ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bomb

B AA1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bomb-, *bomb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bomb(vi) ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
bomb(vt) ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
bomb(n) ระเบิด, See also: ลูกระเบิด, Syn. explosive
bomb(n) คนเยี่ยมยอด (คำสแลง), See also: สิ่งของที่เยี่ยมยอด ภาษาสแลง
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด
bomb up(phrv) ลำเลียงระเบิด, See also: ขนระเบิด, บรรทุกระเบิด
bombard(vt) โจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง, See also: ถล่ม, กระหน่ำ, จู่โจม, Syn. assail, attack
bombard(vt) ระดม (คำถาม ความคิด คำวิจารณ์) เข้าใส่, Syn. assail
bombast(n) คำพูดยาวๆที่พูดเพื่อเอาใจคนอื่น, Syn. pomposity
bombing(n) การทิ้งระเบิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bomb(บอมบ์) { bombed, bombing, bombs } n. ระเบิด, ลูกระเบิด, ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ, ระเบิดภูเขาไฟ, ความล้มเหลวสิ้นเชิง, อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด, ทิ้งลูกระเบิด, ยิงลูกระเบิด, ล้มเหลว, Syn. missile
bomb carriern. เครื่องบินทิ้งระเบิด
bomb hatchn. ประตูห้องระเบิด
bomb sheltern. หลุมหลบภัย
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง, ยิงกระหน่ำ, ทิ้งระเบิด, โจมต, See also: bombarder, bombardment n.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน, พลทิ้งลูกระเบิด, ทหารปืนใหญ่
bombast(บอม'แบสทฺ) n. คำพูดโว, คนโว, นุ่นยัด, เครื่องรอง, Syn. boast
bombastic(บอมแบส'ทิค, -เคิล) adj. ซึ่งคุยโว, ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous
bombastical(บอมแบส'ทิค, -เคิล) adj. ซึ่งคุยโว, ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous
bombay(บอม'เบย์) n. เมืองท่าของอินเดีย

