ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boy

B OY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boy-, *boy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
boy(n) เด็กผู้ชาย
poster boy(n, phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boy(n) เด็กชาย, See also: พ่อหนู, เด็กผู้ชาย, Syn. lad, Ant. girl
boy(n) บ๋อย, See also: บริกร
boyish(adj) ทำตัวเหมือนเด็ก
boycott(n) การคว่ำบาตร, Syn. embargo
boycott(vt) คว่ำบาตร, See also: ตัดการช่วยเหลือทางการค้า, ไม่ซื้อสินค้า, Syn. embargo, Ant. patronize
boyhood(n) วัยเด็ก, Ant. girlhood
boy scout(n) ลูกเสือชาวบ้าน, Ant. girl scout
boyfriend(n) เพื่อนชาย, See also: แฟน, คู่รัก, Syn. sweetheart, Ant. girlfriend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย, เด็ก, น้องชาย, พ่อหนุ่ม, บ๋อย, กะลาสีเรือฝึกใหม่, เด็กฝึกงาน, นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
boycott(บอย'คอท) { boycotted, boycotting, boycotts } vt. รวมหัวต่อต้าน, พร้อมใจกันตัดสัมพันธ์ไมตรีไม่ซื้อสินค้า/ไม่ส่งสินค้าหรืออื่น, See also: boycotter n. ดูboycott
boyfriendn. เพื่อนชาย
boyhood(บอย'ฮูด) n. วัยเด็ก
boyish(บอย'อิช) adj. เหมือนเด็ก, คล้ายเด็ก, มีนิสัยเหมือนเด็ก, See also: boyishness n.
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
bellboy(เบล'บอย) n. พนักงานรับใช้ในโรงแรม, คนหิ้วกระเป๋าและรับใช้ธุระอื่น ๆ ในโรงแรมหรือคลับ, Syn. bellhop
bow boyn. กามเทพ, Syn. cupid

