ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

venture

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venture-, *venture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venture(n) การเสี่ยงภัย, See also: การผจญภัย
venture(n) ธุริกิจเสี่ยงแต่สามารถทำกำไรได้, Syn. business, enterprise
venture(vt) เสี่ยงภัย, See also: ผจญภัย, Syn. risk, stake
venture(adj) เกี่ยวกับการเสี่ยงภัย, See also: เกี่ยวกับการผจญภัย
venturer(n) คนเสี่ยงภัย, See also: ผู้เสี่ยงภัย
venture out(phrv) ออกไปข้างนอก (ท่ามกลางสภาพอากาศไม่ดี), See also: เสี่ยงกับอากาศ
venturesome(adj) ซึ่งชอบเสี่ยง, See also: ซึ่งชอบผจญภัย, Syn. adventurous, risky, venturous
venture forth(phrv) ผจญภัย, See also: เสี่ยงภัย อย่างกล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การผจญภัย, เรื่องเสี่ยงภัย, กิจการเสี่ยงภัย, เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ, การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, ผจญภัย, ลองดู. vi. เสี่ยง, กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. at a venture ตามโอกาส ตามยถ
venturesome(เวน'เชอะเซิม) adj. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, ผจญภัย, มีภัย, ใจกล้า, See also: venturesomeness n., Syn. daring, bold, risky, chancy, tricky
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า, ชอบผจญภัย, ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี, โชคร้าย, Syn. mishap, misfortune

English-Thai: Nontri Dictionary
venture(n) ความกล้าเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การผจญภัย
venture(vi, vt) กล้าเสี่ยง, เสี่ยง, ผจญภัย
venturesome(adj) กล้าเสี่ยง, เสี่ยงภัย, ผจญภัย
adventure(n) การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, การฝ่าอันตราย
adventure(vi, vt) ผจญภัย, เสี่ยงภัย, ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย, นักเสี่ยงภัย, นักฉวยโอกาส, นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย, ชองเสี่ยงภัย, กล้า
misadventure(n) โชคร้าย, อุบัติเหตุ
peradventure(adv) บางที, บังเอิญ
peradventure(n) เหตุบังเอิญ, ความบังเอิญ, ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
venture, jointการร่วมลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
venture, jointการร่วมทุน, การลงทุนร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน, Example: เงินลงทุนที่ใช้สำหรับจัดตั้งธุรกิจเริ่มแรกและธุรกิจขนาดเล็กที่มีการเติบโตที่ดี แต่ไม่สามารถระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ให้เงินร่วมลงทุนจะมีการช่วยเหลือด้านการบริหารงานแก่ธุรกิจที่เข้าไปลงทุน [ตลาดทุน]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน [TU Subject Heading]
Venture capital companyบริษัทที่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I shall venture none... however sorely I am tempted.งั้นฉันก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอก ยังไงฉันก็ไม่อยากถูกล่อลวงอย่างเจ็บแสบ Episode #1.6 (1995)
Please do me the service of coming to the unveiling of a new venture I've undertaken.ขอคุณได้โปรดมาชมกิจกรรมใหม่ ที่ผมได้ทำลงไปด้วย Rushmore (1998)
Unikorea and Dream Venture Capital Presents a SIDUS FilmUnikorea and Dream Venture Capital Presents a SIDUS Film Il Mare (2000)
Presented by CJ Entertainment in association with Discovery Venture Capitalบทบรรยายไทย จาก โดย IronYoJin, Nizaz, vagabond36, Raito79, arramboy, นายที, เต๋า My Tutor Friend (2003)
I've posed as a venture capitalist.ผมปลอมตัวเป็นนายทุนที่ชอบเสี่ยงกับกิจการใหม่ ๆ The Corporation (2003)
Would anyone like to venture a guess... ... astowhatisinside?ไหนใครจะลองทายดุมั้ย ว่ามีอะไรอยู่ในนี้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
That means we have to venture off the beaten path just a little.หมายถึงเราต้องผ่านเส้นทางเล็กๆ American Duos (2007)
Let's venture off the beaten path.ฝ่าวงล้อมกันเถอะ 65 Million Years Off (2007)
I've a venture underway and I find myself in need of a ship and a crew.เปล่า เพราะบังเอิญวันนี้ไม่ไกลจากที่นี่ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Yeah, he rarely ventures out at all.ครับ เขาชอบความเสี่ยง Shooter (2007)
In order to make the venture more profitable, we need to be able to process the material in a volume that makes sense.พวกเราต้องการวัสดุจำนวนเท่านี้ มันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะแลกเปลี่ยนด้วยได้ Transporter 3 (2008)
I have my hand in another venture which is going to include true electronic money.ซึ่งผมกำลังลองเสี่ยง โดยจะต้องใช้เงินจากtrue electornicด้วย Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ventureAs the saying goes, "Nothing ventured, nothing gained."
ventureBut for his steady support, my venture would have resulted in a failure.
ventureFlight across the continent was still a daring venture.
ventureI ventured to say my opinion at the conference.
ventureI wish my venture would work out.
ventureMy strong point is my philosophy - nothing ventured nothing gained.
ventureMy uncle says he's about to embark on a new business venture.
ventureNothing ventured, nothing gained. [ Proverb ]
ventureOur company is a small but elect venture business that assists in entry and totalling of questionnaires.
ventureSpying on gangsters was a dangerous venture.
ventureThe company made an equity participation in the venture.
ventureThe directors were reluctant to undertake so risky a venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือวิสาสะ(v) make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai Definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
ป้ำ(v) brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai Definition: กล้าได้กล้าเสีย
ดั้น(v) venture, See also: to brave the way, make a way through, push forward, force one's way through, Syn. ฝ่าไป, มุดด้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บริษัทร่วมทุน[børisat ruam thun] (n, exp) EN: joint venture
ชอบผจญภัย[chøp phajonphai] (adj) EN: adventurous  FR: aventureux
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
จอยท์เวนเจอร์[jøi-wēnjoē] (n) EN: joint venture  FR: joint venture [ f ] (anglic.) ; joint-venture [ f ] (anglic.)
การเล่นที่ดิน[kān len thīdin] (n, exp) EN: real estate venture
การลงทุนร่วม[kānlongthun ruam] (n, exp) EN: joint venture
การลงทุนร่วมกัน[kānlongthun ruam kan] (n, exp) EN: joint venture
การผจญภัย[kān phajonphai] (n) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking  FR: aventure [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
venture
ventured
ventures
venture's
ventures'
venturella
venturesome

