงื่อนไข

ผู้ใช้สามารถป้อนคำค้น และเลือกระบุขอบเขต หรือเงื่อนไขของการสืบค้น โดยใช้คำในตรรกะบูลีนเป็นตัวเชื่อม ทำให้ผลการสืบค้นที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากกว่าการสืบค้นแบบพื้นฐาน (Basic Search)

คำในตรรกะบูลีน สำหรับเชื่อมคำหรือชุดคำสั่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน คือ and or not ซึ่งมีความแตกต่างกัน ในการใช้สืบค้นข้อมูล ดังนี้

1. and ใช้เชื่อมระหว่างคำค้นเพื่อให้ได้เรื่องที่แคบลง และตรงกับเรื่องที่ต้องการมากขึ้น ตัวอย่างเช่น bacterial cellulose and composite

2. or ใช้เชื่อมระหว่างคำค้นที่พ้องความหมายกัน หรือความหมายใกล้เคียงกัน จะได้ผลการค้นเป็นจำนวนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น cassava or tapioca

3. not ใช้นำหน้าคำค้นที่ไม่ต้องการ เป็นการค้นหาเรื่องหนึ่งที่ไม่มีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น cellulose not nanofiber

การสืบค้นแบบตรรกะบูลีน มักจะใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูล ที่ผู้ใช้มีประสบการณ์ ความชำนาญในการสืบค้นข้อมูล และมีความรู้ในหัวข้อเรื่องที่จะสืบค้นอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และตรงกับความต้องการมากที่สุด

ทั้งนี้การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้เทคนิคตรรกะบูลีนมีความสำคัญ เพื่อให้ผลการสืบค้นข้อมูลมีความแม่นยำและถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการฝึกฝนและสืบค้นบ่อยครั้งจึงจะมีความเชี่ยวชาญ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book of quotationหนังสืออัญพจน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book cardบัตรหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book caseตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book clothผ้าเย็บปกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book displayการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book endที่กั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book exhibitionการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ

ตัวอย่างการจัดนิทรรศการอ่านงานเขียนเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ :

<b>Bo</b>ok exhibition        <b>Bo</b>ok exhibition [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book fairงานแสดงหนังสือ, งานนิทรรศการหนังสือ
Book fair หมายถึง งานแสดงหนังสือ หรือ งานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือในสถานที่ที่ทีประชาชนสามารถไปร่วมงานได้โดยสะดวก

ความมุ่งหมายของงานนิทรรศการหนังสือเพื่อแสดงหนังสือใหม่ เพื่อเร้าใจให้ผู้ชมเกิดความสนใจในหนังสือได้รู้จักหนังสือใหม่ และอยากอ่านหนังสือต่างๆ มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่องให้เกิดกับผู้ชมต่อไป นอกจากนั้นในงานอาจมีการจำหน่ายหนังสือใหม่ และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบ เช่น การสนทนา การอภิปราย การโต้วาที การสาธิต การแสดงละคร การเล่าเรื่องหนังสือ เกมและการแข่งขันต่าง ๆ การทายปัญหา ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีงานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตหนังสือ และร้านหนังสือร่วมออกร้านเป็นจำนวนมาก เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานนิทรรศการหนังสือแฟรงค์เฟิร์ต ที่เป็นแหล่งตลาดสำคัญสำหรับสำนักพิมพ์ที่ต้องการซื้อและขายลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการแปลและเอกสิทธิ์อื่น ๆ ให้กับต่างประเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book jacketใบหุ้มปก
แผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ที่ใบหุ้มปกเสมอ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และนอกจากนี้ อาจจะมีข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่่อสำนักพิมพ์ ฉบับพิมพ์ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ราคาหนังสือ ข้อความแนะนำจากผู้เขียน เรื่องย่อของหนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ รายชื่อผลงานอื่นๆ ของผู้เขียนหรือของสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือนั้นๆ และอาจมีรายชื่อหนังสืออื่ืนๆ ในชุดเดียวกัน

<b>Bo</b>okJacket1
ภาพใบหุ้มปกหนังสือ จะมีภาพประกอบ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียน ปรากฏอยู่

<b>Bo</b>okJacket2
ภาพลักษณะทางกายภาพของใบหุ้มปกหนังสือ

<b>Bo</b>okJacket3
ภาพใบหุ้มปกหนังสือ จะมีคำวิจารณ์หนังสือ เลข ISBN เป็นข้อมูลอยู่ด้านหลัง ส่วนด้านหน้า มีภาพประกอบ ชื่อหนังสือ และชื่อผู้แต่ง
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book listรายชื่อหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book markที่คั่นหนังสือ
Book mark หมายถึง ที่คั่นหนังสือ ใช้เพื่อคั่นหน้าหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ เพื่อจะได้กลับมาอ่านหนังสือนั้นในคราวต่อไปได้ต่อเนื่องกัน ที่คั่นหนังสืออาจทำด้วยกระดาษแข็งหรือด้วยวัสดุอื่น เช่น ผ้า หนัง ริบบิ้น พลาสติก เหล็ก เป็นต้น โดยทำเป็นแถบยาว ที่คั่นหนังสือบางอันประดิษฐ์ตกแต่งทำด้วยมือมีลวดลายสวยงาม บางอันอาจมีคำขวัญเกี่ยวกับการอ่านหนังสือหรือข้อความอื่น ๆ ประกอบ ในหนังสือฉบับพิมพ์ที่มีราคาแพงมาก ใช้แถบริบบิ้นยาวกว่าหน้ากระดาษติดกาวไว้กับส่วนบนสุดของสันหนังสือเพื่อเป็นที่คั่นหนังสือของหนังสือเล่มนั้น ที่คั่นหนังสือเริ่มมีการผลิตออกมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันด้วยจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ทั้งในด้านการโฆษณาหนังสือ หรือเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ เป็นสินค้า และเป็นของสะสม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book numberเลขหนังสือ

Book number หมายถึง เลขหนังสือ หรือเลขผู้แต่งหนังสือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเลขเรียกหนังสือ (Call number) ประกอบด้วยเลขหมู่หนังสือ (Class number) และเลขหนังสือ โดยเลขหนังสือจะเป็นส่วนท้ายของเลขเรียกหนังสือ เลขหนังสือนี้ประกอบด้วยตัวอักษรจากชื่อผู้แต่งกับตัวเลขจำนวนหนึ่ง และบางครั้งรวมทั้งตัวอักษรซึ่งได้มาจากชื่อหนังสือด้วย เลขหนังสือมีประโยชน์ คือ ทำให้เลขเรียกหนังสือของหนังสือแต่ละเล่มมีความแตกต่างกัน และสามารถจัดเรียงตามลำดับบนชั้นได้ไม่ซ้ำกัน

ในต่างประเทศได้จัดทำเลขผู้แต่งหนังสือมานานแล้ว โดยเริ่มจาก ชาร์ล เอ คัตเตอร์ (Charle A Cutter) ได้จัดทำ Cutter’s Two Figure Author Table ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 ต่อมาเคท อี. แซนบอร์น (Kate E. Sanborn) ได้จัดทำ Three Figure Table ขึ้นจากคำแนะนำของคัตเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า Cutter-Sanborn Three Figure Author Table ดังนั้น จึงนิยมเรียกตารางเลขผู้แต่งที่แซนบอร์น คิดขึ้นนี้ว่า Cutter-Sanborn Table และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเลขผู้แต่งสมัยปัจจุบัน

ในประเทศไทยหอสมุดแห่งชาติได้นำแนวคิดจากตารางเลขผู้แต่ง Cutter-Sanborn Three Figure Author Table มาพัฒนาตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และเผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่างๆ อย่างแพร่หลาย จนในปี พ.ศ. 2528 หอสมุดแห่งชาติ จึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่า ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป (Thai Author Table) จากนั้นได้จัดพิมพ์เผยแพร่อีก 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2531, 2538 และ 2547 ตารางเลขผู้แต่งของหอสมุดแห่งชาติ ได้รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องจากเป็นคู่มือที่มีการกำหนดเลขไว้แน่นอน เรียงชื่อผู้แต่งตามพจนานุกรม โดยกำหนดเลข 3 หลักควบคู่กับชื่อผู้แต่ง นับเป็นคู่มือที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานมาก เมื่อเทียบกับการกำหนดเลขผู้แต่งโดยการบวกตัวเลขระหว่างตัวอักษรและสระประจำตัวผู้แต่ง

