ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burst

B ER1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burst-, *burst*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
bursting(adj) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news., Syn. eager
bursting(adj) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy, Syn. overflowing
bursting(adv) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., Syn. with full bladder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burst(vi) ระเบิด, See also: โพล่ง, แตก, ปะทุ, Syn. explode
burst(n) การระเบิด, Syn. explosion
burst in(phrv) พังเข้ามา, Syn. break in
burst in(phrv) รีบเข้ามา
burst in(phrv) พูดขึ้นทันที, See also: โพล่งออกมา, Syn. break in
burst on(phrv) โผล่พรวดเข้ามา, See also: พรวดพราดเข้ามา, Syn. burst upon
burst on(phrv) ค้นพบ...ทันที, Syn. burst upon
burst on(phrv) จำได้ทันที, See also: นึกได้ในใจทันที, Syn. dawn on
bursting(n) การระเบิดหรือแตกออก, Syn. blast
burst out(phrv) ปล่อยออกมาทันที, See also: เริ่มทำบางสิ่งทันที, Syn. break into, break out in, burst into, bust out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burst(เบอสทฺ) { burst, burst, bursting, burts } vi., n. (การ) ระเบิด, แตกออก, ระเบิดแตก, ผลิ, พอง, ปริ, ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน, เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน, เต็มไปด้วย., Syn. explode
burstonen. หินซิลิกาที่ใช้ทำหลักไมล์หรือหลักกิโลเมตร, (ไมล์) ที่ทำด้วยหินนี้ -S.buhr, burr, buhrstone, burrstone
airburst(แอร์' เบอสทฺ) การระเบิดกลางอากาศ (explosion in midair)
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว, พายุฝน
outburst(เอาทฺ'เบิร์สทฺ) n. การระเบิดออก, การเดือดพล่าน, การหลั่งออก, การออก, การพ่นออก, Syn. eruption

