ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -發-, *發*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[發, fā, ㄈㄚ] to issue, to dispatch, to send out; hair
Radical: , Decomposition:   癶 [, ㄅㄛ]    弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] bow

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fā, ㄈㄚ, / ] to send out; to show (one's feeling); to issue; to develop; (classifier for gunshots, "rounds"), #271 [Add to Longdo]
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
发现[fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] to find; to discover, #172 [Add to Longdo]
发生[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] to happen; to occur; to take place; to break out, #240 [Add to Longdo]
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
发表[fā biǎo, ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ, / ] to issue (a statement); to publish; to issue; to put out, #841 [Add to Longdo]
发挥[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme), #862 [Add to Longdo]
转发[zhuǎn fā, ㄓㄨㄢˇ ㄈㄚ, / ] to transmit; forwarding (mail, SMS, packets of data); to pass on; to reprint (an article from another publication), #881 [Add to Longdo]
发布[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]
发布[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not on the cross, Lord Margrave, - on the sharp edge of your sword![CN] 不用對著十字架,而是要對著你的劍刃誓! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You've sworn it upon the sharp edge of your sword![CN] 你是對著劍刃了重誓的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Upon my oath, O Queen:[CN] 我以自己人頭誓: Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
She spoke:[CN] 話了: Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Hatsu, you have enough to drink[JP] はもういいのね? Nankyoku ryôrinin (2009)
Go.[CN] - 出 Zambezia (2012)
You wanted me to recognize you in the crowd, didn't you?[JP] 人ごみの中で君の存在を 知らしめるためだったのかい 是為了讓我能在人群中現你吧! Cape No. 7 (2008)
What?[CN] - 出 Melbourne (2010)
You swore to me, Attila![CN] 你向我過誓的,匈奴王! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Do you know the stars we see now are lights reflected from billions of light-years away?[JP] 君は今見ている星の光が 你知道我們現在所看到的星光 数億光年のかなたから放たれてるって 是自幾億光年遠的星球上 知っているかい 所射過來的嗎? Cape No. 7 (2008)
Move them out.[JP] すぐ出しよう. Princess Mononoke (1997)
Lord Attila swore he wanted to turn Rome's churches into stables for our horses![CN] 匈奴王過誓,要把羅馬的教堂變成屬於我們的馬廄呢 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top