Search result for

บ่า

(80 entries)
(0.1613 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ่า-, *บ่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่า[V] inundate, See also: flow over, overflow, flood, Syn. ท่วม, หลาก, ไหลบ่า, Example: พอฝนเริ่มตก น้ำป่าจะบ่าไหลเซาะถนน ทำให้เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ, Thai definition: อาการที่น้ำไหลล้นมาโดยเร็ว
บ่า[N] shoulder, Syn. ไหล่, อังสา, อังสะ, Example: เขาเหวี่ยงถุงใส่สัมภาระที่หนักอึ้งขึ้นบ่าจนหัวแทบจะทิ่มไปข้างหน้า, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของร่างกายระหว่างคอกับหัวไหล่
บ่า[N] flying lemur, See also: caleopterus volans, flying sguirrel, colugo, marmot, Syn. พุงจง, พะจง, Example: คนโบราณเชื่อว่า ถ้าบ่างร้องลั่นจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นในหมู่บ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรูปร่างคล้ายกระรอกแต่มีหนังเป็นพังผืด 2 ข้างของลำตัวตั้งแต่คอไปถึงปลายนิ้วตีนและปลายหางสำหรับใช้กางออกคล้ายปีก เล็บโค้งแหลมใช้ปีนป่ายต้นไม้ หากินในเวลากลางคืน กลางวันมักหลบอยู่ตามโพรงไม้
บ่า[V] turn, See also: step to one side, Syn. หัน, เอี้ยว
บ่า[N] afternoon, Syn. ตอนบ่าย, เวลาบ่าย, Example: ในช่วงสายจนถึงบ่ายเป็นช่วงของการเคลียร์เงินที่รับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร, Thai definition: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น
บ่า[N] servant, Syn. บ่าวไพร่, คนใช้, Example: พวกเราเป็นแค่บ่าว อย่าไปยุ่งเรื่องของเจ้านายเลย, Count unit: คน, Thai definition: คนรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านาย
บ่ายโมง[N] early afternoon, See also: one o'clock in the afternoon, one p.m., Example: นี่ก็บ่ายโมงแล้ว ยังไม่ลงไปกินข้าวอีกหรือเธอ, Thai definition: เวลาหลังเที่ยง 1 ชั่วโมง
บ่าวสาว[N] wedding couple, Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, คู่บ่าวสาว, Example: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นระยะที่บ่าวสาวเดินทางไปพักผ่อน หลังจากเหนื่อยกับงานก่อนสมรส และในวันสมรส, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่จะเข้าพิธีสมรส
บ่ายหน้า[V] head toward, See also: head for, move toward, Syn. มุ่งหน้า, มุ่งตรง, Example: เขานำฝูงคนเดินไปตามทางใหญ่ แล้วบ่ายหน้าเข้าดงดิบอันมีต้นไม้สูงใหญ่อยู่รอบด้าน, Thai definition: เคลื่อนที่โดยตรงไปสู่
บ่ายหน้า[V] turn the face from, Syn. เบือนหน้า, หันหน้า, Example: หล่อนบ่ายหน้าจากเขาไป แล้วทำทีท่าแสนงอนใส่เขา, Thai definition: หันหน้าไปอีกทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้า ๆว. แผลง ๆ, แตกต่างไปจากปรกติ, เช่น ทำบ้า ๆ เล่นบ้า ๆ.
บ่าน. ส่วนของร่างกายระหว่างคอกับหัวไหล่, โดยปริยายหมายถึงอินทรธนูหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น บ่าเสา บ่าเสื้อ.
บ้า ๑ว. เสียสติ, วิกลจริต, สติฟั่นเฟือน, หลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้น ๆ จนผิดปรกติ เช่น บ้ากาม บ้ายศ บ้าฟุตบอล
บ้า ๑อาการที่สัตว์บางชนิดเช่นหมาเป็นโรคกลัวนํ้า เรียกว่า หมาบ้า.
บ่าก. อาการที่นํ้าปริมาณมากไหลมาอย่างรวดเร็ว.
บ้า ๒น. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Leptobarbus hoeveni (Bleeker) ในวงศ์ Cyprinidae ลำตัวค่อนข้างยาวหนาเกือบเป็นรูปทรงกระบอก หัวกว้าง มีหนวด ๒ คู่ ท้องกลมมน ด้านหลังและข้างตัวสีเขียวอ่อน ด้านท้องสีขาวแต้มเหลือง ครีบท้อง ครีบก้น และครีบหลังสีแดงอ่อน ในปลาขนาดเล็กมีแถบสีดำคลํ้าพาดตลอดข้างตัว พบอาศัยตามแม่นํ้าลำคลองและบึงใหญ่ทั่วไป ขนาดยาวได้ถึง ๕๐ เซนติเมตร ในธรรมชาติกินผลไม้รวมทั้งผลกระเบา เมื่อมีผู้นำไปบริโภคทำให้เกิดอาการมึนเมา, อ้ายบ้า หรือ พวง ก็เรียก.
บ่าน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Cynocephalus variegatus (Audebert) ในวงศ์ Cynocephalidae รูปร่างคล้ายกระรอก แต่มีหนังเป็นพังผืด ๒ ข้างของลำตัวตั้งแต่คอไปถึงปลายนิ้วตีนและปลายหางสำหรับใช้กางออกคล้ายปีก ถลาร่อนจากที่สูงมายังที่ตํ่าได้ค่อนข้างไกล ขนนุ่มสีนํ้าตาลคลํ้าหรือนํ้าตาลจางเป็นหย่อม ๆ ทั่วไป เล็บโค้งแหลมใช้ปีนป่ายต้นไม้ หากินในเวลากลางคืน กลางวันมักหลบอยู่ตามโพรงไม้หรือเกาะห้อยอยู่ตามพุ่มทึบ, พุงจง หรือ พะจง ก็เรียก.
