ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abortus

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abortus-, *abortus*, abortu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brucella Abortusบรูเซลล่าอะบอร์ตัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Phesmatos sapren emnis labortum fecils quisa exsilum son.. Our Town (2012)
Phesmatos sapren emnis labortum fecils quisa exsilum son.. Our Town (2012)
Okay so... your against abortion, but your cool with People killing animals and then eating them?Du bist gegen Abortus, aber es ist okay, wenn man Tiere tötet und sie dann isst? Love (2015)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 abortus \a*bort"us\ ([.a]*b[^o]rt"[u^]s), n.
   a fetus which has been aborted; same as {abortion[2]}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abortus
   n 1: a human fetus whose weight is less than 0.5 kilogram when
      removed or expelled from the mother's body

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 abortus /abɔrtɵs/
  abortion; miscarriage

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top