ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -其-, *其*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[其, qí, ㄑㄧˊ] his, her, its, their; that
Radical: Decomposition: 甘 (gān ㄍㄢ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 85

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄧˊ, ] his; her; its; theirs; that; such; it (refers to sth preceding it), #98 [Add to Longdo]
[qí zhōng, ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] among; in; included among these, #249 [Add to Longdo]
[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than (that person); in addition to the person mentioned above, #273 [Add to Longdo]
[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really, #337 [Add to Longdo]
[yóu qí shì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, ] especially, #1,477 [Add to Longdo]
[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, ] and; as well as, #1,601 [Add to Longdo]
[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above, #1,721 [Add to Longdo]
[qí cì, ㄑㄧˊ ㄘˋ, ] next; secondly, #2,749 [Add to Longdo]
[yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ, ] especially; particularly, #3,009 [Add to Longdo]
[qí yú, ㄑㄧˊ ㄩˊ, / ] the rest; the others; remaining; remainder; apart from them, #3,285 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;汝[し, shi] (n) (1) (arch) that; (2) you; (3) oneself; themself [Add to Longdo]
とはなしに[それとはなしに, soretohanashini] (adv) indirectly [Add to Longdo]
[その, sono] (adj-pn) (1) (uk) (See 何の・どの,此の,れ・1,彼の) that (something or someone distant from the speaker, close to the listener; actions of the listener, or ideas expressed or understood by the listener); the; (int) (2) um...; er...; uh...; (P) [Add to Longdo]
の許[そのもと, sonomoto] (n) (arch) you (used toward one's equals or inferiors) [Add to Longdo]
の時はの時[そのときはそのとき, sonotokihasonotoki] (exp) (id) We'll think about it when the time comes [Add to Longdo]
の手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) (id) That trick won't do with me [Add to Longdo]
の儘(P);のまま[そのまま(P);そのまんま(の儘), sonomama (P); sonomanma ( sono mama )] (adj-no) (uk) without change; as it is (i.e. now); (P) [Add to Longdo]
[それ, sore] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,彼・あれ・1) that (indicating an item or person near the listener, the action of the listener, or something on their mind); it; (2) that time; then; (3) (arch) there (indicating a place near the listener); (4) (arch) you; (P) [Add to Longdo]
れから[それから, sorekara] (exp) (uk) and then; after that; (P) [Add to Longdo]
れで[それで, sorede] (conj) (uk) and; thereupon; because of that; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A man's worth lies in what he is, not in what he has.人の値打ちは、の財産でなく人柄にある。
The work must be finished before noon.の仕事は正午前に終えねばならない。
She may be late, in which case we will wait.彼女は遅れてくるかもしれません。の場合は待ちます。
#B: と は 趣味 も 性格 も 違う(ちがう){ちがう} の{その} 二人 を 一緒 に させる{させよう} とする[1] 乃{の} は 丸 穴(あな) に 角(かく)[1] を 打つ 様(よう){ような} 物(もの){もの} だ
#B: の{その} ニュース は 彼2(かれ) を 行動 に 駆り立てる{かりたてた}
#B: 処で{そこで} は 乃{の} 家(いえ) を[5] 出る[2]{出て} 緑 カルフォルニア へ と 向かう{向かった} 乃[4]{の} さ
#B: それら 乃{の} 人気(にんき) 乃{の} 著しい 上昇 は ランニング[1] 乃{の} の{その} に 匹敵 為る(する){する}
#B: の[1]{その} 商会 乃{の} 代理権 を 確保 為る(する){する}
#B: 若し(もし){もし} 貴方(あなた)[1]{あなた} が 標準 的(てき){的な} クレジットライン~ を 持つ{持っていて} れ[1]{それ} を 使う{使って} 欲しい[2]{ほしい} 乃{の} です{でしたら} 御(ご){お} 教える{教え} 下さい{ください}
#B: の[1]{その} 時(とき) 全て{すべて} が 明らかになる[1] だろう
#B: スパイ 戦(いくさ) に於いて{において} は 片方 が 相手 を 逆襲~ 為る(する){して} の[01]{その} 戦略 を 覆す{くつがえす}~

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey! Hey! Don, I need some help here.[JA] ココで必要なんだ ライアン 処にいるの? Cellular (2004)
Hello? Are you there?[JA] 処にいるの? Cellular (2004)
You saved our lives, but I can only do this for you and I'm very sorry.[CN] 死也要回韩国去死 与在这里惨死 不如回到自己的国家 Episode #1.2 (2004)
Your old master.[JA] の方の 師匠じゃ Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
As is your faith in the dark side of the Force.[JA] ダークサイドを信じる の方のようにな Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
At an end your rule is.[JA] の方の支配は 終わったのじゃ Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Well...[CN]  Fiddler on the Roof (1971)
Hey! How do people like that exist?[CN] 真是莫名 Episode #1.5 (2004)
The boy you trained, gone he is. Consumed by Darth Vader.[JA] の方の弟子はダース・ヴェイダー に飲み込まれたのじゃ Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
The outlying systems you must sweep.[JA] の方の出番じゃな Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
What?[CN] 怎麼  Episode #1.4 (2013)
Now we have heavy antiaircraft fire around Mugia Pass.[JA] 処でムギア・パス周辺を 重高射砲にて射撃するのだ Rescue Dawn (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top