English-Thai: Nontri Dictionary
boy(n) เด็กชาย, ลูกชาย, เด็กหนุ่ม, คนใช้ผู้ชาย, บ๋อย, นักการ, เด็กฝึกงาน
BOY boy scout(n) ลูกเสือ
boycott(n) การคว่ำบาตร, การห้ามติดต่อ
boycott(vt) คว่ำบาตร, ไม่ติดต่อด้วย, ห้ามติดต่อ
boyfriend(n) เพื่อนชาย, แฟน
boyhood(n) วัยเด็ก, ความเป็นเด็ก
boyish(adj) เหมือนเด็ก, เกี่ยวกับเด็ก, เป็นเด็ก, คล้ายๆเด็ก
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
cowboy(n) คนเลี้ยงวัว, โคบาล
flamboyant(adj) หรูหรา, งามสะดุดตา, แดงฉาน, มีสีสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boycottคว่ำบาตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boycottการคว่ำบาตร, การเลิกติดต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boy Scoutsลูกเสือ [TU Subject Heading]
Boycottการคว่ำบาตร, Example: การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Boyle's lawกฎของบอยล์, กฎที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิด คือเมื่ออุณหภูมิคงตัง ความดันของแก๊สแปรผกผันกับปริมาตรของแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Boysเด็กชาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
boy(n, adj, adv) เด็กชาย, See also: A. @@@
boy[บอย] เด็กผู้ชาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But remember, a boy who won't be good might just as well be made of wood.เด็กชายคนหนึ่งที่จะไม่ดี อาจจะเพียงแค่รวมทั้งจะทำจาก ไม้ Pinocchio (1940)
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง Pinocchio (1940)
- Quiet! You boys have had your fun. Now pay for it.ชายคุณมีความสนุกของคุณ ตอนนี้จ่ายสำหรับมัน Pinocchio (1940)
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก 12 Angry Men (1957)
They heard an argument. Then they heard the father hit the boy twice.พวกเขาได้ยินเสียงทะเลาะกัน แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงพ่อตีเด็กเป็นครั้งที่สอง 12 Angry Men (1957)
Finally they saw the boy run, angry, out of the house. What does that prove?ในที่สุดพวกเขาได้เห็นการทำงานของเด็กโกรธออกจากบ้าน อะไรที่พิสูจน์? 12 Angry Men (1957)
This boy has been hit so many times that violence is practically...เด็กคนนี้ได้รับการตีหลายครั้งความรุนแรงที่เป็นจริง ... 12 Angry Men (1957)
According to the testimony, the boy looks guilty. Maybe he is.ตามคำให้การของเด็กที่มีลักษณะความผิด บางทีเขาอาจจะ 12 Angry Men (1957)
The boy admitted leaving the house at eight o'clock at night after being slapped by his father.ที่หนึ่ง: 12 Angry Men (1957)
Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence.คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้น และมีหลักฐานเป็น 12 Angry Men (1957)
What about the knife this fine, upright boy admitted buying the night of the killing?สิ่งที่เกี่ยวกับดดีเด็กตรงนี้ยอมรับการซื้อคืนของการฆ่าหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
This is where the stories offered by the State and the boy diverge slightly.ซึ่งเป็นที่ที่เรื่องราวที่นำเสนอโดยรัฐและเด็กแตกต่างกันเล็กน้อย 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boyA baby boy was born to them.
boyA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
boyA boy came running toward me.
boyA boy came running towards me.
boyA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
boyA boy is walking across the street.
boyA boy made off with some money.
boyA boy needs a father he can look up to.
boyA boy of seventeen is often as tall as his father.
boyA boy or a girl?
boyA boy ran off with some money.
boyA boy sleeping in bed seems to be an angel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด.ช.(n) boy, Syn. เด็กชาย
ไอ้หนู(pron) boy, Ant. อีหนู
วัยหนุ่มสาว(n) youth, See also: boyhood, girlhood, adolescence, salad days, Syn. วัยหนุ่มวัยสาว, Example: เราได้เห็นอิทธิพลของความรัก และการเป็นเจ้าของจากความรักในวัยหนุ่มสาวอย่างมากมาย ในวรรณกรรมจำนวนมาก
วัยเด็ก(n) childhood, See also: boyhood or girlhood, immaturity, infancy, Ant. วัยแก่, วัยชรา, Example: พอนึกถึงบทเพลงที่แม่เห่กล่อมตอนวัยเด็กก็หลับได้, Thai Definition: ระยะที่อายุยังน้อย
คว่ำบาตร(v) boycott, See also: ban, exclude, ostracize, blackball, Example: ภัตตาคารทั้งหลายเลิกใช้ตะเกียบที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง มิฉะนั้นจะถูกคว่ำบาตร หรือจะตกเป็นเป้ารณรงค์ให้คนเลิกเข้าร้านอาหารดังกล่าว, Thai Definition: หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าผู้อื่นไม่พอใจ, ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย, Notes: สำนวน
พลอง(n) staff, See also: boy scout staff, Syn. ไม้พลอง, Example: ผมทุบหัวมันด้วยพลองจนมันสลบไป, Count Unit: อัน, เล่ม, Thai Definition: ไม้ใช้เป็นอาวุธยาวประมาณ 4 ศอก
พ่อหนู(n) boy, Ant. แม่หนู, Example: ใบหน้าของตรีนับวันจะอ้วนกลมเพราะพ่อหนูกินเก่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: คำนำหน้าที่ใช้เรียกผู้ชายวัยอ่อนกว่าด้วยความเอ็นดู
เพื่อนชาย(n) boyfriend, Example: หล่อนตัดสินใจหนีตามเพื่อนชายซึ่งเพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงเดือน, Thai Definition: เพื่อนเพศชายที่สนิทสนมชอบพอกัน
ลูกศิษย์วัด(n) monk's attendant, See also: boy who serves a monk in the monastery, Syn. เด็กวัด, Thai Definition: เด็กรับใช้ปรนนิบัติสงฆ์อยู่ตามวัด
ดรุณ(n) boy, See also: youngster, Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กรุ่น, เด็กชาย, หนุ่มน้อย, Ant. ดรุณี, Example: สองดรุณนั่งเงียบเป็นเพื่อนกันชมแสงจันทร์และรับลมเย็น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้น้อง[ainøng] (n) EN: kid ; boy
บ๋อย[bøi] (n) EN: boy  FR: serveur [ m ]
บอยคอต = บอยคอตต์[bøikhøt] (v) EN: boycott
ได้คู่[dāi khū] (v, exp) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife
ดรุณ[darun] (n) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth  FR: adolescent [ m ] ; jeune homme [ m ]
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [ m, f ] ; bébé [ m ] ; gamin [ m ] ; gamine [ f ] ; garçon [ m ] ; garçonnet [ m ] ; fille [ f ] ; fillette [ f ] ; petit [ m ] ; petite [ f ] ; moutard [ m ] (fam.) ; gosse (fam.) [ m ] ; môme [ m ] ; lardon [ m ] (fam.) ; loupiot [ m ] (fam.) ; loupiote [ f ] (fam.) ; bambin [
เด็ก[dek] (n) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl  FR: jeune garçon [ m ] ; jeune fille [ f ] ; adolescent [ m ] ; adolescente [ f ] ; jeune [ m, f ]
เด็กบ้านนอก[dek bānnøk] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy  FR: enfant de la campagne [ m, f ] ; petit provincial [ m ] ; petite provinciale [ f ]
เด็กชา[dek chā] (n) EN: page ; errand boy
เด็กชาย[dekchāi] (n) EN: boy  FR: garçon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOY B OY1
BOYE B OY1
BOYZ B OY1 Z
BOYT B OY1 T
BOYS B OY1 Z
BOYD B OY1 D
BOYAN B OY1 AA0 N
BOYDE B OY1 D
BOYCE B OY1 S
BOY'S B OY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boy (n) bˈɔɪ (b oi1)
Boyz (n) bˈɔɪz (b oi1 z)
boys (n) bˈɔɪz (b oi1 z)
Boyer (n) bˈɔɪər (b oi1 @ r)
Boyett (n) bɔɪˈɛt (b oi e1 t)
boyish (j) bˈɔɪɪʃ (b oi1 i sh)
boycott (v) bˈɔɪkɒt (b oi1 k o t)
boyhood (n) bˈɔɪhud (b oi1 h u d)
boycotts (v) bˈɔɪkɒts (b oi1 k o t s)
boyishly (a) bˈɔɪɪʃliː (b oi1 i sh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男孩[nán hái, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ, ] boy #3,228 [Add to Longdo]
小子[xiǎo zi, ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙, ] boy; young fellow; (derog.) chap #4,288 [Add to Longdo]
男孩子[nán hái zi, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄗ˙, ] boy #13,565 [Add to Longdo]
男童[nán tóng, ㄋㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] boy; male child #18,312 [Add to Longdo]
孩子气[hái zi qì, ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, / ] boyish; childish #22,615 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] boy #27,643 [Add to Longdo]
情郎[qíng láng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˊ, ] boyfriend; paramour (of a woman) #54,940 [Add to Longdo]
童子军[tóng zǐ jūn, ㄊㄨㄥˊ ㄗˇ ㄐㄩㄣ, / ] boy scout #65,331 [Add to Longdo]
波森莓[bō sēn méi, ㄅㄛ ㄙㄣ ㄇㄟˊ, ] boysenberry (hybrid of raspberry and blackberry) [Add to Longdo]
玻意耳定律[Bō yì ěr dìng lǜ, ㄅㄛ ㄧˋ ㄦˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] Boyle's law [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boykott { m }boycott [Add to Longdo]
Boykottierende { m, f }; Boykottierender | Boykottierenden { pl }; Boykottierendeboycotter | boycotters [Add to Longdo]
Boysenbeere { f }; eine Art Brombeere [ bot. ]boysenberry [Add to Longdo]
Pikkolo { m }boy waiter [Add to Longdo]
Wunderknabe { m }boy wonder; wonder boy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...) #443 [Add to Longdo]
[かれ, kare] (pn) (1) he; him; (adj-no) (2) his; (3) boyfriend; (P) #451 [Add to Longdo]
少年[しょうねん, shounen] (n) boy; juvenile; young boy; youth; lad; (P) #939 [Add to Longdo]
[くん, kun] (n, suf) Mr (junior); master; boy; (P) #1,189 [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf, n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) #1,499 [Add to Longdo]
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. #3,807 [Add to Longdo]
ボーイ[bo-i] (n) (1) boy; (2) bellboy; porter; waiter; (P) #5,660 [Add to Longdo]
男の子(P);男のコ(P);男の児(oK)[おとこのこ(男の子;男の児)(P);おとこのコ(男のコ)(P), otokonoko ( otokonoko ; otoko no ji )(P); otokono ko ( otoko no ko )(P)] (n) boy; male child; baby boy; (P) #11,384 [Add to Longdo]
彼氏[かれし, kareshi] (pn, adj-no) boyfriend; (P) #11,674 [Add to Longdo]
童子[どうじ, douji] (n) boy; kid; child #12,730 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boy \Boy\, v. t.
   To act as a boy; -- in allusion to the former practice of
   boys acting women's parts on the stage.
   [1913 Webster]
 
