ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bob

B AA1 B   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bob-, *bob*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bob[VI] ผงกหัว
bob[N] สิ่งที่ห้อยอยู่และเด้งขึ้นเด้งลงเช่น ปอยผม
bob[N] การผงกศีรษะ, Syn. nod
bob[VI] ผลุบๆ โผล่ๆในน้ำ
bob[VI] เคาะเบาๆ เร็วๆ
bob[VT] ผงกศีรษะ, Syn. nod
bob[N] ผมทรงสั้นที่ตัดตรงแค่คาง, See also: ทรงผมแบบหนึ่ง, ผมบ๊อบ
bob[VT] ตัด(ผมคน, หางม้า)ให้สั้น, Syn. cut
bob[N] สิ่งที่ถูกตัดให้สั้นเช่น หางม้า หูสุนัข
bob[N] การศัลยกรรมจมูก (ภาษาไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bobbern. สิ่งที่ผุด ๆ โผล่ ๆ
bobberyn. ความวุ่นวาย ,ความโกลาหล,
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน,ฮึกเหิม
bobble {bobbledn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobbles}n. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobblingn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobbyn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
bobby pinn. กิ๊บ,เข็มปักผม

English-Thai: Nontri Dictionary
bob(n) การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,การตัดผมสั้น,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง
bob(vt) ผงกศีรษะ,โดดขึ้นลง,ผลุบโผล่,ตีเบาๆ,ตัดให้สั้น
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
bobbery(n) ความโกลาหล,ความวุ่นวาย
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย
BOBBY bobby pin(n) กิ๊บ,ปิ่นปักผม
bobsled(n) แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(n) แคร่เลื่อนหิมะ
bobtail(n) หางสั้น
bobtail(vt) ตัดหางให้สั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bobinทุ่นลอย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bob (n vi slang ) ผู้หญิงอ้วน,มีเซ็ก,blowjob,เหี้ย! (คำด่าในแง่ลบ) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
Bob's your uncleสบายมาก, ไม่มีปัญหา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- With Bobby Vitale. And when I got up, there were phone numbers imprinted on my ass.เมื่อฉันลุกขึ้น มีเบอร์โทรศัพท์ ติดอยู่บนก้นฉัน After Porn Ends 2 (2017)
Racquel Darrian was on the box cover and my scene was with Bobby Vitale.เรเคล แดร์เรียนอยู่บนหน้าปกกล่อง และฉันมีฉากกับบ๊อบบี วิทาลี After Porn Ends 2 (2017)
Bob's your uncle, you ruddy duff cobblers!แกต้องโดนดีแน่เจ้าเด็กตัวแสบ The Lego Batman Movie (2017)
Run, Bobby, run!วิ่ง บ็อบบี้ วิ่ง! Logan (2017)
she's not a bobber.เธอไม่ใช่พวกผีดิบ Swear (2016)
Glock 9 and a .22 Bobcat.กล๊อก 9 กับ บ๊อบแคท .22 Service (2016)
That's that Bob Marley shit, nigga.สำราญเป็นบ็อบ มาร์เลย์เลย Moonlight (2016)
No more delays. Alan Shepard, John Glenn, your uncle Bob.ไม่มีความล่าช้ามากขึ้น อลันเชพ เพิร์จอห์นเกล็นคุณลุงบ๊อบ Hidden Figures (2016)
Here, Mutt. I'm Bob Edwards.นี่โง่ ฉันบ๊อบเอ็ดเวิร์ด Denial (2016)
You're gonna get arrested again! Relax, Bob.เดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอก Patriots Day (2016)
Well, it makes sense to me. What do you think, Bob?ผมว่าก็เข้าท่าดีนะ แล้วคุณคิดว่าไง บ๊อบ Jason Bourne (2016)
I understand. I respect you, Bob. You know that, I respect you.ฉันเข้าใจค่ะ ฉันให้เกียรติคุณนะ บ็อบ คุณก็รู้ว่าฉันให้เกียรติคุณ Mine (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bobI didn't know when Bob had come to Japan.
bobBob could not control his anger.
bobBob's really chip off the old block.
bobWaiting for Kate, I saw Bob and Mary.
bobBob has too many books to read.
bobBob went out before I knew it.
bobMy name is Robert, so they call me Bob for short.
bobBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
bobBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
bobBob came here, didn't he?
bobAs a child, Bob lived in Boston.
bobBob is a nice person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลุบๆ โผล่ๆ[V] bob up and down, See also: duck, hop, bounce, waggle, Syn. กะผลุบกะโผล่, ผลุบโผล่, Example: สองศีรษะผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ตรงหน้าประตู, Thai definition: อาการที่ผลุบลงแล้วผุดขึ้น
ผมบ๊อบ[N] bob, See also: bobbed hair, Syn. บ๊อบ, ทรงบ๊อบ, Example: ผมบ๊อบเป็นทรงที่อยู่ในความนิยมนานเนื่องจากดูแลรักษาง่าย, Thai definition: ทรงผมผู้หญิงที่ตัดปลายด้านหลังให้เสมอกัน ยาวราวระดับต้นคอ, Notes: (อังกฤษ)
ผลุบโผล่[ADV] bob up and down, See also: duck, jump about, move up, up and down, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่, Example: ลูกชายดำน้ำผลุบโผล่อยู่เป็นนาน, Thai definition: อย่างที่ผลุบลงแล้วผุดขึ้น, จมๆ ลอยๆ
ตุ้ม[N] bob, See also: knob, pendant, Syn. ลูกตุ้ม, Example: ก่อนจะตกปลาเราต้องเลือกตุ้มให้เหมาะกับสายเบ็ดด้วย, Count unit: ลูก, Thai definition: ของที่มีลักษณะกลมๆ ห้อยลงมา
กระสวย[N] shuttle, See also: bobbin, spindle, Thai definition: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อบ[n.] (bøp) EN: bob   
ฟิล์มหนัง[n.] (fīm nang) EN: film   FR: film [m] ; bobine [f]
ฟิล์มภาพยนตร์[n.] (fīm phāpphayon) EN: film   FR: film [m] ; bobine [f]
คำโกหก[n.] (kham kōhok) EN: lie   FR: mensonge [m] ; fausse nouvelle [f] ; bobard [m] (fam.) ; menterie [f] (vx)
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
ขด[n.] (khot) EN: coil ; ring ; circle ; loop ; curl   FR: bobine [m]
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind   FR: bobiner ; enrouler
กลุ่ม[n.] (klum) EN: [classifier : reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons]   FR: [classificateur : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes]
กระสวย[n.] (krasūay) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle   FR: navette [f]
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine   FR: enrouler ; bobiner