นอกจากนี้ยังมีเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยอื่น ๆ ที่ห้องสมุดหลายแห่งได้พัฒนาขึ้นใช้เอง ได้แก่

1) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของ หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3) เลขผู้แต่งภาษาไทยของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยที่ห้องสมุดต่างๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว

โดยทั่วไปเลขหนังสือประกอบด้วย เลขผู้แต่ง In general, book number = author number + title (or work) mark + edition mark + date of publication + volume number + copy number + anything else library policy dictates ตัวอย่างการให้เลขหนังสือ

หนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อจัดหมวดหมู่ในระบบ LC (ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน) ได้เลขเรียกหนังสือ ดังนี้

BF 408 เลขหมู่หนังสือ (Class Number)

ว716 เลขหนังสือ (Book number)

เมื่อหนังสือมีเลขหมู่หนังสือซ้ำกัน เลขหนังสือจะช่วยจัดลำดับหนังสือที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันบนชั้นได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น มีหนังสือที่มีเลขหมู่เดียวกันบนชั้น 5 เล่ม แต่มีผู้แต่งต่างกัน เมื่อจัดวางหนังสือบนชั้น จะนำมาจัดเรียงได้ ดังนี้

BF 408 BF 408 BF 408 BF 408 BF

ว 716 ว 447 ส 282 อ 113 อ 459

ในกรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือของผู้แต่งคนเดียวกันที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันและมีอยู่บนชั้นหลายเล่ม เกิดปัญหาในการจัดวางหนังสือบนชั้น จะใช้วิธีเพิ่มตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องต่อท้ายเลขหนังสือ เช่น

BF 408 BF 408 ดังนั้น จึงทำให้หนังสือสองเล่มนี้มีตำแหน่งที่วางโดยเฉพาะบนชั้นหนังสือ

อ 968 ค อ 968 จ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book pocketซองบัตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book reviewบรรณนิทัศน์, การวิจารณ์หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book and readingหนังสือและการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book scoutพ่อค้าหนังสือเก่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book selectionการเลือกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book shelfชั้นหนังสือ , ชั้นหนังสือ
Book shelf หมายถึง ชั้นหนังสือ เป็นอุปกรณ์ใช้จัดเก็บหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นในห้องสมุด ชั้นหนังสืออาจมีทั้งแบบยึดตายตัวและแบบปรับระดับชั้นวางได้ ชั้นหนังสือในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุควรปรับขยายช่วงชั้นได้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและจัดชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้มีที่ว่างจากขอบบนของชั้นหนังสือห่างจากหนังสือเล่มที่สูงที่สุดบนชั้นอย่างน้อยที่สุด 1 นิ้ว และ ไม่มีขอบหยาบหรือยื่นออกมาที่อาจสร้างความเสียหายให้กับการเย็บเล่มหนังสือในพื้นที่ที่ไม่สกปรก ในพื้นที่ที่มีมลพิษมากชั้นหนังสือควรเป็นแบบมีกระจกปิดด้านหน้า ด้านล่างของชั้นหนังสือควรให้สูง เหนือพื้นอย่างน้อย 6 นิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและป้องกันความเสียหายจากน้ำในกรณีที่เกิดน้ำท่วม ชั้นหนังสือควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนต่างๆ เช่น หม้อน้ำ เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้น การจัดชั้นไม่ควรวางติดกับผนังหรือใต้น้ำหรือท่อไอน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หนังสือถูกรังสีอัลตราไวโอเลต ชั้นหนังสือไม่ควรได้รับแสงแดดโดยตรง ห้องสมุดหลายแห่ง ๆ ใช้ชั้นเหล็กที่ปรับระดับได้และมีสีต่าง ๆ ในการจัดชั้นหนังสือ ส่วนชั้นเอียงใช้ในการจัดแสดงวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book talkการเล่าเรื่องหนังสือ
Book talk หมายถึง การเล่าเรื่องหนังสือ เป็นกิจกรรมที่จัดในห้องสมุด ร้านหนังสือ หรือสถาบันการศึกษาโดยมีผู้เขียนหนังสือ บรรณารักษ์ หรือบุคคลที่น่าสนใจอื่น ๆ มาอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือและอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือ จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจในการอ่านหนังสือ

ประเภทของหนังสือที่พิจารณาสำหรับนำมาใช้ในกิจกรรมการเล่าเรื่องหนังสืออาจประกอบด้วยหนังสือวรรณกรรม กีฬา นิยายอิงประวัติศาสตร์ นิยายวิทยาศาสตร์และจินตนาการ นิยายโรมานซ์ เทพนิยาย เรื่องสั้น เรื่องลึกลับ ผจญภัย สารคดี เรื่องสยองขวัญ ฯลฯ จำนวนหนังสือที่นำมาเล่าเรื่องขึ้นอยู่กับอายุของผู้ฟัง

แต่เดิมการเล่าเรื่องหนังสือทำกันในห้องเรียนสำหรับนักเรียน อย่างไรก็ตามการเล่าเรื่องหนังสือสามารถทำได้นอกห้องเรียนและทำได้กับกลุ่มอายุต่าง ๆ ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่นและผู้ใหญ่ การเล่าเรื่องหนังสือทำให้ผู้ฟังสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือที่ต้องการอ่านโดยทั่วไปการเล่าเรื่องหนังสือแบบยาวใช้เวลา 5 – 7 นาที และการเล่าเรื่องหนังสือแบบสั้นใช้เวลา 30 วินาที - 2 นาที [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book truckรถเข็นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book-wormหนอนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookbindingการเย็บเล่มหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookletจุลสาร, อนุสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book mobile libraryห้องสมุดเคลื่อนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)
Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ

ห้องสมุดในประเทศไทยนิยมการประทับตราเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ในหน้ารหัส (secret page) ของหนังสือเป็นส่วนมาก กลุ่มผู้ที่เริ่มใช้ bookplate ในประเทศไทย ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์

ตัวอย่างภาพ การแสดงกรรมสิทธิ์ของห้องสมุดหรือเจ้าของหนังสือ

<b>Bo</b>ok-Plate

กรมพระจันทบุรีนฤนาท ทรงใช้พระนาม "กิติยากรวรลักษณ์" เขียนแล้วซับให้เป็นรูปตะขาบ ด้านบนมีข้อความว่า "สุวิชาโน ภวํ โหติ"