บ้างว. ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า บางจำนวนหรือบางส่วนของสิ่งที่กล่าวถึงโดยเฉพาะ เช่น อย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง ขอบ้าง, บางส่วนของจำนวนรวมที่แบ่งเป็น ๒ เช่น เรื่องที่เล่าจริงบ้าง เท็จบ้าง, มีส่วนร่วม มีความหมายคล้ายคำว่า ด้วย เช่น ขอเล่นบ้าง ขอขี่จักรยานบ้าง, เอาอย่าง เช่น เห็นเขาทำก็ทำบ้าง.
บ้างส. คำใช้แทนผู้หรือสิ่งที่พูดถึงในกรณีที่แยกกล่าวโดยเฉพาะ เช่น บ้างก็กิน บ้างก็เล่น, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓.
บ่างช่างยุน. คนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
landบ่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
valve seatบ่าลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pocketingบ่าลิ้นจม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ball seatบ่าลิ้นเม็ดกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That chip on your shoulder, Dan?อะไรๆนั่นไว้บนบ่านายน่ะแดน? New Haven Can Wait (2008)
Noon, yeah. Sweet, bro. All right.บ่ายโมง ได้ เยี่ยมเพื่อน โอเค เยี่ยมเลย บาย Chuck in Real Life (2008)
Need a little kick in the afternoon.ให้มันคึกคักยามบ่ายน่ะ Not Cancer (2008)
There is 3:40 flight out of Newark.มีเที่ยวบินออกจากนิวยอร์กตอนบ่าย สามโมง สี่สิบ Birthmarks (2008)
- Kidney's were fine this afternoon.ตอนบ่ายไตของเธอยังดีอยู่ Birthmarks (2008)
In a land of mith and a time of magic the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Labyrinth of Gedref (2008)
I'd be proud to fight beside you anytime, anywhere.เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รบ เคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้า ทุกที่ ทุกเวลา Rookies (2008)
Yesterday afternoon, I saw this woman sneaking around the yard.เมื่อวานตอนบ่าย ผมเห็นผู้หญิงคนนึง แอบเข้ามาแถวๆสนาม And How Does That Make You Kill? (2008)
This woman pulls up about 3:15.ผู้หญิงคนนี้มาราวๆบ่าย 3 โมง 15 And How Does That Make You Kill? (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests of the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Valiant (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Mark of Nimueh (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ณ ดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Lancelot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่า[n.] (bā) EN: shoulder   FR: épaule [f]
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood   FR: déborder
บ้า[v.] (bā) EN: lose one's mind   FR: perdre la raison ; perdre la tête
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
บ้า ๆ บอ ๆ[adj.] (bā-bā bø-bø) EN: crazy ; loco (vulg.)   FR: fou ; cinglé (fam.) ; dingue
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บ่า[n.] (bāng) EN: Sunda Colugo   
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little   FR: certain ; quelque ; un peu de
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afternoon[N] ตอนบ่าย, See also: บ่าย, ยามบ่าย, จวนเย็น, หลังบ่าย, Syn. post meridian, teatime, evening
bear[VI] มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง, See also: บ่ายหน้า, Syn. veer, turn
be bound for somewhere[IDM] แล่น, See also: บ่ายหน้า, ไปทาง
duck[VI] บ่ายเบี่ยง, See also: ตอบไม่ตรงคำถาม, Syn. evade, hedge, beat around the bush, Ant. confront, face
shoulder[N] บ่า, See also: ไหล่, หัวไหล่, สะบัก, Syn. upper arm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftermost(อาฟ' เทอะโมสทฺ, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่า
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่า
aplanatic(แอพพละแนท'ทิค) adj. ไม่มีการบ่ายบนทางทรงกรมหรือสี (..spherical aberration)
apochromatic(แอพพะโครแมท'ทิค) adj. ไร้การบ่ายแบนของทรงกรมหรือสี -apochromatism n. (for spherical chromatic aberration)
arvo(อาร์'โว) n. ตอนบ่าย (คำแสลงของภาษาออสเตรเลีย) (afternoon)
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย,บิดเบน,ปัดออก,เบือนหน้า. -avertible,avertable adj., Syn. deflect, divert ###A. face,confront)
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
best mann. เพื่อนเจ้าบ่า
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่า
charivari(ชะริฟวะรี) n. การทำเสียงหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน,คำหยอกล้อ,คำเย้ย

