Search result for

venture

(101 entries)
(0.0396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venture-, *venture*
English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venture[N] การเสี่ยงภัย, See also: การผจญภัย
venture[N] ธุริกิจเสี่ยงแต่สามารถทำกำไรได้, Syn. business, enterprise
venture[VT] เสี่ยงภัย, See also: ผจญภัย, Syn. risk, stake
venture[ADJ] เกี่ยวกับการเสี่ยงภัย, See also: เกี่ยวกับการผจญภัย
venturer[N] คนเสี่ยงภัย, See also: ผู้เสี่ยงภัย
venture out[PHRV] ออกไปข้างนอก (ท่ามกลางสภาพอากาศไม่ดี), See also: เสี่ยงกับอากาศ
venturesome[ADJ] ซึ่งชอบเสี่ยง, See also: ซึ่งชอบผจญภัย, Syn. adventurous, risky, venturous
venture forth[PHRV] ผจญภัย, See also: เสี่ยงภัย (อย่างกล้าหาญ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจการเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ,การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,ลองดู. vi. เสี่ยง,กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. (at a venture ตามโอกาส ตามยถ
venturesome(เวน'เชอะเซิม) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,มีภัย,ใจกล้า, See also: venturesomeness n., Syn. daring,bold,risky,chancy,tricky
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย, Syn. mishap,misfortune