ตัวอย่าง ภาพ Book plate ในกรมพระจันทบุรีนฤนาท

<b>Bo</b>ok-Plate2

รายการอ้างอิง

อัมพร ทีขะระ. 2523. ห้องสมุดหนังสือหายาก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Make your own book plate. 2010. http://sew-thrifty.blogspot.com [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
metabolites
metabolites
'bout (slang ) คำย่อของ about ;เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้บนอินเทอร์เน็ต ( * w *m iiiita)
See also: S. about,
a cut above (n) มีความเหนือกว่า
About to (slang ) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels.
bob (n vi slang ) ผู้หญิงอ้วน,มีเซ็ก,blowjob,เหี้ย! (คำด่าในแง่ลบ) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
Bob's your uncleสบายมาก, ไม่มีปัญหา
body corporateนิติบุคคล
body man[บอดี้แมน] (n jargon ) ผู้ช่วยส่วนตัวของนักการเมือง หรือ ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง (ศัพท์ในวงการเมืองอเมริกัน)
bodyboarding (n ) การเล่นกระดานโต้คลื่น
boff (vt slang) มีเซ็กส์กับ.., ฟัน, แอ้ม, อึ๊บ
See also: S. euphemism-sexual intercourse,
bokeh (n) การถ่ายรูปให้เป็นแบบชัดตื้น (หน้าชัดหลังเบลอ)
bombardier beetle (n ) แมลงตด
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด
bombshell (n ) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง
bond (n) ตราสารหนี้
BONDBONEBonding Graft Material
bone (n vt slang ) อึ้บ, แอ้ม
See also: S. To have sexual intercourse, To have sex with, the act of having sexual intercours
bonhomous[บอนเนมี่] (n ) ความรื่นเริง ความอ่อนโยน
boo (n jargon slang) คนรัก, แฟน
See also: S. girlfriend,
boo boo (n slang) แผล รอยถลอก รอยช้ำ (เด็ก ๆ ใช้)
book (n ) หนังสือ
boom (n ) เสาปั้นจั่น
boom stop แขนยก
boot campค่ายฝึกทหารใหม่
bootyhouse (n slang ) คุก, ตะราง
See also: S. jail,
bosun[โบซัน] (n ) สรั่งเรือ
Bothi treeต้นโพธิ์
bottom dead center (n) จุดศูนย์ตายล่าง (ลูกสูบเครื่องยนต์)
bottom of the ninth (n) ปลายอินนิ่งที่ 9 (ในการแข่งเบสบอล)
bougainvilleaเฟื่องฟ้า
bound (n ) ขอบเขต
bowler hatหมวกกลมทรงสูง
boxing gloves (n ) นวมสำหรับชกมวย
boxing pads (n ) เป้าล่อมวยสั้น
boy (n adj adv ) เด็กชาย
See also: A. @@@,
boy[บอย] เด็กผู้ชาย
brittle bonesโรคกระดูกพรุน
See also: S. osteogenesis imperfecta,
cabonation[คาบอเนชั่น] (n ) การอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำให้เป็นน้ำอัดลม,ความอิ่มตัวของกรดถ่าน,การเติมเกลือกรดถ่าน,การเป็นถ่าน
carambola (n) มะเฟือง
See also: S. starfruit,
Image:
Carbonic Anhydrase Inhibitors (CAIs)เป็นชั้นของยาที่ระงับกิจกรรมของคาร์บอ ในทางการใช้ทางคลินิกได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของโรคต้อหิน, ยาขับปัสสาวะ, ยากันชัก, ในการจัดการของเข่มาภูเขา, กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเป็นแผล, ความผิดปกติของระบบประสาท, หรือโรคกระดูกพรุน
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
chiclet keyboard (n slang ) คำสแลงของ "คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์" เนื่องจากปุ่มบนคีย์บอร์ดแต่ละปุ่มมีลักษณะคล้ายกับหมากฝรั่งยี่ห้อ Chiclet
collaboration[คอลลาโบเรชั่น] (n ) การร่วมมือ
cross-border (adj ) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ข้ามพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ, ระหว่างประเทศ, ที่ข้ามประเทศ, ที่ข้ามพรมแดน (ใช้นำหน้านามเท่านั้น)
early stage of labor (n ) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น
ebonay (n) ผู้หญิงที่มีสีผิวดำคล้ำ
embodied (n vt modal verb adv pron. ) ตัวตน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know what he did to those boys.ผมรู้สิ่งที่เขาทำกับเด็กพวกนั้น Haunted (2009)
I know about hollow creek and the cage.ผมรู้เรื่อง'Hollow Creek' และกรงขัง Haunted (2009)
You know about tommy?คุณรู้เรื่องทอมมี่? Haunted (2009)
Bringing the boy out.พาเด็กออกมา Haunted (2009)
You made your own son sit in front so the other boys would feel safe?นายจัดฉากให้ลูกชายของนาย นั่งในตอนหน้า เพื่อเด็กคนอื่น ๆ จะได้รู้สึกปลอดภัย? Haunted (2009)
You like little boys, don't you?นายชอบเด็กผู้ชาย ใช่มั๊ย? Haunted (2009)
What was it about them?มันเกี่ยวอะไรกับพวกเขา? Haunted (2009)
We both ran.เราทั้งคู่วิ่ง Haunted (2009)
I know what you want to talk about.เฮ้ ผมรู้ว่าคุณอยากพูดเรื่องอะไร Haunted (2009)
How is he supposed to think about anything else?เขาจะทำได้ยังไง ให้คิดถึงสิ่งอื่น Haunted (2009)
But we saved that boy.แต่เราช่วยเด็กได้ Haunted (2009)
I'm not about to stand by and watch this man kill himself.ผมจะไม่เพียงแค่ยืนรอ แล้วดูคน ๆ นี้ฆ่าตัวเอง Haunted (2009)
Five bodies all drained of blood?ห้าศพถูกดูดเลือดจนหมด? You're Undead to Me (2009)
And we both know it.และเราต่างก็รู้ด้วยกันทั้งคู่ You're Undead to Me (2009)
He could be craftier about it,เขาสามารถมีเล่ห์เหลี่ยมกับเรื่องนี่ You're Undead to Me (2009)
But i'm not gonna cry about it, either.แต่ฉันจะไม่เสียใจกับเรื่องนี้ด้วย You're Undead to Me (2009)
It's about time i get back to that.ถึงเวลาที่จะสานต่อแล้ว You're Undead to Me (2009)
Can we just not talk about it, ok?เราไม่พูดถึงเรื่องนี้กันได้มั้ย? You're Undead to Me (2009)
Donn't want to talk about damon.ไม่อยากพูดถึงเดม่อนอีกแล้ว You're Undead to Me (2009)
I don't want to talk aboutไม่อยากจะพูดถึง... You're Undead to Me (2009)
Which means i'm not talking boy problems with you.หมายความว่าฉันจะไม่คุยเรื่องปัญหาเด็กหนุ่มกับคุณ You're Undead to Me (2009)
But what do we know about him, really?แต่เรารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเขาบ้างล่ะ? เอาจริงๆ เลยนะ You're Undead to Me (2009)
And we can talk about it?และเราจะพูดถึงเรื่องนั้นกัน You're Undead to Me (2009)
But every instinct in my bodyแต่ทุกสัญชาตญาณในตัวฉัน You're Undead to Me (2009)
What about the watch?แล้วเรื่องนาฬิกาล่ะ? You're Undead to Me (2009)
Only tonight, it is unfortunately storboboht.เพียงแต่คืนนี้ต้องใช้ สตอร์บอบอทแทน You're Undead to Me (2009)
Tries to change everything about me.พยายามมาเปลี่ยน ฉันในทุกเรื่อง You're Undead to Me (2009)
As far as music, it's pretty much across the board.แล้วยังมีดนตรีอีก มีมากมายเลยบนชาร์ต You're Undead to Me (2009)
About yourself, aren't you?เกี่ยวกับตัวเอง ไม่ใช่รึ? You're Undead to Me (2009)
As long as you keep lying to yourself about what you are.ตราบเท่าที่นายยังคงโกหกตัวเอง ในสิ่งที่นายเป็น You're Undead to Me (2009)
Well, i--i thought it was somebody i knew.อืมม ผม--ผมคิดว่าเขา เป็นใครบางคนที่ผมรู้จัก You're Undead to Me (2009)
I stayed at the salvatore boarding house.ผมพักอยู่ที่ลานบ้าน ครอบครัวซาลวาทอร์ You're Undead to Me (2009)
I'm just trying to learn more about you.ฉันแค่อยากรู้จังคุณ ให้มากขึ้นไปอีกหน่อย You're Undead to Me (2009)
[both chuckle][หัวเราะ] You're Undead to Me (2009)
Boy:โย! You're Undead to Me (2009)
Uh, a very reluctant maybe to both.อ่าา อึดอัดใจตอบจัง แต่ก็พอเป็นไปได้ทั้งสองทาง You're Undead to Me (2009)
You won't remember what you're about to do.คุณไม่ต้องจำอะไร ในสิ่งที่ไม่ต้องจำ You're Undead to Me (2009)
What am i about to do?แล้วฉันต้องทำอะไร? You're Undead to Me (2009)
Bonnie!บอนนี่! You're Undead to Me (2009)
Bonnie!บอนนี่! You're Undead to Me (2009)
Bonnie!บอนนี่! You're Undead to Me (2009)
Nobody else saw, did they?ไม่มีคนอื่นเห็นนะ ใช่มั้ย? You're Undead to Me (2009)
