ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

body

B AA1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -body-, *body*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
antibody(n, name) สารภูมิต้านทาน
unidentified body(n) ศพนิรนาม
condescend (to somebody)(vi) ปฏิบัติตนกับผู้อื่นในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่า เช่น When giving a talk, be careful not to condescend to your audience. เวลาที่พูด ระวังอย่าพูดในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้ฟัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
body(n) ร่างกาย, See also: สรีระ, Syn. figure
body(n) ใจความสำคัญของงานเขียน, See also: เนื้อเรื่อง
body(n) ศพ, See also: ซากศพ, Syn. corpse
body(n) กลุ่มคน, Syn. group
body(n) ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ, Syn. substance, bulk
body(n) ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ
bodysuit(n) ชุดรัดรูปของผู้หญิง
bodywork(n) โครงด้านนอกของรถ
body odor(n) กลิ่นตัว
bodyguard(n) องครักษ์, See also: คนคุ้มกัน, ราชองครักษ์, Syn. watchman, guard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย, ร่าง, ตัว, ทั้งตัว, ลำตัว, ลำต้น, ศพ, ซากศพ, ส่วนใหญ่, เนื้อแท้, กลุ่มคน, ข้อสรุป, มวล, วัตถุ, สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย, ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
body corporaten. ดูcorporation
body languangen. ดูkinesics
body plann. ภาพลายเส้นตามขวาง
body politicn. ประชากรของรัฐ
body slamn. การยกร่างแล้วทุ่มลง
body snatchingn. การขโมยศพ
bodyguard(บอด'ดิการ์ด) n. คนคุ้มกัน, มือปืนผู้คอยป้องกัน
antibody(แอนทิบอ' ดี) n. โปรตีนในร่างกายที่เกิดจากการกระตุ้นของ antigen มันมีฤทธิ์ต้านพิษของ antigen เฉพาะอย่าง
anybody(เอน'นีบอดี) pron., n. ใคร ๆ , ใครก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
body(n) ร่างกาย, ร่าง, ตัว, ลำต้น
bodyguard(n) ผู้คุ้มกัน, มือปืนคุ้มกัน
anybody(n) ใครๆ, คนหนึ่งคนใด
busybody(n) คนเจ้ากี้เจ้าการ, คนชอบยุ่ง
embody(vt) รวมตัว, มีตัวตน, ปรากฏร่าง, รวบรวม
everybody(n) ทุกคน
nobody(n) ไม่มีใคร
somebody(n) บางคน, ใครคนหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
body๑. กาย๒. เทห์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
body๑. เนื้อสี๒. เนื้อดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
body artกายศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
body colour๑. สีเนื้อทึบ๒. สีเนื้อดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
body of lawsประชุมกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
body of mandibleขากรรไกรล่างส่วนลำตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
body of maxilla; maxillary bodyขากรรไกรบนส่วนลำตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
body sense; sense, sixth; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
body surface areaพื้นที่ผิวกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
body temperatureอุณหภูมิกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bodyลำตัว, ลำตัว, ส่วนลำตัวของกระดูก, ส่วนลำตัว, กาย [การแพทย์]
body (of a table)ตัวเรื่อง, ข้อความหรือตัวเลขที่แสดงไว้ในตารางสถิติ  (ดู statistical table ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Body Alignmentแนวของร่างกาย [การแพทย์]
Body artศิลปะร่างกาย [TU Subject Heading]
Body burdenปริมาณสะสมในร่างกาย, ปริมาณสารกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ (ดู Background radiation และ Wholebody counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Body Cavitiesช่องว่างในลำตัว, ช่องต่างๆของร่างกาย [การแพทย์]
Body Cavityช่องท้อง [การแพทย์]
Body compositionองค์ประกอบของร่างกาย [TU Subject Heading]
Body Compositionสัดส่วนของน้ำหนักและความสูงไม่เกินปกติ [การแพทย์]
Body Corsetเครื่องรัดลำตัว, เครื่องรัดลำตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
body corporateนิติบุคคล
body man[บอดี้แมน] (n, jargon) ผู้ช่วยส่วนตัวของนักการเมือง หรือ ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง (ศัพท์ในวงการเมืองอเมริกัน)
bodyboarding(n) การเล่นกระดานโต้คลื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was a body in there.- มีศพหนึ่งอยู่ในนั้น Rebecca (1940)
It's Rebecca's body lying there on the cabin floor.มันคือศพของรีเบคคา นอนอยู่บนพื้นห้องข้างในเรือ Rebecca (1940)
That was the body of some unknown woman, unclaimed, belonging nowhere.มันเป็นศพของหญิงนิรนาม ไม่มีญาติไม่มีที่มาที่ไป Rebecca (1940)
