ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bon

B AA1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bon-, *bon*
Possible hiragana form: ぼん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
bone meal(n) กระดูกป่น, Syn. ground bone
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, Syn. pygmy chimpanzee
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
activated carbon(n) ถ่านกัมมันต์
compact bone(n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น
spongy boneกระดูกที่มีลักษณะพรุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bond(vt) ผูกมัด
bond(n) ข้อผูกมัด, See also: พันธนาการ, Syn. obligation
bone(n) กระดูก, Syn. skeleton
bone(n) วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์
bone(vt) ถอดกระดูก, See also: เอากระดูกออก
bone(vi) เรียนอย่างหนัก, See also: มุมานะ, คร่ำเคร่ง
bonk(n) การมีเพศสัมพันธ์
bony(adj) คล้ายกระดูก, Syn. skinny
bonce(n) หัวคน
bonds(n) ตั๋วเงินคลัง, See also: พันธบัตร, ใบหุ้นกู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bon(บอน) adj. ดี
bon accord)n. ความปรองดองซึ่งกันและกัน
bon vivantn. (บอน'วีวาน) n. คนที่อยู่หรูหรากินอาหารและดื่ม เครื่องดื่มอย่างดี, เพื่อที่ชอบสนุกครีกครื้น
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ, -อิจ) n., Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
bonafide(โบ'นะ'ไฟด์, โบ'นะ ไฟ'ดี) แท้, ไม่เทียม, ด้วยน้ำใสใจจริง, แท้จริง, มีศรัทธาดี, See also: bona-fide adj.
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่, ขุมแร่มีค่า, ขุมทรัพย์มหาศาล, ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน, โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
bonaparte(โบ'นะพาร์ท) n. ชื่อสกุลของนะโปเลียน, See also: bonapartist n. ผู้สนับสนุนราชวงศ์ของนะโปเลียน, เกี่ยวกับราชวงศ์ของนะโปเลียน bonapartism n. ดูBonaparte bonapartean adj. ดูBonaparte
bonbon(บอน'บอน) n. ขนมหวาน
bond(บอนดฺ) { bonded, bonding, bonds } n. ข้อผูกมัด, ข้อตกลงในสัญญา, สิ่งผูกมัด, พันธนาการ, สลัก, ตรวน, โซ่, การคุมขัง, การติดคุก, พันธบัตร, ใบกู้ยืม, ใบหุ้นกู้, พันธุกรรม, พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi., vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน, เชื่อมติด, ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bond servantn. ทาส, คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave

English-Thai: Nontri Dictionary
BON bon voyage(int) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
bonbon(n) ลูกกวาด
bond(n) เครื่องผูกมัด, ข้อผูกมัด, ข้อตกลง, พันธะ, พันธนาการ, พันธบัตร
bond(vt) ผูกมัด, ผูกพัน, เชื่อมติด
bondage(n) ความเป็นทาส, การผูกมัด
bonded(adj) ถูกผูกมัด
bonding(n) การเชื่อม, การบัดกรี, การผนึก
bondmaid(n) ทาสหญิง, ทาสี
bondman(n) ทาสชาย, ทาสา
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน, ผู้รับรอง, ทาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bon mot, leคำคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona fide (L.)โดยสุจริต [ ดู in good faith ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona fide possessor; possessor bona fideผู้ครอบครองโดยสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona fide purchaserผู้ซื้อโดยสุจริต [ ดู innocent purchaser ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona waviata (L.)ทรัพย์ที่ผู้ร้ายโยนทิ้งขณะหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona, vacantia (L.)ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond๑. พันธบัตร, หุ้นกู้ (ก. การเงิน)๒. ทัณฑ์บน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond๑. พันธบัตร๒. ทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bond๑. การค้ำประกัน๒. กรมธรรม์ค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond weldงานเชื่อมสายโยง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bonamineบอนามีน [การแพทย์]
Bondพันธบัตร, Example: ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Bondหุ้น [การบัญชี]
Bondพันธะ, ความสัมพันธ์, แขน [การแพทย์]
bondพันธะ, ดู  chemical bond [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bond discountส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ [การบัญชี]
bond dissociationการสลายพันธะ, การใช้พลังงานเพื่อสลายแรงที่ยึดอะตอมไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bond Distanceความยาวของบอนด์ [การแพทย์]
Bond Electronic Exchangeตลาดตราสารหนี้, Example: จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 โดยให้บริการผ่านระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย และแหล่งข้อมูลอ้างอิง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด [ตลาดทุน]