CMU English Pronouncing Dictionary
BOB    B AA1 B
BOBO    B OW1 B OW0
BOBB    B AA1 B
BOBE    B OW1 B
BOBEK    B OW1 B IH0 K
BOBAK    B OW1 B AH0 K
BOB'S    B AA1 B Z
BOBBY    B AA1 B IY0
BOBBI    B AA1 B IY0
BOBER    B AA1 B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bob    (n) bˈɒb (b o1 b)
bob    (v) bˈɒb (b o1 b)
bobs    (v) bˈɒbz (b o1 b z)
Bobby    (n) bˈɒbiː (b o1 b ii)
bobby    (n) bˈɒbiː (b o1 b ii)
bobbed    (v) bˈɒbd (b o1 b d)
bobbin    (n) bˈɒbɪn (b o1 b i n)
bobbies    (n) bˈɒbɪz (b o1 b i z)
bobbing    (v) bˈɒbɪŋ (b o1 b i ng)
bobbins    (n) bˈɒbɪnz (b o1 b i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲍勃・马利[Bào bó, ㄅㄠˋ ㄅㄛˊ· Ma3 li4, / ] Bob Marley (1945-1981), Jamaican Reggae 雷鬼 musician and activist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bob {m} [sport]bob; bobsleigh [Add to Longdo]
Bobolink {m} [ornith.]Bobolink [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]
ぴくっと[, pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[, pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head [Add to Longdo]
ぼぼ[, bobo] (n) baby; doll; pussy(cat); slang for cunt [Add to Longdo]
カボベルデ[, kaboberude] (n) Cape Verde [Add to Longdo]
コイルボビン[, koirubobin] (n) coil bobbin [Add to Longdo]
コンボボックス[, konbobokkusu] (n) {comp} combo box [Add to Longdo]
サーボブレーキ[, sa-bobure-ki] (n) servo-brake [Add to Longdo]
ジャパニーズボブテイル;ジャパニーズ・ボブテイル[, japani-zubobuteiru ; japani-zu . bobuteiru] (n) Japanese bobtail (breed of cat) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
部分実体[ぶぶんじったい, bubunjittai] subobject [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bob \Bob\ (b[o^]b), n. [An onomatopoetic word, expressing quick,
   jerky motion; OE. bob bunch, bobben to strike, mock, deceive.
   Cf. Prov. Eng. bob, n., a ball, an engine beam, bunch, blast,
   trick, taunt, scoff; as, a v., to dance, to courtesy, to
   disappoint, OF. bober to mock.]
   1. Anything that hangs so as to play loosely, or with a short
    abrupt motion, as at the end of a string; a pendant; as,
    the bob at the end of a kite's tail.
    [1913 Webster]
 
       In jewels dressed and at each ear a bob. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A knot of worms, or of rags, on a string, used in angling,
    as for eels; formerly, a worm suitable for bait.
    [1913 Webster]
 
       Or yellow bobs, turned up before the plow,
       Are chiefest baits, with cork and lead enow.
                          --Lauson.
    [1913 Webster]
 
   3. A small piece of cork or light wood attached to a fishing
    line to show when a fish is biting; a float.
    [1913 Webster]
 
   4. The ball or heavy part of a pendulum; also, the ball or
    weight at the end of a plumb line.
    [1913 Webster]
 
   5. A small wheel, made of leather, with rounded edges, used
    in polishing spoons, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. A short, jerking motion; act of bobbing; as, a bob of the
    head.
    [1913 Webster]
 
