Search result for

burst

(119 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burst-, *burst*
English-Thai: Longdo Dictionary
bursting(adj ) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news. , S. eager,
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,
bursting(adv ) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., S. with full bladder,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burst[VI] ระเบิด, See also: โพล่ง, แตก, ปะทุ, Syn. explode
burst[N] การระเบิด, Syn. explosion
burst in[PHRV] พังเข้ามา, Syn. break in
burst in[PHRV] รีบเข้ามา
burst in[PHRV] พูดขึ้นทันที, See also: โพล่งออกมา, Syn. break in
burst on[PHRV] โผล่พรวดเข้ามา, See also: พรวดพราดเข้ามา, Syn. burst upon
burst on[PHRV] ค้นพบ...ทันที, Syn. burst upon
burst on[PHRV] จำได้ทันที, See also: นึกได้ในใจทันที, Syn. dawn on
bursting[N] การระเบิดหรือแตกออก, Syn. blast
burst out[PHRV] ปล่อยออกมาทันที, See also: เริ่มทำ(บางสิ่ง)ทันที, Syn. break into, break out in, burst into, bust out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burst(เบอสทฺ) {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (การ) ระเบิด,แตกออก,ระเบิดแตก,ผลิ,พอง,ปริ,ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน,เต็มไปด้วย., Syn. explode
burstonen. หินซิลิกาที่ใช้ทำหลักไมล์หรือหลักกิโลเมตร, (ไมล์) ที่ทำด้วยหินนี้ -S.buhr,burr,buhrstone,burrstone
airburst(แอร์' เบอสทฺ) การระเบิดกลางอากาศ (explosion in midair)
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน
outburst(เอาทฺ'เบิร์สทฺ) n. การระเบิดออก,การเดือดพล่าน,การหลั่งออก,การออก,การพ่นออก, Syn. eruption

