Search result for

boil

(126 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boil-, *boil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boil[VT] ทำให้เดือด, See also: ต้ม
boil[N] เดือด
boil[N] หนอง (ผิวหนัง), Syn. cyst, pus
boil up[PHRV] ต้มหรืออุ่นให้ร้อน, Syn. heat up, hot up, warm up
boil up[PHRV] เป็นอันตรายยิ่งขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
boil out[PHRV] ขจัดออกด้วยการต้ม
boil away[PHRV] กำลังต้ม, See also: เดือดต่อไป
boil away[PHRV] เหือดแห้ง
boil away[PHRV] เหือดหายไป
boil down[PHRV] ลดลง, See also: ลด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boil(บอยลฺ) {boiled,boiling,boils} vi. เดือด,เป็นไอน้ำ,เดือดดาล vt. ต้มเดือด,ทำให้อุณหภูมิจุดเดือด -Phr. (boil over ระเบิด,โกรธ) -n. การต้มให้เดือด,ผี,สิว,หัวสิว
boiler(บอล'เลอะ) n. หม้อน้ำ,กาน้ำ,ภาชนะหุงต้ม,เตาหม้อ
boiler suitn. ชุดทำงานที่มีเสื้อกางเกงติดกัน
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
garboil(การ์'บอยล์) n. ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
gumboil(กัม'บอล) n. ฝีเล็ก ๆ ทีเหงือก
hard-boilvt. ต้มไข่จนแข็ง
parboil(พาร์'บอยล) vt. ต้มดิบ ๆ สุก ๆ ให้ความร้อนเกิน
potboilvt. ทำอย่างลวก ๆ (ผลงานทางวรรณคดี)
potboilern. ผลงานทางวรรณคดีที่ทำอย่างลวก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
boil(n) ฝี,สิว
boil(vi,vt) ต้ม,เดือด,เดือดดาล,เดือดพล่าน
boiler(n) หม้อน้ำ,กาต้มน้ำ,ถังต้มน้ำ
parboil(vi) ต้มดิบๆสุกๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boil; furuncleฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
boiler insuranceการประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boilersหม้อต้ม,หม้อต้ม [การแพทย์]
Boilers, Doubleหม้อสองชั้น [การแพทย์]
Boilingการต้ม,การต้มเดือด,การเดือด,การดิ้น,การต้มแบบธรรมดา [การแพทย์]
Boiling Point จุด-ขีดเดือด
อุณหภูมิสมดุลระหว่างของเหลวและไอของวัตถุใด ๆ ภายใต้ความดันที่กำหนดให้ หรืออุณหภูมิขณะที่ของเหลวเปลี่ยนสภาพเป็นไอ [สิ่งแวดล้อม]
Boiling Pointจุดเดือด [การแพทย์]
Boiling pointจุดเดือด [อุตุนิยมวิทยา]
boiling pointจุดเดือด, อุณหภูมิซึ่งของเหลว มีความดันไอเท่ากับความดันของบรรยากาศรอบ ๆ และของเหลวกำลังเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ  เช่น น้ำบริสุทธิ์ มีจุดเดือด 100 ํ C ที่ความดันปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Boiling Point Elevationการทำให้จุดเดือดสูงขึ้น,การเพิ่มจุดเดือด,การเพิ่มจุดเดือดของสารละลาย [การแพทย์]
Boiling Point, Normalจุดเดือดปกติของของเหลว [การแพทย์]
Boiling Waterน้ำเดือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once he's off the boil, he's almost human.หลังจากที่เค้าหายโกรธ เค้าก็คนธรรมดาคนนึง Episode #1.5 (2008)
Everything is boiled down to greed and power.ทุกอย่างลงเอยที่ความโลภและอำนาจ Iljimae (2008)
The pot will boil over.ตั้งหม้อต้ม Heartbreak Library (2008)
It's time for this virgin to get sacrificed in the boiling Jell-O lava!ถึงเวลาที่ยัยเวอร์จิ้นจะลงไป บูชายัญลงไปต้มในบ่อ เจลลี่ ลาว่า ! The House Bunny (2008)
I guess it all boils down to Watergate, huh?แต่กลัวมันดับวูบลงอีก เพราะเรื่องวอเตอร์เกทนั่น Frost/Nixon (2008)
Chill. I'm boiling some eggs over here. We got a lot of time to hang out.ใจเย็นน่า ฉันกำลังต้มไข่อยู่ เรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีกเยอะ Pineapple Express (2008)
But the pièce de résistance a round bottom boiling flask, 5000 millilitres....มีขวดทรงกรวยให้นาย แต่ทนต่อความร้อนสูง... ตรงก้นขวดควมาร้อนจะสูงมาก 5000 มิลลิลิตร Pilot (2008)
That's what a boiling flask is for.นั่นแหล่ะถึงต้องใช้ขวดที่ทนความร้อนสูง Pilot (2008)
I've boiled you an egg. I'd hardly have boiled you an egg if I didn't want to see you.ผมทำไข่ลวกให้คุณด้วย ปกติผมจะไม่ทำนะ The Reader (2008)