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
venture
ventured
ventures
venturesome

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ,    ] venture to; presume to; take the liberty of #137,118 [Add to Longdo]
创投基金[chuàng tóu jī jīn, ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ,     /    ] venture capital fund [Add to Longdo]
风险投资[fēng xiǎn tóu zī, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄗ,     /    ] venture capital [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalbeteiligungsgesellschaft { f }; Risikokapitalgesellschaft { f } [ econ. ]venture capitalists [Add to Longdo]
Risiko { n } | Risiken { pl }venture | ventures [Add to Longdo]
Risikokapital { n }; Beteiligungskapital { n }venture capital [Add to Longdo]
Risikokapitalgeber { m }venture capitalist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
進出[しんしゅつ, shinshutsu] (n, vs) advance (into a new market or stage of progress); launching (a new career or venture); expanding (into a new market); stepping forward; emerging; (P) #1,838 [Add to Longdo]
冒険[ぼうけん, bouken] (n, vs) risk; venture; adventure; (P) #2,303 [Add to Longdo]
アドベンチャー[adobencha-] (n) adventure; (P) #6,489 [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) #11,957 [Add to Longdo]
ベンチャー(P);ベンチャ[bencha-(P); bencha] (n) (1) venture; (2) bencher (baseball); (P) #13,430 [Add to Longdo]
アドベンチャーゲーム[adobencha-ge-mu] (n) { comp } adventure game [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アバンチュール;アヴァンチュール[abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre [Add to Longdo]
インナーベンチャー[inna-bencha-] (n) inner venture [Add to Longdo]
ジョイントベンチャー[jointobencha-] (n) joint venture; JV [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venture \Ven"ture\, v. t.
   1. To expose to hazard; to risk; to hazard; as, to venture
    one's person in a balloon.
    [1913 Webster]
 
       I am afraid; and yet I'll venture it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To put or send on a venture or chance; as, to venture a
    horse to the West Indies.
    [1913 Webster]
 
   3. To confide in; to rely on; to trust. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A man would be well enough pleased to buy silks of
       one whom he would not venture to feel his pulse.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venture \Ven"ture\, v. i. [imp. & p. p. {Ventured}; p. pr. & vb.
   n. {Venturing}.]
   1. To hazard one's self; to have the courage or presumption
    to do, undertake, or say something; to dare. --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a venture; to run a hazard or risk; to take the
    chances.
    [1913 Webster]
 
       Who freights a ship to venture on the seas. --J.
                          Dryden, Jr.
    [1913 Webster]
 
   {To venture at}, or {To venture on} or {To venture upon}, to
    dare to engage in; to attempt without any certainty of
    success; as, it is rash to venture upon such a project.
    "When I venture at the comic style." --Waller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venture \Ven"ture\ (?; 135), n. [Aphetic form of OE. aventure.
   See {Adventure}.]
   1. An undertaking of chance or danger; the risking of
    something upon an event which can not be foreseen with
    certainty; a hazard; a risk; a speculation.
    [1913 Webster]
 
       I, in this venture, double gains pursue. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. An event that is not, or can not be, foreseen; an
    accident; chance; hap; contingency; luck. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing put to hazard; a stake; a risk; especially,
    something sent to sea in trade.
    [1913 Webster]
 
       My ventures are not in one bottom trusted. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {At a venture}, at hazard; without seeing the end or mark;
    without foreseeing the issue; at random.
    [1913 Webster]
 
       A certain man drew a bow at a venture. --1 Kings
                          xxii. 34.
    [1913 Webster]
 
       A bargain at a venture made.     --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   Note: The phrase at a venture was originally at aventure,
      that is, at adventure.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venture
   n 1: any venturesome undertaking especially one with an
      uncertain outcome
   2: an investment that is very risky but could yield great
     profits; "he knew the stock was a speculation when he bought
     it" [syn: {speculation}, {venture}]
   3: a commercial undertaking that risks a loss but promises a
     profit
   v 1: proceed somewhere despite the risk of possible dangers; "We
      ventured into the world of high-tech and bought a
      supercomputer" [syn: {venture}, {embark}]
   2: put forward, of a guess, in spite of possible refutation; "I
     am guessing that the price of real estate will rise again";
     "I cannot pretend to say that you are wrong" [syn: {guess},
     {venture}, {pretend}, {hazard}]
   3: put at risk; "I will stake my good reputation for this" [syn:
     {venture}, {hazard}, {adventure}, {stake}, {jeopardize}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top