ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boot

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boot-, *boot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boot(n) รองเท้าบูท, See also: รองเท้าหุ้มข้อเท้า
booth(n) บูธ / ซุ้ม / คูหา, Syn. compartment
booth(n) โต๊ะเล็กๆ ในร้านอาหารหรือบาร์ ประกอบด้วยเก้าอี้พนักสูงสองตัว
booty(n) ของที่ปล้นสะดมมา, See also: ของโจร, Syn. plunder
booty(sl) ก้น, See also: สะโพก
bootee(n) ถุงเท้าทารก, Syn. bootie
bootie(sl) ก้น, See also: สะโพก
bootleg(adj) เถื่อน, Syn. illegal, Ant. legal
bootleg(vi) ขายของผิดกฎหมาย, Syn. smuggle
boot out(phrv) เตะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ถีบ, โยน, Syn. throw out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boot(บูท) { booted, booting, boots } n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า, รองเท้าบู๊ท, เครื่องหุ้มคล้ายปลอก, ฝาครอบป้องกัน, ปลอกหุ้มเบาะ, โครงรถ, เครื่องรัดทรมานข้อเท้า, การเตะ, การถีบ, การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท, เตะ, ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
booth(บูธ) n. แผงลอย, ห้องเล็ก ต่างหาก, ศอก, โต๊ะแยกเฉพาะส่วน, หน่วยลงบัตรเลือกตั้ง, Syn. stall
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท, เชือกผูกรองเท้า
bootlast(บูท'ลาสทฺ) n. หุ่นรองเท้า
bootleg(บูท'เลก) n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน, See also: bootlegger n.
bootless(บูท'ลิส) adj. ไร้ประโยชน์, See also: bootlessness n. ความไร้ประโยชน์, Syn. futile
bootlick(บูท'ลิค) vt. , vi. ประจบ, สอพลอ., See also: bootlicker n.
boots(บูทช) n. คนขัดรองเท้า -pl. boots
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก

English-Thai: Nontri Dictionary
boot(n) รองเท้าบูท, ข้อได้เปรียบ, ผลประโยชน์
boot(vt) สวมรองเท้า, มีประโยชน์
bootblack(n) คนขัดรองเท้า
booth(n) แผงลอย, คอก
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน
bootless(adj) ไม่มีประโยชน์
bootlick(vt) ประจบสอพลอ, ป้อยอ, เยินยอ
booty(n) ของที่ยึดได้, ของโจร, ของขโมย, ของร้อน
freebooter(n) โจรสลัด, โจร, คนปล้นสะดม
TOP top boot(n) รองเท้าหุ้มแข้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boot๑. การปลุกเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ bootstrap ]๒. ปลุกเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
boot๑. การปลุกเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ bootstrap ]๒. ปลุกเครื่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boot; trunkห้องเก็บของ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bootleggingการค้าของเถื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bootstrapการปลุกเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ boot ๑ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bootstrapการปลุกเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ boot ๑ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bootstrap (Statistic)บูทสแตร๊ป (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bootstrap (Statistics)บูตสแตรป (สถิติ) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
boot campค่ายฝึกทหารใหม่
bootyhouse(n, slang) คุก, ตะราง, Syn. jail