English-Thai: Nontri Dictionary
bomb(n) ลูกระเบิด, อาวุธนิวเคลียร์
bomb(vt) ทิ้งระเบิด
bombard(vt) ระดมยิง, กระหน่ำยิง, ทิ้งระเบิด, โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง, การทิ้งระเบิด, การกระหน่ำยิง, การโจมตี
bombast(n) คำพูดรื่นหู, คำพูดโว, เครื่องรอง
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู, ซึ่งคุยเขื่อง, ซึ่งคุยโว
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด
bombshell(n) ลูกระเบิด, สิ่งที่น่าตกใจ
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bombéเครื่องเรือนทรงกระพุ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bombastสำนวนฟุ้งเฟื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bomb Calorimetersบอมบ์แคลอรีมิเตอร์, บอมบ์แคลอริมิเตอร์ [การแพทย์]
Bomb reconnaissanceการลาดตระเวนกู้ระเบิด [TU Subject Heading]
Bombardmentการระเบิด [TU Subject Heading]
Bombers, Diveเครื่องบินทิ้งระเบิด [การแพทย์]
Bombesinบอมบีซิน [การแพทย์]
Bombing, Aerialการทิ้งระเบิด [TU Subject Heading]
Bombingsการวางระเบิด [TU Subject Heading]
Bombsระเบิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bombardier beetle(n) แมลงตด
Bombenabwurf { m } [ mil. ][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด
bombshell(n) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And my aeroplanes will bomb your artillery like that!และฉันจะทิ้งระเบิด ใส่ปืนใหญ่ของแกซะ The Great Dictator (1940)
The Bomb is a holy weapon of peace.หัวรบเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติภาพ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Is that bomb out there... is that an illusion?หัวรบข้างนอกนั่นเป็นภาพลวงตารึ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The heavens declare the glory of the Bomb and the firmament showeth His handiwork.สวรรค์เเซ่ซ้องความเกรียงไกรของหัวรบ เเละการประทานจากหัตถ์พระผู้เป็นเจ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
Glory be to the Bomb and to the Holy Fallout, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, amen.สาธุการต่อหัวรบ เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ เพี่อการเริ่มต้นใหม Beneath the Planet of the Apes (1970)
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
They weren't satisfied with a bomb that could knock out a city.พวกเขาไม่พอใจ กับระเบิดที่ล้างเมีองได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent.เพราะภารกิจทิ้งระเบิดเราลับมาก... เลยไม่มีการส่งสัญญาณเตือน Jaws (1975)
The Americans dropped an awful bomb on Japan.ชาวอเมริกันทิ้งระเบ- ิดอันยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่น Idemo dalje (1982)
This bomb is called the atomic bomb. - You don't say!ระเบิดนี้เรียกว่าระเบิดปรมาณู คุณไม่ได้พูด! Idemo dalje (1982)
No bomb has ever brought happiness.ไม่มีระเบิดทำให้ความสุขได้ Idemo dalje (1982)
Who's letting cherry bombs off out here?ใครมาจุดประทัดเล่นแถวนี้? Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bombA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
bombA fanatic threw a bomb at the king's coach.
bombAll of a sudden the enemy bombs came down on us like rain.
bombAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
bombA time bomb went off in the airport killing thirteen people.
bombAtomic bombs are a danger to the human race.
bombAt that time Nato bombed the bases of Bosnian-Serbs.
bombBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
bombIn London, the police are always worried about finding a bomb on the train or subway.
bombI sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves.
bombIt seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.
bombIt was at that very moment that the bomb went off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกระเบิด(n) grenade, See also: bomb, mine, Syn. ระเบิด, Example: เครื่องบินไอพ่นที่มีอาวุธจรวดปืนและลูกระเบิดเป็นเครื่องบินแบบใหม่ที่ใช้ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศ, Count Unit: ลูก, Thai Definition: วัตถุที่ทำให้เกิดการแตกปะทุ และทำลายสิ่งที่อยู่รอบข้างเสียหาย
ถล่ม(v) bombard, See also: crush, Syn. กระหน่ำ, โจมตี, Example: กองทัพญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาเบอร์โดยไม่มีใครคาดฝัน, Thai Definition: ทำให้พังทลายหรือล่มจม, กลุ้มรุมทำร้ายฝ่ายตรงข้าม, Notes: (ปาก)
ระเบิด(n) bomb, Example: ความเสียหายของอิรักที่ถูกทิ้งระเบิดไม่รุนแรงเท่ากับที่อิรักทำลายเมืองต่างๆ ของอิหร่าน, Count Unit: ลูก
โซรมศัสตราวุธ(v) bombard, Example: ข้าศึกโซรมศัสตราวุธใส่ฝ่ายตรงข้าม, Thai Definition: ระดมฟันแทงพุ่งอาวุธ หรือศัตราวุธเข้าไป
วางระเบิด(v) bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai Definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย
วางระเบิด(v) bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai Definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[aen] (adj) EN: bent ; curved  FR: courbé ; bombé
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งหน้าอก[beng nā-ok] (v, exp) EN: puff out one's chest  FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
บอมเบย์[Bømbē] (n, prop) EN: Bombay  FR: Bombay
บอมเบย์[Bømbē] (n, prop) EN: Bombay cat ; Bombay  FR: Bombay
