ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hit-, *hit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hitman(n) a professional killer who uses a gun, See also: S. gunman, shooter

English-Thai: Longdo Dictionary
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hit(n) การตี, See also: การต่อย, การชก
hit(vt) เกิดขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
hit(vt) ฆ่า (ทางอาชญากรรม), See also: ทำฆาตกรรม
hit(vt) ชน, See also: กระทบ, ปะทะ, กระแทก
hit(vi) ชน, See also: กระทบ, ปะทะ, กระแทก
hit(vt) ได้แต้ม (ทางกีฬา), See also: ทำแต้มได้
hit(vt) ตี, See also: ต่อย, ทุบ, Syn. beat, pound, strike
hit(vi) ตี, See also: ต่อย, ทุบ, Syn. pound, strike
hit(vt) มาถึง (คำสแลง), See also: ไปถึง
hit(vt) มีผลกระทบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hit(ฮิท) vt. ตี, ต่อย, ชก, โจมตี, ฟัน, แทง, ชน, ตำ, ทำให้ได้รับ, ทำให้โดน, ตีได้สำเร็จ, ร้องขอ, บรรจุบังเอิญพบ, มาถึง, ตกลง, เดาถูก, เริ่มเดินทาง, ถูกใจ, ถูกรสนิยม, ปะทะ, ชน, ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ, การชน, การตี, การต่อย, การชก คำที่มีค
hit-and-runadj. ตีแล้วหนี
hit-or-missadj. ตามบุญตามกรรม, ไม่ระมัดระวัง, Syn. haphazard
hitch(ฮีทชฺ) v. ผูกเชือก, ผูกปม, เกี่ยวกับ, ผูกกับ, สมรส, เดินขาเป๋. n. การผูกเชือก, การผูกปม, การสะดุด, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การเดินขาเป๋, การดึงขึ้น, Syn. snag, obstacle, fasten
hitchhike(ฮิทชฺ'ไฮคฺ) vi. อาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรีและลงเดินบ้างในระหว่างการทัศนาจร., See also: hitchhiker n.
hitching postเสาผูกม้าลาหรือสัตว์อื่น ๆ
hither(ฮิท'เธอะ) adv. มาที่นี้ Phr. (hither and thither ที่โน่นและที่นี่, ที่ต่าง ๆ), See also: Phr. hither and yon ไปยังที่อื่น ๆ ไปหลายที่ adj. ที่นี้, ที่ใกล้เคียง
hitherto(ฮิธ'เธอะท) adv. จนกระทั้งเดี๋ยวนี้, จนบัดนี้, Syn. until now
hitler(ฮิท'เลอะ) n. Adolf ฮิตเล่อร์
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hit(n) การตี, การชน, การขว้างปา, การทำร้าย, การปะทะ
hit(vt) ตี, ต่อย, ขว้างปา, ทำร้าย, ชน, กระทบกระทั่ง
hitch(n) เงื่อน, ปม, การผูก, ความขลุกขลัก, ความยาก, การสะดุด, อุปสรรค
hitch(vt) ลาก, ผูก, พ่วง, เทียม, เลื่อน
hither(adv) ยังที่นี้, มาที่นี้
hitherto(adv) มาจนบัดนี้, ก่อนนี้, จนกระทั่งบัดนี้
amphitheatre(n) อัฒจันทร์, ที่แสดงกลางแจ้ง
architect(n) สถาปนิก
architectural(adj) ในเชิงสถาปัตยกรรม
architecture(n) สถาปัตยกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hitการเปิดดู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hitler, Adolf, 1889-1945ฮิตเลอร์, อด๊อลฟ, ค.ศ.1889-1945 [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hit on(slang) จีบ (สร้างความสัมพันธ์แบบชู้สาว)
hit the bootle(vt) กินเหล้า, ดื่มเหล้า
hit the bootle(vt) กินเหล้า, ดื่มเหล้า
hit the road(slang) หนีหัวซุกหัวซุน เช่น นายกอภิสิทธิ์ ตอกกลับนายใจล์เรื่องการหนีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในการสัมมนา ที่ oxford ประเทศอังกฤษว่า : If you are not hit the road , why do you stand here ?
hit the road, hit the trail(vi) ออกเดินทาง
hit the sack(idiom) เตรียมเข้านอน
hitch(n) ช่วงเวลาที่รับราชการทหาร
Hitchhiker(n) คนโบกรถขออาศัยโดยสารไปด้วย
hitchingการโบกรถขออาศัยโดยสารไปด้วย
Hitman[ひいとまん] (n) นักฆ่ามืออาชีพที่ใช้ปืนเป็นอาวุธ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hit him!ตีเขา! The Wolf of Wall Street (2013)
Hit men?มือปืน? Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
Is the lorry in case someone hits back?แกคงหดอยู่บนรถ ถ้าฉันซัดแกใช่ไหม The Great Dictator (1940)
Sorry, I didn't mean to hit you.ขอโทษที ฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณ The Great Dictator (1940)
What's this? Who hit you?นี่มันอะไร ใครทำร้ายคุณ The Great Dictator (1940)
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้ Rebecca (1940)
That's like being hit in the head with a crowbar once a day.ที่เหมือนถูกตีในหัวด้วยชะแลงวันละครั้ง 12 Angry Men (1957)
Cos he's been hit on the head by somebody once a day, every day.เพราะเขาถูกตีที่ศีรษะโดยคนวันละครั้งทุกวัน 12 Angry Men (1957)