Don't tell anybody.อย่าไปบอกใคร You're Undead to Me (2009)
At the old salvatore boarding house.ในลานบ้านหลังเก่า ครอบครัวซาลวาทอร์ You're Undead to Me (2009)
About your dark period growing up.ในช่วงชีวิตเติบโต อย่างมืดมน You're Undead to Me (2009)
If i want to feel like crap about myself,ถ้าฉันจะรู้สึกว่าเหมือนชีวิตไร้ค่า You're Undead to Me (2009)
Reporting to you from the salvatore boarding house,รายงานจากลานบ้าน ของครอบครัวซัลวาทอร์ You're Undead to Me (2009)
Ok, they're bringing out the bodies.โอเค พวกเขากำลัง นำศพออกมา You're Undead to Me (2009)
Anything you want to talk about?มีอะไรอยากคุยกับแม่มั้ย? You're Undead to Me (2009)
Is it a boy thing?เรื่องของผู้ชายรึเปล่า? You're Undead to Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bo1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
bo1980 was the year when I was born.
bo2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
bo2. Sew together the shoulder of the garment body.
bo4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
bo67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
boA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
boA baby boy was born to them.
boA baby deer can stand as soon as it is born.
boA baby was born to them.
boA bad cold is going about now.
boA balance of mind and body.
boA bear will not touch a dead body.
boA beautiful rainbow is spanning the sky.
boA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
boA big red fish is swimming about in the pond.
boA big wave swept the man off the boat.
boA bird soared above.
boA boat capsized.
boA boat suddenly appeared out of the mist.
boA bone stuck in my throat.
boA bonus was received.
boA book bound in leather.
boA book can be compared to a friend.
boA book descriptive of the wonders of nature.
boA book dropped from the shelf.
boA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
boA book is lying on the desk.
boA book is made of paper.
boA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
boA book not worth reading is not worth buying in the first place.
boA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
boA book worth reading is worth reading twice.
boA book written in a colloquial style.
boAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
boAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
boAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
boAbout all, take care of yourself.
boAbout an hour's walk brought us to the lake.
boAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
boAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
boAbout face!
boAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
boAbout how long will it take?
boAbout how many days will it take to get there?
boAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
boAbout how much will I have to pay for all the treatments?
boAbout how much will it cost?
boAbout how much would a taxi be from here?
boAbout one hundred and fifty dollars altogether.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังกล่าวข้างต้น[PRON] abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
ชั้นผู้น้อย[N] subordinate, See also: inferior, low ranker, Ant. ชั้นผู้ใหญ่, Example: ในปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการผู้น้อยยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ, Thai definition: ผู้น้อย, ผู้ที่มียศต่ำกว่า, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ตำรับ[N] text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
ตู้เอทีเอ็ม[N] Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
น่าเอือมระอา[ADV] tediously, See also: tiresomely, boringly, Syn. น่าเบื่อ, Example: อาจารย์ประจำวิชาส่ายหน้าอย่างน่าเอือมระอาที่นักเรียนพากันไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
ผู้ยืม[N] borrower, Syn. ผู้ขอยืม, คนยืม, Ant. ผู้ให้ยืม, Example: เมื่อยืมหนังสือ ทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ยืมไว้ด้วยทุกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นำของผู้อื่นมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน
ผู้ออกคำสั่ง[N] commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count unit: คน
ยังผล[V] cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai definition: ก่อให้เกิดผล
ล้มกระดาน[V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ห่วงหาอาทร[V] be concerned with, See also: be concerned about, be anxious about, worry about, Syn. ห่วงใย, Example: พ่อแม่ห่วงหาอาทรลูกอยู่เสมอ
ห้าว[ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
อุโบสถ[N] ubosot, Syn. โบสถ์, Example: พระพุทธชินราชจำลองปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามที่กรุงเทพฯ, Thai definition: สถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมกันทำสังฆกรรมต่างๆ
อุโบสถ[N] ubosot (the eight commandments), Thai definition: เรียกการรักษาศีล 8 ของคฤหัสถ์ว่า การรักษาอุโบสถ
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
แกนนำ[N] mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
ข้าวต้มกุ๊ย[N] rice gruel, See also: boiled rice, rice congee, Example: อาหารเช้าบนรถไฟเป็นข้าวต้มกุ๊ยร้อนๆ กินกับหมูหยอง, Thai definition: ข้าวต้มขาวที่กินกับกับข้าว
ค่ายมวย[N] boxing camp, Example: ผู้จัดการค่ายมวยถูกจับกุมในสนามมวยลุมพินี, Count unit: ค่าย, แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ฝึกซ้อมมวย, ที่เก็บตัวนักมวย
คิดผิด[V] be misled, See also: be misguided, have a wrong idea about, Ant. คิดถูก, Example: เราไม่ควรปักใจปรักปรำใคร เพราะคนเราคิดถูกคิดผิดกันได้, Thai definition: คิดตัดสินใจไม่ถูกต้อง
คุยนักคุยหนา[V] brag, See also: boast, talk big, swagger, vaunt, Syn. คุยโว, คุยโต, Example: เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น, Thai definition: บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า
คู่ซ้อม[N] boxing partner, See also: sparring partner, Example: นักมวยกำลังซ้อมมวยกับคู่ซ้อมสามคน, Count unit: คู่, Thai definition: คนที่ฝึกเล่นร่วมกัน
คู่ซี้[N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
เคืองแค้น[V] be offended, See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant, Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น, Example: คุณจุ๋มต้องตกระกำลำบากทั้งยามแต่งยามร้าง จะไม่ให้เธอเคืองแค้นกระไรได้, Thai definition: ไม่พอใจเพราะทำไม่ดีต่อตนหรือผู้ใกล้ชิด
ชกลม[V] perform shadow-boxing, Example: เขาเริ่มเมื่อยเมื่อชกลมได้ 10 ครั้ง, Thai definition: ซ้อมชกลำพังคนเดียว ไม่มีคู่ต่อสู้หรือกระสอบทรายให้ชก
เช็คเด้ง[N] bounced cheque, See also: bounced check, bad cheque, Syn. เช็คสปริง, Example: ตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหาในคดีเช็คเด้ง, Thai definition: เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน, Notes: (ปาก)
ตลาดนัดแรงงาน[N] labour market, Example: มหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดแรงงานโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทมารับสมัครงานมากมาย, Thai definition: แหล่งพบปะเพื่อการจัดหา สมัครหรือว่าจ้างแรงงาน
ถือเป็นอารมณ์[V] take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
ถือวิสาสะ[V] make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
