ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toilet

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toilet-, *toilet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toilet(n) โถส้วม
toilet(n) ห้องน้ำ, See also: ห้องสุขา, ห้องส้วม, Syn. water closet, lavatory, washroom, restroom
toiletry(n) เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย
toilette(n) การแต่งกาย, See also: การแต่งตัว, Syn. dress
toilet bowl(n) โถชักโครก
toilet roll(n) ม้วนกระดาษชำระ, See also: ม้วนกระดาษอนามัย
toilet soap(n) สบู่, See also: สบู่เหลว
toilet brush(n) แปรงขัดห้องน้ำ
toilet paper(n) กระดาษชำระ, See also: กระดาษอนามัย, Syn. tissue
toilet water(sl) เบียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ, ห้องส้วม, ห้องอาบน้ำ, ห้องแต่งตัว, การอาบน้ำและแต่งตัว, ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ, โต๊ะเครื่องแป้ง, เครื่องแต่งตัว, การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
toilet papern. กระดาษชำระ, กระดาษอนามัย
toilet powdern. แป้งโรยตัว, แป้งปะหน้า
toilet rolln. ม้วนกระดาษชำระ (อนามัย)
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ
toilet setn. ชุดเครื่องแป้ง, ชุดเครื่องสำอาง, เครื่องแต่งตัว
toilet soapn. สบู่ถูตัว
toilet watern. ของเหลวกลิ่นหอม, น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ, Syn. cologne
toiletry(ทอย'ลิทรี) n. เครื่องแป้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
toilet(n) การแต่งตัว, ห้องน้ำ, ห้องส้วม, เครื่องสำอาง, โต๊ะเครื่องแป้ง
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toilet paperกระดาษชำระ [TU Subject Heading]
Toilet preparationsเครื่องใช้ในห้องน้ำ [TU Subject Heading]
Toiletsส้วม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put on a little toilet paper.เอากระดาษมาซับ ผมหยิบให้ Oh, God! (1977)
While you're doing it, cleaning the toilet seems far more important than the law.ขณะที่คุณขัดมัน การขัดส้วม ดูจะสำคัญกว่ากฎหมายอีก Gandhi (1982)
Then he threw him into the toilet and nonchalantly rejoined us besides the cook's body in the kitchen.แล้วก็โยนเขาไปในห้องน้ำ และไปสมทบกับเรา โดยที่ศพของแม่ครัวยังอยู่ในห้องครัว Clue (1985)
Half the work we do... goes down the toilet due to contamination.ต้องทิ้งหมด เพราะมีการปนเปื้อน Day of the Dead (1985)
For experts, there's no toilet deep enough.สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีห้องสุขาไม่ลึกพอ The Russia House (1990)
[ Toilet Flushes ][ ห้องน้ำวูบวาบ ] Pulp Fiction (1994)
I must've cleaned half the toilets in the state.ผมคงล้างส้วมมาครึ่งรัฐแล้ว Gattaca (1997)
- Where's Elin, I have to talk to her. - In the toilet with a guy.Elin อยู่ไหน ฉันต้องคุณกับเธอ \ อยู่ในห้องน้ำกับผู้ชาย Show Me Love (1998)
... tokissapersonwholeaves the new roll of toilet paper...... ที่จะจูบคนที่ทิ้ง ทิชชู่ทั้งม้วน... The Story of Us (1999)
It has come to my attention that the maintenance staff... is switching our toilet paper from Charmin... to generic.ดิฉันให้ความสนใจเมื่อภารโรง.. เปลี่ยนกระดาษชำระจากยี่ห้อชาร์มมิ่ง.. เป็นของไม่มียี่ห้อ Legally Blonde (2001)
Toilets? As many toilets as I can find.ทุกที่เท่าที่จะหาได้ พวกเยอรมันไม่ใช้ส้วมคนยิว The Pianist (2002)
Toilet paper itเพราะกระดาษชำระ นี่เชียว Sex Is Zero (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toiletAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