A second later, he heard a body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
They heard an argument. Then they heard the father hit the boy twice.พวกเขาได้ยินเสียงทะเลาะกัน แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงพ่อตีเด็กเป็นครั้งที่สอง 12 Angry Men (1957)
This boy has been hit so many times that violence is practically...เด็กคนนี้ได้รับการตีหลายครั้งความรุนแรงที่เป็นจริง ... 12 Angry Men (1957)
Hit me in the jaw. He was a big kid.ตีฉันในขากรรไกร เขาเป็นเด็กใหญ่ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hit60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
hitA ball hit her on the right leg.
hitA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
hitA cold beer would hit the spot!
hitA cold wave hit this district.
hitA devastating earthquake hit the state capital.
hitA great earthquake hit Mexico this fall.
hitA pinch hitter was brought into action in the last inning.
hitAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
hitAs soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch.
hitA stone hit him on the head.
hitAt last she hit on a good idea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถั่งโถม(v) strike, See also: hit, Syn. ถาโถม, Example: คลื่นใหญ่ยังคงถั่งโถมเข้ากราบเรือเป็นระยะ, Thai Definition: ถลาเข้าใส่, พุ่งเข้าใส่
ตีเข่า(v) hit with the knee, See also: bring up the knee against a person, Example: คนร้ายจับคอเด็กสาวโน้มเหวี่ยงโยกคอตีเข่าจนร่างบอบบางกองนิ่งอยู่กับพื้น, Thai Definition: ยกเข่าขึ้นกระแทก
ชกหัว(v) hit oneself with anger, See also: vent, repress, Syn. ตีอกชกหัว, Example: วันๆ เขาไม่คิดจะทำอะไรนอกจากตีอกชกหัวอย่างนี้, Thai Definition: เขกหรือโขกศีรษะด้วยกำปั้นเพราะเจ็บใจตัวเอง
แทงใจดำ(v) hit the nail on the head, See also: hit one's weak spot, Syn. จี้ใจดำ, Example: คำพูดของเธอแทงใจดำผม ทำให้ผมรู้สึกเจ็บไปอีกนาน, Thai Definition: พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง, Notes: (สำนวน)
อัด(v) hit, See also: punch, strike, Syn. ชก, ต่อย, ซ้อม, Example: นักเลงพากันรุมอัดฝ่ายตรงข้างเสียจนสะบักสะบอม
เข่น(v) to beat, See also: hit, to pound, to shave, Thai Definition: ทุบตีหรือตีแผ่ออกไป, รีดออกไป
เงื่อน(n) knot, See also: hitch, gnarl, Syn. ปม, Example: ลูกเสือต้องหัดเรียนรู้วิธีการผูกเงื่อน, Count Unit: เงื่อน, Thai Definition: เชือกหรือเส้นด้ายเป็นต้นที่ผูกกันเป็นปม เช่น เงื่อนกระทกหรือเงื่อนกระตุก คือเงื่อนที่ผูกแล้วกระตุกออกได้ง่าย เงื่อนตาย คือ เงื่อนที่ผูกแล้วแก้ยาก เงื่อนเป็น คือเงื่อนที่ผูกแล้วแก้ง่าย
แพ่น(v) strike with a heavy blow, See also: hit, beat (especially with something flat), Syn. หวด, ฟาด, ตี, Example: ถ้าแกไม่เงียบ ข้าจะเอาไม้แพ่นกบาลแกให้น่วมไปเลย, Thai Definition: เอาสิ่งแบนๆ ตีลงด้วยกำลังแรง
เป่าปี่(v) hit the pipe, See also: smoke opium, Syn. สูบฝิ่น, Example: พวกคนงานแอบเป่าปี่ในโรงฝิ่นเสมอ
อังฆาต(v) touch, See also: hit, strike, Thai Definition: กระทบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้ถ่อย[ai thǿi] (x) EN: you shit !
แบบแปลน[baēp plaēn] (n, exp) EN: drawing plan  FR: plan d'architecte [ m ]
ใบสั่งอาหาร[baisang āhān] (x) EN: chit  FR: note de commande [ f ] ; ticket de nourriture [ m ]
โบก[bōk] (v) EN: apply ; whitewash  FR: appliquer
บุณฑริก[buntharik] (n) EN: white lotus  FR: lotus blanc [ m ]
บุษย์[but] (n) EN: white pearl
ฉะ[cha] (v) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit
ฉลามขาวขนาดยักษ์[chalām khāo khanāt yak] (n, exp) EN: Great White Shark  FR: grand requin blanc [ m ]
ช้างเผือก[chāng pheūak] (n, exp) EN: white elephant   FR: éléphant blanc [ m ]
ช้างเผือก[Chāng Pheūak] (n, prop) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant  FR: Ordre de l'Éléphant blanc [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hit
hite
hits
hitt
hitz
hitch
hites
hitty
hither
hitler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hit
hits
hitch
Hitler
hither
Hitchin
hitched
hitches
hitting
hitching