ฝนเหล็ก[fon lek] (n, exp) EN: rain of bombs
เครื่องบินทิ้งระเบิด[khreūangbin thing raboēt] (n) EN: bomber (airplane)  FR: bombardier [ m ]
ลูกระเบิด[lūkraboēt] (n) EN: grenade ; bomb ; mine  FR: bombe [ f ] ; grenade [ f ] ; mine [ f ] ; charge explosive [ f ]
นกกระติ๊ดแดง[nok kratit daēng] (n, exp) EN: Red Avadavat  FR: Bengali rouge [ m ] ; Bengali de Bombay [ m ] ; Bengali moucheté [ m ] ; Bengali de l’Inde [ m ] ; Bengali royal [ m ] ; Bengali amandava [ m ] ; Ventre-orange [ m ]
นูน[nūn] (adj) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding  FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOMB B AA1 M
BOMB B AO1 M
BOMBA B AA1 M B AH0
BOMBS B AA1 M Z
BOMBAY B AA0 M B EY1
BOMBED B AA1 M D
BOMBER B AA1 M ER0
BOMB'S B AA1 M Z
BOMBARD B AA0 M B AA1 R D
BOMBAST B AA1 M B AE0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bomb (v) bˈɒm (b o1 m)
bombs (v) bˈɒmz (b o1 m z)
Bombay (n) bˈɒmbˈɛɪ (b o1 m b ei1)
bombed (v) bˈɒmd (b o1 m d)
bomber (n) bˈɒmər (b o1 m @ r)
bombard (v) bˈɒmbˈaːd (b o1 m b aa1 d)
bombast (n) bˈɒmbæst (b o1 m b a s t)
bombers (n) bˈɒməz (b o1 m @ z)
bombing (v) bˈɒmɪŋ (b o1 m i ng)
bombings (n) bˈɒmɪŋz (b o1 m i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炸弹[zhà dàn, ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] bomb #5,650 [Add to Longdo]
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft) #16,319 [Add to Longdo]
轰击[hōng jī, ㄏㄨㄥ ㄐㄧ, / ] bombard #29,106 [Add to Longdo]
狂轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, / ] bomb indiscriminately #43,975 [Add to Longdo]
小弹[xiǎo dàn, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] bomblet (of cluster bomb) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bombardier käfer(n) แมลงตด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombardierung { f } [ mil. ]shellfire [Add to Longdo]
Bombastik { f }bombast [Add to Longdo]
Bombe { f } [ mil. ] | Bomben { n }bomb; bombshell | bombs [Add to Longdo]
Bombe { f }; unerwartete Überraschung { f }bombshell [Add to Longdo]
Bombenabwurf { m } [ mil. ]bombing [Add to Longdo]
Bombenalarm { m } [ mil. ]bomb scare [Add to Longdo]
Bombenangriff { m }; Bombardement { n } [ mil. ]bomb attack; air raid [Add to Longdo]
Bombenerfolg { m } | Bombenerfolge { pl }huge success | huge successes [Add to Longdo]
Bombenerfolg { m }; großartige Sache { f }; großer Erfolg { m }wow [Add to Longdo]
Bombenfabrik { f } [ mil. ]bomb factory [Add to Longdo]
Bombengeschäft { n }roaring trade [Add to Longdo]
Bombengroßangriff { m } [ mil. ]clobbering [Add to Longdo]
Bombenräumung { f } [ mil. ]bomb disposal [Add to Longdo]
Bombenräumtrupp { m } [ mil. ]bomb disposal unit [Add to Longdo]
Bombenschacht { m } [ mil. ]bomb bay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はつ, hatsu] (n, n-suf) (1) (See 着・ちゃく・2) departure; departing (from ...); departing (at time ...); (2) sending; sent (by ...); sent (at ...); (3) (abbr) (See 発動機) engine; (ctr) (4) (also ぱつ) counter for gunshots, bursts of gas, etc.; counter for bullets, bombs, etc.; counter for blows (punches); (P) #1,607 [Add to Longdo]
爆弾[ばくだん, bakudan] (n) bomb; (P) #3,617 [Add to Longdo]
爆撃[ばくげき, bakugeki] (n, vs) bombing (raid); (P) #4,427 [Add to Longdo]
砲撃[ほうげき, hougeki] (n, vs) bombarding; shelling; bombardment; (P) #8,197 [Add to Longdo]
原爆[げんばく, genbaku] (n) (abbr) (See 原子爆弾) atomic bomb; A-bomb; (P) #8,542 [Add to Longdo]
被爆[ひばく, hibaku] (n, vs) (1) being bombed; (2) (See 被曝) being A-bombed; being nuked; being exposed to radiation (from an atomic blast); (P) #12,957 [Add to Longdo]
自爆[じばく, jibaku] (n, vs, adj-no) suicide bombing (e.g. crashing one's plane into a target); self-destruction; blowing oneself up #14,857 [Add to Longdo]
ピカ[pika] (n) (1) pica (eating disorder); (2) (abbr) (col) (See ピカドン) A-Bomb #16,196 [Add to Longdo]
被弾[ひだん, hidan] (n, vs) being shot; being bombed #19,285 [Add to Longdo]
爆風[ばくふう, bakufuu] (n) bomb blast; blast (from an explosion); shock wave #19,739 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
爆撃[ばくげき, bakugeki] Bombadierung, Bombenangriff [Add to Longdo]
砲撃[ほうげき, hougeki] Bombadierung, Feuerueberfall [Add to Longdo]
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] Bombenopfer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bomb \Bomb\, v. t.
   To bombard. [Obs.] --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bomb \Bomb\, v. i. [Cf. {Boom}.]
   To sound; to boom; to make a humming or buzzing sound. [Obs.]
   --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bomb \Bomb\, n. [F. bombe bombshell, fr. L. bombus a humming or
   buzzing noise, Gr. ?.]
   [1913 Webster]
   1. A great noise; a hollow sound. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A pillar of iron . . . which if you had struck,
       would make . . . a great bomb in the chamber
       beneath.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A shell; esp. a spherical shell, like those fired
    from mortars. See {Shell}.
    [1913 Webster]
 