English-Thai: Nontri Dictionary
burst(n) การระเบิด, การส่องแสง, การปรากฏ
burst(vi, vt) ระเบิด, ผลิ, ปริ, ลั่น, โผล่, ส่องแสง,  ปรากฏ
outburst(n) การปะทุ, การระเบิดออก, การเดือดพล่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burst๑. แยกแผ่น [ กระดาษต่อเนื่อง ]๒. ส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
burstพลังลมฉับพลัน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
burst modeวิธีส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
burst modeวิธีส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bursty dataข้อมูลส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burstหลุดออกจากกัน [การแพทย์]
Burst Fractureการแตกกระจายออก [การแพทย์]
Burst of the monsoonการเริ่มฤดูมรสุม [อุตุนิยมวิทยา]
Burst reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบทวีกำลัง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่สามารถเพิ่มกำลังและรังสีให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำๆ กันได้ โดยนิวตรอนฟลักซ์ในระหว่างการทวีกำลังแต่ละครั้งมีค่าสูงมากเกินกว่าการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติ [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bursty[バーストてき] อัตราการไหลของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The wind! The windows burst open.แล้วหน้าต่างก็เปิดออกอย่างแรง Suspiria (1977)
Lord, it makes me want to burst out laughing when I think that I have done what none of my sisters has.พระเจ้า มันทำให้ฉันอยากระเบิดหัวเราะ เมื่อฉันคิดว่าฉันได้ทำสิ่งที่ไม่มีพี่น้องคนไหนกล้าทำ Episode #1.5 (1995)
Lf, somehow, a burst of gravity waves escaped from the core, it could distort space-time.-สมุมติว่ามีคลื่นพลังหลุดออกมาจากแกนปั่น มันจะไปบิดเบนห้วงเวลาทำให้จัสตินดูเหมือนหายไป Event Horizon (1997)
A flame bursts from within me.เปลวไฟระเบิดจากภายในค่ะ Princess Mononoke (1997)
His nead bursts with memories and there's nothing he can do about itสมองเต็มไปด้วยความทรงจำ เขาทำอะไรไม่ได้ The Legend of 1900 (1998)
They burst in stars of blue and greenระเบิดเป็นดาวสีฟ้า เขียว มากมาย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- Thanks for that burst of cheer. - Well, what do you want me to say?แหม ขอบใจที่ทำให้รู้สึกดีนะ อยากจะให้ฉันพูดยังไงล่ะ? X-Ray (2001)
He just made the first incision when the SS burst in... shoot the patient lying on the table, then Dr. Raszeja and everybody else who was there.เขาเพิ่งจะกรีดมีด เมื่อพวกนาซีบุกเข้ามา ยิงคนไข้ที่นอนบนโต๊ะ แล้วก็ยิงหมอราเช และทุกคนที่อยู่ในนั้น The Pianist (2002)
Never seen a police car flip and cause other cars to burst into flames.ไม่เคยเห็นรถตำรวจและทำให้เกิดการพลิกรถคันอื่น ๆ ที่จะออกมาเป็นเปลวไฟ Showtime (2002)
They fly open. You burst in.พวกเขาบินเปิด คุณออกมาใน. Showtime (2002)
They burst into flame when it is time for them to die and then they are reborn from the ashes.มันจะลุกเป็นไฟ เมื่อถึงเวลาที่มันจะตาย แล้วหลังจากนั้น เกิดใหม่จากเถ้าถ่าน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
We also need to make sure that the real Crabbe and Goyle can't burst in on us while we're interrogating Malfoy.เราต้องแน่ใจว่า แครบกับกอยล์ตัวจริง ต้องไม่โผล่เข้ามา ตอนเรากำลังซักถามมัลฟอย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burstA fine view burst upon our sight.
burstA glorious sight burst on our view.
burstAll at once the bride burst into laughter.
burstAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
burstAs soon as I saw him, I burst into laughter.
burstAs soon as she heard the news, she burst into tears.
burstAs soon as she met him, she burst into tears.
burstAt his joke, the all burst into laughter.
burstAt my joke, the audience burst into laughter.
burstBy September the burst in spending seemed to be tapering off.
burstConfused by her careless mistake, she burst into tears.
burstDon't burst into the room without knocking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะทุ(v) erupt, See also: burst out, flash up noisily, pop, break out, crackle, Example: ภูเขาไฟที่มอดไปแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่ ทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความเสียหาย, Thai Definition: แตกหรือพุ่งออกมาด้วยแรงเบ่งดัน
ปะทุ(v) gust, See also: burst, break forth, Syn. ระเบิด, Example: ความร้าวฉานในกลุ่มนั้นไม่อาจปกปิดซ่อนเร้นไว้ได้อีกแล้ว รอแต่ว่าจะปะทุแตกหักเมื่อใดเท่านั้น, Thai Definition: กิริยาที่แสดงถึงการปล่อยอารมณ์โกรธที่อัดอั้นออกมาอย่างเต็มที่
พลุ่งพล่าน(v) burst out, See also: break out, become/get angry, be wrathful, Syn. พล่าน, Example: ปานพลุ่งพล่านหงุดหงิดผุดลุกผุดนั่งเดินงุดๆ อยู่ในห้อง, Thai Definition: มีอารมณ์ปั่นป่วน
ลุกเป็นไฟ(v) burst into flame, See also: be in turmoil, Example: เหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาที่กำลังลุกเป็นไฟอยู่ในขณะนี้ได้สร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลก, Thai Definition: สังคมเดือดร้อนวุ่นวาย, Notes: (สำนวน)
จู่โจม(v) attack, See also: burst into, intrude, assault, Syn. โจมตี, รุกราน, เล่นงาน, Example: เมื่อตอนชุมนุมประท้วงผมเคยถูกตำรวจจู่โจมเข้าจับถึงกับต้องกระโดดหน้าต่างหนี, Thai Definition: เข้ากระทำการโดยไม่ให้รู้ตัว
ระเบิด(v) blow up, See also: burst, explode, blast, Example: คนไทยเราไม่กลัวภูเขาไฟระเบิด เพราะบ้านเราไม่มี, Thai Definition: ปะทุแตกออกไป, ทำให้ปะทุแตกออกไป
การระเบิด(n) explosion, See also: burst, blast, blow, Syn. การปะทุ, Example: นักข่าวรายงานการระเบิดที่สหรัฐอเมริกา, Thai Definition: การปะทุแตกออกไป, การทำให้ปะทุแตกออกไป
รุกราน(v) attack, See also: burst into, intrude, assault, Syn. บุกลุก, ล่วงล้ำ, Example: อังกฤษต้องปกป้องจุดนี้ด้วยชีวิต มิเช่นนั้นมหาอำนาจของยุโรปอื่นๆ จะสามารถรุกรานอินเดียอย่างสะดวก, Thai Definition: ล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระราน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองสบู่แตก[føng sabū taēk] (v, exp) EN: the soap bubble has burst  FR: la bulle a éclaté
ฮา[hā] (v) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter  FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
หัวเราะก๊าก[hūarǿ kāk] (v, exp) EN: burst into a loud guffaw   FR: éclater de rire
จู่โจม[jūjōm] (v) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack
การปะทุ[kān pathu] (n) EN: explosion ; outburst  FR: explosion [ f ] ; éruption [ f ]
การระเบิด[kān raboēt] (n) EN: explosion ; burst ; blast ; blow  FR: explosion [ f ] ; déflagration [ f ]
การระเบิดของดวงดาว[kān raboēt khøng dūang dāo] (n, exp) EN: star burst
ลุกเป็นไฟ[luk pen fai] (v, exp) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil  FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
มลาย[malāi] (v) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die  FR: détruire ; anéantir ; ruiner
ปะทุ[pathu] (v) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate  FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BURST B ER1 S T
BURSTS B ER1 S T S
BURSTON B ER1 S T AH0 N
BURSTEIN B ER1 S T AY0 N
BURSTEIN B ER1 S T IY0 N
BURSTING B ER1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burst (v) bˈɜːʳst (b @@1 s t)
bursts (v) bˈɜːʳsts (b @@1 s t s)
bursting (v) bˈɜːʳstɪŋ (b @@1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破裂[pò liè, ㄆㄛˋ ㄌㄧㄝˋ, ] burst; fracture #7,541 [Add to Longdo]
爆裂[bào liè, ㄅㄠˋ ㄌㄧㄝˋ, ] burst; crack #21,596 [Add to Longdo]
崩裂[bēng liè, ㄅㄥ ㄌㄧㄝˋ, ] burst apart; crack #56,785 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürste(n) |die, pl. Bürsten| แปรง เช่น Zahnbürste

