ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ้าปาก

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ้าปาก-, *อ้าปาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้าปากค้าง[V] be agape and tongue-tied, See also: be at a loss for words, Syn. อ้าปากหวอ, Example: หญิงชราอ้าปากค้างด้วยความตกใจ เมื่อรู้ข่าวว่าลูกถูกตำรวจจับ, Thai definition: อ้าปากแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้
อ้าปากค้าง[V] be agape and tongue-tied, See also: be at a loss for words, Syn. อ้าปากหวอ, Example: หญิงชราอ้าปากค้างด้วยความตกใจ เมื่อรู้ข่าวว่าลูกถูกตำรวจจับ, Thai definition: อ้าปากแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasper, Allergicอ้าปากหายใจ [การแพทย์]
Mouth Breathingอ้าปากหายใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suddenly, Lardass opened his mouth and before Bill Travis knew it he was covered with five pies worth of used blueberries.ทันใดนั้น ไอ้ตูดหมูก็อ้าปากออก และก่อนที่ บิล ทราวิส จะรู้ตัว เขาก็ถูกราดด้วยพายบลูเบอร์รี่ ที่ผ่านการใช้แล้วท่วมตัว Stand by Me (1986)
[CROWD GASPS][ฝูงชนอ้าปากค้าง] Bloodsport (1988)
Open your mouth!อ้าปากซะ! Hocus Pocus (1993)
Open your mouth, I say!ฉันบอกให้, อ้าปากไงล่ะ! Hocus Pocus (1993)
Don't say a word.อย่าอ้าปากเชียว Schindler's List (1993)
Thank you, Mr.Jereth. Thank you, Mr.Jereth.อ้าปากกว้างๆ... Schindler's List (1993)
Open up.อ้าปาก Léon: The Professional (1994)
(Heywood gasps)(เฮย์วู้ดอ้าปากค้าง) The Shawshank Redemption (1994)
Open it.อ้าปาก Pola X (1999)
Open your mouth and eat thisอ้าปาก กินซะ Spirited Away (2001)
Haku, open your mouth!ฮากุ อ้าปากสิ! Spirited Away (2001)
Open That's a good boy...อ้าปากสิ ดีมาก... Spirited Away (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปาก[v. exp.] (ā pāk) EN: open the mouth   FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja phūt) EN: open one's mouth ; begin to speak   FR: commencer à parler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agape[ADV] อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
agape[ADJ] อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
gasp at[PHRV] อ้าปากค้างกับ
gasp for[PHRV] อ้าปากหายใจเพื่อให้ได้อากาศ, See also: อ้าปากหอบ, Syn. pant for
gape[VI] อ้าปากค้าง, See also: หาว, Syn. yawn
gasp[VI] อ้าปากค้าง (เพราะตกใจหรือเจ็บปวด), Syn. choke, gag
gasp[VT] พูดกระหืดกระหอบ, See also: อ้าปากหายใจหอบ, Syn. heave, snort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
gape(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (การ) อ้าปากค้าง,อ้าปากหาว,หาวนอน,เปิดออกกว้าง,ความกว้างของปากที่เปิด., See also: gaper n. gapingly adv., Syn. stare,gaze,glare
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
open-mouthed(โอ'เพินเมาธฺ) adj. เปิดปาก,อ้าปาก,ตกตะลึง,มีปากกว้าง., See also: open-mouthedly adv. open-mouthedness n., Syn. noisy
widemouthed(ไวด์'เมาธดฺ) adj. มีปากกว้าง,อ้าปากกว้าง (เช่นด้วยความประหลาดใจ) ,โลภ,พูดมาก
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
wolf(วูลฟฺ) n. สุนัขป่า,ชายที่ชอบจีบผู้หญิง vt. กินอย่างตะกล vi. ล่าสุนัขป่า -Phr. (see a wolf ตกตะลึง,อ้าปากค้าง) pl. wolves, Syn. fiend,savage
yawn(ยอน) vi.,n. (การ) หาว,หาวนอนอ้าปากกว้าง,รูเปิด,ช่อง,ช่องแตกร้าว, See also: yawner n., Syn. gape
yawning(ยอน'นิง) adj. หาว,หาวปาก,อ้าปากกว้าง,เปิดกว้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
gape(n) อาการอ้าปากค้าง,การหาว
gape(vi) อ้าปากค้าง,หาว
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
gasp(vi) หอบ,อ้าปากค้าง
yawn(n) การหาว,การอ้าปากค้าง,ช่อง,รอยแตก
yawn(vi) หาว,อ้าปากค้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top