ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cut

K AH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut-, *cut*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices., See also: board
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, See also: up-to-date, latest, fashionable, Syn. newest
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
acute stroke(n, phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
clear cut(adj) ชัดเจน, เด่นชัด เช่น There isn’t any clear cut way of distinguishing Thai people from Chinese people., Syn. clear-cut
nail cutter(n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut(n) การขาดเรียน
cut(n) การลดลง, Syn. reduction
cut(vt) ขาดเรียน (คำไม่เป็นทางการ)
cut(vi) คมพอ (ที่จะตัดได้)
cut(vi) ง่ายต่อการหั่น
cut(vt) จ้วงแทง, Syn. pierce, penetrate
cut(vi) จ้วงแทง
cut(n) ฉบับตัดต่อ (ภาพยนตร์)
cut(vt) ตัด, Syn. sever, slice, cleave
cut(vi) ตัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cut(คัท) { cutted, cutting, cuts } v. ตัด, หั่น, ฟัน, แล่ n. การตัด, การหั่น, การฟัน, บาดแผล, ชิ้นที่ถูกตัดออก, ปริมาณที่ถูกตัดออก, adj. ซึ่งถูกตัด,
cutaneous(คิวเท'เนียส) adj. เกี่ยวกับผิวหนัง
cutcherryn. สถาบันบริหารการปกครอง, สภานิติบัญญัติ
cutcheryn. สถาบันบริหารการปกครอง, สภานิติบัญญัติ
cutdownn. การลดลง
cute(คิวทฺ) adj. สวย, น่ารัก, เก๋, ฉลาด, See also: cuteness n., Syn. pretty, Ant. ugly
cutey(คิว'ที) adj., n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์ -pl. cuteys
cuticle(คิว'ทิเคิล) n. หนังกำพร้า, ผิวนอก, เปลือกนอก, See also: cuticular adj.
cutie(คิว'ที) adj., n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์, Syn. cutey
cutis(คิว'ทิส) n., (pl. cutes, cutises) หนังแท้

