ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -边-, *边*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[边, biān, ㄅㄧㄢ] border, edge, margin, side
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 316

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] side; edge; margin; border; boundary, #693 [Add to Longdo]
[bian, ㄅㄧㄢ˙, / ] suffix of a noun of locality, #693 [Add to Longdo]
[shēn biān, ㄕㄣ ㄅㄧㄢ, / ] at one's side, #1,118 [Add to Longdo]
[yī biān, ㄧ ㄅㄧㄢ, / ] one side; either side; on the one hand; on the other hand; doing while, #1,356 [Add to Longdo]
[páng biān, ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ, / ] lateral; side; to the side; beside, #2,275 [Add to Longdo]
[zhōu biān, ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, / ] periphery; rim, #2,916 [Add to Longdo]
[yòu bian, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] right (opposite left); the right side; to the right, #3,122 [Add to Longdo]
[nà bian, ㄋㄚˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] yonder, #4,324 [Add to Longdo]
[zhè biān, ㄓㄜˋ ㄅㄧㄢ, / ] this side; here, #4,863 [Add to Longdo]
[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, / ] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline, #5,303 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This way.[CN] 这 Les Misérables (1998)
Get away![CN] 从他身走开 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
I began to walk through a deep dark abyss[JA] 300)blur2}啊觉醒吧 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这无的黑暗 Mercy: Raid on Stohess District, Part 2 (2013)
- Right![CN] 右! Sahara (1943)
I made my way out of the deep darkness[JA] 300)}さぁ 目を覚ませ 300)}冲破这无的黑暗 300)}深い闇 オレは抜け出した Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
This way[CN] 这 Sweet Revenge (1977)
I began to walk through a deep dark abyss[JA] 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这无的黑暗 300)blur2}深い闇オレは抜け出した Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
This way.[CN] 这 The Dead (1987)
Left.[CN] 左 An Unfinished Life (2005)
The beach?[CN] 海 LaFleur (2009)
I made my way out of the deep darkness[JA] 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这无的黑暗 300)blur2}深い闇オレは抜け出した Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
That way![CN] 那 Fighter in the Wind (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top