Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bolster

B OW1 L S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bolster-, *bolster*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bolster(vt) สนับสนุน, See also: หนุนให้สูง, ค้ำจุน, เสริม, Syn. support, boost
bolster(n) หมอนยาวทรงกระบอกที่ใช้เสริมหมอนใบอื่น
bolster up(phrv) ช่วยให้เข้มแข็งขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bolster(โบล'สเทอะ) { bolstered, bolstering, bolsters } n. หมอนรองชั้นล่าง, หมอนรอง, หมอนยาว, เหล็กคานรถ, ลูกยางแท่นเครื่อง, ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ, รอง, ทำให้สูงขึ้น, ออกแรงหมุน, สนับสนุน, ค้ำ, ค้ำจุน, เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster

English-Thai: Nontri Dictionary
bolster(n) หมอนอิง, หมอนรอง, เหล็กคานรถ
bolster(vt) รอง, หนุน, ค้ำ, เสริม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bolsterตัวจับยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It really bolsters the illusion that you're in charge.ผ้าทก็อช.. มักลวงตาเสมอ เมื่อคุณคุมทีม House Divided (2009)
In the time to come, it may be important for me to bolster the Compton bloodline.อีกไม่นาน ก็ดีนะถ้าฉันจะมี กองหนุนในบอนทอมป์ Sunset (2012)
In any case, it'll help bolster the results of the false positive on her drug test.ยังไงก็ตามมันจะช่วยเสริมเรื่องผล ที่เป็นบวกปลอมๆนั้นกับการตรวจการใช้ยาของเธอ Destiny (2012)
She knows that, without a body, he needs a confession to bolster his case to the jury.เธอรู้ว่าไม่เจอศพ เขาต้องการคำสารภาพ เพื่อให้คดีเข้าสุ่การพิจารษ Reasonable Doubt (2013)
Close. Bolsters your IQ.เกือบใช่ แถมยังช่วยเพิ่มไอคิวอีกต่างหาก Dog Dean Afternoon (2013)
He's hired thousands of foreign sellswords to bolster his army.มันจ้างทหารรับจ้างอีกเป็นพันๆ มาเสริมทัพ The Gift (2015)
Ford's explanation only bolsters my hunch.คำอธิบายของฟอร์ดทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ Trompe L'Oeil (2016)
And in order to bolster this false impression, you omit the word "Berlin" altogether.และเพื่อที่จะหนุน นี้ประทับใจเท็จ คุณไม่ใช้คำเบอร์ลินทั้งหมด Denial (2016)
Bolster the Citadel guard.เพิ่มกำลังพล อารักขาปราสาท Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Well, there's no one As easy to bolster as youนายก็รู้ใครคู่ควรคำสรรเสริญเกินกว่านาย Beauty and the Beast (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้ำจุน(v) support, See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster, Syn. ค้ำชู, เสริม, สนับสนุน, หนุน, ค้ำ, Example: นายทุนรายใหญ่ๆ จับมือกันเอาทรัพยากรของชาติไปทำธุรกิจ ค้ำจุนการงานของกันและกัน, Thai Definition: อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้
หนุน(v) support, See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster, Syn. เสริม, สนับสนุน, ผลักดัน, Example: รัฐบาลปัจจุบันตัดสินใจหนุนจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร, Thai Definition: อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้
หมอนข้าง(n) bolster, Example: มีสารหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ เช่นไรฝุ่น ที่ชอบอาศัยในที่นอน หมอน หมอนข้าง ผ้านวม, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: หมอนที่มีลักษณะกลมยาวเกินกึ่งกาย นิยมวางข้างๆ ยาวไปตามที่นอน
ไม้หมอน(n) sleeper, See also: bolster, Thai Definition: ท่อนไม้สี่เหลี่ยมสำหรับหนุนหรือรองรับรางรถไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้ำ[kham] (v) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain  FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
หมอนข้าง[møn khāng] (n) EN: bolster  FR: traversin [ m ] ; polochon [ m ]
หนุน[nun] (v) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster  FR: supporter ; soutenir
รอง[røng] (v) EN: support ; bear ; bolster  FR: supporter ; soutenir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOLSTER B OW1 L S T ER0
BOLSTERS B OW1 L S T ER0 Z
BOLSTERED B OW1 L S T ER0 D
BOLSTERING B OW1 L S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bolster (v) bˈoulstər (b ou1 l s t @ r)
bolsters (v) bˈoulstəz (b ou1 l s t @ z)
bolstered (v) bˈoulstəd (b ou1 l s t @ d)
bolstering (v) bˈoulstərɪŋ (b ou1 l s t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抱枕[bào zhěn, ㄅㄠˋ ㄓㄣˇ, ] bolster; a long pillow or cushion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufspannplatte { f }bolster plate; adapter plate; carrier plate; clip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まくら, makura] (n, n-suf) (1) pillow; bolster; (2) introduction (e.g. to a rakugo story); lead-in; (P) #13,147 [Add to Longdo]
面目躍如[めんもくやくじょ(uK), menmokuyakujo (uK)] (adj-no, adj-t, adv-to) with evident joy of having lived up to one's reputation; having an effect of bolstering one's reputation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bolster \Bol"ster\ (b[=o]l"st[~e]r; 110), n. [AS. bolster; akin
   to Icel. b[=o]lstr, Sw. & Dan. bolster, OHG. bolstar,
   polstar, G. polster; from the same root as E. bole stem, bowl
   hollow vessel. Cf. {Bulge}, {Poltroon}.]
   1. A long pillow or cushion, used to support the head of a
    person lying on a bed; -- generally laid under the
    pillows.
    [1913 Webster]
 