นุ่งน้อยห่มน้อย[V] be in the buff, See also: leave one's body bare, Example: นางแบบนุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายแบบปฏิทินสุรา, Thai definition: เกือบไม่ได้นุ่งอะไรเลย
บ้าเห่อ[V] be crazy about, See also: follow a craze, be faddy/faddish about, Example: พ่อบ้าเห่อรถคันใหม่มาก, Thai definition: ชอบอวดของที่ได้มาใหม่, เห่อตามสมัยนิยม
เพื่อนซี้[N] close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
ภาษากาย[N] body language, Example: ภาษาพูดนั้นสื่อความคิด แต่ภาษากายสื่อความรู้สึกได้ลึกซึ้งยิ่งกว่า, Thai definition: การใช้ความเคลื่อนไหวหรือท่าทางของร่างกาย สื่อให้ผู้คนเข้าใจตามความต้องการ
แม่ไม้[N] martial art of Thai boxing, See also: Muay Thai art, Example: ชาวต่างชาตินิยมเรียนศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยมากขึ้น, Thai definition: ท่าแม่แบบของศิลปะป้องกันตัว
เอียน[V] be bored, See also: be fed up with, be sick of, be satiated with something, Syn. เหม็นเบื่อ, เบื่อ, Example: ฉันเอียนกับถ้อยคำยกยอของหล่อนเต็มที, Thai definition: ไม่ชอบสิ่งที่มีมากไป แม้จะเป็นสิ่งดี
กปร.[N] Office of the Royal Development Projects Board, See also: ORDPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กสร.[N] Department of Labour Protection and Welfare, Syn. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จท.[N] The Harbour Department, See also: HD., Syn. กรมเจ้าท่า
ด.ช.[N] boy, Syn. เด็กชาย
ดีเอ็นเอ[N] DNA, See also: deoxyribonucleic acid, Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก
บีโอไอ[N] BOI, See also: Board of Investment, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ป.ป.ส[N] Office of the Narcotics Control Board, See also: ONCB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
รส[N] Ministry of Labour and Social Welfare, Syn. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สกท.[N] Office of the Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกท.[N] Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สคบ.[N] Office of the Consumer Protection Board, See also: OCPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สศช.[N] Office of the National Economic and Social Development Board, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไอเอสบีเอ็น[N] International Standard Book Number, See also: ISBN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
เครื่องทุ่นแรง[N] laboursaving device, Syn. เครื่องมือทุ่นแรง, Example: ก่อนจะจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อซื้อเครื่องทุ่นแรง คุณจะต้องเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของเครื่องทุ่นแรงเหล่านั้น
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[N] laboratory instruments, Example: การวัดความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ เน้นให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังเกตและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
ไอ้น้อง[n.] (ainøng) EN: kid ; boy   
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อ่าน[v.] (ān) EN: read   FR: lire ; bouquiner (fam.)
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อนามัยดี[adj.] (anāmai dī) FR: sain ; en bonne santé
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ่างล้างหน้า[n.] (āng lāng nā) EN: washbasin ; sink   FR: lavabo [m]
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อ้าปาก[v. exp.] (ā pāk) EN: open the mouth   FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable   FR: bon ; délicieux
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent
อารมณ์ดี[n. exp.] (ārom dī) EN: good mood   FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth   
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning   FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
อัดลม[n.] (atlom) EN: carbonated water ; soda water ; soda   
อะตอมคาร์บอน[n. exp.] (atǿm khābǿn) FR: atome de carbone [m]
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
อัฐิ[n.] (atthi) EN: ashes ; bones   FR: cendres funéraires [fpl]
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood   FR:border
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world   
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บ้าย[v.] (bāi) EN: smear ; daub   FR: barbouiller ; souiller
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch   
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
ไบคาร์บอเนต[n.] (baikhābønēt) EN: bicarbonate   FR: bicarbonate [m]
ใบกู้เงิน[n. exp.] (bai kū ngoen) EN: bond debenture   
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body   
ใบโพ[n. exp.] (bai phō) EN: pipal leaf ; bo leaf   
ใบประกัน[n. exp.] (bai prakan) EN: guarantee   FR: bon de garantie [m] ; certificat de garantie [m]
ใบเรือ[n. exp.] (bai reūa) EN: sail (of a sailboat)   FR: voile (de bateau) [f]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BO    B OW1
BOX    B AA1 K S
BOM    B AA1 M
BOG    B AA1 G
BOL    B AA1 L
BON    B AA1 N
BOY    B OY1
BOK    B AA1 K
BOB    B AA1 B
BOP    B AA1 P
BOW    B AW1
BOE    B OW1
BOW    B OW1
ABO    AA1 B OW0
BOO    B UW1
BOA    B OW1 AH0
BOS    B AA1 S
BOBO    B OW1 B OW0
BOGE    B OW1 JH
BOIK    B OY1 K
BOIS    B W AA1
BOAN    B OW1 N
BOLL    B OW1 L
BOEN    B OW1 N
BOIL    B OY1 L
BOAL    B OW1 L
BOES    B OW1 Z
ABOU    AH0 B UW1
BOBE    B OW1 B
BOFF    B AO1 F
BOLF    B OW1 L F
ALBO    AE1 L B OW0
BOER    B AO1 R
BOLA    B OW1 L AH0
BOLZ    B OW1 L Z
BOAR    B AO1 R
BODY    B AA1 D IY0
BOBB    B AA1 B
BOHM    B AA1 M
BOCA    B OW1 K AH0
BOGS    B AA1 G Z
BOLD    B OW1 L D
BODE    B OW1 D
BOLE    B OW1 L
BODI    B OW1 D IY0
BODO    B OW1 D OW0
BOHL    B OW1 L
BOHN    B OW1 N
BOAS    B OW1 AH0 Z
BOLT    B OW1 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bo    (uh) (b ou1)
Abo    (n) (a1 b ou)
Bob    (n) (b o1 b)
boa    (n) (b ou1 @)
bob    (v) (b o1 b)
bog    (v) (b o1 g)
boh    (uh) (b ou1)
boo    (v) (b uu1)
bow    (v) (b ou1)
bow    (v) (b au1)
box    (v) (b o1 k s)
boy    (n) (b oi1)
bono    (n) (b ou1 n ou)
Boyz    (n) (b oi1 z)
Abos    (n) (a1 b ou z)
Boer    (n) (b ou1 @ r)
Bonn    (n) (b o1 n)
boar    (n) (b oo1 r)
boas    (n) (b ou1 @ z)
boat    (v) (b ou1 t)
bobs    (v) (b o1 b z)
bode    (v) (b ou1 d)
body    (n) (b o1 d ii)
bogs    (v) (b o1 g z)
bogy    (n) (b ou1 g ii)
boil    (v) (b oi1 l)
bold    (j) (b ou1 l d)
bole    (n) (b ou1 l)
boll    (n) (b ou1 l)
bolt    (v) (b ou1 l t)
bomb    (v) (b o1 m)
bond    (v) (b o1 n d)
bone    (v) (b ou1 n)
bony    (j) (b ou1 n ii)
boob    (v) (b uu1 b)
book    (v) (b u1 k)
boom    (v) (b uu1 m)
boon    (n) (b uu1 n)
boor    (n) (b u@1 r)
boos    (v) (b uu1 z)
boot    (v) (b uu1 t)
bore    (v) (b oo1 r)
born    (v) (b oo1 n)
bosh    (n) (b o1 sh)
boss    (v) (b o1 s)
both    (j) (b ou th)
bout    (n) (b au1 t)
bowl    (v) (b ou1 l)
bows    (v) (b ou1 z)
bows    (v) (b au1 z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国防[こくぼう, kokubou] (n) ป้องกันประเทศ
死亡[しぼう, shibou] (n) ตาย
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] (n) เมนบอร์ด(คอมพิวเตอร์)
継母[けいぼ, keibo] (n) แม่เลี้ยง
予防[よぼう, yobou] (vt) ป้องกัน
登る[のぼる, noboru] (vt) ปีน
自由貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
