ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ่างล้างหน้า

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่างล้างหน้า-, *อ่างล้างหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่างล้างหน้า[N] washbasin, Syn. อ่างล้างมือ
อ่างล้างหน้า[N] sink, See also: washbasin, basin, Example: สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำฝักบัว และที่นั่งถ่ายชนิดชักโครก, Count unit: อ่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Has nobody looked on the washbasin?มีใครได้มองอ่างล้างหน้าHelp! (1965)
Same coat peg, same wash basin.แยกเสื้อผ้าแบบเดิม อ่างล้างหน้าเดิม Junior (1994)
I mean, it could be sinks, bathtubs.อาจจะเป็นอ่างล้างหน้าหรืออ่างอาบน้ำ Sunday (2008)
Every morning, the toothpaste has to be to the left of the sink, because if it's not, you can't find it, and I have to put it there.ทุกๆเข้า ยาสีฟันต้องอยุ่ ด้านขวาอ่างล้างหน้า ไม่งั้น คุณจะหามันไม่เจอ และฉันจะต้องเป้นคนวางมันไว้ตรงนั้น In Buddy's Eyes (2008)
Ma'am, here's the bill for fixing your sink.คุณนายครับู่ นี่ใบเรียกเก็บเงินค่าซ่อมอ่างล้างหน้า The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Side of this sink... and lots on the wall.ข้างอ่างล้างหน้า และบนกำแพงอีกจำนวนมาก The Case of Itaewon Homicide (2009)
Do you think the blood sprayed out like a fountain, could get on Alex's clothes while he was washing his hands on the sink?คุณว่าเลือด ที่พุ่งออกมาเหมือนน้ำพุ มันไปเปื้อนเสื้ออเล็กซ์ ในขณะที่เขากำลังล้างมืออยู่ที่อ่างล้างหน้าได้งั้นหรอ? The Case of Itaewon Homicide (2009)
As you see, there are blood stains on the corner of the sink.ตามที่คุณเห็น มีรอยเลือดอยู่ตรงมุมอ่างล้างหน้า The Case of Itaewon Homicide (2009)
Pearson testified that he witnessed the incident from the sink corner but pushed the victim away.เพียร์สันกล่าวว่า เขาเองที่เป็นพยานเห็นเหตุการณ์ จากมุมอ่างล้างหน้าอันนี้ แต่เขาเป็นคนผลักเหยื่อออกไป The Case of Itaewon Homicide (2009)
left stain on the sink and fell over again... does this seem logically possible?ทิ้งรอยเลือดไว้บนอ่างล้างหน้า แล้วก็ล้มลงไปอีก.. มันเป็นไปได้จริงๆ น่ะหรอ? The Case of Itaewon Homicide (2009)
Then I went to the edge of the sink...แล้วผมก็ไปตรงขอบอ่างล้างหน้า... The Case of Itaewon Homicide (2009)
Clean up, maybe.เช็คแล้ว อ่างล้างหน้าเต็มไปด้วยดินในห้องน้ำชาย Solitary Man (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่างล้างหน้า[n.] (āng lāng nā) EN: washbasin ; sink   FR: lavabo [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
washbasin[N] อ่างล้างหน้า, See also: อ่างล้างมือ, Syn. washbowl
washbowl[N] อ่างล้างหน้า, See also: อ่างล้างมือ, Syn. washbasin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basin(เบ'ซิน) n. อ่าง,อ่างน้ำ,ชามอ่าง,อ่างล้างหน้า,อู่น้ำ,สระน้ำ,อู่เรือ,ลุ่มน้ำ,อ่าวด้านใน, Syn. bowl,tub
wash-basin(วอช'เบซิน) n. อ่างล้างหน้า
washbowl(วอช 'โบล) n. อ่างล้างหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
basin(n) อ่าง,ชามอ่าง,ตุ่มน้ำ,อ่างล้างหน้า
lavatory(n) ห้องน้ำ,ห้องส้วม,อ่างล้างมือ,อ่างล้างหน้า
washboard(n) กระดานซักผ้า,อ่างล้างหน้า,ไม้ขนาบผนัง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top