toiletAre you sure you don't want to use the toilet before you go?
toiletBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.
toiletBill will often sing in the toilet.
toiletCan I use your toilet, please?
toiletDoes it have a toilet?
toiletDon't forget to flush the toilet.
toiletDo you have a any rooms with shower and toilet?
toiletDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
toiletDuring the test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
toilet"Going to the little girl's room" is an euphemistic expression for "going to the toilet."
toiletIf you piss on the toilet seat, wipe it off!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู(n) tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
ห้องส้วม(n) toilet, See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ชาวเลจะถ่ายอุจจาระลงตามดงไม้ เพราะไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
สุขา(n) toilet, See also: lavatory, Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม, Example: ทางราชการมีสุขามาบริการแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
โถส้วม(n) lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai Definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
ชักโครก(n) toilet, See also: water closet, Example: ห้องน้ำในปัจจุบันมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำ ฝักบัว และชักโครก, Thai Definition: ที่นั่งถ่ายอุจจาระมีที่เปิดน้ำขับล้างได้
กระดาษชำระ(n) toilet paper, See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue, Example: ห้องน้ำที่ดีควรมีกระดาษชำระอยู่เป็นประจำ, Count Unit: แผ่น, ม้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักโครก[chakkhrōk] (v, exp) EN: water closet ; closet ; flush toilet  FR: toilettes [ fpl ] ; toilette [ f ] (Belg., Québ.)
ห้องน้ำ[hǿng-nām] (n) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet  FR: toilettes [ fpl ] ; toilette [ f ] (Belg.) ; salle de bains [ f ] ; W-C [ mpl ] ; waters [ mpl ] ; cabinets [ mpl ] ; lieux d'aisances [ mpl ] (vx)
ห้องส้วม[hǿngsūam] (n) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom  FR: toilettes [ fpl ] ; toilette [ f ] (Belg.) ; cabinet de toilette [ m ] ; W.-C. [ mpl ] ; vécés [ mpl ] (fam.) ; lieux d'aisances [ mpl ] ; chiottes [ fpl ] (fam.) ; cabinets [ mpl ] (vx) ; goguenots [ mpl ] (fam.) ; waters [ mpl ] (vx) ; cour [ f ] (Belg.)
ห้องสุขา[hǿng sukhā] (n) EN: toilet ; lavatory  FR: toilettes [ fpl ] ; toilette [ f ] (Belg.) ; W-C [ mpl ]
เก้าอี้โต๊ะเกรื่องแป้ง[kao-ī to khreūang paēng] (x) EN: stool  FR: tabouret de toilette [ m ]
ขี้[khī] (v) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels  FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
กระดาษชำระ[kradāt chamra] (n, exp) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue  FR: papier hygiénique [ m ] ; papier-toilette [ m ] ; papier cul [ m ] (vulg.)
กระดาษเช็ดมือ[kradāt chet meū] (n, exp) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief  FR: essuie-mains en papier [ m ] ; serviette de toilette en papier [ f ] ; serviette en papier [ f ] ; mouchoir en papier [ m ]
กระดาษทิชชู[kradāt thitchū] (n, exp) EN: tissue paper ; toilet paper  FR: mouchoir en papier [ m ]
ล้างหน้า[lāng nā] (v, exp) EN: wash one's face  FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
toilet
toilets
toilet's
toiletry
toiletries