English-Thai: Nontri Dictionary
cut(n) การตัด, การหั่น, การฟัน, การลดราคา, การขาดเรียน
cut(vt) ตัด, หั่น, ฟัน, ตัดราคา, ตัดสัมพันธ์, หยุดการแสดง, หนีเรียน
cute(adj) น่ารัก, สวย, เก๋, ฉลาด, หลักแหลม
cuticle(n) เปลือกนอก, หนังกำพร้า, ผิวนอก
cutlass(n) มีดสั้น
cutler(n) ช่างทำมีด
cutlery(n) มีด, เครื่องตัด, กรรไกร
cutlet(n) เนื้อทอด
cutpurse(n) นักล้วงกระเป๋า, พวกลักเล็กขโมยน้อย, ขโมย
cutthroat(n) ฆาตกร, มือมีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cut๑. เส้นกั้น๒. ส่วนตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cut, ‘across-the-board'การตัดทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cut, ‘across-the-board'การตัดทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cut-in wind speedอัตราเร็วลมเริ่มงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cut-offการชำระความรับผิดเด็ดขาด ดู clean cut basis [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cut-out๑. สะพานไฟ๒. เครื่องยนต์หมดกำลัง๓. ลิ้นเบี่ยงไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cut-out wind speedอัตราเร็วลมหยุดงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cut-through clauseข้อกำหนดการรับผิดโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cutaneous-หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cutaneous pupillary reflex; reflex, ciliospinalรีเฟล็กซ์ผิวหนัง-ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cut and fillcut and fill, ดินตัดดินถม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cut and Fill Stopeอุโมงค์ขุดและถม, Example: เป็นการเปิดอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ที่ไม่แข็ง แรง โดยการเปิดหน้าอุโมงค์เอาแร่ออกแล้วนำมูลดินทราย จากการแต่งแร่บนผิวดิน ถมกลับเข้ามาค้ำยันผนังอุโมงค์ไว้ [สิ่งแวดล้อม]
cut and pasteตัดแปะ, Example: กระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ตัดข้อความหรือรูปภาพบางส่วนจากเอกสารแล้วย้ายไปจัดรูปแบบใหม่ หรือกระบวนการอ่านเอกสารต่างๆ จากที่หลายแหล่งมารวมกัน [คอมพิวเตอร์]
Cut Downการผ่าตัดเส้นเลือด, การเปิดหลอดเลือดดำ, ผ่าตัดเปิดหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Cut End of Vasปลายท่ออสุจิที่ตัดออก [การแพทย์]
Cut Film Changers, Automaticเครื่องปลี่ยนแผ่นฟีล์มตัดอัตโนมัติ [การแพทย์]
Cut flower industryอุตสาหกรรมไม้ตัดดอก [TU Subject Heading]
Cut flowersไม้ตัดดอก [TU Subject Heading]
Cut Outคัทเอาท์ [การแพทย์]
Cut Throughฉีกขาดตรงรอยเย็บ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cut classes(vi) หนีเรียน
cut your losses(phrase) ลดความสูญเสียของคุณ
cut-offค่าตัดสิน
cut-up[คัท-อัพ] (adj) หั่นเป็นชิ้น/หั่นเป็นคำ เช่น You should keep cut-up fruits on hand so they are ready for a quick snack. คุณควรพกผลไม้ที่หั่นแล้วไว้กับตัว พร้อมทานเป็นอาหารว่าง
cuttlefish(n) หมึกกระดอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย The Great Dictator (1940)
It was like taking a life to cut a daffodil.มันคือการใช้ชีวิต เพื่อตัดดอกไม้นั้น The Great Dictator (1940)
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า The Great Dictator (1940)
Mind if I cut in?ใจถ้าฉันตัดมีอะไรบ้าง? Pinocchio (1940)
I'd cut my strings for youฉันตัดสายของฉันให้คุณ Pinocchio (1940)
Cut it out!ตัดออก! Pinocchio (1940)
You certainly have your work cut out as mistress of Manderley.เเต่หน้าที่การงานของเธอไม่เหมาะ จะเป็นนายหญิงของเเมนเดอเลย์เเน่ Rebecca (1940)
Why don't you have it cut or sweep it back behind your ears?ทําไมไม่ตัดหรือทัดไว้ที่หลังหูล่ะคะ Rebecca (1940)
For some, the cut has already been made.สำหรับบางกลุ่ม ได้โดนคัดทิ้งไปแล้ว Night and Fog (1956)
It was gonna cut right in, slash through, slashed right in, cut right through...มันก็จะตัดสิทธิในเฉือนผ่านตัดสิทธิในการตัดขวาผ่าน ... 12 Angry Men (1957)
But who replaces this fish if I hook some fish and it cuts him off?แต่ใครจะมาแทนที่ปลานี้ ถ้าฉันเบ็ดปลาบางและมันตัด เขาออก? The Old Man and the Sea (1958)
"How did I let the fish cut me with one pull he made?" the old man thought.ฉันไม่ปล่อยให้วิธีปลาตัดฉัน ด้วย หนึ่งดึงเขาทำ? คนที่คิดเก่า The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut2. Cut the radishes into long sticks.
cut2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
cutA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
cutA big canoe was cutting through the water.
cutA car cut in.
cutA freshly baked cake doesn't cut easily.
cutAfter his heart attack, Jim had to cut down on his sugar intake.
cutAh-you've gone all red. Riku - that's so cute!! Ha-haha.
cutAll communication with that airplane was suddenly cut off.
cutAll communication with the mainland was cut off by the typhoon.
cutAll the apple trees were cut down.
cutA lot of trees were cut down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชือดเฉือน(v) cut to the heart of, Syn. บาดใจ, Example: วาทะแต่ละประโยคที่ฝ่ายค้านอภิปรายเรียกว่าเชือดเฉือนใจคนฟังน่าดู
ตัดผ่าน(v) cut through, See also: bypass, Syn. ผ่าน, สร้างผ่าน, Example: อำเภอพะโต๊ะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 (ถนนราชกรูด-หลังสวน) ตัดผ่าน
สกัดกั้น(v) intercept, See also: cut off, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, กัน, ยับยั้ง
ด้วน(v) be amputated, See also: cut off, curtail, shorten, cut short, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนโบราณเชื่อว่าถ้าชี้รุ้งกินน้ำแล้วไม่เอามือจิ้มก้น นิ้วจะด้วน
ลัด(v) cut across, See also: take a short cut, Ant. อ้อม, Example: เขาลุกขึ้นเดินนำหน้า ลัดสนามไปยังสโมสรข้าราชการ, Thai Definition: ตัดข้ามตรงไป เพื่อย่นทางย่นเวลา