   3. A bomb ketch.
    [1913 Webster]
 
   {Bomb chest} (Mil.), a chest filled with bombs, or only with
    gunpowder, placed under ground, to cause destruction by
    its explosion.
 
   {Bomb ketch}, {Bomb vessel} (Naut.), a small ketch or vessel,
    very strongly built, on which mortars are mounted to be
    used in naval bombardments; -- called also {mortar
    vessel}.
 
   {Bomb lance}, a lance or harpoon with an explosive head, used
    in whale fishing.
 
   {Volcanic bomb}, a mass of lava of a spherical or pear shape.
    "I noticed volcanic bombs." --Darwin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bomb
   n 1: an explosive device fused to explode under specific
      conditions
   2: strong sealed vessel for measuring heat of combustion [syn:
     {bomb calorimeter}, {bomb}]
   3: an event that fails badly or is totally ineffectual; "the
     first experiment was a real turkey"; "the meeting was a dud
     as far as new business was concerned" [syn: {turkey}, {bomb},
     {dud}]
   v 1: throw bombs at or attack with bombs; "The Americans bombed
      Dresden" [syn: {bombard}, {bomb}]
   2: fail to get a passing grade; "She studied hard but failed
     nevertheless"; "Did I fail the test?" [syn: {fail}, {flunk},
     {bomb}, {flush it}] [ant: {make it}, {pass}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bomb
 
 
   1. v. General synonym for {crash} (sense 1) except that it is not used as a
   noun; esp. used of software or OS failures. ?Don't run Empire with less
   than 32K stack, it'll bomb.?
 
   2. n.,v. Atari ST and Macintosh equivalents of a Unix panic or Amiga {guru
   meditation}, in which icons of little black-powder bombs or mushroom clouds
   are displayed, indicating that the system has died. On the Mac, this may be
   accompanied by a decimal (or occasionally hexadecimal) number indicating
   what went wrong, similar to the Amiga {guru meditation} number. {MS-DOS}
   machines tend to get {locked up} in this situation.
 

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 bomb
  bomb

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top