       And here I'll fling the pillow, there the bolster,
       This way the coverlet, another way the sheets.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A pad, quilt, or anything used to hinder pressure, support
    any part of the body, or make a bandage sit easy upon a
    wounded part; a compress.
    [1913 Webster]
 
       This arm shall be a bolster for thy head. --Gay.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything arranged to act as a support, as in various forms
    of mechanism, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Saddlery) A cushioned or a piece part of a saddle.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) A cushioned or a piece of soft wood covered with
      tarred canvas, placed on the trestletrees and against
      the mast, for the collars of the shrouds to rest on,
      to prevent chafing.
    (b) Anything used to prevent chafing.
      [1913 Webster]
 
   6. A plate of iron or a mass of wood under the end of a
    bridge girder, to keep the girder from resting directly on
    the abutment.
    [1913 Webster]
 
   7. A transverse bar above the axle of a wagon, on which the
    bed or body rests.
    [1913 Webster]
 
   8. The crossbeam forming the bearing piece of the body of a
    railway car; the central and principal cross beam of a car
    truck.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mech.) the perforated plate in a punching machine on
    which anything rests when being punched.
    [1913 Webster]
 
   10. (Cutlery)
     (a) That part of a knife blade which abuts upon the end
       of the handle.
     (b) The metallic end of a pocketknife handle. --G.
       Francis.
       [1913 Webster]
 
   11. (Arch.) The rolls forming the ends or sides of the Ionic
     capital. --G. Francis.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mil.) A block of wood on the carriage of a siege gun,
     upon which the breech of the gun rests when arranged for
     transportation.
 
   Note: [See Illust. of {Gun carriage}.]
      [1913 Webster]
 
   {Bolster work} (Arch.), members which are bellied or curved
    outward like cushions, as in friezes of certain classical
    styles.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bolster \Bol"ster\, v. t. [imp. & p. p. {Bolstered}; p. pr. &
   vb. n. {Bolstering}.]
   1. To support with a bolster or pillow. --S. Sharp.
    [1913 Webster]
 
   2. To support, hold up, or maintain with difficulty or
    unusual effort; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       To bolster baseness.         --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       Shoddy inventions designed to bolster up a
       factitious pride.           --Compton
                          Reade.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bolster
   n 1: a pillow that is often put across a bed underneath the
      regular pillows [syn: {bolster}, {long pillow}]
   v 1: support and strengthen; "bolster morale" [syn: {bolster},
      {bolster up}]
   2: prop up with a pillow or bolster
   3: add padding to; "pad the seat of the chair" [syn: {pad},
     {bolster}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top