忘年会[ぼうねんかい, bounenkai] (n) งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
牧師[ぼくし, bokushi] (n) บาทหลวง,ผู้สอนศาสนา
南瓜[かぼちゃ, kabocha] (n) ฟักทอง
赤ん坊[あかんぼう, akanbou] (n) ทารก
土木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา
[ぼく, boku] (n) สรรพนามบุรุษที่ 1 สำหรับผู้ชาย, สุภาพน้อยกว่า わたし
泥棒[どろぼう, dorobou] (n) ขโมย, โจร
寝坊[ねぼう, nebou] (n) การตื่นสาย
お絞り[おしぼり, oshibori] (n) ผ้าเช็ดมือ
冷房[れいぼう, reibou] (n) เครื่องปรับอากาศ, แอร์ (ทำความเย็น), See also: A. 暖房,
暖房[だんぼう, danbou] (n) เครื่องทำความร้อน, เครื่องทำความอุ่น, ฮีทเตอร์, See also: A. 冷房,
[しぼ, shibo] (n) ลวดลาย
消防[しょうぼう, shoubou] (n) การดับเพลิง, แผนกดับเพลิง
桜んぼ[さくらんぼ, sakuranbo] (n) ลูกเชอร์รี่
片棒を担ぐ[かたぼうをかつぐ, katabouwokatsugu] (phrase) สมรู้ร่วมคิด
片棒[かたぼう, katabou] (n) มีส่วนร่วม,ผู้สมคบ,ผู้ร่วมมือ
食いしん坊[くいしんぼう, kuishinbou] (n adj) คนตะกละ, ตะกละ
消防士[しょうぼうし, shouboushi] (n) นักดับเพลิง
母音[ぼいん, boin] สระ
防錆油[ぼうせいゆ, bouseiyu] (n) น้ำมันกันสนิม
消防車[しょうぼうしゃ, shoubousha] (n) รถดับเพลิง
ダンボール[だんぼーる, danbo-ru] (n) กล่องกระดาษ
零す[こぼす, kobosu] (vi) ทำ...หก
盆踊り[ぼんおどり, bon'odori] (n) การร่ายรำบงโอะโดะริ
蜻蛉[とんぼ, tonbo] (n) แมลงปอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ぼかし[ぼかし, bokashi] (n) เงาเลือนๆ
防錆[ぼうせい, bousei] (n) กันสนิม
失望[しつぼう, shitsubou] (n) ความผิดหวัง , ความสิ้นหวัง
零す[こぼす, kobosu] ทำ...หก
貧乏[びんぼう, binbou] (n vt adj) ยากจน ตัวอย่าง 私がびんぼう人です。(ฉันเป็นคนจน)
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) กระทรวงกลาโหม
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ , See also: R. กระทรวง
隠れん坊[かくれんぼ(う), ] (n) การเล่นซ่อนหา
eg. 隠れん坊をする。 เล่นซ่อนหา
母数[ぼすう, bosuu] (n) ตัวแปร,พารามิเตอร์ (statistical) parameter
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] การซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันปัญหา
脂肪[しぼう, shibou] (n) ความอ้วนของร่างกาย
[ほぼ, hobo] (adv) เกือบจะ
防寒[ぼうかん, boukan] การป้องกันความหนาวเย็น
[つぼみ, tsubomi] (n) ดอกไม้ตูม ดอกไม้ืที่กำลังจะบาน คนที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่
線膨張係数[せんぼうちょうけいすう, senbouchoukeisuu] (n) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น
ボートネック[ぼーとねっく, botonekku] (name) เรือ
防止[ぼうし, boushi] การป้องกัน การยับยั้ง
火傷防止手袋[やけどぼうしてぶくろ, yakedoboushitebukuro] (n) ถุงมือกันไฟ
溺ぼれる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ , See also: R. indulge in, to be drown
溺れる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ , See also: R. indulge in, to be drown
テルテル坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) ตุ๊กตาไล่ฝน
素朴[そぼく, soboku] (adj) เรียบๆ ง่ายๆ พื้นๆ
膨潤[ぼうじゅん, boujun] การบวม,สิ่งที่พองหรือบวม
規模[きぼ, kibo] โครงร่าง แผน รูปร่าง
細胞[さいぼう, saibou] (n) เซลล์,หน่วยเล็กสุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
死亡[しぼう, shibou] เสียชีวิต
死亡[しぼう, shibou] การเสียชีวิต
菩薩[ぼさつ, bosatsu] (n) พระโพธิสัตว์ เช่น พระโพธิสัตว์กวนอิม = 観音菩薩 = かんおんぼさつ
母語[ぼご(โบโกะ), ] (n) ภาษาแม่
妨害[ぼうがい, bougai] รบกวน,ทำให้เป็นอุปสรรค
ぼやける[ぼやける, boyakeru] (vi vt adj ) (ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., S. . dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
土木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] วิศวกรรมโยธา
土木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n ) วิศวกรรมโยธา
土木工学者[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n ) วิศวกรโยธา
菩薩[ぼさつ, bosatsu] (n ) พระโพธิสัตว์ โพธิสัตว์
普賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n ) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา
絞り染め絹[しぼりそめきぬ, shiborisomekinu] (n ) ผ้าไหมชนิดหนึ่ง
熱膨張係数[ねつぼうちょうけいすう, netsubouchoukeisuu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวอันเนื่องมาจากความร้อน
膨張率[ぼうちょうりつ, bouchouritsu] (n ) อัตราการขยายตัว
ボーカル[ぼーかる, bokaru] (adj ) (โว'เคิล) adj. เกี่ยวกับเสียงเปล่ง,เกี่ยวกับเสียงพูด,เกี่ยวกับเสียงร้อง,แสดงด้วยวาจา. n. เสียงดังกล่าว,เสียงร้อง., S. . vocally adv.
ぶっきら棒[ぶっきらぼう, bukkirabou] (adj ) (เคิร์ท) adj. สั้น,ห้วน,หยาบ,ลุ่น, S. . curtness n. ดูcurt
絶望[ぜつぼう, zetsubou] (adj ) สิ้นหวัง
防具[ぼうぐ, bougu] (n ) ชุดเกราะ, เครื่องป้องกัน
暴動[ぼうどう, boudou] (n ) การจลาจล
ボールペン[ぼうるぺん, bourupen, bourupen , bourupen] (n ) ปากกา
時差ぼけ[じさぼけ, jisaboke] (n ) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน
凸凹[でこぼこ, dekoboko] ขรุขระ
岳母[がくぼ, gakubo] (n ) แม่สามี
酵母[こうぼ, koubo] (n ) ยีสต์
被服溶接棒[ひふくようせつぼう, hifukuyousetsubou] (n ) ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure
登る[のぼる, noboru] Thai: ปีน
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
掲示板[けいじばん, keijiban] Thai: ป้ายติดประกาศ English: bulletin board
及ぼす[およぼす, oyobosu] Thai: มีผลกระทบถึง
覚える[おぼえる, oboeru] Thai: จดจำ English: to remember
絞る[しぼる, shiboru] Thai: บิด English: to wring
絞る[しぼる, shiboru] Thai: คั้น
湧く[わく, waku] Thai: เดือด English: to boil
行方[ゆくえ, yukue] Thai: ตำแหน่งหรือสถานที่ที่คน ๆ นั้นอยู่ English: whereabouts
体内[たいない, tainai] Thai: ภายในร่างกาย English: inside the body
ぼろ布[ぼろきれ, borokire] Thai: ผ้าขี้ริ้ว English: an old rag
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
東京行き[とうきょういき, toukyouiki] Thai: (รถเมล์หรือรถไฟ)สายที่ไปโตเกียว English: Tokyo-bound
借りる[かりる, kariru] Thai: ยืม English: to borrow
境界線[きょうかいせん, kyoukaisen] Thai: แนวหรือเส้นแบ่งเขต English: boundary line
題目[だいもく, daimoku] Thai: ชื่อเรื่อง English: title of a book
[からだ, karada] Thai: ร่างกาย English: body
履く[はく, haku] Thai: สวม(กางเกง) English: to put on (lower body)
構う[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about
希望[きぼう, kibou] Thai: ความหวัง English: hope (vs)
希望[きぼう, kibou] Thai: ความใฝ่ฝัน
ノート[のーと, no-to] Thai: สมุดบันทึก บันทึก English: notebook
ノート[のーと, no-to] Thai: สมุดแบบฝึกหัด English: exercise book
以上[いじょう, ijou] Thai: (ที่กล่าวมา)ข้างต้น English: the above
炊く[たく, taku] Thai: หุง(ข้าว) English: to boil
家計簿[かけいぼ, kakeibo] Thai: สมุดบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายในครอบครัว English: household account book
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal
客船[きゃくせん, kyakusen] Thai: เรือผู้โดยสาร English: passenger boat
こぼす[こぼす, kobosu] Thai: ทำหก English: to spill
搾る[しぼる, shiboru] Thai: บิด English: to wring
搾る[しぼる, shiboru] Thai: คั้น English: to squeeze
[か, ka] Thai: บท(ในหนังสือ) English: counter for chapters (of a book)
回数券[かいすうけん, kaisuuken] Thai: ตั๋วราคาเดียวกันที่มีหลายใบขายเป็นชุดใช้สำหรับชำระค่าโดยสารเป็นต้น English: book of tickets
困る[こまる, komaru] Thai: ลำบากใจ English: to be bothered
誇る[ほこる, hokoru] Thai: อวด English: to boast of
生まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] Thai: กลับมาเกิดใหม่ English: to be born again
昇る[のぼる, noboru] Thai: (พระอาทิตย์)ขึ้น English: to arise
墓地[ぼち, bochi] Thai: สุสาน English: cemetery
墓地[ぼち, bochi] Thai: หลุมฝังศพ English: graveyard
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume
舞う[まう, mau] Thai: กระพือ English: to flutter about
遡る[さかのぼる, sakanoboru] Thai: ย้อนหลังไป English: to go back
遡る[さかのぼる, sakanoboru] Thai: ทวน(กระแสน้ำ) English: to go upstream
遡る[さかのぼる, sakanoboru] Thai: มีผลย้อนหลังตั้งแต่ English: to make retroactive
[ほん, hon] Thai: หนังสือ English: book
煮る[にる, niru] Thai: ต้ม English: to boil