English-Thai: Nontri Dictionary
venture(n) ความกล้าเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย
venture(vi,vt) กล้าเสี่ยง,เสี่ยง,ผจญภัย
venturesome(adj) กล้าเสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ
peradventure(adv) บางที,บังเอิญ
peradventure(n) เหตุบังเอิญ,ความบังเอิญ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
venture, jointการร่วมลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
venture, jointการร่วมทุน, การลงทุนร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน
เงินลงทุนที่ใช้สำหรับจัดตั้งธุรกิจเริ่มแรกและธุรกิจขนาดเล็กที่มีการเติบโตที่ดี แต่ไม่สามารถระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ให้เงินร่วมลงทุนจะมีการช่วยเหลือด้านการบริหารงานแก่ธุรกิจที่เข้าไปลงทุน [ตลาดทุน]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน [TU Subject Heading]
Venture capital companyบริษัทที่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just received words that you have ventured through enemy territory into the Outer Rimข้าได้รับรายงานว่าท่านเสี่ยงภัย เดินทางผ่านดินแดนของข้าศึก เพื่อไปยังบริเวณขอบนอก Bombad Jedi (2008)
in association with MVP Venture Capital and Cinema Service world sales by Cinema Serviceโดยความร่วมมือระหว่าง เอ็มวีพี เวนเจอร์ แคปปิตอล และ ซีนีมา เซอร์วิส My Sassy Girl (2008)
A joint Chinese venture with Wayne Enterprises will be a powerhouse.หากบริษัทเราได้ร่วมกับ เวนย์ เอนเตอร์ไพรส์ เราจะยิ่งกล้าแข็ง The Dark Knight (2008)
This joint venture was your idea, and the consultants love it.การร่วมทุนครั้งนี้เป็นความคิดของคุณนี่นา แล้วก็ ที่ปรึกษาชอบมันมาก The Dark Knight (2008)
I will invest in your political venture too.ผมจะลงทุนในความเสี่ยงทางการเมืองของคุณด้วย. Episode #1.5 (2008)
But you stay invisible too long, the human race starts to look like another species, so you venture out, you observe, and then you return to your invisible world, like a ghost.แต่ถ้าคุณไม่ปรากฏตัวบ้าง,พวกผู้คน จะเริ่มมองคุณเป็นสัตว์ประหลาด ถ้าต้องออกไปเสี่ยงภัยภายนอก คุณต้องเป็นคนช่างสังเกต และเมื่อคุณต้องกลับ สู่โลกล่องหน Bangkok Dangerous (2008)
I said it was our duty to stay here and fix our problems... that it's illegal to venture out into the Unknown.ฉันว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอยู่ที่นี่ และแก้ไขปัญหาของเราเอง.. สิ่งนั้นผิดกฏที่จะหนีออกไปในที่ที่ไม่รู้จัก City of Ember (2008)
We'll make it a joint venture Before we're in our denturesมันจะเป็นข้อสัญญาของเรา ก่อนที่เราจะแก่งั่ก Up (2009)
So here's to our new venture.นี่ แด่ผู้ร่วมหุ้นใหม่ Confessions of a Shopaholic (2009)
Jim has a lot of our nest egg invested in this real estate venture.จิมเอาเงินเก็บของเราไปลงทุนในกิจการอสังหา Up in the Air (2009)
Only this time the unsubs Ventured outside of Their comfort zone.ตำรวจท้องถิ่นมีประกาศเตือน เอฟบีไอก็อยู่ที่นี่ Conflicted (2009)
I'm a venture capitalist, Mr. Alvarez.ผมเป็นนักลงทุนที่เสี่ยงภัย คุณอัลวาเรช Potlatch (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ventureAs the saying goes, "Nothing ventured, nothing gained."
ventureBut for his steady support, my venture would have resulted in a failure.
ventureFlight across the continent was still a daring venture.
ventureI ventured to say my opinion at the conference.
ventureI wish my venture would work out.
ventureMy strong point is my philosophy - nothing ventured nothing gained.
ventureMy uncle says he's about to embark on a new business venture.
ventureNothing ventured, nothing gained. [Proverb]
ventureOur company is a small but elect venture business that assists in entry and totalling of questionnaires.
ventureSpying on gangsters was a dangerous venture.
ventureThe company made an equity participation in the venture.
ventureThe directors were reluctant to undertake so risky a venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือวิสาสะ[V] make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
ป้ำ[V] brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai definition: กล้าได้กล้าเสีย
ดั้น[V] venture, See also: to brave the way, make a way through, push forward, force one's way through, Syn. ฝ่าไป, มุดด้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บริษัทร่วมทุน[n. exp.] (børisat ruam thun) EN: joint venture   
ชอบผจญภัย[adj.] (chøp phajonphai) EN: adventurous   FR: aventureux
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
จอยท์เวนเจอร์[n.] (jøi-wēnjoē) EN: joint venture   FR: joint venture [f] (anglic.) ; joint-venture [f] (anglic.)
การเล่นที่ดิน[n. exp.] (kān len thīdin) EN: real estate venture   
การลงทุนร่วม[n. exp.] (kānlongthun ruam) EN: joint venture   
การลงทุนร่วมกัน[n. exp.] (kānlongthun ruam kan) EN: joint venture   
การผจญภัย[n.] (kān phajonphai) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking   FR: aventure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VENTURE    V EH1 N CH ER0
VENTURED    V EH1 N CH ER0 D
VENTURES    V EH1 N CH ER0 Z
VENTURE'S    V EH1 N CH ER0 Z
VENTURES'    V EH1 N CH ER0 Z
VENTURELLA    V EH0 N T UH0 R EH1 L AH0
VENTURESOME    V EH1 N CH ER0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
venture    (v) (v e1 n ch @ r)
ventured    (v) (v e1 n ch @ d)
ventures    (v) (v e1 n ch @ z)
venturesome    (j) (v e1 n ch @ s @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalbeteiligungsgesellschaft {f}; Risikokapitalgesellschaft {f} [econ.]venture capitalists [Add to Longdo]
Risiko {n} | Risiken {pl}venture | ventures [Add to Longdo]
Risikokapital {n}; Beteiligungskapital {n}venture capital [Add to Longdo]
Risikokapitalgeber {m}venture capitalist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドベンチャー[, adobencha-] (n) adventure; (P) [Add to Longdo]
アドベンチャーゲーム[, adobencha-ge-mu] (n) {comp} adventure game [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アバンチュール;アヴァンチュール[, abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre [Add to Longdo]
インナーベンチャー[, inna-bencha-] (n) inner venture [Add to Longdo]
ジョイントベンチャー[, jointobencha-] (n) joint venture; JV [Add to Longdo]
ベンチャー(P);ベンチャ[, bencha-(P); bencha] (n) (1) venture; (2) bencher (baseball); (P) [Add to Longdo]
ベンチャーキャピタル[, bencha-kyapitaru] (n) venture capital [Add to Longdo]
ベンチャービジネス[, bencha-bijinesu] (n) (not a venture capital firm) start-up company; venture business [Add to Longdo]
ベンチャー企業[ベンチャーきぎょう, bencha-kigyou] (n) (not a venture capital firm) (See ベンチャービジネス) start-up company; venture business [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] venture to; presume to; take the liberty of [Add to Longdo]
创投基金[chuàng tóu jī jīn, ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, / ] venture capital fund [Add to Longdo]
风险投资[fēng xiǎn tóu zī, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄗ, / ] venture capital [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venture \Ven"ture\, v. t.
   1. To expose to hazard; to risk; to hazard; as, to venture
    one's person in a balloon.
    [1913 Webster]
 
