ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boden

B OW1 D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boden-, *boden*
Possible hiragana form: ぼでん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boden was like...สังหรณ์ใจอย่างเช่น.. Paranormal Activity (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BODEN B OW1 D AH0 N
BODENHAMER B AA1 D IH0 N HH AH0 M ER0
BODENHAMER B OW1 D IH0 N HH AH0 M ER0
BODENSTEIN B OW1 D AH0 N S T AY1 N
BODENSTEIN B OW1 D AH0 N S T IY1 N
BODENHEIMER B AA1 D IH0 N HH AY0 M ER0
BODENSTEINER B OW1 D AH0 N S T AY1 N ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้น
Boden(n) |der, pl. Böden| ฐาน
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boden { m }; Erdboden { m } | Böden { pl } | anstehender Boden; gewachsener Bodenground | grounds | natural ground; "the natural" [Add to Longdo]
Boden { m }; Fußgrund { m } | Böden { pl }bottom | bottoms [Add to Longdo]
Boden { m }; Land { n }land [Add to Longdo]
Boden { m }; Fußboden { m }floor [Add to Longdo]
Boden { m }; Fußboden { m } [ naut. ]sole [Add to Longdo]
Boden { m }; Grund { m }bottom [Add to Longdo]
Boden { m } (von Gefäß)base [Add to Longdo]
Boden { m }; Erdboden { m } | Böden { pl } | anstehender Boden; ungestörter Boden | bindiger Boden | gepflügter Bodensoil | soils | in-situ soil | cohesive soil | plough soil; plow soil [Add to Longdo]
Bodenablauf { m }floor drainage [Add to Longdo]
Bodenabsenkung { f }settled earth [Add to Longdo]
Bodenanalyse { f }soil analysis [Add to Longdo]
Bodenart { f } [ geol. ] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character [Add to Longdo]
Bodenbearbeitung { f }; Bewirtschaftung { f }cultivation [Add to Longdo]
Bodenbearbeitungstechnik { f }cultivation engineering [Add to Longdo]
Bodenbelag { m }floor covering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そこ, soko] BODEN, GRUND [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Boden /boːdən/ 
   bottom; floor; ground; land; soil

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Boden /boːdən/ 
   bottom

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top