ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phone booth

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phone booth-, *phone booth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you stand aimlessly at a phone booth on a rainy day and meet a man whose face is covered by a violet umbrella, ถ้าคุณยืนอยู่คนเดียว ที่ตู้โทรศัพท์ในวันที่ฝนตกหนัก แล้วพบผู้ชายที่ปกปิดใบหน้า ด้วยร่มสีม่วง, Oldboy (2003)
That phone booth alley was just hereเคยมีตู้โทรศัพท์อยู่ตรงนี้ Oldboy (2003)
-Dad keeps you hostage in that little mythmaking factory of his while you haven't built so much as a phone booth or a hamster cage.-พ่อเก็บแกไว้เป็น... ...ในโรงงานทำฝัน ของท่าน... ...ขณะที่แกไม่ได้สร้างแม้แต่ตู้โทรศัพท์หรือกรงแฮมสเตอร์ The Lake House (2006)
Well, it was being delivered on the tops of phone booths with aliases, and at airports by people with gloves on.มันถูกส่งมอบไว้เหนือตู้โทรศัพท์ โดยใช้นามแฝง แล้วก็ที่สนามบินโดยพวกคนที่ใส่ถุงมือ Frost/Nixon (2008)
My cell phone ain't got no reception. The phone booth outside is busted.มือถือผมหาคลื่นไม่ได้เลย และโทรศัพท์ตู้ก็เจ๊งอีก Legion (2010)
At the public phone booth in front of the fishery cooperative.ตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้าสหภาพประมงน่ะ Hanamizuki (2010)
Is this about... phone booth girl?มันเกี่ยวกับ... สาวตู้โทรศัพท์รึเปล่า The Lesson (2012)
Is this about... phone booth girl?มันเกี่ยวกับ... สาวตู้โทรศัพท์รึเปล่า? Zugzwang (2013)
It's why I never called her from the same phone booth twice.นั่นเป็นสาเหตุที่ผมไม่เคยโทรหาเธอ จากตู้โทรศัพท์เดียวกันเลย Zugzwang (2013)
Rapidly becommig a phone booth figth!และพวกเขาจะไปจรดปลายเท้า จรดเท้า Creed (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phone boothI have left my umbrella in the phone booth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผาตู้โทรศัพท์[phao tū thōrasap] (v, exp) EN: set a telephone booth on fire ; burn a phone booth  FR: incendier une cabine téléphonique
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ[tū thōrasap sāthārana] (n, exp) EN: telephone booth ; public telephone booth  FR: cabine téléphonique [ f ] ; téléphone public [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電話ボックス[でんわボックス, denwa bokkusu] (n) telephone booth; telephone box [Add to Longdo]
電話室[でんわしつ, denwashitsu] (n) telephone booth (indoor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  phone booth
      n 1: booth for using a telephone [syn: {telephone booth}, {phone
           booth}, {call box}, {telephone box}, {telephone kiosk}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top