German-Thai: Longdo Dictionary
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Bonnerชาวบอนน์
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
Kakaobohne(n) |die, pl. Kakaobohnen| เมล็ดโกโก้
Kaffeebohne(n) |die, pl. Bohnen| เมล็ดกาแฟ
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้น
Boden(n) |der, pl. Böden| ฐาน
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Kassenbon(n) |der, pl. Kassenbon| ใบเสร็จรับเงิน, See also: S. Quittung,
abonnieren(vt) |abonnierte, hat abonniert| บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก เช่น eine Zeitung abonnieren รับหนังสือพิมพ์ประจำ
im Aboที่บอกรับเป็นสมาชิก เช่น ein Magazin im Abo นิตยสารที่รับเป็นประจำ, See also: Related: abonnieren
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
Ellbogen(n) |der, pl. Ellbogen| ข้อศอก
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ
Bote(n) |der, pl. Boten| ผู้ที่ส่งข่าวสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
Geborgenheit(n) |die, nur Sg.| ความมั่นคง, ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย เช่น Geborgenheit ist ein Gefühl und eine Gewissheit kindlicher Sicherheit.
Bohne(n) |die, pl. Bohnen| ถั่ว
Angebot(n) |das, pl. Angebote| อุปทาน , See also: A. Nachfrage
Fragebogen(n ) |der, pl. Fragebögen| แบบสอบถาม เช่น Hallo, ich suche eine Software, mit der ich auf einfache Art und Weise Fragebögen erstellen kann., See also: S. der Fragenkatalog
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
bombardier käfer (n ) แมลงตด
Holunderblüte {f} [bot.][ดอกโฮลุนเดอร์] ทางเหนือ(ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่)เรียก "ดอกตูน" ทางยุโรปใช้ดอกแช่ในน้ำเย็นเพื่อนำมาผสมน้ำตาลทำน้ำเชื่อม, ทำไวน์, ทำ Schaumwein(GER), นอกจากดอกแล้ว ต้นและรากยังเป็นสมุนไพรโบราณของชาว Celtig fh;p
suboptimal {adj}ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด
U-Boot (n ) (Das) เรือดำน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
boxento box [Add to Longdo]
verbotvetoed [Add to Longdo]
Bolero {m}bolero [Add to Longdo]
Erle {f} [bot.]alder [Add to Longdo]
Leib {m}body [Add to Longdo]
beruhendbottomed [Add to Longdo]
offenunharbored [Add to Longdo]
reichlichabound [Add to Longdo]
vorzeitigabortive [Add to Longdo]
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]
Abbrechen {n}abort; abortion; cancellation [Add to Longdo]
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change [Add to Longdo]
Abbruchcode {m}abort code [Add to Longdo]
Abbruchgebot {n}demolition order [Add to Longdo]
Abbruchmakro {n} [comp.]abort macro [Add to Longdo]
Abdampfverlust {m}boil-off loss [Add to Longdo]
Abfahrtstafel {f}departure board [Add to Longdo]
Abfallkasten {m} am Lochstreifenstanzer [comp.]chadbox [Add to Longdo]
Abfüllanlage {f}bottling plant [Add to Longdo]
Abfüllbetrieb {m}bottling factory [Add to Longdo]
Abfülldatum {n}date of bottling [Add to Longdo]
Abfüllerfirma {f}; Abfüller {m} | Abfüllerfirmen {pl}bottler | bottlers [Add to Longdo]
Abgasturbolader {m}exhaust gas turbocharger [Add to Longdo]
Abgasturboläufer {m}exhaust gas turbo rotor [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (Linguistik)subordination [Add to Longdo]
Abhörkabine {f}listening booth [Add to Longdo]
Ablage {f}clipboard [Add to Longdo]
Ablaufplansymbol {n}flowchart symbol [Add to Longdo]
Abolitionist {m}abolitionist [Add to Longdo]
Abonnement {n} | Abonnements {pl} | im Abonnement beziehensubscription | subscriptions | to buy by subscription [Add to Longdo]
Abonnementserneuerung {f}renewal of subscription [Add to Longdo]
Abonnementspreis {m}subscription rate [Add to Longdo]
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen {pl}subscription performance | subscription performances [Add to Longdo]
Abonnent {m} | Abonnenten {pl}subscriber | subscribers [Add to Longdo]
Abordnung {f}delegacy [Add to Longdo]
Abordnung {f}; Delegation {f} | Abordnungen {pl}; Delegationen {pl}delegation | delegations [Add to Longdo]
Abordnung {f}; Delegation {f}deputation [Add to Longdo]
Aborigine {m}; Australischer Ureinwohner | Aborigines {pl}; Australische UreinwohnerAborigine | Aborigines [Add to Longdo]
Abort {m}; Abtritt {m}; Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]privy [Add to Longdo]
Abprall {m}rebound [Add to Longdo]
Abreißblock {m}tear-off notebook [Add to Longdo]
Abschaffung {f}; Aufhebung {f}; Beseitigung {f} | Beseitigung {f} von Handelsschrankenabolishment; abolition | abolition of trade barriers [Add to Longdo]
Abscheu {f}abomination [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}abomination [Add to Longdo]
Absprungbalken {m}take-off board [Add to Longdo]
Abstandsbolzen {m}distance bolt [Add to Longdo]
Abt {m} [relig.]abbot [Add to Longdo]
Abwehrstoff {m} | Abwehrstoffe {pl}antibody | antibodies [Add to Longdo]
Abtreiber {m}abortionist [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
boulot(n slang) |m| งาน, See also: S. travail,
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie
boire|je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent| ดื่ม
Image:
bonne année(phrase) สุขสันต์ปีใหม่
bonne santé(phrase) ขอให้มีสุขภาพที่ดี
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
boutique(n) |f| ร้านขายของ, ร้านค้า, See also: S. magasin,
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)
jambon(n ) |m| หมูแฮม, แฮม เช่น Tout est bon dans le jambon. Jambon blanc ou jambon fumé, en tranches ou en dés, chaud ou froid, le jambon est un trésor à la portée de tous.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
B細胞[ビーさいぼう, bi-saibou] (n) (See Bリンパ球) B cell; B lymphocyte [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds [Add to Longdo]
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
TCA回路[ティーシーエーかいろ, tei-shi-e-kairo] (n) (See トリカルボン酸回路) TCA (tricarboxylic acid) cycle [Add to Longdo]
T細胞[ティーさいぼう, tei-saibou] (n) (See Tリンパ球) T cell; T lymphocyte [Add to Longdo]
Uボート[ユーボート, yu-bo-to] (n) U-boat; submarine [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいぞ[, iizo] (int) way to go!; attaboy!; hear, hear! [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一年生[yī nián shēng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄕㄥ, ] annual (bot.) [Add to Longdo]
一愁莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, ] nothing one can do about it [Add to Longdo]
一意[yī yì, ㄧ ㄧˋ, ] focus; with complete devotion; stubbornly [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
一把死拿[yī bǎ sǐ ná, ㄧ ㄅㄚˇ ㄙˇ ㄋㄚˊ, ] stubborn; inflexible [Add to Longdo]
一拨儿[yī bō r, ㄧ ㄅㄛ ㄖ˙, / ] group of people [Add to Longdo]
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] exactly the same (成语 saw); carbon copy [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一氧化碳[yī yǎng huà tàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon monoxide CO [Add to Longdo]
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
一无所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, / ] to be completely ignorant about; not to know anything about [Add to Longdo]
一无是处[yī wú shì chù, ㄧ ˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] not one good point; everything about it is wrong [Add to Longdo]
一碗[yī wǎn, ㄧ ㄨㄢˇ, ] bowl [Add to Longdo]
一路平安[yī lù píng ān, ㄧ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] to have a pleasant journey; bon voyage [Add to Longdo]
一跃而起[yī yuè ér qǐ, ㄧ ㄩㄝˋ ㄦˊ ㄑㄧˇ, / ] to jump up suddenly; to bound up; to rise up in one bound [Add to Longdo]
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, ] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes [Add to Longdo]
一体[yī tǐ, ㄧ ㄊㄧˇ, / ] one body [Add to Longdo]
一点邻域[yī diǎn lín yù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ, / ] (math.) neighborhood of a point [Add to Longdo]
丁骨牛排[dīng gǔ niú pái, ㄉㄧㄥ ㄍㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞˊ, ] T-bone steak [Add to Longdo]
七嘴八舌[qī zuǐ bā shé, ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ, ] (saying) a discussion with everybody talking at once [Add to Longdo]
七政四余[qī zhèng sì yú, ㄑㄧ ㄓㄥˋ ㄙˋ ㄩˊ, / ] seven heavenly bodies and four imaginary stars (in astrology and fengshui) [Add to Longdo]
三位博士[sān wèi bó shì, ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] the Magi; the Three Wise Kings from the East in the biblical nativity story [Add to Longdo]
