Search result for

bamboo

(94 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bamboo-, *bamboo*
Possible hiragana form: ばんぼお
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bamboo[N] ต้นไผ่, See also: ไม้ไผ่
bamboozle[VT] หลอกลวง (คำสแลง), See also: ล่อลวง, Syn. swindle, trick
bamboozled[SL] สับสน, See also: ยุ่งเหยิง, มึนงง
bamboo shoot[N] หน่อไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bamboo(แบมบู') n. ไม้ไผ่
bamboo curtainn. ม่านไม้ไผ่,สาธารณรัฐประชาชนจีน
bamboo shoot n.หน่อไม้
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง,ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead

English-Thai: Nontri Dictionary
bamboo(n) ไม้ไผ่
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Bamboo Curtainม่านไม้ไผ่ (สมญานามเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bamboo hair; clastothrix; trichoclasia; trichoclasis; trichorrhexis nodosaภาวะผมเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bambooไม้ไผ่ [TU Subject Heading]
Bamboo furnitureเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ [TU Subject Heading]
Bamboo Pit Viperงูเขียวไผ่ [การแพทย์]
Bamboo shootsหน่อไม้ [TU Subject Heading]
Bamboo Spineโรคข้อสันหลังเหมือนลำไม้ไผ่ [การแพทย์]
Bamboo workงานไม้ไผ่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, no, honey, no, no. You should ask Howard Bamboo about my Linda Blair impersonations every half hour at work. I don't know what I'm gonna do about this whole Rachel thing.ไม่จ้ะ ที่รัก คุณต้องไปถามเพื่อนที่ทำงานฉัน ว่าฉันแพ้ท้องได้ยังไงทุกๆครึ่งชั่วโมง ผมไม่รู้จะทำไงแล้วเรื่องเรเชล The Rhodes Not Taken (2009)
"you can't strike children on their bare buttocks with razor-sharp bamboo sticks,""มันผิดกฏหมาย" "คุณจะตีก้นเด็กด้วยไม้เรียวไม่ได้" Preggers (2009)
this is Howard Bamboo.หวัดดี เทอรี่ นี่ฮาวเวิร์ด แบมบู Vitamin D (2009)
Nothing bad happened. Howard bamboo got arrested.- ไม่เห็นมีเรื่องไม่ดีเลย Vitamin D (2009)
Acrobatics performed on a tall bamboo ladder.) Ain't the time to worry about that.มันใช่เวลาห่วงเรื่องนั้นที่ไหนล่ะ Summer Wars (2009)
Madam, you are being heinously bamboozled by these lickspittle toadies you surround yourselves with.มาดาม? ท่านกำลังถูกพวกที่ชอบ ประจบสอพลอรอบตัวนี่หลอกอยู่นะ Alice in Wonderland (2010)
A place called the Bamboo Tea House in the Japanese district.ชื่อร้านน้ำชาแบมบูในเขตของญี่ปุ่น Shanghai (2010)
Well, then I need to kick your ass. MAN: Bamboo...!- งั้นฉันจะแตะตูดนาย Funk (2010)
And just so you know, the Castle is outside of Bamboo Dragon's delivery radius.อย่างที่คุณรู้ ปราสาทแห่งนี้อยู่นอกรัศมีการจัดส่ง Chuck Versus the Fake Name (2010)
So I've been bamboozled.ฉันอึ้งเลยนะเนี่ย Batman: Under the Red Hood (2010)
Looks like two heavy bamboo machine guns,ดูเหมือนปืนกลไม้ไผ่หนักๆ.. Peleliu Airfield (2010)
Did you use a bamboo dagger?-นายใช้มีดไม้ไผ่หรือเปล่า? Weekend at Bobby's (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bambooBamboo bends before the wind.
bambooBamboo stands out in the woods.
bambooPandas feed on bamboo grass.
bambooPandas live in bamboo thickets.
bambooStrictly speaking, the bamboo is a kind of grass.