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark) #17 [Add to Longdo]
日立[Rì lì, ㄖˋ ㄌㄧˋ,  ] Hitachi, Ltd. #17,706 [Add to Longdo]
中弹[zhòng dàn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄢˋ,   /  ] hit by a bullet; shot #29,004 [Add to Longdo]
拴住[shuān zhù, ㄕㄨㄢ ㄓㄨˋ,  ] hitch #46,311 [Add to Longdo]
触礁[chù jiāo, ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠ,   /  ] hit a snag #47,460 [Add to Longdo]
便车旅行者[biàn chē lǚ xíng zhě, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄜ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 便     / 便    ] hitch-hiker [Add to Longdo]
到此处[dào cǐ chù, ㄉㄠˋ ㄘˇ ㄔㄨˋ,    /   ] hither [Add to Longdo]
吹袭[chuī xí, ㄔㄨㄟ ㄒㄧˊ,   /  ] hit by hurricane or typhoon; to attack (of wind) [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] hit with a pole; pole dance [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
日立[ひたち, hitachi] (org) บริษัทฮิตาชิ
人波[ひとなみ, hitonami] (n) คลื่นมนุษย์
人差指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] (n) นิ้วชี้
一つ[ひとつ, hitotsu] (n) หนึ่งชิ้น/อย่าง
必要[ひつよう, hitsuyou] (n, adj) ความจำเป็น, สิ่งที่ต้องการ, Syn. 必要性, Ant. 不要

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] TH: ต่อหน้าสาธารณะ  EN: in front of people
一切れ[ひときれ, hitokire] TH: ชิ้น ๆ  EN: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] TH: เศษเล็ก ๆ  EN: small piece
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] TH: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว  EN: monopoly
必要[ひつよう, hitsuyou] TH: ความจำเป็น  EN: necessity (an)
必要[ひつよう, hitsuyou] TH: จำเป็น  EN: need
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] TH: (ราคา)ต่อหัว  EN: per person
浸る[ひたる, hitaru] TH: แช่น้ำ  EN: to be soaked in
浸る[ひたる, hitaru] TH: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น  EN: to be flooded
人気[ひとけ, hitoke] TH: วี่แววของคน

