Search result for

อับจน

(26 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อับจน-, *อับจน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อับจน[V] be at the end of one's rope, See also: be driven to the wall, have no way out, be in an impasse, Syn. จนหนทาง, หมดหนทาง, Ant. มีทางไป, มีหนทาง, Example: การขาดความเชื่อมั่นดังกล่าวกำลังนำมนุษยชาติไปสู่ความสิ้นหวัง และอับจนต่อการเผชิญวิกฤติการณ์ในปัจจุบัน
อับจน[V] be impoverished, See also: be poor, Syn. ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ, ยากจน, Ant. มั่งมี, อยู่ดีกินดี, Example: ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องมาอับจนแบบนี้ แม้แต่ข้าวจะกินแต่ละมื้อยังแทบไม่มี
อับจน[V] be impoverished, See also: be poverty-stricken, be poor, Syn. ยากจน, ยากแค้น, Example: ผมยังไม่อับจนถึงขนาดต้องขอเขากิน
อับจน[V] be impoverished, See also: be poverty-stricken, be poor, Syn. ยากจน, ยากแค้น, Example: ผมยังไม่อับจนถึงขนาดต้องขอเขากิน
อับจน[V] be at a loss (for a solution), See also: be at one's wit's end, have no way out, be at an impasse, be in a helpless situation, be i, Example: หนุ่มลูกทุ่งอย่างเขาช่างอับจนไปเสียทุกหนทาง, Thai definition: ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อับจนว. ไม่มีทางไป
อับจนสิ้นคิด
อับจนยากแค้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anyhow... lose yourself in the greed for power, and you end up this way.ไม่ว่าจะอย่างไร ท่านจะถูกลดทอนอำนาจ และอับจนหนทาง The Kingdom of the Winds (2008)
This song is about being in a very dark place, and turning to God.เพลงนี้เกี่ยวกับการที่เราอับจนหนทาง และเราหันหาพระเจ้า Grilled Cheesus (2010)
Oh, maybe because you're in the middle of a war and you're desperate?บางที เพราะเจ้าอยู่ ท่ามกลางสงครามกระมัง แล้วเจ้าก็อับจนหนทางแล้ว My Heart Will Go On (2011)
Military Governor Li, it appears we won't be sharing the same path!- คงจะโคจรมาพบกันไม่ได้จริงๆ หลังจากศึกที่อู๋ชางอับจนหนทาง ถงเหมิงฮุยจึงสั่งให้หวงซิงไปยังเซี่ยงไฮ้ ชัยชนะครั้งนี้คือจุดสำคัญของการปฏิวัติ" 1911 (2011)
It's a filthy goddamn helpless world, and honestly, I feel like I'm helping to take them away from the shit and the piss and the vomit that run in the streets.โลกโสมมที่อับจน และตรงๆเลยนะ ผมรู้สึกว่า ผมช่วยพาพวกเขา หลุดออกจากขี้ Pilot (2011)
So you always wanted to come to Paris, and now you're here, on your birthday, miserable?ตลอดมาคุณอยากมาที่ปารีส และตอนนี้ คุณอยู่ที่นี่ ในวันเกิดของคุณ อย่างอับจนIt's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
How the hell did we get to this point? !เราต้องมาอับจนตรงจุดนี้ได้ยังไงนะ Midas (2011)
It's still not clear to me how stalking the NYPD helps either of us at this unfortunate time.จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่หายข้องใจ ว่าการติดตามตำรวจนิวยอร์ค จะช่วยเราทั้งสองคนอย่างไร ในช่วงเวลาที่อับจนอย่างนี้ Zero Day (2013)
No. We're not really in that place where we're...ไม่ เรายังไม่อับจนถึงขั้นนั้น... Collateral Beauty (2016)
You know, right and wrong seem to change when you really need something.ความผิดถูกไม่เหมือนเดิมเวลาที่เราอับจน The Space Between Us (2017)
Which proves, rule number two, you never lose everythingตอกย้ำ กฏข้อที่สอง ยังไงก็ไม่อับจนหนทาง The Fate of the Furious (2017)
Sometimes it is when you are quite without hope and in utter darkness that God comes to the rescue.บางครั้ง ที่เราสิ้นหวัง และอับจนอยู่ในความมืด Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
impasse(อิม'แพส,อิมแพส') n. ทางตัน,ที่อับจน, Syn. blind alley -pl. impasses
stalemate(สเทล'เมท) n. การคุมเชิงกันอยู่,สภาพที่อับจน,การยันกัน,สถานการณ์ที่กระทำอะไรไม่ได้ vt. ทำให้จนมุม,คุมเชิง,ยันกัน,ทำให้หยุดนิ่ง., Syn. draw,tie,standstill

English-Thai: Nontri Dictionary
impassable(adj) ข้ามไม่ได้,ที่เป็นทางตัน,อับจน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top