       I am afraid; and yet I'll venture it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To put or send on a venture or chance; as, to venture a
    horse to the West Indies.
    [1913 Webster]
 
   3. To confide in; to rely on; to trust. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A man would be well enough pleased to buy silks of
       one whom he would not venture to feel his pulse.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venture \Ven"ture\, v. i. [imp. & p. p. {Ventured}; p. pr. & vb.
   n. {Venturing}.]
   1. To hazard one's self; to have the courage or presumption
    to do, undertake, or say something; to dare. --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a venture; to run a hazard or risk; to take the
    chances.
    [1913 Webster]
 
       Who freights a ship to venture on the seas. --J.
                          Dryden, Jr.
    [1913 Webster]
 
   {To venture at}, or {To venture on} or {To venture upon}, to
    dare to engage in; to attempt without any certainty of
    success; as, it is rash to venture upon such a project.
    "When I venture at the comic style." --Waller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venture \Ven"ture\ (?; 135), n. [Aphetic form of OE. aventure.
   See {Adventure}.]
   1. An undertaking of chance or danger; the risking of
    something upon an event which can not be foreseen with
    certainty; a hazard; a risk; a speculation.
    [1913 Webster]
 
       I, in this venture, double gains pursue. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. An event that is not, or can not be, foreseen; an
    accident; chance; hap; contingency; luck. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing put to hazard; a stake; a risk; especially,
    something sent to sea in trade.
    [1913 Webster]
 
       My ventures are not in one bottom trusted. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {At a venture}, at hazard; without seeing the end or mark;
    without foreseeing the issue; at random.
    [1913 Webster]
 
       A certain man drew a bow at a venture. --1 Kings
                          xxii. 34.
    [1913 Webster]
 
       A bargain at a venture made.     --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   Note: The phrase at a venture was originally at aventure,
      that is, at adventure.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venture
   n 1: any venturesome undertaking especially one with an
      uncertain outcome
   2: an investment that is very risky but could yield great
     profits; "he knew the stock was a speculation when he bought
     it" [syn: {speculation}, {venture}]
   3: a commercial undertaking that risks a loss but promises a
     profit
   v 1: proceed somewhere despite the risk of possible dangers; "We
      ventured into the world of high-tech and bought a
      supercomputer" [syn: {venture}, {embark}]
   2: put forward, of a guess, in spite of possible refutation; "I
     am guessing that the price of real estate will rise again";
     "I cannot pretend to say that you are wrong" [syn: {guess},
     {venture}, {pretend}, {hazard}]
   3: put at risk; "I will stake my good reputation for this" [syn:
     {venture}, {hazard}, {adventure}, {stake}, {jeopardize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top