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berstdruck { m } [ techn. ]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange [Add to Longdo]
Berstindex { m } [ techn. ]burst index [Add to Longdo]
Burst-Generator { m }burst generator [Add to Longdo]
Lachsalve { f } | Lachsalven { pl }burst of laughter; gale of laughter | bursts of laughter; gales of laughter [Add to Longdo]
Sprengwolke { f } | Sprengwolken { pl }burst cloud | burst clouds [Add to Longdo]
Stoßbetrieb { m }burst mode [Add to Longdo]
gesprengtburst open [Add to Longdo]
hereingeplatztburst in [Add to Longdo]
Platzdruck { m }burst pressure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はつ, hatsu] (n, n-suf) (1) (See 着・ちゃく・2) departure; departing (from ...); departing (at time ...); (2) sending; sent (by ...); sent (at ...); (3) (abbr) (See 発動機) engine; (ctr) (4) (also ぱつ) counter for gunshots, bursts of gas, etc.; counter for bullets, bombs, etc.; counter for blows (punches); (P) #1,607 [Add to Longdo]
勃発;ぼっ発[ぼっぱつ, boppatsu] (n, vs) outbreak (e.g. war); outburst; sudden occurrence #6,550 [Add to Longdo]
豪雨[ごうう, gouu] (n) torrential rain; heavy rain; cloudburst; downpour; (P) #9,599 [Add to Longdo]
整形[せいけい, seikei] (n, vs, adj-no) (1) orthopedics; plastic surgery; cosmetic surgery; (2) smoothing (bursty traffic, etc.) #9,648 [Add to Longdo]
パンク[panku] (n, vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P) #9,933 [Add to Longdo]
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass #14,430 [Add to Longdo]
バースト[ba-suto] (n, vs) burst; (P) #17,115 [Add to Longdo]
がらっと[garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp, v5s) (obsc) to burst out in anger [Add to Longdo]
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp, adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラヒックバースト[とらひっくばーすと, torahikkuba-suto] traffic burst [Add to Longdo]
バースト[ばーすと, ba-suto] burst [Add to Longdo]
バーストサイズ[ばーすとさいず, ba-sutosaizu] burst size [Add to Longdo]
バーストデータ[ばーすとでーた, ba-sutode-ta] burst data [Add to Longdo]
バーストトラヒック[ばーすととらひっく, ba-sutotorahikku] burst traffic, bursty traffic [Add to Longdo]
バーストトラフィック[ばーすととらふぃっく, ba-sutotorafikku] burst(y) traffic [Add to Longdo]
バーストページ[ばーすとぺーじ, ba-sutope-ji] burst page [Add to Longdo]
バーストモード転送[バーストモードてんそう, ba-sutomo-do tensou] burst-mode transfer, burst operation [Add to Longdo]
バースト性[バーストせい, ba-suto sei] burstiness [Add to Longdo]
バースト長[バーストちょう, ba-suto chou] burst length [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burst \Burst\ (b[^u]rst), v. t.
   1. To break or rend by violence, as by an overcharge or by
    strain or pressure, esp. from within; to force open
    suddenly; as, to burst a cannon; to burst a blood vessel;
    to burst open the doors.
    [1913 Webster]
 