   7. (Steam Engine) A working beam.
    [1913 Webster]
 
   8. A knot or short curl of hair; also, a bob wig.
    [1913 Webster]
 
       A plain brown bob he wore.      --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
   9. A peculiar mode of ringing changes on bells.
    [1913 Webster]
 
   10. The refrain of a song.
     [1913 Webster]
 
        To bed, to bed, will be the bob of the song.
                          --L'Estrange.
     [1913 Webster]
 
   11. A blow; a shake or jog; a rap, as with the fist.
     [1913 Webster]
 
   12. A jeer or flout; a sharp jest or taunt; a trick.
     [1913 Webster]
 
        He that a fool doth very wisely hit,
        Doth very foolishly, although he smart,
        Not to seem senseless of the bob.  --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. A shilling. [Slang, Eng.] --Dickens.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bob \Bob\, v. i.
   1. To have a short, jerking motion; to play to and fro, or up
    and down; to play loosely against anything. "Bobbing and
    courtesying." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. To angle with a bob. See {Bob}, n., 2 & 3.
    [1913 Webster]
 
       He ne'er had learned the art to bob
       For anything but eels.        --Saxe.
    [1913 Webster]
 
   {To bob at an apple}, {cherry}, etc. to attempt to bite or
    seize with the mouth an apple, cherry, or other round
    fruit, while it is swinging from a string or floating in a
    tug of water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bob \Bob\, v. t. [imp. & p. p. {Bobbed}; p. pr. & vb. n.
   {Bobbing}.] [OE. bobben. See {Bob}, n.]
   1. To cause to move in a short, jerking manner; to move (a
    thing) with a bob. "He bobbed his head." --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with a quick, light blow; to tap.
    [1913 Webster]
 
       If any man happened by long sitting to sleep . . .
       he was suddenly bobbed on the face by the servants.
                          --Elyot.
    [1913 Webster]
 
   3. To cheat; to gain by fraud or cheating; to filch.
    [1913 Webster]
 
       Gold and jewels that I bobbed from him. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To mock or delude; to cheat.
    [1913 Webster]
 
       To play her pranks, and bob the fool,
       The shrewish wife began.       --Turbervile.
    [1913 Webster]
 
   5. To cut short; as, to bob the hair, or a horse's tail.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bob
   n 1: a former monetary unit in Great Britain [syn: {British
      shilling}, {shilling}, {bob}]
   2: a hair style for women and children; a short haircut all
     around
   3: a long racing sled (for 2 or more people) with a steering
     mechanism [syn: {bobsled}, {bobsleigh}, {bob}]
   4: a hanging weight, especially a metal ball on a string
   5: a small float usually made of cork; attached to a fishing
     line [syn: {bob}, {bobber}, {cork}, {bobfloat}]
   6: a short or shortened tail of certain animals [syn: {bobtail},
     {bob}, {dock}]
   7: a short abrupt inclination (as of the head); "he gave me a
     short bob of acknowledgement"
   v 1: move up and down repeatedly; "her rucksack bobbed gently on
      her back"
   2: ride a bobsled; "The boys bobbed down the hill screaming with
     pleasure" [syn: {bobsled}, {bob}]
   3: remove or shorten the tail of an animal [syn: {dock}, {tail},
     {bob}]
   4: make a curtsy; usually done only by girls and women; as a
     sign of respect; "She curtsied when she shook the Queen's
     hand" [syn: {curtsy}, {bob}]
   5: cut hair in the style of a bob; "Bernice bobs her hair these
     days!"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bob
  n.
 
   At Demon Internet, all tech support personnel are called ?Bob?. (Female
   support personnel have an option on ?Bobette?). This has nothing to do with
   Bob the divine drilling-equipment salesman of the {Church of the
   SubGenius}. Nor is it acronymized from ?Brother Of {BOFH}?, though all
   parties agree it could have been. Rather, it was triggered by an unusually
   large draft of new tech-support people in 1995. It was observed that there
   would be much duplication of names. To ease the confusion, it was decided
   that all support techs would henceforth be known as ?Bob?, and identity
   badges were created labelled ?Bob 1? and ?Bob 2?. (?No, we never got any
   further? reports a witness).
 
   The reason for ?Bob? rather than anything else is due to a {luser} calling
   and asking to speak to ?Bob?, despite the fact that no ?Bob? was currently
   working for Tech Support. Since we all know ?the customer is always right?,
   it was decided that there had to be at least one ?Bob? on duty at all
   times, just in case.
 
   This sillyness snowballed inexorably. Shift leaders and managers began to
   refer to their groups of ?bobs?. Whole ranks of support machines were set
   up (and still exist in the DNS as of 1999) as bob1 through bobN. Then came
   alt.tech-support.recovery, and it was filled with Demon support personnel.
   They all referred to themselves, and to others, as ?bob?, and after a while
   it caught on. There is now a Bob Code describing the Bob nature.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top