English-Thai: Nontri Dictionary
burst(n) การระเบิด,การส่องแสง,การปรากฏ
burst(vi,vt) ระเบิด,ผลิ,ปริ,ลั่น,โผล่,ส่องแสง, ปรากฏ
outburst(n) การปะทุ,การระเบิดออก,การเดือดพล่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burst๑. แยกแผ่น [กระดาษต่อเนื่อง]๒. ส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
burstพลังลมฉับพลัน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
burst modeวิธีส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
burst modeวิธีส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bursty dataข้อมูลส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burstหลุดออกจากกัน [การแพทย์]
Burst Fractureการแตกกระจายออก [การแพทย์]
Burst of the monsoonการเริ่มฤดูมรสุม [อุตุนิยมวิทยา]
Burst reactor เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบทวีกำลัง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่สามารถเพิ่มกำลังและรังสีให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำๆ กันได้ โดยนิวตรอนฟลักซ์ในระหว่างการทวีกำลังแต่ละครั้งมีค่าสูงมากเกินกว่าการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติ [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bursty[バーストてき] อัตราการไหลของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Burstow.Burstow Starred Up (2013)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
I heard your grandson saw your "Tiger" and bursted out crying in fearได้ยินว่าหลานชายของท่านถึงกับร้องไห้ ด้วยความกลัวที่เห็นภาพที่ท่านวาด Portrait of a Beauty (2008)
Say your appendix burst!ไส้ติ่ง บอกว่าเธอไส้ติ่งแตกละกัน Scandal Makers (2008)
It burst two years ago.แต่ว่าไส้ติ่งฉันแตกไปเมื่อสองปีที่แล้วละนะ Scandal Makers (2008)
What if... it all bursts... ]จะระเบิดแล้ว.. ] Beethoven Virus (2008)
If they mess, they're not going home until their eardrums burst.ถ้ามันเกิดอาการสะเปะสะปะ พวกนั้นไม่มีทางได้กลับบ้านแน่ จนกว่าแก้วหูจะแตกกันไปข้างนึง Beethoven Virus (2008)
But if the seams burst, I'll sew it again for you.แต่ว่าตะเข็บมันปรินิดหน่อย ข้าจะเย็บให้เจ้าใหม่แล้วกัน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Do not remove goggles or face burst until 10 seconds after first light.โปรดใส่หน้ากาก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If I stare at the lock really hard, it'll burst into flames and melt.ถ้าฉันจ้องกุญแจนี่นานพอล่ะก็ มันจะลุกเป็นไฟแล้วละลาย Bolt (2008)
I can drink a river of blood and not burst.เพื่อหายใจและดื่มน้ำจากแม่น้ำ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Someone burst into the room and saved the kids.เมื่อมี่คนบุกเข้าไปในห้อง แล้วช่วยชีวิตเด็กๆไว้. Cyborg Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burstA fine view burst upon our sight.
burstA glorious sight burst on our view.
burstAll at once the bride burst into laughter.
burstAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
burstAs soon as I saw him, I burst into laughter.
burstAs soon as she heard the news, she burst into tears.
burstAs soon as she met him, she burst into tears.
burstAt his joke, the all burst into laughter.
burstAt my joke, the audience burst into laughter.
burstBy September the burst in spending seemed to be tapering off.
burstConfused by her careless mistake, she burst into tears.
burstDon't burst into the room without knocking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะทุ[V] erupt, See also: burst out, flash up noisily, pop, break out, crackle, Example: ภูเขาไฟที่มอดไปแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่ ทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความเสียหาย, Thai definition: แตกหรือพุ่งออกมาด้วยแรงเบ่งดัน
ปะทุ[V] gust, See also: burst, break forth, Syn. ระเบิด, Example: ความร้าวฉานในกลุ่มนั้นไม่อาจปกปิดซ่อนเร้นไว้ได้อีกแล้ว รอแต่ว่าจะปะทุแตกหักเมื่อใดเท่านั้น, Thai definition: กิริยาที่แสดงถึงการปล่อยอารมณ์โกรธที่อัดอั้นออกมาอย่างเต็มที่
พลุ่งพล่าน[V] burst out, See also: break out, become/get angry, be wrathful, Syn. พล่าน, Example: ปานพลุ่งพล่านหงุดหงิดผุดลุกผุดนั่งเดินงุดๆ อยู่ในห้อง, Thai definition: มีอารมณ์ปั่นป่วน
ลุกเป็นไฟ[V] burst into flame, See also: be in turmoil, Example: เหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาที่กำลังลุกเป็นไฟอยู่ในขณะนี้ได้สร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลก, Thai definition: สังคมเดือดร้อนวุ่นวาย, Notes: (สำนวน)
จู่โจม[V] attack, See also: burst into, intrude, assault, Syn. โจมตี, รุกราน, เล่นงาน, Example: เมื่อตอนชุมนุมประท้วงผมเคยถูกตำรวจจู่โจมเข้าจับถึงกับต้องกระโดดหน้าต่างหนี, Thai definition: เข้ากระทำการโดยไม่ให้รู้ตัว
ระเบิด[V] blow up, See also: burst, explode, blast, Example: คนไทยเราไม่กลัวภูเขาไฟระเบิด เพราะบ้านเราไม่มี, Thai definition: ปะทุแตกออกไป, ทำให้ปะทุแตกออกไป
การระเบิด[N] explosion, See also: burst, blast, blow, Syn. การปะทุ, Example: นักข่าวรายงานการระเบิดที่สหรัฐอเมริกา, Thai definition: การปะทุแตกออกไป, การทำให้ปะทุแตกออกไป
รุกราน[V] attack, See also: burst into, intrude, assault, Syn. บุกลุก, ล่วงล้ำ, Example: อังกฤษต้องปกป้องจุดนี้ด้วยชีวิต มิเช่นนั้นมหาอำนาจของยุโรปอื่นๆ จะสามารถรุกรานอินเดียอย่างสะดวก, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระราน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองสบู่แตก[v. exp.] (føng sabū taēk) EN: the soap bubble has burst   FR: la bulle a éclaté
ฮา[v.] (hā) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter   FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
หัวเราะก๊าก[v. exp.] (hūarǿ kāk) EN: burst into a loud guffaw   FR: éclater de rire
จู่โจม [v.] (jūjōm) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack   
การปะทุ[n.] (kān pathu) EN: explosion ; outburst   FR: explosion [f] ; éruption [f]
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow   FR: explosion [f] ; déflagration [f]
การระเบิดของดวงดาว[n. exp.] (kān raboēt khøng dūang dāo) EN: star burst   
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil   FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate   FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption

CMU English Pronouncing Dictionary
BURST    B ER1 S T
BURSTS    B ER1 S T S
BURSTON    B ER1 S T AH0 N
BURSTEIN    B ER1 S T AY0 N
BURSTEIN    B ER1 S T IY0 N
BURSTING    B ER1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burst    (v) (b @@1 s t)
bursts    (v) (b @@1 s t s)
bursting    (v) (b @@1 s t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürste(n) |die, pl. Bürsten| แปรง เช่น Zahnbürste

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berstdruck {m} [techn.]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange [Add to Longdo]
Berstindex {m} [techn.]burst index [Add to Longdo]
Burst-Generator {m}burst generator [Add to Longdo]
Lachsalve {f} | Lachsalven {pl}burst of laughter; gale of laughter | bursts of laughter; gales of laughter [Add to Longdo]
gesprengtburst open [Add to Longdo]
Sprengwolke {f} | Sprengwolken {pl}burst cloud | burst clouds [Add to Longdo]
Stoßbetrieb {m}burst mode [Add to Longdo]
hereingeplatztburst in [Add to Longdo]
Platzdruck {m}burst pressure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger [Add to Longdo]
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]
せきを切る;堰を切る;関を切る(iK)[せきをきる, sekiwokiru] (exp,v5r) to break a dam and gush forth; to burst out [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
アウトバスト[, autobasuto] (n) outburst [Add to Longdo]
ガス突出[ガスとっしゅつ, gasu tosshutsu] (n) outburst of gas [Add to Longdo]
ダウンバースト[, daunba-suto] (n) (See 下降気流) downburst [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崩裂[bēng liè, ㄅㄥ ㄌㄧㄝˋ, ] burst apart; crack [Add to Longdo]
爆裂[bào liè, ㄅㄠˋ ㄌㄧㄝˋ, ] burst; crack [Add to Longdo]
破裂[pò liè, ㄆㄛˋ ㄌㄧㄝˋ, ] burst; fracture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラヒックバースト[とらひっくばーすと, torahikkuba-suto] traffic burst [Add to Longdo]
バースト[ばーすと, ba-suto] burst [Add to Longdo]
バーストサイズ[ばーすとさいず, ba-sutosaizu] burst size [Add to Longdo]
バーストデータ[ばーすとでーた, ba-sutode-ta] burst data [Add to Longdo]
バーストトラヒック[ばーすととらひっく, ba-sutotorahikku] burst traffic, bursty traffic [Add to Longdo]
バーストトラフィック[ばーすととらふぃっく, ba-sutotorafikku] burst(y) traffic [Add to Longdo]
バーストページ[ばーすとぺーじ, ba-sutope-ji] burst page [Add to Longdo]
バーストモード転送[バーストモードてんそう, ba-sutomo-do tensou] burst-mode transfer, burst operation [Add to Longdo]
バースト性[バーストせい, ba-suto sei] burstiness [Add to Longdo]
バースト長[バーストちょう, ba-suto chou] burst length [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burst \Burst\ (b[^u]rst), v. t.
   1. To break or rend by violence, as by an overcharge or by
    strain or pressure, esp. from within; to force open
    suddenly; as, to burst a cannon; to burst a blood vessel;
    to burst open the doors.
    [1913 Webster]
 
       My breast I'll burst with straining of my courage.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To break. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You will not pay for the glasses you have burst?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He burst his lance against the sand below. --Fairfax
                          (Tasso).
    [1913 Webster]
 
