ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disturb

D IH0 S T ER1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disturb-, *disturb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disturb(vt) รบกวน, See also: ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. upset, worry, distress, Ant. calm, comfort
disturbance(n) การรบกวน, See also: การทำให้ไม่สงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disturb(ดิสเทิร์บ') vt. รบกวน, กวน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ลำบาก, See also: disturber n. ดูdisturb
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ, Syn. row, disorder
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต, ซึ่งถูกรบกวน, ยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
disturb(vt) รบกวน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ไม่สงบ
disturbance(n) การรบกวน, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ไม่สงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disturbanceการรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disturbance of the peaceการก่อให้เกิดการวุ่นวาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disturbancesการแปรปรวน, การรบกวน, การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Disturbances, Mixedความผิดปกติแบบผสม [การแพทย์]
Disturbances, Primaryภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]
Disturbances, Singleภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]
Disturbedแปรปรวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
Governor, may I disturb you for a moment, sir?- ผู้ว่าฯ ขอผมขัดจังหวะเดี๋ยว - มีอะไร Blazing Saddles (1974)
"Who gave you permission to disturb me?""ผู้ซึ่งที่ให้ permission to ที่ให้คุณทำให้ฉันรำคาญ?" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This is a warning not to disturb the Ark of the Covenant.มันเป็นคำเตือน ไม่ให้รบกวน หีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Does this disturb you?นี้ไม่ได้รบกวนคุณ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I didn't mean to disturb the whole household, but my car broke down out here and I was wondering if I could use your phone.ผมขอโทษครับ ผมไม่ได้จะมาการรบกวน พวกคุณทั้งหมด แต่รถของผมเสียอยู่แถวนี้ และผมอยากรบกวนว่า ผมจะขอใช้โทรศัพท์ของคุณได้ไหม Clue (1985)
However, I don't want you to disturb my wedding.ถึงยังงั้น ข้าไม่ต้องการให้เจ้า ขัดขวางงานแต่งของข้า Vampire Hunter D (1985)
Do I disturb you?ฉันจะรบกวนคุณ? The Russia House (1990)
Who disturbs my slumber?ใครกันที่ปลุกข้าตื่นขึ้น? Aladdin (1992)
Who disturbs my slumber?ใครบังอาจมารบกวนเวลานอนของข้า? Aladdin (1992)
- Sorry to disturb you.ขอโทษที่มารบกวน The Bodyguard (1992)
Aren't you ashamed to disturb the dead?ไม่มียางอายบ้างหรือ ที่รบกวนคนตาย Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disturbDo not disturb her.
disturbDon't disturb her. She is at work right now.
disturb"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.
disturbDon't disturb her while she is sleeping.
disturbDon't disturb me while I am studying.
disturbHe keeps quiet so that he won't disturb his father.
disturbI am sorry if I disturbed you.
disturbI cannot endure being disturbed in my work.
disturbI can't stand being disturbed in my work.
disturbI didn't call on you for fear of disturbing you.
disturbI don't like to be disturbed.
disturbI felt disturbed at the sad news.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวนเมือง(v) annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai Definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
สิ่งรบกวน(n) disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
แผ้วพาน(v) disturb, See also: pester, bother, trouble, harass, Syn. รบกวน, ทำให้เดือดร้อน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายใดๆ มาแผ้วพาน
แผ้วพาน(v) disturb, See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester, Syn. รบกวน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายมาแผ้วพาน
เบียน(v) disturb, See also: annoy, Syn. เบียดเบียน, Example: ไม่ว่าจะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียนยังไงเขาก็มีกำลังใจสู้เต็มที่อยู่แล้ว, Thai Definition: รบกวน, ทำให้เดือดร้อน
รังควาน(v) harass, See also: disturb, annoy, vex, Syn. รบกวน, Example: ถึงแม้ไทยจะปราบพม่าให้ราบคาบลงโดยสิ้นเชิงไม่ได้ แต่พม่าก็ขยาดฝีมือไทย ไม่กล้ายกทัพมารังควานโดยประมาทใจเหมือนเมื่อก่อน, Thai Definition: ทำให้รำคาญ
กระวนกระวายใจ(adj) anxious, See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful, Example: อาการเครียดอาจจะแสดงออกมาในรูปของการแสดงอาการกระวนกระวายใจ
กวน(v) disturb, See also: annoy, cause trouble, bother, harass, vex, irritate, Syn. รบกวน, กวนใจ, รังควาน, Example: เสียงวิทยุกวนการทำงานของคนงานมาก จึงมีคำสั่งให้ปิดวิทยุเวลาทำงาน, Thai Definition: รบกวนทำให้เกิดความรำคาญ
กวนใจ(v) disturb, See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่ก็เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจ, Thai Definition: ทำให้รำคาญใจ, ทำให้ยุ่งยากใจ
ก่อกวน(v) agitate, See also: disturb, annoy, Syn. รังควาน, รบกวน, Example: ผู้ไม่ประสงค์ดีก่อกวนความสงบสุขของประชาชน, Thai Definition: ก่อให้เกิดความรำคาญ, รบกวนความสงบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
บุคคลวิกลจริต[bukkhon wikonjarit] (n, exp) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind
หัวปั่น[hūapan] (v) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed
จลาจล[jalājon] (n) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion  FR: émeute [ f ] ; désordres [ mpl ] ; troubles [ mpl ] ; insurrection [ f ] ; révolte [ f ] ; soulèvement [ m ] ; grande confusion [ f ]
การถูกรบกวน[kān thūk ropkūan] (n, exp) EN: upheaval ; disturbance
แกล้ง[klaēng] (v) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice  FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
ก่อความวุ่นวาย[kø khwām wunwāi] (v, exp) EN: cause a disturbance
ก่อกวน[køkuān] (v) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (adj) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful  FR: impatient ; nerveux ; agité
กวน[kūan] (v) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke  FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISTURB D IH0 S T ER1 B
DISTURBS D IH0 S T ER1 B Z
DISTURBED D IH0 S T ER1 B D
DISTURBING D IH0 S T ER1 B IH0 NG
DISTURBANCE D IH0 S T ER1 B AH0 N S
DISTURBANCES D IH0 S T ER1 B AH0 N S AH0 Z
DISTURBANCES D IH0 S T ER1 B AH0 N S IH0 Z
DISTURBINGLY D IH0 S T ER1 B IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disturb (v) dˈɪstˈɜːʳb (d i1 s t @@1 b)
disturbs (v) dˈɪstˈɜːʳbz (d i1 s t @@1 b z)
disturbed (v) dˈɪstˈɜːʳbd (d i1 s t @@1 b d)
disturbing (v) dˈɪstˈɜːʳbɪŋ (d i1 s t @@1 b i ng)
disturbance (n) dˈɪstˈɜːʳbəns (d i1 s t @@1 b @ n s)
disturbances (n) dˈɪstˈɜːʳbənsɪz (d i1 s t @@1 b @ n s i z)
disturbingly (a) dˈɪstˈɜːʳbɪŋliː (d i1 s t @@1 b i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打扰[dǎ rǎo, ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ,   /  ] disturb #8,660 [Add to Longdo]
[rǎo, ㄖㄠˇ, / ] disturb #8,716 [Add to Longdo]
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ,   /  ] disturbance; crisis; disputes; restlessness #9,731 [Add to Longdo]
骚乱[sāo luàn, ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ,   /  ] disturbance; riot; to create a disturbance #13,188 [Add to Longdo]
骚动[sāo dòng, ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] disturbance; uproar #20,705 [Add to Longdo]
事端[shì duān, ㄕˋ ㄉㄨㄢ,  ] disturbance; incident #31,111 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] disturb; to scratch #33,976 [Add to Longdo]
扰动[rǎo dòng, ㄖㄠˇ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] disturbance; agitation; turmoil #36,274 [Add to Longdo]
[rǎo, ㄖㄠˇ, / ] disturbance #57,725 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] disturbing noises #101,480 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒らし[あらし, arashi] (n) (1) (Internet) troll; (n-suf) (2) raising havoc; laying waste; disturber #600 [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na, n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) #3,335 [Add to Longdo]
妨害(P);妨碍;妨礙[ぼうがい, bougai] (n, vs, adj-no) disturbance; obstruction; hindrance; jamming; interference; (P) #4,667 [Add to Longdo]
騒ぎ[さわぎ, sawagi] (n, n-suf) uproar; disturbance; (P) #12,086 [Add to Longdo]
乱れ[みだれ, midare] (n) disorder; disturbance; unrest; (P) #13,985 [Add to Longdo]
動揺[どうよう, douyou] (n, vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P) #14,106 [Add to Longdo]
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P) #14,459 [Add to Longdo]
困惑[こんわく, konwaku] (n, vs) bewilderment; disturbance; (P) #14,737 [Add to Longdo]
妨げる[さまたげる, samatageru] (v1, vt) to disturb; to prevent; to obstruct; to hinder; (P) #15,912 [Add to Longdo]
動乱[どうらん, douran] (n, vs, adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P) #18,577 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disturb \Dis*turb"\, v. t. [imp. & p. p. {Disturbed}; p. pr. &
   vb. n. {Disturbing}.] [OE. desturben, destourben, OF.
   destorber, desturber, destourber, fr. L. disturbare,
   disturbatum; dis- + turbare to disturb, trouble, turba
   disorder, tumult, crowd. See {Turbid}.]
   1. To throw into disorder or confusion; to derange; to
    interrupt the settled state of; to excite from a state of
    rest.
    [1913 Webster]
 