I knew where Rebecca's body was, lying on that cabin floor on the bottom of the sea.ผมรู้ว่าศพของรีเบคคาอยู่ที่ไหน นอนอยู่ที่พื้นห้องในเรือใต้ท้องทะเล Rebecca (1940)
We must explain it. It's got to be the body of someone you've never seen before.เราต้องอธิบายมันว่าเป็นศพของ คนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน Rebecca (1940)
Yes. Yes. In connection with the body that was found in a boat.ใช่ครับที่ว่าเกี่ยวข้องกับศพที่พบในเรือ Rebecca (1940)
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง Night and Fog (1956)
A second later, he heard a body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
A second later, he heard the body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป 12 Angry Men (1957)
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
body2. Sew together the shoulder of the garment body.
bodyA balance of mind and body.
bodyA bear will not touch a dead body.
bodyA dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.
bodyAfter seeing her desirable body, he became obsessed with her.
bodyA home without love is no more a home than a body without a soul is a man.
bodyA home without love is not a home any more than a body without a soul is a man.
bodyA human body consists of a countless number of cells.
bodyAlcohol has done great mischief to his body.
bodyAll human beings have the same kind of body.
bodyALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
bodyA man's body dies, but his soul is immortal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษากาย(n) body language, Example: ภาษาพูดนั้นสื่อความคิด แต่ภาษากายสื่อความรู้สึกได้ลึกซึ้งยิ่งกว่า, Thai Definition: การใช้ความเคลื่อนไหวหรือท่าทางของร่างกาย สื่อให้ผู้คนเข้าใจตามความต้องการ
สรีระ(n) body
สังขาร(n) body
ทั้งกายและใจ(adv) body and mind, Syn. ทั้งกายและจิตใจ, พร้อมด้วยกายและใจ, Example: ถ้าเราอยากให้สุขภาพเราดีก็ต้องดีทั้งกายและใจ
ลำ(n) trunk, See also: body, stalk, Thai Definition: ตัวของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ไม่นับส่วนที่เป็นแขนขาหรือกิ่งก้านหรือเรียกสิ่งที่ยาวกลมหรือมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
สังขาร(n) body, See also: physique, body and mind, construction, Syn. ร่างกาย, ตัวตน, ร่างกายและจิตใจ, Example: หลวงปู่ได้ละสังขารด้วยอาการสงบท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์ของบรรดาศิษยานุศิษย์โดยทั่วกัน, Thai Definition: สิ่งที่ประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน
รูป(n) body, See also: physique, build, figure, form, Example: เราจงอย่ายึดมั่นถือมั่นกับรูป รส กลิ่น เสียง, Thai Definition: ร่างกาย ส่วนประกอบรวมทั้งพฤติกรรมและคุณสมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สรรพางค์(n) whole body, See also: body, Syn. สารพางค์, สรรพางค์กาย, สารพางค์กาย, Example: แม้เขาจะเจ็บไปทั่วสรรพางค์ แต่เขาก็ยังฮึดสู้, Thai Definition: ร่างกายทั้งหมด, Notes: (สันสกฤต)
อาการ(n) organ, See also: body part, Example: แม่ภาวนาว่าให้ลูกที่เกิดมามีอาการครบ 32, Thai Definition: ส่วนของร่างกายซึ่งนิยมว่ามี 32 อย่าง เรียกว่าอาการ 32 มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น
กลิ่นเต่า(n) body odour, Syn. กลิ่นตัว, Example: เขามีกลิ่นเต่าแรงจนเพื่อนไม่อยากเข้าใกล้, Thai Definition: กลิ่นใต้รักแร้, กลิ่นที่ส่งมาจากร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจช่วย[aojai chūay] (v, exp) EN: wish somebody success ; wish success to somebody  FR: soutenir ; encourager
ใบเมี่ยง[baimīeng] (n) EN: cloth used for wrapping the dead body
บางคน[bāng khon] (pr) EN: some people ; someone ; somebody ; some  FR: certaines personnes ; certains ; certaines
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [ m ]
เบิกโลง[boēklōng] (v, exp) EN: perform the rites before placing a body in a casket  FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เช็ดตัว[chet tūa] (v, exp) EN: rub the body dry  FR: essuyer
ดาว[dāo] (n) EN: star ; celestial body  FR: étoile [ f ] ; corps céleste [ m ] ; astre [ m ]
ดัชนีมวลร่างกาย[datchanī mūan rāngkāi] (n, prop) EN: Body Mass Index (BMI)  FR: indice de masse corporelle [ m ]
เดินเรื่อง[doēnreūang] (v) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate  FR: faire des démarches
ฝากฝัง[fākfang] (v) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge  FR: confier ; recommander