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Booting audio journal.เริ่มระบบบันทึก The Lawnmower Man (1992)
And I'm going to buy some cowboy boots... and I'm going to make this place a ranch.ซื้อรองเท้าบู๊ต และอยากทำที่นี่ให้เป็นฟาร์ม The Lawnmower Man (1992)
Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, because it's okay to be a boy, ผู้หญิงใส่กางเกงยีนส์ได้ ตัดผมสั้นได้ ใส่เชิ้ต และรองเท้าบู๊ต เพราะมันโอเค ถ้าจะดูเหมือนผู้ชาย The Cement Garden (1993)
You spent eighty-five pounds on a couple of boots?เธอเอาเงิน 85 ปอนด์ไปซื้อรองเท้าเนี่ยนะ? The Cement Garden (1993)
Hey, you give Sue and me five quid each to last us the whole week and then you go out and blow 85 quid on a pair of clumsy boots!แต่เธอให้ฉันกับซูใช้แค่คนละ 5 ปอนด์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะ แล้วเธอก็เอาเงิน 85 ปอนด์ไปซื้อไอ้บู๊ทอุบาทว์นี่ The Cement Garden (1993)
I've got the beard, the coat, the boots, the belt...ฉันมีเครา เสื้อโค้ท รองเท้าบู้ท และเข็มขัด The Nightmare Before Christmas (1993)
Well, you would be too if you found Joan and David boots on sale 50 percent off.เธอก็คงดีใจ ถ้าเธอไปเจอบู๊ทของจอห์นแอนด์เดวิด ลดราคาตั้ง 50% The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
I've got great boots" boots.และฉันก็มีบู๊ทสวยด้วย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Carol was wearing boots just like those the night that we first you know.คารอลใส่บู๊ทเหมือนคู่นั้นเลย ในคืนที่เรา รู้มั้ย The One with George Stephanopoulos (1994)
- Like an old boot.ไม่ได้ย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว Help! (1965)
- Not if I get the boot in first.ถ้าฉันไม่ได้รับการบูตในครั้งแรก Help! (1965)
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bootA group of people started off in snow boots.
bootAnd, we get each other's company to boot.
bootDo you know where I might find small cowboy boots?
bootHer boots wear out much more quickly than mine.
bootHe scraped the mud off his boots.
bootI always wear boots when it rains or snows.
bootI bought a pair of boots.
bootI'd like to rent skis and ski boots.
bootI have left my umbrella in the phone booth.
bootIt became popular among young people to wear hunting boots.
bootI want to buy a pair of ski boots.
bootI would like to purchase some boots.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโปรงหลังรถ(n) boot, See also: trunk
รองเท้าหุ้มส้น(n) boots and shoes, Example: รองเท้าหุ้มส้นของดวงดอมคู่จ้อย มันดูกระจิริดเมื่อเทียบกับบันไดกว้าง, Count Unit: คู่
แผง(n) stand, See also: booth, stall, Syn. แผงลอย, Example: เขาช่วยกันจัดแผงเตรียมเอาเสื้อผ้าขึ้นโชว์ลูกค้า, Count Unit: แผง, Thai Definition: ที่ขายของซึ่งเคลื่อนที่ได้ จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สำหรับสิ่งของต่างๆ
ผู้ลักลอบ(n) smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้
แผงลอย(n) stall, See also: booth, stand, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขาชองเดินไปกินข้าวที่แผงลอยในตลาดเสมอ เวลาไม่มีใครทำกับข้าวให้, Count Unit: แผง, Thai Definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
รองเท้าบูท(n) boots, Count Unit: คู่, ข้าง, Notes: (อังกฤษ)
การค้าของเถื่อน(n) bootleg, See also: illicit trade, contraband business, Example: การค้าของเถื่อนถือว่าผิดกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บู๊ต[būt] (n) EN: boot ; rugged footwear  FR: botte [ f ]
บู๊ต[būt] (v) EN: boot
ช่อง[chǿng] (n) EN: entrance ; window ; booth  FR: entrée [ f ] ; cabine [ f ] ; guichet [ m ]
การค้าของเถื่อน[kānkhā khøng theūoen] (n, exp) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business  FR: commerce de contrebande [ m ] ; commerce illicite [ m ]
ของเถื่อน[khøng theūoen] (n, exp) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods  FR: produit de contrebande [ m ] ; marchandise importée illégalement [ f ]
คูหา[khūhā] (n) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room  FR: cabine [ f ] ; isoloir [ m ]
กระโปรงหลังรถ[kraprōng lang rot] (n, exp) EN: boot ; trunk
นกอินทรีเล็ก[nok insī lek] (n, exp) EN: Booted Eagle  FR: Aigle botté [ m ] ; Faucon pattu [ m ]
แผง[phaēng] (n) EN: stand ; booth ; stall ; kiosk  FR: étalage [ m ]
แผงลอย[phaēngløi] (n) EN: stall ; street stall ; stand ; booth  FR: étalage [ m ] ; éventaire [ m ] ; étal [ m ] (vx) ; devanture [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
boot
boote
booth
boots
booty
bootz
booted
booten
boothe
booths

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boot
booth
boots
booty
Bootle
booted
bootee
booths
bootees
booting