三八线[sān bā xiàn, ㄙㄢ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] thirty eighth parallel, forming the DMZ border between North and South Korea [Add to Longdo]
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
三氟化硼[sān fú huà péng, ㄙㄢ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄥˊ, ] boron trifluoride [Add to Longdo]
三略[Sān, ㄙㄢlu:e4, ] Three strategies, early Han dynasty book of military strategy by legendary Daoist immortal Huang Shihgong 黃石公; also called 太公兵法 [Add to Longdo]
三体问题[sān tǐ wèn tí, ㄙㄢ ㄊㄧˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] three-body problem (math. phys.) [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
上下[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] up and down; top and bottom; old and new [Add to Longdo]
上个[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, / ] first (of two parts); last (week etc); previous; the above [Add to Longdo]
上半身[shàng bàn shēn, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄣ, ] the upper body [Add to Longdo]
上司[shàng si, ㄕㄤˋ ㄙ˙, ] boss; superior [Add to Longdo]
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away [Add to Longdo]
上天入地[shàng tiān rù dì, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄖㄨˋ ㄉㄧˋ, ] lit. to go up to heaven or down to Hades; fig. whichever way, I don't care; to decide to go ahead without foreboding [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue [Add to Longdo]
上方[shàng fāng, ㄕㄤˋ ㄈㄤ, ] place above [Add to Longdo]
上界[shàng jiè, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄝˋ, ] upper bound [Add to Longdo]
上确界[shàng què jiè, ㄕㄤˋ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] supremum (math.); least upper bound [Add to Longdo]
上船[shàng chuán, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄢˊ, ] to get on the boat [Add to Longdo]
上身[shàng shēn, ㄕㄤˋ ㄕㄣ, ] upper part of the body [Add to Longdo]
上述[shàng shù, ㄕㄤˋ ㄕㄨˋ, ] above-mentioned [Add to Longdo]
上边[shàng bian, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up [Add to Longdo]
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, / ] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up [Add to Longdo]
上限[shàng xiàn, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ, ] upper bound [Add to Longdo]
上面[shàng mian, ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢ˙, ] on top of; above-mentioned [Add to Longdo]
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, / ] above; on top of; on the surface of [Add to Longdo]
下半身[xià bàn shēn, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄕㄣ, ] lower half of one's body [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アポート[あぽーと, apo-to] abort [Add to Longdo]
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check [Add to Longdo]
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard [Add to Longdo]
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window [Add to Longdo]
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window [Add to Longdo]
コールドブート[こーるどぶーと, ko-rudobu-to] cold booting [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
コンボリューション[こんぼりゅーしょん, konboryu-shon] convolution [Add to Longdo]
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service [Add to Longdo]
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary [Add to Longdo]
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
サーボ[さーぼ, sa-bo] servo [Add to Longdo]
サーボ機構[サーボきこう, sa-bo kikou] servomechanism [Add to Longdo]
システムボード[しすてむぼーど, shisutemubo-do] system board [Add to Longdo]
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball [Add to Longdo]
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer [Add to Longdo]
シンボリックデバッガ[しんぼりっくでばっが, shinborikkudebagga] symbolic debugger [Add to Longdo]
シンボル[しんぼる, shinboru] symbol (a-no) [Add to Longdo]
シンボルテーブル[しんぼるてーぶる, shinborute-buru] symbol table [Add to Longdo]
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
ジュークボックス[じゅーくぼっくす, ju-kubokkusu] juke-box [Add to Longdo]
スクラップブック[すくらっぷぶっく, sukurappubukku] scrapbook [Add to Longdo]
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device) [Add to Longdo]
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
チェックボックス[ちえっくぼっくす, chiekkubokkusu] checkbox [Add to Longdo]
ツールボックス[つーるぼっくす, tsu-rubokkusu] toolbox [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テキストボックス[てきすとぼっくす, tekisutobokkusu] text box [Add to Longdo]
デコンボリューション[でこんぼりゅーしょん, dekonboryu-shon] deconvolution [Add to Longdo]
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol [Add to Longdo]
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
コーヒー豆[コーヒーまめ, ko-hi-mame] Kaffeebohne [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
上す[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
上り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
上る[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
主謀者[しゅぼうしゃ, shubousha] Anfuehrer, Raedelsfuehrer [Add to Longdo]
乏しい[とぼしい, toboshii] unzureichend, knapp [Add to Longdo]
乱暴[らんぼう, ranbou] Gewalttat, Roheit, Unfug [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] Subskription, Abonnement [Add to Longdo]
予防[よぼう, yobou] Vorbeugung, Verhuetung, Vorsicht [Add to Longdo]
[ぼう, bou] STERBEN, UMKOMMEN [Add to Longdo]
亡命[ぼうめい, boumei] Emigration, Exil [Add to Longdo]
亡夫[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Mann [Add to Longdo]
亡父[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Vater [Add to Longdo]
亡霊[ぼうれい, bourei] Seele_eines_Verstorbenen, Geist_eines_Verstorbenen, Gespenst [Add to Longdo]
会員名簿[かいいんめいぼ, kaiinmeibo] Mitgliederverzeichnis [Add to Longdo]
何某[なにぼう, nanibou] ein_gewisser_Herr, -er, -sie [Add to Longdo]
使[し, shi] Benutzung, Bote [Add to Longdo]
供給[きょうきゅう, kyoukyuu] Angebot, Versorgung, Lieferung [Add to Longdo]
偏狭[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]
健忘[けんぼう, kenbou] Vergesslichkeit [Add to Longdo]
健忘症[けんぼうしょう, kenboushou] Vergesslichkeit [Add to Longdo]
傍受[ぼうじゅ, bouju] auffangen, abfangen [Add to Longdo]
傍系[ぼうけい, boukei] Seitenlinie [Add to Longdo]
傍聴[ぼうちょう, bouchou] das_Zuhoeren, das_Anhoeren [Add to Longdo]
傍観[ぼうかん, boukan] das_Zuschauen, das_Zusehen [Add to Longdo]
傍証[ぼうしょう, boushou] (weitere) Bestaetigung, Indiz [Add to Longdo]
[ぼく, boku] -ICH (MAENNERSPRACHE), DIENER [Add to Longdo]
僕ら[ぼくら, bokura] -wir (Maennersprache) [Add to Longdo]
入札[にゅうさつ, nyuusatsu] Angebot, schriftliches_Angebot [Add to Longdo]
公募[こうぼ, koubo] oeffentlich_ausschreiben [Add to Longdo]
共謀[きょうぼう, kyoubou] Verschwoerung, heimliches_Einverstaendnis [Add to Longdo]
内堀[うちぼり, uchibori] innerer_Burggraben [Add to Longdo]
円弧[えんこ, enko] Kreisbogen [Add to Longdo]
冒とく[ぼうとく, boutoku] Gotteslaesterung, Blasphemie, Schaendung, Entehrung [Add to Longdo]
冒険[ぼうけん, bouken] Abenteuer [Add to Longdo]
冒険小説[ぼうけんしょうせつ, boukenshousetsu] Abenteuerroman [Add to Longdo]
冒頭[ぼうとう, boutou] Anfang, Eingang, Eroeffnung [Add to Longdo]
[ぼん, bon] NORMAL, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
凡人[ぼんじん, bonjin] Durchschnittsmensch, gewoehnlicher_Sterblicher [Add to Longdo]
凡庸[ぼんよう, bonyou] mittelmaessig, gewoehnlich [Add to Longdo]
凡才[ぼんさい, bonsai] mittelmaessig_begabt [Add to Longdo]
出没[しゅつぼつ, shutsubotsu] Erscheinen_und_Verschwinden [Add to Longdo]
[ぼう, bou] TEILEN, ZERTEILEN [Add to Longdo]
勅使[ちょくし, chokushi] Abgesandter_des_Kaisers, Bote_des_Kaisers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bo \Bo\, interj. [Cf. W. bw, an interj. of threatening or
   frightening; n., terror, fear, dread.]
   An exclamation used to startle or frighten. [Spelt also {boh}
   and {boo}.]
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BO
     Back Orifice (CDC)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bo
   beaguestof; staywith
   beonavisit; stay; stop
   dwell; live
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bo
   dwell; live
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 degenerate
 
 1. bozulmak, yozlaşmak, soysuzlaşmak, dejenere olmak
 2. düşmek sukut etmek
 3. (biyol.) cinsi bozulmak, daha alçak bir duruma düşmek . degenera'tion yozlaşma, soysuzlaşma, bo
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top