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BODY B AA1 D IY0
BODY'S B AA1 D IY0 Z
BODYGUARD B AA1 D IY0 G AA2 R D
BODYGUARDS B AA1 D IY0 G AA2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
body (n) bˈɒdiː (b o1 d ii)
bodywork (n) bˈɒdɪwɜːʳk (b o1 d i w @@ k)
bodyguard (n) bˈɒdɪgaːd (b o1 d i g aa d)
bodyworks (n) bˈɒdɪwɜːʳks (b o1 d i w @@ k s)
bodyguards (n) bˈɒdɪgaːdz (b o1 d i g aa d z)
body-servant (n) bˈɒdɪ-sɜːʳvənt (b o1 d i - s @@ v @ n t)
body-servants (n) bˈɒdɪ-sɜːʳvənts (b o1 d i - s @@ v @ n t s)
body-snatcher (n) bˈɒdɪ-snætʃər (b o1 d i - s n a ch @ r)
body-snatchers (n) bˈɒdɪ-snætʃəz (b o1 d i - s n a ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit #336 [Add to Longdo]
[tǐ, ㄊㄧˇ, / ] body; form; style; system #921 [Add to Longdo]
体重[tǐ zhòng, ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] body weight #3,713 [Add to Longdo]
脂肪[zhī fáng, ㄓ ㄈㄤˊ, ] body fat #4,639 [Add to Longdo]
机身[jī shēn, ㄐㄧ ㄕㄣ, / ] body of a vehicle or machine; fuselage of a plane #5,036 [Add to Longdo]
车身[chē shēn, ㄔㄜ ㄕㄣ, / ] body of automobile #7,505 [Add to Longdo]
保镖[bǎo biāo, ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ, / ] bodyguard #11,463 [Add to Longdo]
身躯[shēn qū, ㄕㄣ ㄑㄩ, / ] body #11,682 [Add to Longdo]
水体[shuǐ tǐ, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧˇ, / ] body of water #17,135 [Add to Longdo]
体味[tǐ wèi, ㄊㄧˇ ㄨㄟˋ, / ] body odor; to appreciate a subtle taste #20,314 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[からだ, karada] TH: ร่างกาย  EN: body