German-Thai: Longdo Dictionary
Hitze(n) |die| ความร้อน, See also: die Kälte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hit { m }hit [Add to Longdo]
Hitlergruß { m }; Nazigruß { m }Nazi salute [Add to Longdo]
Hitlerjugend { f } [ hist. ]Hitler Youth [Add to Longdo]
Hitlerzeit { f } [ hist. ]Hitler era [Add to Longdo]
Hitzdrahtanemometer { n }hot-wire anemometer [Add to Longdo]
Hitze { f } | in der Hitze schmoren | mit der Hitze fertig werden | bei dieser Hitzeheat | to swelter in the heat | to beat the heat | with this heat [Add to Longdo]
Hitze { f }ardor [ Am. ]; ardour [ Br. ] [Add to Longdo]
Hitze { f }hotness [Add to Longdo]
Hitzegrad { m } | Hitzegrade { pl }degree of heat | degrees of heat [Add to Longdo]
Hitzewelle { f }heatwave [Add to Longdo]
Hitzkopf { m } | Hitzköpfe { pl }hothead | hotheads [Add to Longdo]
Hitzkopf { m }hotspur [Add to Longdo]
Hitzkopf { m } | Hitzköpfe { pl }spitfire | spitfires [Add to Longdo]
Hitzschlag { m }heat stroke [Add to Longdo]
Treffer { m }; Stoß { m }; Hieb { m } | Treffer { pl }hit | hits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) person #49 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) #49 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) #49 [Add to Longdo]
一(P);1[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num, pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) #82 [Add to Longdo]
質問[しつもん, shitsumon] (n, vs, adj-no) question; inquiry; enquiry; (P) #107 [Add to Longdo]
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P) #191 [Add to Longdo]
[ふひと;ふびと;ふみひと, fuhito ; fubito ; fumihito] (suf) history (e.g. of some country) #311 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hit \Hit\, pron.
   It. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hit \Hit\,
   3d pers. sing. pres. of {Hide}, contracted from hideth.
   [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hit \Hit\, v. t. [imp. & p. p. {Hit}; p. pr. & vb. n.
   {Hitting}.] [OE. hitten, hutten, of Scand. origin; cf. Dan.
   hitte to hit, find, Sw. & Icel. hitta.]
   1. To reach with a stroke or blow; to strike or touch,
    usually with force; especially, to reach or touch (an
    object aimed at).
    [1913 Webster]
 
       I think you have hit the mark.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To reach or attain exactly; to meet according to the
    occasion; to perform successfully; to attain to; to accord
    with; to be conformable to; to suit.
    [1913 Webster]
 
       Birds learning tunes, and their endeavors to hit the
       notes right.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
       There you hit him; . . . that argument never fails
       with him.               --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Whose saintly visage is too bright
       To hit the sense of human sight.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He scarcely hit my humor.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To guess; to light upon or discover. "Thou hast hit it."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Backgammon) To take up, or replace by a piece belonging
    to the opposing player; -- said of a single unprotected
    piece on a point.
    [1913 Webster]
 
   {To hit off}, to describe with quick characteristic strokes;
    as, to hit off a speaker. --Sir W. Temple.
 
   {To hit out}, to perform by good luck. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hit \Hit\, v. i.
   1. To meet or come in contact; to strike; to clash; --
    followed by against or on.
    [1913 Webster]
 
       If bodies be extension alone, how can they move and
       hit one against another?       --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Corpuscles, meeting with or hitting on those bodies,
       become conjoined with them.      --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. To meet or reach what was aimed at or desired; to succeed,
    -- often with implied chance, or luck.
    [1913 Webster]
 
       And oft it hits
       Where hope is coldest and despair most fits. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And millions miss for one that hits. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {To hit on} or {To hit upon}, to light upon; to come to by
    chance; to discover unexpectedly; as, he hit on the
    solution after days of trying. "None of them hit upon the
    art." --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hit \Hit.\ adj.
   Having become very popular or acclaimed; -- said of
   entertainment performances; as, a hit song, a hit movie.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hit \Hit\, n.
   1. A striking against; the collision of one body against
    another; the stroke that touches anything.
    [1913 Webster]
 
       So he the famed Cilician fencer praised,
       And, at each hit, with wonder seems amazed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A stroke of success in an enterprise, as by a fortunate
    chance; as, he made a hit; esp. A performance, as a
    musical recording, movie, or play, which achieved great
    popularity or acclaim; also used of books or objects of
    commerce which become big sellers; as, the new notebook
    computer was a big hit with business travellers.
    [1913 Webster +PJC]
 
       What late he called a blessing, now was wit,
       And God's good providence, a lucky hit. --Pope.
 
