ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อารมณ์ขึ้น

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อารมณ์ขึ้น-, *อารมณ์ขึ้น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you boys do me a favor? it would so turn me on.เด็กเธอน่ะทำฉันมีอารมณ์ขึ้นมาจริงๆแล้วนะเนี่ย Eating Out (2004)
Now you get out of here before I lose my temper.ไปให้พ้นจากที่นี่ก่อนที่ผมจะอารมณ์ขึ้น The Brave One (2007)
Just saying if someone was to lose their temper...พูดอย่างนี้แล้วกัน เวลาบางคนอารมณ์ขึ้น Ourselves Alone (2009)
Their emotions, like greed or envy or revenge.เกิดอารมณ์ขึ้นมา อย่างความโลภ ความริษยา หรือความคลั่งแค้น Grey Matters (2009)
He's very emotionalไอ้นี่มันชอบอารมณ์ขึ้น The Expendables (2010)
Depends.แล้วเเต่อารมณ์ขึ้นๆลงๆค่ะ So (2010)
Hey, have you ever noticed that when the Beiste gets all fired up, her underpants go right up her butt?เฮ้ นายเคยสังเกต ตอนที่โค้ชบีสต์อารมณ์ขึ้นมั้ย กางเกงเข้าวินทุกทีเลย Never Been Kissed (2010)
Maybe Gossip Girl get kidnapped?บางทีก๊อสซิปเกิร์ลอาจโดนลักพาตัวไป แฟนเก่าที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆ The Undergraduates (2010)
Are you sure? It's a big job, and the boss is kinda nutty.แน่ใจเหรอ มันเป็นงานชิ้นใหญ่และนายจ้างเธอก็อารมณ์ขึ้นๆลงๆด้วยนะ You Must Meet My Wife (2010)
No, she also has these intense mood swings.ไม่นะ แล้วยังเรื่องนี้อีก อารมณ์ขึ้นๆลงๆ Excited and Scared (2010)
Cyclonic Disorder: emotional ups and dwons, hyperactivity, loss of interest, pleasure, lack of sexual driveCyclonic Disorder : อารมณ์ขึ้นๆลงๆ เป็นพวกไฮเปอร์, สมาธิสั้น, มีความกดดัน, เป็นพวกตายด้าน The Switch (2010)
We all get to be passive-aggressive and fight.เราทุกคนจะเป็นแบบพวกอารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็มาทะเลาะกัน No Strings Attached (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top