bambooThe bamboo gave but did not break.
bambooThe bamboo is bending with the weight of the snow.
bambooWe received instructions on how to make a bamboo basket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ไผ่[N] bamboo, Syn. ไผ่, Count unit: ลำ
เกราะ[N] bamboo struck as a signal, Example: เครื่องตี เครื่องตีที่เปลี่ยนแปลงมาจากการตบมือนั้นมีแยกออกได้หลายอย่าง เช่น กรับ เกราะ โกร่ง, Count unit: คู่, Thai definition: เครื่องสัญญาณทำด้วยไม้ ใช้ตีหรือสั่นให้ดัง
ขุยไผ่[N] bamboo seeds, Example: ในฤดูร้อนป่าไผ่แนวนี้แตกขุยไผ่ออกมากองอยู่เต็ม, Thai definition: เมล็ดไผ่ที่ตกลงมากองอยู่ที่กอไผ่ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ต้นตาย
ป่าไผ่[N] bamboo forest, Example: ป่าไผ่ผืนใหญ่นี้ถ้าได้มองจากเขาสูงลูกอื่น เราจะเห็นป่าไผ่คล้ายปุยขนนกสีเขียวอ่อนผิดแผกจากป่าข้างเคียง, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ซึ่งมีต้นไผ่ขึ้นอย่างหนาแน่น
มู่ลี่[N] bamboo blind, See also: bamboo curtain, chick, venetian blind, sun-blind, view breaker, eyeshade, blinder, Syn. ม่าน, ที่บังตา, ม่านบังตา, ฉาก, Example: ที่หน้าต่างห้องของเธอมีมู่ลี่บังตาไว้, Thai definition: เครื่องบังประตูหน้าต่างเป็นทำนองม่าน ทำด้วยซี่ไม้เล็กๆ ถักเป็นช่องโปร่ง
มีดตอก[N] bamboo-splitting knife, See also: long-handled knife for trimming bamboo strips, Example: ช่างจักสานมีมีดตอกเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดสำหรับจักตอก ปลายบางคม ด้ามยาว
มีดตอก[N] bamboo-splitting knife, See also: long-handled knife for trimming bamboo strips, Example: ช่างจักสานมีมีดตอกเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดสำหรับจักตอก ปลายบางคม ด้ามยาว
เราะ[N] flexible fish barrage, See also: bamboo strips stitched together for enclosing fish, Thai definition: ไม้ไผ่เป็นต้นเหลาเป็นซี่กลมๆ ถักให้ติดกันเป็นผืน สำหรับล้อมปลา
เรือดไม้[N] bamboo bug, Syn. เลือดไม้, เหาไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงในอันดับ Psocoptera ขนาดเล็กมาก ตัวยาว 1 - 2 มิลลิเมตร ลำตัวอ่อนมาก มักมีสีขาว อาจพบได้ทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก ปีกมี 2 คู่ เป็นแผ่นบางและมักใส เวลาหุบปีก ปีกจะคลุมตัวคล้ายหลังคา อาศัยอยู่ตามกองกระดาษ หนังสือ เศษไม้
หน่อไม้[N] bamboo shoot, Example: ในยุคนั้น เมื่อชาวชนบทเข้าป่าหาหน่อไม้มาได้ก็เอามาต้ม หรือไม่ก็แกงมัสหมั่น, Count unit: หน่อ, Thai definition: ต้นอ่อนของไผ่ งอกจากเหง้าของต้นเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo   
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
ชะลอม[n.] (chaløm) EN: round bamboo basket ; kid of bamboo basket   FR: panier en bambou [m]
ดงไผ่[n. exp.] (dong phai) EN: bamboo grove   
ฟาก[n.] (fāk) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring   FR: plancher de bambou [m]
เฝือก[n.] (feūak) EN: fish trap made of bamboo strips   
เฝือก[n.] (feūak) EN: bamboo mat for wrapping the dead ; bier   
จักตอกไม้ไผ่[v. exp.] (jak tøk māi phai) EN: split bamboo into strips   
แคน[n.] (khaēn) EN: bamboo mouth organ ; Lao reed mouth organ ; panpipe   FR: orgue en bambou [m]
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAMBOO    B AE0 M B UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bamboo    (n) (b a1 m b uu1)
bamboos    (n) (b a1 m b uu1 z)
bamboozle    (v) (b a1 m b uu1 z l)
bamboozled    (v) (b a1 m b uu1 z l d)
