Search result for

อัปรีย์

(30 entries)
(0.037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัปรีย์-, *อัปรีย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัปรีย์[ADJ] unpropitious, See also: inauspicious, wicked, despicable, Syn. ระยำ, จัญไร, เลวทราม, ต่ำช้า, ชั่วช้า, Example: พวกเราข่มใจลืมเหตุการณ์อัปรีย์เมื่อตอนเช้า ตีสีหน้าเคร่งขรึมรับฟังบรรดาที่ปรึกษาถกกันถึงสถานะของสื่อ, Thai definition: ไม่เป็นมงคล
อัปรีย์จัญไร[ADJ] unpropitious, See also: inauspicious, wicked, Syn. เลว, จัญไร, ระยำ, อัปรีย์, Example: ศรีษะเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่คนไม่ยอมให้ใครกระทบกระทั่ง เพราะเชื่อว่าจะเกิดเป็นอัปรีย์จัญไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัปรีย์(อับปฺรี) ว. ระยำ, จัญไร, เลวทราม, ตํ่าช้า, ชั่วช้า, ไม่เป็นมงคล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A bloody dead man tried to kill me...เจ้าคนตายอัปรีย์ นั่นพยายามฆ่าข้า Baelor (2011)
- Motherfucker! - Motherfucker!นางอัปรีย์ The Old Gods and the New (2012)
This isn't the damned Night's Watch where we make you swear off girls.นี่ไม่ใช่หน่วยไนท์วอทช์ อัปรีย์นั่น ที่จะบังคับให้เจ้าห้าม แตะตัวผู้หญิงอีก Valar Dohaeris (2013)
The roads have gone right to hell, haven't they?ถนนนี่สภาพอัปรีย์จริง เนอะ? The Rains of Castamere (2013)
Thesepages,werecut from the bodies of the damned, uponwhich the Dark Ones inkedtheirpassages in human blood.หน้าหนังสือพวกนี้ ถูกตัดออกมาจากร่างแห่งความอัปรีย์ ที่ขึ้นอยู่กับ พวกด้านมืด ใช้เลือดมนุษย์เป็นหมึกเขียนบทคาถา Books from Beyond (2015)
Not often a dude ruins your face... skull-stomps your sanity, grabs your future baby mama... and personally sees to four of your five shittiest moments.ไม่บ่อยที่มีคนทำเราหน้าเละ ปั่นหัวเราจนเป็นบ้า จับว่าที่แม่ของลูก และเป็น 4 ใน 5 ของโมเมนท์ ความอัปรีย์ในชีวิตผม Deadpool (2016)
Nor you... once I take it from this accursed city.ท่านก็เช่นกัน เมื่อเราชิงมันไป จากเมืองอัปรีย์นี่ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
That place is worse than a pigsty. As a doctor, I absolutely object!เป็นสถานที่อัปรีย์ ในฐานะแพทย์ ฉันต้องขอค้าน! Vampire Hunter D (1985)
This need to spit the world's sinister truth in its face is as old as the world itself!นี่เป็นการเสาะหาด้านเลวร้ายอัปรีย์ของโลกใบนี้ ที่มันมีมาช้านานตั้งแต่โลกใบนี้กำเนิด Pola X (1999)
You're gonna stab all the lousy guards to death with a nail?เอาไว้เสียบยามอัปรีย์พวกนั้นให้ตายเหรอ Rescue Dawn (2006)
I certainly did lousy in the testช่วงนี้คะแนนผมมันอัปรีย์ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Lousy!อัปรีย์ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
bloody(บลัด'ดี) adj. เปื้อนเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,คล้ายเลือด,แดงฉาน,ระยำ,อัปรีย์
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
deuced(ดู'ซิด) adj. อัปรีย์,แย่จริง,ระยำ, See also: deucedly adv., Syn. confounded
doggoned(ดอก'กอนดฺ') adj.,adv. ระยำ,อัปรีย์
hellish(เฮล'ลิช) adj. เหมือนนรก,ร้ายกาจ,อัปรีย์,โหดเหี้ยม,น่ารังเกียจ., See also: hellishness n., Syn. atrocious,brutal

English-Thai: Nontri Dictionary
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
hellish(adj) ราวกับมาจากนรก,ราวกับปีศาจ,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,อัปรีย์
sinister(adj) อัปรีย์,มุ่งร้าย,น่าขนลุก,น่ากลัว,ร้ายกาจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top