ไม่พบคำศัพท์ที่ต้องการ? ป้อนคำศัพท์ใหม่ให้ Longdo Dict

เพิ่มคำใหม่
Go to Top