       My breast I'll burst with straining of my courage.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To break. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You will not pay for the glasses you have burst?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He burst his lance against the sand below. --Fairfax
                          (Tasso).
    [1913 Webster]
 
   3. To produce as an effect of bursting; as, to burst a hole
    through the wall.
    [1913 Webster]
 
   {Bursting charge}. See under {Charge}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burst \Burst\, v. i. [imp. & p. p. {Burst}; p. pr. & vb. n.
   {Bursting}. The past participle bursten is obsolete.] [OE.
   bersten, bresten, AS. berstan (pers. sing. berste, imp. sing.
   b[ae]rst, imp. pl. burston, p. p. borsten); akin to D.
   bersten, G. bersten, OHG. brestan, OS. brestan, Icel. bresta,
   Sw. brista, Dan. briste. Cf. {Brast}, {Break}.]
   1. To fly apart or in pieces; of break open; to yield to
    force or pressure, especially to a sudden and violent
    exertion of force, or to pressure from within; to explode;
    as, the boiler had burst; the buds will burst in spring.
    [1913 Webster]
 
       From the egg that soon
       Bursting with kindly rupture, forth disclosed
       Their callow young.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Often used figuratively, as of the heart, in reference
      to a surcharge of passion, grief, desire, etc.
      [1913 Webster]
 
         No, no, my heart will burst, an if I speak:
         And I will speak, that so my heart may burst.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. To exert force or pressure by which something is made
    suddenly to give way; to break through obstacles or
    limitations; hence, to appear suddenly and unexpectedly or
    unaccountably, or to depart in such manner; -- usually
    with some qualifying adverb or preposition, as forth, out,
    away, into, upon, through, etc.
    [1913 Webster]
 
       Tears, such as angels weep, burst forth. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And now you burst (ah cruel!) from my arms. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       A resolved villain
       Whose bowels suddenly burst out.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We were the first that ever burst
       Into that silent sea.         --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       To burst upon him like an earthquake. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burst \Burst\, n.
   1. A sudden breaking forth; a violent rending; an explosion;
    as, a burst of thunder; a burst of applause; a burst of
    passion; a burst of inspiration.
    [1913 Webster]
 
       Bursts of fox-hunting melody.     --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Any brief, violent exertion or effort; a spurt; as, a
    burst of speed.
    [1913 Webster]
 
   3. A sudden opening, as of landscape; a stretch; an expanse.
    [R.] "A fine burst of country." --Jane Austen.
    [1913 Webster]
 
   4. A rupture or hernia; a breach.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burst
   n 1: the act of exploding or bursting; "the explosion of the
      firecrackers awoke the children"; "the burst of an atom
      bomb creates enormous radiation aloft" [syn: {explosion},
      {burst}]
   2: rapid simultaneous discharge of firearms; "our fusillade from
     the left flank caught them by surprise" [syn: {fusillade},
     {salvo}, {volley}, {burst}]
   3: a sudden flurry of activity (often for no obvious reason); "a
     burst of applause"; "a fit of housecleaning" [syn: {burst},
     {fit}]
   4: a sudden intense happening; "an outburst of heavy rain"; "a
     burst of lightning" [syn: {outburst}, {burst}, {flare-up}]
   v 1: come open suddenly and violently, as if from internal
      pressure; "The bubble burst" [syn: {burst}, {split}, {break
      open}]
   2: force out or release suddenly and often violently something
     pent up; "break into tears"; "erupt in anger" [syn: {break},
     {burst}, {erupt}]
   3: burst outward, usually with noise; "The champagne bottle
     exploded" [syn: {explode}, {burst}] [ant: {go off},
     {implode}]
   4: move suddenly, energetically, or violently; "He burst out of
     the house into the cool night"
   5: be in a state of movement or action; "The room abounded with
     screaming children"; "The garden bristled with toddlers"
     [syn: {abound}, {burst}, {bristle}]
   6: emerge suddenly; "The sun burst into view"
   7: cause to burst; "The ice broke the pipe" [syn: {collapse},
     {burst}]
   8: break open or apart suddenly and forcefully; "The dam burst"
     [syn: {burst}, {bust}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top