ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bony

B OW1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bony-, *bony*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bony(adj) คล้ายกระดูก, Syn. skinny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bony(โบ'นี) adj. คล้ายกระดูก,เกี่ยวกับกระดูก,เต็มไปด้วยกระดูก,มีกระดูกใหญ่, See also: boniness n., Syn. lean
ebony(เอบ'บะนี) n. ไม้ดำแข็ง,ไม้มะเกลือ,ไม้ตะโก,ไม้ดำดง,สีดำสนิท adj. ซึ่งทำด้วยไม้ดังกล่าว ดำสนิท, See also: ebon adj. ดูebony, Syn. black
son of ebonyn. คนผิวดำ

English-Thai: Nontri Dictionary
bony(adj) มีแต่กระดูก,มีกระดูกใหญ่,ผอม
ebony(n) ไม้มะเกลือ,ไม้ตะโก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bony craterแอ่งกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bony defect๑. ความวิการที่กระดูก๒. ตำหนิที่กระดูก๓. บกพร่องที่กระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bony Alignmentการเข้าแนวกระดูก [การแพทย์]
Bony Bridgingการเชื่อมติดระหว่างกระดูกทั้งสอง [การแพทย์]
Bony Defectsความผิดปกติของกระดูก [การแพทย์]
Bony Destructionการทำลายกระดูก [การแพทย์]
Bony Fusionการเชื่อมติดกันของกระดูก [การแพทย์]
Bony Overgrowthกระดูกงอกออกยาวเกินต้องการ [การแพทย์]
Bony Partกระดูก [การแพทย์]
Bony Platesแผ่นกระดูก [การแพทย์]
Bony Prominencesบริเวณที่มีกระดูกยื่น [การแพทย์]
Bony Ridge, Interosseousการเชื่อมติดด้วยกระดูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, the Bony Maronieออ เตอะโบนีมาโรนี The Blues Brothers (1980)
Suddenly old John McGraw points a bony finger in my direction ... and he says, "Right field."ทันใดนั้นจอห์น แม็คกรอว์ก็ชี้นิ้วมาที่ผม แล้วพูดว่า "ฝั่งขวา" Field of Dreams (1989)
I'm thinkin' about raising' my dead mama, dig down and put it on her bony finger!ผมคิดถึงการเสี่ยงตายครับ มาม่า ขุดลงไปอีกและวางมันบนกระดูกนิ้วของเธอ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Through my bony fingers it does slipโดยที่มันลื่นไถลไปตามเรียวนิ้วกระดูกของฉัน The Nightmare Before Christmas (1993)
It's so hard to put my bony finger onมันยากมากที่จะวางนิ้วมือกระดูกของฉันลงบนนั้น The Nightmare Before Christmas (1993)
I felt just like my old bony self againฉันรู้สึกเหมือน กระดูกอันเก่าของฉันอีกครั้ง The Nightmare Before Christmas (1993)
To haul your bony ass all the way back again.ให้ลากตูดเหี่ยวๆ ของคุณกลับไปได้แล้ว Hope Springs (2003)
- Not Lester bony fish.- ไม่เอา เลสเตอร์ เจ้าปลาน้อย The Key and the Clock (2006)
Humping Bleek's bony bod?ที่ได้ขึ้นควบบนตัวบลีค Juno (2007)
I will jam my fist so far up your bony ass, your cup size will double.ฉันเลยจะให้กำปั้นของฉันก่อน กระทั่งตูดลีบๆของเธอโผล่มา ขนาดเต้านมของเธอเป็นสองเท่า AK-51 (2008)
Matthew, get your bony ass in here!แมทธิว ได้รับ ตูด กระดูก ของ คุณ ที่นี่ ! I Spit on Your Grave (2010)
Sir, I have a child of my own in the Magister's bony hands.ท่าน ตอนนี้คนของผม อยู่ในมือของอำมาตย์ Trouble (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bonyThis fish is bony and it is not easy to bone it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเกลือ[makleūa] (n) EN: ebony tree  FR: ébénier [m]
ผอม[phøm] (adj) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim  FR: maigre ; émacié
ศรีตรัง[sītrang] (n) EN: Green ebony ; Jacaranda

CMU English Pronouncing Dictionary
BONY B OW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bony (j) bˈouniː (b ou1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬骨鱼[Yìng gǔ yú, ㄧㄥˋ ㄍㄨˇ ㄩˊ, / ] bony fishes; Osteichthyes (taxonomic class including most fish), #244,167 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎすぎす[gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony [Add to Longdo]
ぼんやり[bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
アロワナ[arowana] (n) arowana (any fish of subfamily Osteoglossinae); bonytongue [Add to Longdo]
カキノキ科[カキノキか, kakinoki ka] (n) Ebenaceae (plant family); ebony [Add to Longdo]
カルボニル化合物[カルボニルかごうぶつ, karuboniru kagoubutsu] (n) carbonyl compound [Add to Longdo]
カルボニル基[カルボニルき, karuboniru ki] (n) carbonyl group [Add to Longdo]
シファクティヌス;クシファクティヌス[shifakuteinusu ; kushifakuteinusu] (n) Xiphactinus (extinct genus of predatory bony fish) [Add to Longdo]
モーリシアングレゴリー[mo-rishianguregori-] (n) ebony gregory (Stegastes limbatus) [Add to Longdo]
烏文木[うぶんぼく, ubunboku] (n) (obsc) (See 黒檀) ebony [Add to Longdo]
烏木[うぼく, uboku] (n) (See 黒檀) ebony [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凡庸[ぼんよう, bonyou] mittelmaessig, gewoehnlich [Add to Longdo]
母乳[ぼにゅう, bonyuu] Muttermilch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bony \Bon"y\ (b[=o]"n[y^]), a.
   1. Consisting of bone, or of bones; full of bones; pertaining
    to bones.
    [1913 Webster]
 
   2. Having large or prominent bones.
    [1913 Webster]
 
   {Bony fish} (Zool.), the menhaden.
 
   {Bony pike} (Zool.), the gar pike ({Lepidosteus}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bony
   adj 1: very thin especially from disease or hunger or cold;
       "emaciated bony hands"; "a nightmare population of gaunt
       men and skeletal boys"; "eyes were haggard and
       cavernous"; "small pinched faces"; "kept life in his
       wasted frame only by grim concentration" [syn: {bony},
       {cadaverous}, {emaciated}, {gaunt}, {haggard}, {pinched},
       {skeletal}, {wasted}]
   2: composed of or containing bone; "osseous tissue" [syn:
     {osseous}, {osteal}, {bony}]
   3: having bones especially many or prominent bones; "a bony shad
     fillet"; "her bony wrist"; "bony fish" [syn: {bony}, {boney}]
     [ant: {boneless}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top