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodycheck { m }bodycheck [Add to Longdo]
Buchblock { m }body of the book; innerbook [Add to Longdo]
Deckfarbe { f }body colour [Add to Longdo]
Karosserieabdichtung { f }body sealing [Add to Longdo]
Karosseriebau { m }body making [Add to Longdo]
Karosseriebauer { m }body maker [Add to Longdo]
Karosserieblech { n }body sheet [Add to Longdo]
Körper { m } | Körper { pl } | starrer Körper | ein Körper, an dem alles an der richtigen Stelle sitztbody | bodies | rigid body | a body that won't quit [Add to Longdo]
Körperbewusstheit { f }body awareness [Add to Longdo]
Körperbewusstsein { f }body consciousness [Add to Longdo]
Körpergeruch { m }body odour [Add to Longdo]
Körpergröße { f }body height; height [Add to Longdo]
Körpertemperatur { f }body temperature [Add to Longdo]
Leibwache { f }body guard [Add to Longdo]
Leichensack { m }body bag [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
機関[きかん, kikan] (n) (1) engine; (2) agency; organisation; organization; institution; organ; body; (3) system; facility; facilities; (P) #400 [Add to Longdo]
[たい, tai] (n, n-suf) (1) body; physique; posture; (2) shape; form; style; (3) substance; identity; reality; (4) { math } field; (ctr) (5) counter for humanoid forms (e.g. dolls, statues, corpses, etc.) #521 [Add to Longdo]
体(P);身体(P);躰;躯[からだ(P);しんたい(身体)(P), karada (P); shintai ( shintai )(P)] (n, adj-no) (1) (からだ is a gikun reading of 身体) body; (2) health; (P) #521 [Add to Longdo]
[だん, dan] (n) body; group; party; company; troupe #560 [Add to Longdo]
[たい, tai] (n, n-suf) (1) party; group; crew; team; body; (2) company (of troops); corps; unit; squad #573 [Add to Longdo]
[ほし, hoshi] (n) (1) star; any light-emitting (or reflecting) heavenly body (except for the sun and the moon); (2) suspect (police slang); (P) #574 [Add to Longdo]
法人[ほうじん, houjin] (n) corporate body; corporation; (legal) person; (juridical) person; (P) #626 [Add to Longdo]
身長[しんちょう, shinchou] (n) height (of body); stature; (P) #1,005 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページ本体[ページほんたい, pe-ji hontai] page body [Add to Longdo]
引用仕様本体[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] interface body [Add to Longdo]
機関名[きかんめい, kikanmei] name of corporate body [Add to Longdo]
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body [Add to Longdo]
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation [Add to Longdo]
試験体[しけんたい, shikentai] test body [Add to Longdo]
標準化団体[ひょうじゅんかだんたい, hyoujunkadantai] standards organization, standards body [Add to Longdo]
複式本体[ふくしきほんたい, fukushikihontai] multi-part body [Add to Longdo]
文字枠[もじわく, mojiwaku] character body [Add to Longdo]
文書体系[ぶんしょたいけい, bunshotaikei] document architecture, document body [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Body \Bod"y\, n.; pl. {Bodies}. [OE. bodi, AS. bodig; akin to
   OHG. botah. [root]257. Cf. {Bodice}.]
   [1913 Webster]
   1. The material organized substance of an animal, whether
    living or dead, as distinguished from the spirit, or vital
    principle; the physical person.
    [1913 Webster]
 
       Absent in body, but present in spirit. --1 Cor. v. 3
    [1913 Webster]
 
       For of the soul the body form doth take.
       For soul is form, and doth the body make. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The trunk, or main part, of a person or animal, as
    distinguished from the limbs and head; the main, central,
    or principal part, as of a tree, army, country, etc.
    [1913 Webster]
 
       Who set the body and the limbs
       Of this great sport together?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The van of the king's army was led by the general; .
       . . in the body was the king and the prince.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       Rivers that run up into the body of Italy.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. The real, as opposed to the symbolical; the substance, as
    opposed to the shadow.
    [1913 Webster]
 
       Which are a shadow of things to come; but the body
       is of Christ.             --Col. ii. 17.
    [1913 Webster]
 
   4. A person; a human being; -- frequently in composition; as,
    anybody, nobody.
    [1913 Webster]
 
       A dry, shrewd kind of a body.     --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   5. A number of individuals spoken of collectively, usually as
    united by some common tie, or as organized for some
    purpose; a collective whole or totality; a corporation;
    as, a legislative body; a clerical body.
    [1913 Webster]
 
       A numerous body led unresistingly to the slaughter.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   6. A number of things or particulars embodied in a system; a
    general collection; as, a great body of facts; a body of
    laws or of divinity.
    [1913 Webster]
 
   7. Any mass or portion of matter; any substance distinct from
    others; as, a metallic body; a moving body; an a["e]riform
    body. "A body of cold air." --Huxley.
    [1913 Webster]
 
       By collision of two bodies, grind
       The air attrite to fire.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. Amount; quantity; extent.
    [1913 Webster]
 
   9. That part of a garment covering the body, as distinguished
    from the parts covering the limbs.
    [1913 Webster]
 
   10. The bed or box of a vehicle, on or in which the load is
     placed; as, a wagon body; a cart body.
     [1913 Webster]
 
   11. (Print.) The shank of a type, or the depth of the shank
     (by which the size is indicated); as, a nonpareil face on
     an agate body.
     [1913 Webster]
 