      I shall see
      Some squeaking Cleopatra boy my greatness. --Shak.
   [1913 Webster] Boyar

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boy \Boy\, n. [Cf. D. boef, Fries. boi, boy; akin to G. bube,
   Icel. bofi rouge.]
   1. A male child, from birth to the age of puberty; a lad;
    hence, a son.
    [1913 Webster]
 
       My only boy fell by the side of great Dundee. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   Note: Boy is often used as a term of comradeship, as in
      college, or in the army or navy. In the plural used
      colloquially of members of an associaton, fraternity,
      or party.
      [1913 Webster]
 
   2. In various countries, a male servant, laborer, or slave of
    a native or inferior race; also, any man of such a race;
    -- considered derogatory by those so called, and now
    seldom used. [derog.]
 
       He reverted again and again to the labor difficulty,
       and spoke of importing boys from Capetown. --Frances
                          Macnab.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Boy bishop}, a boy (usually a chorister) elected bishop, in
    old Christian sports, and invested with robes and other
    insignia. He practiced a kind of mimicry of the ceremonies
    in which the bishop usually officiated.
 
   {The Old Boy}, the Devil. [Slang]
 
   {Yellow boys}, guineas. [Slang, Eng.]
 
   {Boy's love}, a popular English name of Southernwood
    ({Artemisia abrotonum}); -- called also {lad's love}.
 
   {Boy's play}, childish amusements; anything trifling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boy
   n 1: a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the
      boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only
      boys in uniform" [syn: {male child}, {boy}] [ant: {female
      child}, {girl}, {little girl}]
   2: a friendly informal reference to a grown man; "he likes to
     play golf with the boys"
   3: a male human offspring; "their son became a famous judge";
     "his boy is taller than he is" [syn: {son}, {boy}] [ant:
     {daughter}, {girl}]
   4: (ethnic slur) offensive and disparaging term for Black man;
     "get out of my way, boy"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top