bond energyพลังงานพันธะ, พลังงานที่ใช้สลายพันธะซึ่งยึดเหนี่ยวอะตอมคู่หนึ่งในโมเลกุลไว้ด้วยกัน เมื่อโมเลกุลนั้นอยู่ในสถานะแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bond(n) ตราสารหนี้
BONDBONEBonding Graft Material
bonding section(n, vt) ในส่วนการเชื่อม
bone(n, vt, slang) อึ้บ, แอ้ม, See also: To have sex with, the act of having sexual intercours, Syn. To have sexual intercourse
bonhomous[บอนเนมี่] (n) ความรื่นเริง ความอ่อนโยน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And bon voyage!ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ Gandhi (1982)
Bon voyage, Barley.Bon Voyage, ข้าวบาร์เลย์ The Russia House (1990)
Bon voyage, motherfucker.บินให้สบายนะไอ้สันขวาน Heat (1995)
Bon appetit.เจริญอาหารหน่อยสิคะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
Bon appetieเจริญอาหารนะ The Legend of 1900 (1998)
- Bon jour.-สวัสดีครับ The Red Violin (1998)
- Bon jour.-สวัสดีครับ The Red Violin (1998)
- Bon jour, Monsieur Morritz.-สวัสดีค่ะ คุณ มอริทซ์ The Red Violin (1998)
- Bon jour, Monsieur Morritz.-สวัสดีค่ะ คุณ โมริทซ์ The Red Violin (1998)
- Bon jour.-สวัสดีครับ The Red Violin (1998)
Jon Bon Jovi is as well and I'll definitely look into it.จอน บอง โจวี่ก็เหมือนกัน แล้วฉันจะคอยตามให้จ้ะ Love Actually (2003)
Bon appetit!ขอให้เพลิดเพลินกับ พระกระยาหาร! Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bonA bone stuck in my throat.
bonA bonus was received.
bonA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
bonAfter the bone has set, the cast will be removed.
bonAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
bonAn icy blast of wind cut me to the bone.
bonAt last James Bond made it as an actor.
bonBe reduced to skin and bones.
bonBonds were issued to finance a war.
bonCurrency and bond markets are relatively calm.
bonDogs often bury bones.
bonEntirely Bonnie and Clyde.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยื่อใย(n) relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai Definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่
ข้าทาส(n) slave, See also: bondwoman, bondman, servant, Syn. ทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: เจ้านายสมัยก่อนมีข้าทาสคอยรับใช้เป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ ที่เจ้านายสั่ง
ไขกระดูก(n) bone-marrow, Example: ข้างในไขกระดูกของคนและสัตว์จะมีสีออกคล้ำๆ เกือบดำ, Thai Definition: เนื้อเยื่อส่วนในของกระดูก เป็นส่วนที่สร้างเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ให้แก่ร่างกาย
เงินปันผล(n) dividend, See also: bonus, Syn. โบนัส, เงินโบนัส, Example: บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่พนักงานทุกปี, Thai Definition: ส่วนแบ่งเงินกำไรที่กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
พันธนาการ(n) bondage, See also: confinement, imprisonment, Syn. การจองจำ, การผูกมัด, Example: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก
พันธบัตร(n) bond, Example: เมื่อถึงวันเกิดของลูกทุก ๆ ปี เขาจะต้องซื้อพันธบัตรให้เป็นของขวัญ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ออกโดยรัฐบาลหรือนิติบุคคล แสดงการเป็นหนี้ระยะยาวที่กู้จากบุคคลทั่วไป
อุปพันธ์(n) attachment, See also: bond, Syn. เยื่อใย, เครื่องผูกพัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บำเหน็จ(n) bonus, See also: premium, reward, Syn. รางวัล, Example: พระราชาปูนบำเหน็จให้ชายหนุ่มมากมาย เพราะพอใจในความฉลาดของเขา, Thai Definition: ค่าเหนื่อย, ค่าความชอบเป็นพิเศษ
โบนัส(n) bonus, Syn. เงินพิเศษ, Example: ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้โบนัสจากเราอย่างไม่มีหมกเม็ดเด็ดขาด, Thai Definition: เงินที่ให้เป็นส่วนแบ่งพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น, Notes: (อังกฤษ)
โบนัส(n) bonus, Syn. เงินพิเศษ, Example: ประเทศไทยกลายเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วโลก เมื่อเกิดม็อบพนักงานเรียกร้องโบนัส ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์จลาจล, Thai Definition: เงินพิเศษที่รัฐวิสาหกิจ องค์การ บริษัท ห้างร้านเป็นต้นจ่ายให้เป็นบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของตน นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อนามัยดี[anāmai dī] (adj) FR: sain ; en bonne santé
เอาละ[aola] (interj) EN: ok ; all right ; well  FR: bon ! ; parfait !