   12. (Geom.) A figure that has length, breadth, and thickness;
     any solid figure.
     [1913 Webster]
 
   13. Consistency; thickness; substance; strength; as, this
     color has body; wine of a good body.
     [1913 Webster]
 
   Note: Colors bear a body when they are capable of being
      ground so fine, and of being mixed so entirely with
      oil, as to seem only a very thick oil of the same
      color.
      [1913 Webster]
 
   14. (A["e]ronautics) The central, longitudinal framework of a
     flying machine, to which are attached the planes or
     a["e]rocurves, passenger accommodations, controlling and
     propelling apparatus, fuel tanks, etc. Also called
     {fuselage}.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {After body} (Naut.), the part of a ship abaft the dead flat.
    
 
   {Body cavity} (Anat.), the space between the walls of the
    body and the inclosed viscera; the c[ae]lum; -- in
    mammals, divided by the diaphragm into thoracic and
    abdominal cavities.
 
   {Body of a church}, the nave.
 
   {Body cloth}; pl.
 
   {Body cloths}, a cloth or blanket for covering horses.
 
   {Body clothes}. (pl.)
 
   1. Clothing for the body; esp. underclothing.
 
   2. Body cloths for horses. [Obs.] --Addison.
 
   {Body coat}, a gentleman's dress coat.
 
   {Body color} (Paint.), a pigment that has consistency,
    thickness, or body, in distinction from a tint or wash.
 
   {Body of a law} (Law), the main and operative part.
 
   {Body louse} (Zool.), a species of louse ({Pediculus
    vestimenti}), which sometimes infests the human body and
    clothes. See {Grayback}.
 
   {Body plan} (Shipbuilding), an end elevation, showing the
    conbour of the sides of a ship at certain points of her
    length.
 
   {Body politic}, the collective body of a nation or state as
    politically organized, or as exercising political
    functions; also, a corporation. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
       As to the persons who compose the body politic or
       associate themselves, they take collectively the
       name of "people", or "nation".    --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   {Body servant}, a valet.
 
   {The bodies seven} (Alchemy), the metals corresponding to the
    planets. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sol gold is, and Luna silver we threpe (=call), Mars
       yren (=iron), Mercurie quicksilver we clepe,
       Saturnus lead, and Jupiter is tin, and Venus coper.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Body snatcher}, one who secretly removes without right or
    authority a dead body from a grave, vault, etc.; a
    resurrectionist.
 
   {Body snatching} (Law), the unauthorized removal of a dead
    body from the grave; usually for the purpose of
    dissection.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Body \Bod"y\, v. t. [imp. & p. p. {Bodied} (?); p. pr. & vb. n.
   {Bodying}.]
   To furnish with, or as with, a body; to produce in definite
   shape; to embody.
   [1913 Webster]
 
   {To body forth}, to give from or shape to mentally.
    [1913 Webster]
 
       Imagination bodies forth
       The forms of things unknown.     --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 body
   n 1: the entire structure of an organism (an animal, plant, or
      human being); "he felt as if his whole body were on fire"
      [syn: {body}, {organic structure}, {physical structure}]
   2: a group of persons associated by some common tie or
     occupation and regarded as an entity; "the whole body filed
     out of the auditorium"; "the student body"; "administrative
     body"
   3: a natural object consisting of a dead animal or person; "they
     found the body in the lake" [syn: {body}, {dead body}]
   4: an individual 3-dimensional object that has mass and that is
     distinguishable from other objects; "heavenly body"
   5: the body excluding the head and neck and limbs; "they moved
     their arms and legs and bodies" [syn: {torso}, {trunk},
     {body}]
   6: a collection of particulars considered as a system; "a body
     of law"; "a body of doctrine"; "a body of precedents"
   7: the property of holding together and retaining its shape;
     "wool has more body than rayon"; "when the dough has enough
     consistency it is ready to bake" [syn: {consistency},
     {consistence}, {eubstance}, {body}]
   8: the central message of a communication; "the body of the
     message was short"
   9: the main mass of a thing
   10: a resonating chamber in a musical instrument (as the body of
     a violin) [syn: {soundbox}, {body}]
   11: the external structure of a vehicle; "the body of the car
     was badly rusted"
   v 1: invest with or as with a body; give body to [syn: {body},
      {personify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top