Assuming these pages are correct, and there's no way of knowing that they actually are... we follow this basement hallway through the boiler room to here.ถ้ากระดาษพวกนี้ถูกต้อง ซึ่งเราก็ไม่รู้... เราไปตามทางเดิน ผ่านห้องทำความร้อน Greatness Achieved (2008)
That's Boilils, Carl Boilils.นั่น บอริส คาร์ล บอริส Hachi: A Dog's Tale (2009)
Is it like 800 degrees in there, like boiling?นี่มันยังกับ 800องศา ในชุดนี่เลย ยังกะจะเดือดไปทั้งตัว I Love You, Beth Cooper (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boil4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
boilA long discussion boiled down to a realistic conclusion.
boilA watched pot never boils. [Proverb]
boilBe sure to simmer on a low heat so it doesn't boil.
boilBoil down the report to one page.
boilBoil my eggs hard, please.
boilBoil one egg.
boilBoil some water.
boilBoil the eggs hard.
boilBoil the milk bottles.
boilBoil the news down to a hundred words.
boilBoil the soup down until it becomes thick.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวต้มกุ๊ย[N] rice gruel, See also: boiled rice, rice congee, Example: อาหารเช้าบนรถไฟเป็นข้าวต้มกุ๊ยร้อนๆ กินกับหมูหยอง, Thai definition: ข้าวต้มขาวที่กินกับกับข้าว
ไข่ต้ม[N] boiled egg, Example: อาหารไทยตามประเพณี หากมีของเผ็ดมากก็ต้องมีไข่ต้มเปล่าๆ รับ, Count unit: ฟอง
น้ำต้ม[N] boiled water, Syn. น้ำสุก, Example: น้ำต้มสามารถดื่มได้เพราะผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว, Thai definition: น้ำที่ต้มเดือด
เดือดแค้น[V] be furious, See also: boil with anger, be resentful, be enraged, Syn. โกรธแค้น, แค้น, Example: เขารู้สึกเดือดแค้นแทนเจ้านายที่มาใส่ร้ายกันอย่างไม่มีมูลความจริง, Thai definition: โกรธหรือเจ็บใจอยู่ไม่หาย
เคี่ยว[V] simmer, See also: boil, cook, Syn. ต้ม, Example: แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเคี่ยวเนื้อจนเปื่อย, Thai definition: ต้มให้เดือดนานๆ เพื่อให้งวดให้เปื่อย
ฝี[N] abscess, See also: boil, pock, pustule, Example: การผ่าฝีไม่ต้องใช้ยาสลบ, Count unit: หัว, Thai definition: โรคจำพวกหนึ่ง เป็นต่อมบวมขึ้นกลัดหนองข้างใน เรียกชื่อต่างๆ กันหลายชนิด
อุทบาตร[N] water-pot, See also: boiler, Syn. หม้อน้ำ
หม้อน้ำ[N] boiler, Example: พ่อตรวจเช็คหม้อน้ำรถยนต์ ก่อนจะขับรถออกจากบ้านทุกครั้ง, Count unit: ลูก, หม้อ, Thai definition: หม้อต้มน้ำเพื่อให้เกิดไอน้ำ เพื่อหมุนเครื่องจักร
เดือด[V] boil, See also: froth, foam, Syn. พล่าน, ร้อน, พลุ่ง, Example: น้ำในกาเดือดนานแล้ว, Thai definition: อาการที่ของเหลวพุล่งขึ้นเพราะความร้อนจัด
น้ำข้าว[N] boiling milk-like water, Example: คุณยายชอบดื่มน้ำข้าวผสมน้ำผึ้งทุกเช้า, Thai definition: น้ำที่ได้จากข้าวเมื่อหุงแล้วเช็ดน้ำหรือตักน้ำออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็ดน้ำ[v.] (chetnām) EN: pour the water from the boiled rice ; drain off water from the boiled rice   
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: boil in sirup ; candy   FR: confire ; candir
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือด[v.] (deūat) EN: boil ; froth ; foam   FR: bouillir ; écumer
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ฝี[n.] (fī) EN: abscess ; boil ; pock ; pustule ; furuncle   FR: abcès [m] ; pustule [f] ; furoncle [m] ; anthrax [m]
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food   FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
หุงข้าว[v. exp.] (hung khāo) EN: cook rice ; boil rice ; prepare meals   FR: cuire le riz ; préparer le repas
จุดเดือด[n. exp.] (jut deūat) EN: boiling point   FR: point d'ébullition [m]
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud

CMU English Pronouncing Dictionary
BOIL    B OY1 L
BOILS    B OY1 L Z
BOILED    B OY1 L D
BOILER    B OY1 L ER0
BOILEAU    B OY2 L OW1
BOILARD    B OY0 L AA1 R D
BOILERS    B OY1 L ER0 Z
BOILING    B OY1 L IH0 NG
BOILERPLATE    B OY1 L ER0 P L EY2 T
BOILERMAKER    B OY1 L ER0 M EY2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boil    (v) (b oi1 l)
boils    (v) (b oi1 l z)
boiled    (v) (b oi1 l d)
boiler    (n) (b oi1 l @ r)
boilers    (n) (b oi1 l @ z)
boiling    (v) (b oi1 l i ng)
boilersuit    (n) (b oi1 l @ s uu t)
boilersuits    (n) (b oi1 l @ s uu t s)
boiling-point    (n) - (b oi1 l i ng - p oi n t)
boiling-points    (n) - (b oi1 l i ng - p oi n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
お出来;御出来[おでき, odeki] (n) (uk) (See 出来物・できもの) boil; blister; pimple [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お鉢[おはち, ohachi] (n) container for boiled rice [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐつぐつ[, gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuān, ㄘㄨㄢ, / ] boil for a short time [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] boil [Add to Longdo]
沸水[fèi shuǐ, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, ] boiling water [Add to Longdo]
沸腾[fèi téng, ㄈㄟˋ ㄊㄥˊ, / ] boiling; ebullition [Add to Longdo]
沸点[fèi diǎn, ㄈㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] boiling point [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, ] boil raw silk [Add to Longdo]
滚水[gǔn shuǐ, ㄍㄨㄣˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] boiling water [Add to Longdo]
煮熟[zhǔ shóu, ㄓㄨˇ ㄕㄡˊ, ] boil [Add to Longdo]
煮蛋[zhǔ dàn, ㄓㄨˇ ㄉㄢˋ, ] boiled egg [Add to Longdo]
烧开[shāo kāi, ㄕㄠ ㄎㄞ, / ] boil [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボイラプレート[ぼいらぷれーと, boirapure-to] boilerplate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boil \Boil\ (boil), v. i. [imp. & p. p. {Boiled} (boild); p. pr.
   & vb. n. {Boiling}.] [OE. boilen, OF. boilir, builir, F.
   bouillir, fr. L. bullire to be in a bubbling motion, from
   bulla bubble; akin to Gr. ?, Lith. bumbuls. Cf. {Bull} an
   edict, {Budge}, v., and {Ebullition}.]
   1. To be agitated, or tumultuously moved, as a liquid by the
    generation and rising of bubbles of steam (or vapor), or
    of currents produced by heating it to the boiling point;
    to be in a state of ebullition; as, the water boils.
    [1913 Webster]
 