WordNet (3.0)
boot(n) footwear that covers the whole foot and lower leg
boot(n) British term for the luggage compartment in a car
boot(n) protective casing for something that resembles a leg
boot(n) an instrument of torture that is used to heat or crush the foot and leg, Syn. the boot, iron heel, iron boot
boot(n) a form of foot torture in which the feet are encased in iron and slowly crushed
boot(v) kick; give a boot to
boot(v) cause to load (an operating system) and start the initial processes, Syn. reboot, bring up
bootblack(n) a person who polishes shoes and boots, Syn. shoeblack
bootee(n) a slipper that is soft and wool (for babies), Syn. bootie
Bootes(n) a constellation in the northern hemisphere near Ursa Major

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Boot

v. t. [ imp. & p. p. Booted; p. pr. & vb. n. Booting. ] 1. To put boots on, esp. for riding. [ 1913 Webster ]

Coated and booted for it. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

2. To punish by kicking with a booted foot. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Boot

n. [ OE. bote, OF. bote, F. botte, LL. botta; of uncertain origin. ] 1. A covering for the foot and lower part of the leg, ordinarily made of leather. [ 1913 Webster ]

2. An instrument of torture for the leg, formerly used to extort confessions, particularly in Scotland. [ 1913 Webster ]

So he was put to the torture, which in Scotland they call the boots; for they put a pair of iron boots close on the leg, and drive wedges between them and the leg. Bp. Burnet. [ 1913 Webster ]

3. A place at the side of a coach, where attendants rode; also, a low outside place before and behind the body of the coach. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

4. A place for baggage at either end of an old-fashioned stagecoach. [ 1913 Webster ]

5. An apron or cover (of leather or rubber cloth) for the driving seat of a vehicle, to protect from rain and mud. [ 1913 Webster ]

6. (Plumbing) The metal casing and flange fitted about a pipe where it passes through a roof. [ 1913 Webster ]


Boot catcher, the person at an inn whose business it was to pull off boots and clean them. [ Obs. ] Swift. --
Boot closer, one who, or that which, sews the uppers of boots. --
Boot crimp, a frame or device used by bootmakers for drawing and shaping the body of a boot. --
Boot hook, a hook with a handle, used for pulling on boots. --
Boots and saddles (Cavalry Tactics), the trumpet call which is the first signal for mounted drill. --
Sly boots. See Slyboots, in the Vocabulary.
[ 1913 Webster ]

Boot

n. [ OE. bot, bote, advantage, amends, cure, AS. bōt; akin to Icel. bōt, Sw. bot, Dan. bod, Goth. bōta, D. boete, G. busse; prop., a making good or better, from the root of E. better, adj. √255. ] 1. Remedy; relief; amends; reparation; hence, one who brings relief. [ 1913 Webster ]

He gaf the sike man his boote. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Thou art boot for many a bruise
And healest many a wound. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Next her Son, our soul's best boot. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

2. That which is given to make an exchange equal, or to make up for the deficiency of value in one of the things exchanged. [ 1913 Webster ]

I'll give you boot, I'll give you three for one. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Profit; gain; advantage; use. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Then talk no more of flight, it is no boot. Shak. [ 1913 Webster ]


To boot, in addition; over and above; besides; as a compensation for the difference of value between things bartered.
[ 1913 Webster ]

Helen, to change, would give an eye to boot. Shak. [ 1913 Webster ]

A man's heaviness is refreshed long before he comes to drunkenness, for when he arrives thither he hath but changed his heaviness, and taken a crime to boot. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

Boot

v. t. [ imp. & p. p. Booted; p. pr. & vb. n. Booting. ] 1. To profit; to advantage; to avail; -- generally followed by it; as, what boots it? [ 1913 Webster ]

What booteth it to others that we wish them well, and do nothing for them? Hooker. [ 1913 Webster ]

What subdued
To change like this a mind so far imbued
With scorn of man, it little boots to know. Byron. [ 1913 Webster ]

What boots to us your victories? Southey. [ 1913 Webster ]

2. To enrich; to benefit; to give in addition. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

And I will boot thee with what gift beside
Thy modesty can beg. Shak. [ 1913 Webster ]

Boot

v. i. To boot one's self; to put on one's boots. [ 1913 Webster ]

Boot

n. Booty; spoil. [ Obs. or R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Bootblack

n. One who blacks boots. [ 1913 Webster ]

Booted

a. 1. Wearing boots, especially boots with long tops, as for riding; as, a booted squire. [ 1913 Webster ]

2. (Zool.) Having an undivided, horny, bootlike covering; -- said of the tarsus of some birds. [ 1913 Webster ]

Bootee

n. A half boot or short boot. [ 1913 Webster ]

