ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -头-, *头*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[头, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] high,  Rank: 147

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock, #354 [Add to Longdo]
[tou, ㄊㄡ˙, / ] suff. for nouns, #354 [Add to Longdo]
[tóu fa, ㄊㄡˊ ㄈㄚ˙, / ] hair (on the head), #2,278 [Add to Longdo]
[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] camera shot (in a movie etc); scene, #2,970 [Add to Longdo]
[diǎn tóu, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ, / ] nod, #3,505 [Add to Longdo]
[huí tóu, ㄏㄨㄟˊ ㄊㄡˊ, / ] to turn round; to turn one's head; later; by and by, #3,737 [Add to Longdo]
[jiē tóu, ㄐㄧㄝ ㄊㄡˊ, / ] street, #4,479 [Add to Longdo]
[shí tou, ㄕˊ ㄊㄡ˙, / ] stone, #4,483 [Add to Longdo]
[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet; water tap, #4,595 [Add to Longdo]
[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, / ] momentum; tendency, #4,893 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pincho![CN] 刺 Cell 211 (2009)
Buns.[CN] 馒 The Flowers of War (2011)
Nipples.[CN] 那就是乳 The Secret of Sex (2002)
Yes, boss.[CN] 好的  Red Menace (2009)
- Plonker.[CN] 猪 A Good Year (2006)
Heads![CN] 抬 Born on the Fourth of July (1989)
Rocks.[CN] 石? Chaos (2005)
Arch enemies?[CN] 死对 Mad Mission (1982)
Headache.[CN]  7 Days to Leave My Wife (2007)
My head![CN] 我的! The Andromeda Strain (2008)
No[CN] 摇 Bu wen sao (1992)
Turn around.[CN] 调 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top