   3. A peculiarly apt expression or turn of thought; a phrase
    which hits the mark; as, a happy hit.
    [1913 Webster]
 
   4. A game won at backgammon after the adversary has removed
    some of his men. It counts less than a {gammon}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Baseball) A striking of the ball; as, a safe hit; a foul
    hit; -- sometimes used specifically for a {base hit}.
    [1913 Webster]
 
   6. An act of murder performed for hire, esp. by a
    professional assassin.
    [PJC]
 
   {Base hit}, {Safe hit}, {Sacrifice hit}. (Baseball) See under
    {Base}, {Safe}, etc.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hit
   n 1: (baseball) a successful stroke in an athletic contest
      (especially in baseball); "he came all the way around on
      Williams' hit"
   2: the act of contacting one thing with another; "repeated
     hitting raised a large bruise"; "after three misses she
     finally got a hit" [syn: {hit}, {hitting}, {striking}]
   3: a conspicuous success; "that song was his first hit and
     marked the beginning of his career"; "that new Broadway show
     is a real smasher"; "the party went with a bang" [syn: {hit},
     {smash}, {smasher}, {strike}, {bang}]
   4: (physics) a brief event in which two or more bodies come
     together; "the collision of the particles resulted in an
     exchange of energy and a change of direction" [syn:
     {collision}, {hit}]
   5: a dose of a narcotic drug
   6: a murder carried out by an underworld syndicate; "it has all
     the earmarks of a Mafia hit"
   7: a connection made via the internet to another website;
     "WordNet gets many hits from users worldwide"
   v 1: cause to move by striking; "hit a ball"
   2: hit against; come into sudden contact with; "The car hit a
     tree"; "He struck the table with his elbow" [syn: {hit},
     {strike}, {impinge on}, {run into}, {collide with}] [ant:
     {miss}]
   3: deal a blow to, either with the hand or with an instrument;
     "He hit her hard in the face"
   4: reach a destination, either real or abstract; "We hit Detroit
     by noon"; "The water reached the doorstep"; "We barely made
     it to the finish line"; "I have to hit the MAC machine before
     the weekend starts" [syn: {reach}, {make}, {attain}, {hit},
     {arrive at}, {gain}]
   5: affect or afflict suddenly, usually adversely; "We were hit
     by really bad weather"; "He was stricken with cancer when he
     was still a teenager"; "The earthquake struck at midnight"
     [syn: {hit}, {strike}]
   6: hit with a missile from a weapon [syn: {shoot}, {hit}, {pip}]
   7: encounter by chance; "I stumbled across a long-lost cousin
     last night in a restaurant" [syn: {stumble}, {hit}]
   8: gain points in a game; "The home team scored many times"; "He
     hit a home run"; "He hit .300 in the past season" [syn:
     {score}, {hit}, {tally}, {rack up}]
   9: cause to experience suddenly; "Panic struck me"; "An
     interesting idea hit her"; "A thought came to me"; "The
     thought struck terror in our minds"; "They were struck with
     fear" [syn: {hit}, {strike}, {come to}]
   10: make a strategic, offensive, assault against an enemy,
     opponent, or a target; "The Germans struck Poland on Sept.
     1, 1939"; "We must strike the enemy's oil fields"; "in the
     fifth inning, the Giants struck, sending three runners home
     to win the game 5 to 2" [syn: {strike}, {hit}]
   11: kill intentionally and with premeditation; "The mafia boss
     ordered his enemies murdered" [syn: {murder}, {slay}, {hit},
     {dispatch}, {bump off}, {off}, {polish off}, {remove}]
   12: drive something violently into a location; "he hit his fist
     on the table"; "she struck her head on the low ceiling"
     [syn: {hit}, {strike}]
   13: reach a point in time, or a certain state or level; "The
     thermometer hit 100 degrees"; "This car can reach a speed of
     140 miles per hour" [syn: {reach}, {hit}, {attain}]
   14: produce by manipulating keys or strings of musical
     instruments, also metaphorically; "The pianist strikes a
     middle C"; "strike `z' on the keyboard"; "her comments
     struck a sour note" [syn: {strike}, {hit}]
   15: consume to excess; "hit the bottle"
   16: hit the intended target or goal
   17: pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to;
     "He tries to hit on women in bars"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 hit
  here; hither; this way

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Hit /hit/ 
  hit

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 hit /hit/
  nag; pony

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top