Bootes

‖prop. n. [ L. Bootes, Gr. bow`ths herdsman, fr. boy^s, gen. boo`s, ox, cow. ] (Astron.) A northern constellation of stars near Ursa Major, containing the bright star Arcturus. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] boots #4,415 [Add to Longdo]
靴子[xuē zi, ㄒㄩㄝ ㄗ˙,  ] boots #11,116 [Add to Longdo]
赃款[zāng kuǎn, ㄗㄤ ㄎㄨㄢˇ,   /  ] booty; stolen goods #17,298 [Add to Longdo]
赃物[zāng wù, ㄗㄤ ㄨˋ,   /  ] booty; stolen property #21,786 [Add to Longdo]
[zāng, ㄗㄤ, / ] booty; spoils #27,819 [Add to Longdo]
摊子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙,   /  ] booth #28,649 [Add to Longdo]
牧夫座[mù fū zuò, ㄇㄨˋ ㄈㄨ ㄗㄨㄛˋ,    /   ] Boötes (constellation) #224,012 [Add to Longdo]
引导扇区[yǐn dǎo shàn qū, ㄧㄣˇ ㄉㄠˇ ㄕㄢˋ ㄑㄩ,     /    ] boot sector [Add to Longdo]
长靴[cháng xuē, ㄔㄤˊ ㄒㄩㄝ,   /  ] boot [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boot { n }; Kahn { m } | Boote { pl }; Kähne { pl }boat | boats [Add to Longdo]
Bootfahrt { f }boating [Add to Longdo]
Bootsanleger { m }levy [ Am. ] [Add to Longdo]
Bootsbau { m }boat building industry [Add to Longdo]
Bootsfahrer { m }; Bootsfahrerin { f }boater [Add to Longdo]
Bootsfahrt { f }boat trip [Add to Longdo]
Bootsführer { m }boatman [Add to Longdo]
Bootsgrab { n }boat grave [Add to Longdo]
Bootshaken { m }boat hoak [Add to Longdo]
Bootshaus { n }boat house; boathouse [Add to Longdo]
Bootsmann { m } | Bootsmänner { pl }boatswain | boatswains [Add to Longdo]
Bootsstange { f }quant [Add to Longdo]
Kofferraum { m } | Kofferräume { pl }boot [ Br. ]; trunk [ Am. ] | boots; trunks [ Am. ] [Add to Longdo]
Sandhase { m }boot neck [Add to Longdo]
Schnürsenkel { m } | Schnürsenkel { pl }boot lace; bootlace | bootlaces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen) #4,977 [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n, vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n, adj-f, vs) (2) opening a branch office #6,433 [Add to Longdo]
ブース[bu-su] (n) booth; (P) #9,895 [Add to Longdo]
ブーツ[bu-tsu] (n) boots; (P) #14,840 [Add to Longdo]
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp, v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[bo-tto ; boutto ; bootto] (adv, vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
アルクトゥルス;アルクトゥールス[arukutourusu ; arukutou-rusu] (n) Arcturus (star in the constellation Bootes) [Add to Longdo]
アンクルブーツ[ankurubu-tsu] (n) ankle boots [Add to Longdo]
イベコン[ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
ウォームブート[uo-mubu-to] (n) { comp } warm boot [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コールドブート[こーるどぶーと, ko-rudobu-to] cold booting [Add to Longdo]
ブート[ぶーと, bu-to] boot (vs), bootload [Add to Longdo]
ブートストラップ[ぶーとすとらっぷ, bu-tosutorappu] bootstrap (vs) [Add to Longdo]
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program [Add to Longdo]
ブートファイル[ぶーとふぁいる, bu-tofairu] boot file [Add to Longdo]
ブートプログラム[ぶーとぷろぐらむ, bu-topuroguramu] boot(strap) program [Add to Longdo]
ブートレコード[ぶーとれこーど, bu-toreko-do] boot record (BR) [Add to Longdo]
ブート可能ディスケット[ブートかのうディスケット, bu-to kanou deisuketto] bootable diskette [Add to Longdo]
ブート時に[ブートときに, bu-to tokini] at boot time [Add to Longdo]
ブート不可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] nonbootable diskette [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
艇庫[ていこ, teiko] Bootshaus [Add to Longdo]
艇身[ていしん, teishin] Bootslaenge [Add to Longdo]
貸しボート[かしボート, kashi bo-to] Bootsverleih (woertl. [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top