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toilet
toilets
toilet-roll
toilet-paper
toilet-rolls
toilet-table
toilet-papers
toilet-powder
toilet-tables

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厕所[cè suǒ, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ,   /  ] toilet; lavatory #5,167 [Add to Longdo]
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ,    /   ] toilet; lavatory; washroom #16,865 [Add to Longdo]
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ,    /   ] toilet paper; bathroom tissue #28,924 [Add to Longdo]
茅房[máo fáng, ㄇㄠˊ ㄈㄤˊ,  ] toilet (rural euphemism); thatched hut or house #70,348 [Add to Longdo]
卫生用纸[wèi shēng yòng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄩㄥˋ ㄓˇ,     /    ] toilet paper [Add to Longdo]
香胰子[xiāng yí zi, ㄒㄧㄤ ㄧˊ ㄗ˙,   ] toilet soap [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klosettpapier { n }toilet paper [Add to Longdo]
Kulturbeutel { m }toilet bag [Add to Longdo]
Toilette { f }; WC { n }lavatory; bathroom; restroom [ Am. ] [Add to Longdo]
Toilette { f }; WC { n }; Abort { m } | Toiletten { pl }toilet | toilets; restrooms [ Am. ] [Add to Longdo]
Toilettenartikel { m } | Toilettenartikel { pl }toilet article; toiletry | toilet articles; toiletries [Add to Longdo]
Toilettengarnitur { f } | Toilettengarnituren { pl }toilet set | toilet sets [Add to Longdo]
Toilettenpapier { n }toilet paper [Add to Longdo]
Toilettensache { f }toiletry [Add to Longdo]
Toilettenseife { f } | Toilettenseifen { pl }toilet soap | toilet soaps [Add to Longdo]
Toilettentisch { m } | Toilettentische { pl }toilet table | toilet tables [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トイレ[toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P) #5,758 [Add to Longdo]
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P) #11,375 [Add to Longdo]
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
ちょっとそこまで[chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
ウォシュレット;ウォッシュレット[uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei [Add to Longdo]
オードトワレ[o-dotoware] (n) eau de toilette (fre [Add to Longdo]
シャワートイレ[shawa-toire] (n) bidet toilet (wasei [Add to Longdo]
トイレタリー[toiretari-] (n) toiletry [Add to Longdo]
トイレット[toiretto] (n) toilet; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便所[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
鏡台[きょうだい, kyoudai] Toilettenspiegel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lavatory \Lav"a*to*ry\, n.; pl. {Lavatories}. [L. lavatorium:
   cf. lavatoire. See {Lave} to wash, and cf. {Laver}.]
   1. A place for washing.
    [1913 Webster]
 
   2. A basin or other vessel for washing in.
    [1913 Webster]
 
   3. A wash or lotion for a diseased part.
    [1913 Webster]
 
   4. A place where gold is obtained by washing.
    [1913 Webster]
 
   5. A room containing one or more sinks for washing, as well
    as one or more toilet fixtures; also called {bathroom},
    {toilet}, and sometimes {commode}. Commode and toilet may
    refer to a room with only a toilet fixture, but without a
    sink.
 
   Syn: toilet, lavatory, can, facility, john, privy, bathroom.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toilet \Toi"let\, n. [F. toilette, dim. of toile cloth. See
   {Toil} a net.]
   1. A covering of linen, silk, or tapestry, spread over a
    table in a chamber or a dressing room.
    [1913 Webster]
 
   2. A dressing table. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Act or mode of dressing, or that which is arranged in
    dressing; attire; dress; as, her toilet is perfect.
    [Written also {toilette}.]
    [1913 Webster]
 
   {Toilet glass}, a looking-glass for a toilet table or for a
    dressing room.
 
   {Toilet service}, {Toilet set}, earthenware, glass, and other
    utensils for a dressing room.
 
   {Toilet table}, a dressing table; a toilet. See def. 2 above.
    
 
   {To snake one's toilet}, to dress one's self; especially, to
    dress one's self carefully.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toilet
   n 1: a room or building equipped with one or more toilets [syn:
      {toilet}, {lavatory}, {lav}, {can}, {john}, {privy},
      {bathroom}]
   2: a plumbing fixture for defecation and urination [syn:
     {toilet}, {can}, {commode}, {crapper}, {pot}, {potty},
     {stool}, {throne}]
   3: misfortune resulting in lost effort or money; "his career was
     in the gutter"; "all that work went down the sewer";
     "pensions are in the toilet" [syn: {gutter}, {sewer},
     {toilet}]
   4: the act of dressing and preparing yourself; "he made his
     morning toilet and went to breakfast" [syn: {toilet},
     {toilette}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 toilet /twɑlɛt/
  1. toilet
  2. toilet

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 toilet
  toilet

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top