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
afflux(n) การไหลบ่า,การหลั่งไหล
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่า
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
baldric(n) สายสะพายบ่า
bend(vi,vt) โค้งคำนับ,งอ,ดัด,เลี้ยว,เบน,บ่าย,หัน
BEST best man(n) เพื่อนเจ้าบ่า
bridegroom(n) เจ้าบ่า
decline(vi) เสื่อมลง,บ่ายเบน,ลดถอย,คล้อยต่ำ,เอียงลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ska (n vi vt ) บ่าง
stonewall (vi ) บ่ายเบี่ยง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
臨む[のぞむ, nozomu] Thai: บ่ายหน้าสู่ English: to look out on

German-Thai: Longdo Dictionary
etwaประมาณ เช่น etwa 15 Uhr ประมาณบ่ายสามโมง, See also: S. gegen, circa
gegenประมาณ(ช่วงเวลา) เช่น gegen 15 Uhr ประมาณบ่ายสามโมงเย็น, gegen Mittag ประมาณช่วงเที่ยงๆ, See also: S. etwa,
zurückkommen(vi) |kam zurück, ist zurückgekommen| กลับมา(von irgendwo zurückkommen กลับจาก) เช่น Normalerweise kommt mein Kind ungefähr 1 Uhr von der Schule zurück. ตามปกติ ลูกของผมกลับมาจากโรงเรียนประมาณบ่ายโมง, See also: Related: zurückkehren
Bräutigam(n) |der, pl. Bräutigame/Bräutigams| เจ้าบ่า

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top