       Preparing to disturb
       With all-cofounding war the realms above. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The bellow's noise disturbed his quiet rest.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The utmost which the discontented colonies could do,
       was to disturb authority.       --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To agitate the mind of; to deprive of tranquillity; to
    disquiet; to render uneasy; as, a person is disturbed by
    receiving an insult, or his mind is disturbed by envy.
    [1913 Webster]
 
   3. To turn from a regular or designed course. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And disturb
       His inmost counsels from their destined aim.
                          --Milton.
 
   Syn: To disorder; disquiet; agitate; discompose; molest;
     perplex; trouble; incommode; ruffle.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disturb \Dis*turb"\, n.
   Disturbance. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disturb
   v 1: move deeply; "This book upset me"; "A troubling thought"
      [syn: {disturb}, {upset}, {trouble}]
   2: change the arrangement or position of [syn: {agitate}, {vex},
     {disturb}, {commove}, {shake up}, {stir up}, {raise up}]
   3: tamper with; "Don't touch my CDs!" [syn: {touch}, {disturb}]
   4: destroy the peace or tranquility of; "Don't interrupt me when
     I'm reading" [syn: {interrupt}, {disturb}]
   5: damage as if by shaking or jarring; "Don't disturb the
     patient's wounds by moving him too rapidly!"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top