bamboozles    (v) (b a1 m b uu1 z l z)
bamboozling    (v) (b a1 m b uu1 z l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bambusrohr {n}bamboo shoot [Add to Longdo]
Bambuszellstoff {m}bamboo pulp [Add to Longdo]
Gelbbrauen-Bambushuhn {n} [ornith.]Bamboo Partridge [Add to Longdo]
Blaßkopf-Bambusspecht {m} [ornith.]Bamboo Woodpecker [Add to Longdo]
Graubrust-Buschsänger {m} [ornith.]Bamboo Warbler [Add to Longdo]
Bambuspapageiamadine {f} [ornith.]Bamboo Parrot Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
さお竹;竿竹[さおだけ, saodake] (n) bamboo pole [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
たも網;攩網(oK)[たもあみ, tamoami] (n) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
イヌザメ[, inuzame] (n) brownbanded bambooshark (Chiloscyllium punctatum, species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
シマザメ[, shimazame] (n) grey bambooshark (Chiloscyllium griseum, species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
シロボシテンジク[, shiroboshitenjiku] (n) whitespotted bambooshark (Chiloscyllium plagiosum); white-spotted catshark (species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
テンジクザメ[, tenjikuzame] (n) slender bambooshark (Chiloscyllium indicum, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] bamboo conduit; wooden peg; spout; same as 筧|笕 [Add to Longdo]
烘笼[hōng lóng, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] bamboo drying frame [Add to Longdo]
烘笼儿[hōng lóng r, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄖ˙, / ] bamboo drying frame [Add to Longdo]
[zhú, ㄓㄨˊ, ] bamboo [Add to Longdo]
竹子[zhú zi, ㄓㄨˊ ㄗ˙, ] bamboo [Add to Longdo]
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, ] bamboo and silk writing materials (before paper) [Add to Longdo]
竹排[zhú pǎi, ㄓㄨˊ ㄆㄞˇ, ] bamboo raft [Add to Longdo]
竹木[zhú mù, ㄓㄨˊ ㄇㄨˋ, ] bamboo and wood [Add to Longdo]
竹笋[zhú sǔn, ㄓㄨˊ ㄙㄨㄣˇ, / ] bamboo shoots [Add to Longdo]
竹筒[zhú tǒng, ㄓㄨˊ ㄊㄨㄥˇ, ] bamboo tube; bamboo pipe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bamboo \Bam*boo"\ (b[a^]m*b[=oo]"), n. [Malay bambu, mambu.]
   (Bot.)
   A plant of the family of grasses, and genus {Bambusa},
   growing in tropical countries.
   [1913 Webster]
 
   Note: The most useful species is {Bambusa arundinacea}, which
      has a woody, hollow, round, straight, jointed stem, and
      grows to the height of forty feet and upward. The
      flowers grow in large panicles, from the joints of the
      stalk, placed three in a parcel, close to their
      receptacles. Old stalks grow to five or six inches in
      diameter, and are so hard and durable as to be used for
      building, and for all sorts of furniture, for water
      pipes, and for poles to support palanquins. The smaller
      stalks are used for walking sticks, flutes, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bamboo \Bam*boo"\, v. t.
   To flog with the bamboo.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bamboo
   n 1: the hard woody stems of bamboo plants; used in construction
      and crafts and fishing poles
   2: woody tropical grass having hollow woody stems; mature canes
     used for construction and furniture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top