อร่อย[arøi] (adj) EN: good ; delicious ; palatable  FR: bon ; délicieux
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[arøi māk] (adj) EN: delicious ; very good (in taste)  FR: très bon ; délicieux ; succulent
อารมณ์ดี[ārom dī] (n, exp) EN: good mood  FR: bonne humeur [ f ]
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อัดลม[atlom] (n) EN: carbonated water ; soda water ; soda
อะตอมคาร์บอน[atǿm khābǿn] (n, exp) FR: atome de carbone [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BON B AA1 N
BONN B AA1 N
BONS B AA1 N S
BONK B AA1 NG K
BOND B AA1 N D
BONG B AA1 NG
BONI B OW1 N IY0
BONO B OW1 N OW0
BONE B OW1 N
BONA B OW1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bono (n) bˈounou (b ou1 n ou)
Bonn (n) bˈɒn (b o1 n)
bond (v) bˈɒnd (b o1 n d)
bone (v) bˈoun (b ou1 n)
bony (j) bˈouniː (b ou1 n ii)
bond- (j) bɒnd- (b o n d -)
bonds (v) bˈɒndz (b o1 n d z)
boned (v) bˈound (b ou1 n d)
boner (n) bˈounər (b ou1 n @ r)
bones (v) bˈounz (b ou1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, / ] bonus; popular; red; revolutionary #569 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] bone; Taiwan pr. gu1 #2,337 [Add to Longdo]
债券[zhài quàn, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] bond #4,848 [Add to Longdo]
骨头[gǔ tou, ㄍㄨˇ ㄊㄡ˙, / ] bone; strong character #8,801 [Add to Longdo]
骨髓[gǔ suǐ, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ, ] bone marrow (medulla ossea) #9,193 [Add to Longdo]
红利[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] bonus; dividend #9,283 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, ] bones of the body #10,247 [Add to Longdo]
骨骼[gǔ gé, ㄍㄨˇ ㄍㄜˊ, ] bones; skeleton #13,992 [Add to Longdo]
骨灰[gǔ huī, ㄍㄨˇ ㄏㄨㄟ, ] bone ash; ashes of the dead #18,483 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] bones of leg; wrestle #20,596 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
盆踊り[ぼんおどり, bon'odori] (n) การร่ายรำบงโอะโดะริ

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Bonnerชาวบอนน์
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
Kassenbon(n) |der, pl. Kassenbon| ใบเสร็จรับเงิน, Syn. Quittung
abonnieren(vt) |abonnierte, hat abonniert| บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก เช่น eine Zeitung abonnieren รับหนังสือพิมพ์ประจำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonbon { n }goody [Add to Longdo]
Bonbon { n }; Lutschtablette { f }; Pastille { f }lozenge [Add to Longdo]
Bonbon { n } | Bonbons { pl }sweetmeat | sweetmeats [Add to Longdo]
Bonbon { n } | Bonbons { pl }candy | candies [Add to Longdo]
Bonboneinwickelpapier { n }candy wrapping paper [Add to Longdo]
Bonder { m } (Gerät zum Aufbringen von Chips auf einen Träger)die bonder [Add to Longdo]
Bondkopf { m }bond head [Add to Longdo]
Bondkraft { f }bond force [Add to Longdo]
Bondparameter { pl }bonding parameters [Add to Longdo]
Bongo { n } [ mus. ] | Bongos { pl }bongo; bongo drum | bongos [Add to Longdo]
Bonhomie { f }; Jovialität { f }bonhomie [Add to Longdo]
Bonus { m }; Prämie { f }; Provision { f }premium [Add to Longdo]
Bonze { m } [ relig. ]bonze [Add to Longdo]
Bonapartemöwe { f } [ ornith. ]Bonaparte's Gull (Larus philadelphia) [Add to Longdo]
Boninsturmvogel { m } [ ornith. ]Bonin Petrel [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Bonsoir!