   2. To be agitated like boiling water, by any other cause than
    heat; to bubble; to effervesce; as, the boiling waves.
    [1913 Webster]
 
       He maketh the deep to boil like a pot. --Job xii.
                          31.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass from a liquid to an a["e]riform state or vapor
    when heated; as, the water boils away.
    [1913 Webster]
 
   4. To be moved or excited with passion; to be hot or fervid;
    as, his blood boils with anger.
    [1913 Webster]
 
       Then boiled my breast with flame and burning wrath.
                          --Surrey.
    [1913 Webster]
 
   5. To be in boiling water, as in cooking; as, the potatoes
    are boiling.
    [1913 Webster]
 
   {To boil away}, to vaporize; to evaporate or be evaporated by
    the action of heat.
 
   {To boil over}, to run over the top of a vessel, as liquid
    when thrown into violent agitation by heat or other cause
    of effervescence; to be excited with ardor or passion so
    as to lose self-control.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boil \Boil\, n.
   Act or state of boiling. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boil \Boil\, n. [Influenced by boil, v. See {Beal}, {Bile}.]
   A hard, painful, inflamed tumor, which, on suppuration,
   discharges pus, mixed with blood, and discloses a small
   fibrous mass of dead tissue, called the core.
   [1913 Webster]
 
   {A blind boil}, one that suppurates imperfectly, or fails to
    come to a head.
 
   {Delhi boil} (Med.), a peculiar affection of the skin,
    probably parasitic in origin, prevailing in India (as
    among the British troops) and especially at Delhi.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boil \Boil\, v. t.
   1. To heat to the boiling point, or so as to cause
    ebullition; as, to boil water.
    [1913 Webster]
 
   2. To form, or separate, by boiling or evaporation; as, to
    boil sugar or salt.
    [1913 Webster]
 
   3. To subject to the action of heat in a boiling liquid so as
    to produce some specific effect, as cooking, cleansing,
    etc.; as, to boil meat; to boil clothes.
    [1913 Webster]
 
       The stomach cook is for the hall,
       And boileth meate for them all.    --Gower.
    [1913 Webster]
 
   4. To steep or soak in warm water. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To try whether seeds be old or new, the sense can
       not inform; but if you boil them in water, the new
       seeds will sprout sooner.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {To boil down}, to reduce in bulk by boiling; as, to boil
    down sap or sirup.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boil
   n 1: a painful sore with a hard core filled with pus [syn:
      {boil}, {furuncle}]
   2: the temperature at which a liquid boils at sea level; "they
     brought the water to a boil" [syn: {boiling point}, {boil}]
   v 1: come to the boiling point and change from a liquid to
      vapor; "Water boils at 100 degrees Celsius" [ant: {freeze}]
   2: immerse or be immersed in a boiling liquid, often for cooking
     purposes; "boil potatoes"; "boil wool"
   3: bring to, or maintain at, the boiling point; "boil this
     liquid until it evaporates"
   4: be agitated; "the sea was churning in the storm" [syn:
     {churn}, {boil}, {moil}, {roil}]
   5: be in an agitated emotional state; "The customer was seething
     with anger" [syn: {seethe}, {boil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top