   3. To produce as an effect of bursting; as, to burst a hole
    through the wall.
    [1913 Webster]
 
   {Bursting charge}. See under {Charge}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burst \Burst\, v. i. [imp. & p. p. {Burst}; p. pr. & vb. n.
   {Bursting}. The past participle bursten is obsolete.] [OE.
   bersten, bresten, AS. berstan (pers. sing. berste, imp. sing.
   b[ae]rst, imp. pl. burston, p. p. borsten); akin to D.
   bersten, G. bersten, OHG. brestan, OS. brestan, Icel. bresta,
   Sw. brista, Dan. briste. Cf. {Brast}, {Break}.]
   1. To fly apart or in pieces; of break open; to yield to
    force or pressure, especially to a sudden and violent
    exertion of force, or to pressure from within; to explode;
    as, the boiler had burst; the buds will burst in spring.
    [1913 Webster]
 
       From the egg that soon
       Bursting with kindly rupture, forth disclosed
       Their callow young.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Often used figuratively, as of the heart, in reference
      to a surcharge of passion, grief, desire, etc.
      [1913 Webster]
 
         No, no, my heart will burst, an if I speak:
         And I will speak, that so my heart may burst.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. To exert force or pressure by which something is made
    suddenly to give way; to break through obstacles or
    limitations; hence, to appear suddenly and unexpectedly or
    unaccountably, or to depart in such manner; -- usually
    with some qualifying adverb or preposition, as forth, out,
    away, into, upon, through, etc.
    [1913 Webster]
 
       Tears, such as angels weep, burst forth. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And now you burst (ah cruel!) from my arms. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       A resolved villain
       Whose bowels suddenly burst out.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We were the first that ever burst
       Into that silent sea.         --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       To burst upon him like an earthquake. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burst \Burst\, n.
   1. A sudden breaking forth; a violent rending; an explosion;
    as, a burst of thunder; a burst of applause; a burst of
    passion; a burst of inspiration.
    [1913 Webster]
 
       Bursts of fox-hunting melody.     --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Any brief, violent exertion or effort; a spurt; as, a
    burst of speed.
    [1913 Webster]
 
   3. A sudden opening, as of landscape; a stretch; an expanse.
    [R.] "A fine burst of country." --Jane Austen.
    [1913 Webster]
 
   4. A rupture or hernia; a breach.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burst
   n 1: the act of exploding or bursting; "the explosion of the
      firecrackers awoke the children"; "the burst of an atom
      bomb creates enormous radiation aloft" [syn: {explosion},
      {burst}]
   2: rapid simultaneous discharge of firearms; "our fusillade from
     the left flank caught them by surprise" [syn: {fusillade},
     {salvo}, {volley}, {burst}]
   3: a sudden flurry of activity (often for no obvious reason); "a
     burst of applause"; "a fit of housecleaning" [syn: {burst},
     {fit}]
   4: a sudden intense happening; "an outburst of heavy rain"; "a
     burst of lightning" [syn: {outburst}, {burst}, {flare-up}]
   v 1: come open suddenly and violently, as if from internal
      pressure; "The bubble burst" [syn: {burst}, {split}, {break
      open}]
   2: force out or release suddenly and often violently something
     pent up; "break into tears"; "erupt in anger" [syn: {break},
     {burst}, {erupt}]
   3: burst outward, usually with noise; "The champagne bottle
     exploded" [syn: {explode}, {burst}] [ant: {go off},
     {implode}]
   4: move suddenly, energetically, or violently; "He burst out of
     the house into the cool night"
   5: be in a state of movement or action; "The room abounded with
     screaming children"; "The garden bristled with toddlers"
     [syn: {abound}, {burst}, {bristle}]
   6: emerge suddenly; "The sun burst into view"
   7: cause to burst; "The ice broke the pipe" [syn: {collapse},
     {burst}]
   8: break open or apart suddenly and forcefully; "The dam burst"
     [syn: {burst}, {bust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top