bonne année(phrase) สุขสันต์ปีใหม่
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
bonne santé(phrase) ขอให้มีสุขภาพที่ดี
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
jambon(n) |m| หมูแฮม, แฮม เช่น Tout est bon dans le jambon. Jambon blanc ou jambon fumé, en tranches ou en dés, chaud ou froid, le jambon est un trésor à la portée de tous.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つぼね, tsubone] (n, n-suf) (1) channel (i.e. TV or radio); station; department; (2) affair; situation; (P) #177 [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n) (1) court lady; lady-in-waiting (Heian period); (2) (See 曹司・1) separate room in a palace (esp. for a lady) (Heian period); (3) room for a very low class prostitute; (4) (See 局女郎) very low class prostitute #177 [Add to Longdo]
[み, mi] (n) (1) body; (2) oneself; (3) one's place; one's position; (4) main part; meat (as opposed to bone, skin, etc.); wood (as opposed to bark); blade (as opposed to its handle); container(as opposed to its lid); (P) #1,869 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, n-suf) ticket; coupon; bond; certificate; (P) #2,436 [Add to Longdo]
証券(P);證券(oK)[しょうけん, shouken] (n) securities; bonds; certificates; (P) #2,971 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]
同士[どうし, doushi] (n, n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P) #3,338 [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na, n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) #3,507 [Add to Longdo]
[らん, ran] (n) (arch) (See 藤袴) thoroughwort (species of boneset, Eupatorium fortunei) #3,538 [Add to Longdo]
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. #3,807 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
バックボーン[ばっくぼーん, bakkubo-n] backbone (of a network) [Add to Longdo]
バックボーンネットワーク[ばっくぼーんねっとわーく, bakkubo-nnettowa-ku] backbone network [Add to Longdo]
フィボナッチ探索[ふいぼなっちたんさく, fuibonacchitansaku] Fibonacci search [Add to Longdo]
フィボネッチ数列[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] Fibonacci series [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge [Add to Longdo]
リボンケーブル[りぼんけーぶる, ribonke-buru] ribbon cable [Add to Longdo]
初期刊本[しょきかんぼん, shokikanbon] incunabulum [Add to Longdo]
揺らん籃期本[ようらんきぼん, yourankibon] incunabulum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
[ぼん, bon] NORMAL, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
凡人[ぼんじん, bonjin] Durchschnittsmensch, gewoehnlicher_Sterblicher [Add to Longdo]
凡庸[ぼんよう, bonyou] mittelmaessig, gewoehnlich [Add to Longdo]
凡才[ぼんさい, bonsai] mittelmaessig_begabt [Add to Longdo]
母乳[ぼにゅう, bonyuu] Muttermilch [Add to Longdo]
煩悩[ぼんのう, bonnou] irdische_Wuensche, sinnliche_Begierde [Add to Longdo]
[ぼん, bon] BUDDHISTISCHES TOTENFEST (IM JULI);, TABLETT [Add to Longdo]
盆地[ぼんち, bonchi] -Becken, Mulde [Add to Longdo]
盆景[ぼんけい, bonkei] Miniaturlandschaft_auf_einem_Tablett [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top