หั่น(v) cut, See also: slice, Example: ในการกินผลไม้บางอย่าง เราจำเป็นต้องปอกเปลือก แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนรับประทาน, Thai Definition: เอาของวางลงบนที่รองรับ แล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ
ตัดความสัมพันธ์(v) cut off relations, See also: break off relations, sever relations with, Syn. เลิกคบ, Example: เขาจะตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนรักแค่ผู้หญิงคนเดียวเชียวหรือ, Thai Definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
ตัดช่องทาง(v) cut (at), See also: destroy one's pull, destroy one's opportunity, Syn. ตัดทาง, Example: เขาตัดช่องทางทำมาหากินผู้คนในวงการนี้มานักต่อนัก, Thai Definition: ทำให้หมดหนทางหรือโอกาส
ตัดไมตรี(v) break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดสัมพันธ์, Example: เจ้าเมืองยอมตัดไมตรี ไม่ยกราชธิดาให้เป็นมเหสี, Thai Definition: ไม่รับความหวังดีหรือไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
ตัดสัมพันธ์(v) break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดไมตรี, Example: เธอตัดสัมพันธ์กับเขาได้จริงอย่างที่ปากพูดหรือเปล่า, Thai Definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [ m ] ; procureur de la République [ m ]
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [ m ]
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
บั่น[ban] (v) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab  FR: couper ; sectionner ; ôter
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
บั่นเป็นสองท่อน[ban pen søng thǿn] (v, exp) EN: cut in two  FR: couper en deux
บานทะโรค[bāntharōk] (n) EN: acute hemorrhoids
บาด[bāt] (v) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut  FR: couper ; blesser
บาดแผล[bātphlaē] (n) EN: wound ; injury ; cut  FR: blessure [ f ]
บีบ[bīp] (v) EN: oppress ; persecute  FR: opprimer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CUT K AH1 T
CUTE K Y UW1 T
CUTS K AH1 T S
CUTTS K AH1 T S
CUTER K Y UW1 T ER0
CUTTY K AH1 T IY0
CUTESY K Y UW1 T S IY0
CUTLIP K AH1 T L IH0 P
CUTAIA K UW0 T AA1 Y AH0
CUTEST K Y UW1 T IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cut (v) kˈʌt (k uh1 t)
cute (j) kjˈuːt (k y uu1 t)
cuts (v) kˈʌts (k uh1 t s)
cuter (j) kjˈuːtər (k y uu1 t @ r)
cutoff (n) kˈʌtɒv (k uh1 t o v)
cutely (a) kjˈuːtliː (k y uu1 t l ii)
cutest (j) kjˈuːtɪst (k y uu1 t i s t)
cutler (n) kˈʌtlər (k uh1 t l @ r)
cutlet (n) kˈʌtlɪt (k uh1 t l i t)
cutter (n) kˈʌtər (k uh1 t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] cut with scissors; scissors, #3,674 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] cut off; hinder, #6,340 [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, ] cut off, #6,773 [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment, #8,720 [Add to Longdo]
鱿[yóu, ㄧㄡˊ, 鱿 / ] cuttlefish, #16,932 [Add to Longdo]
角质[jiǎo zhì, ㄐㄧㄠˇ ㄓˋ, / ] cutin; keratin, #17,019 [Add to Longdo]
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, / ] cut off the flesh as punishment, #28,834 [Add to Longdo]
裁剪[cái jiǎn, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢˇ, ] cut out, #29,645 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] cut with scissors; scissors, #40,171 [Add to Longdo]
刀口[dāo kǒu, ㄉㄠ ㄎㄡˇ, ] cut; incision, #40,235 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdrehung { f }cut out; wheel tread [Add to Longdo]
Cutter { m }; Cutterin { f } (Film)editor [Add to Longdo]
Einzelformular { n }cut form [Add to Longdo]
Schnittblumen { pl }cut flowers [Add to Longdo]
Schnittkante { f }cut edge; cutting edge; edge of cut [Add to Longdo]
Schnittstelle { f }cut surface [Add to Longdo]
ausgeschnittencut out [Add to Longdo]
cutten (Film)to cut; to edit [Add to Longdo]
durchgeschnittencut through [Add to Longdo]
eingeschnittencut in [Add to Longdo]
schablonenhafte Vorurteilecut and dried opinions [Add to Longdo]
umgehautcut down [Add to Longdo]
Hör auf damit!Cut it out! [Add to Longdo]
Cutia [ ornith. ]Nepal Cutia [Add to Longdo]
Schnittfestigkeit { f }cut resistance [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cute(n) น่ารัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
お欠き;御欠き;御掻;御欠;御搔(oK)[おかき, okaki] (n) (uk) (See 欠き餅) mochi cut thin, dried, and baked or fried [Add to Longdo]
かっこかわいい;カッコカワイイ[kakkokawaii ; kakkokawaii] (exp) (col) cool and cute [Add to Longdo]
かわい子ちゃん[かわいこちゃん, kawaikochan] (n) (sl) popsy; cutie; sweetie [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
カットオーバ[かっとおーば, kattoo-ba] cutover [Add to Longdo]
カットオーバー[かっとおーばー, kattoo-ba-] cut over [Add to Longdo]
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
ショートカット[しょーとかっと, sho-tokatto] shortcut [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cut \Cut\ (k[u^]t), v. i.
   1. To do the work of an edged tool; to serve in dividing or
    gashing; as, a knife cuts well.
    [1913 Webster]
 
   2. To admit of incision or severance; to yield to a cutting
    instrument.
    [1913 Webster]
 
       Panels of white wood that cuts like cheese.
                          --Holmes.
    [1913 Webster]
 
   3. To perform the operation of dividing, severing, incising,
    intersecting, etc.; to use a cutting instrument.
    [1913 Webster]
 
       He saved the lives of thousands by his manner of
       cutting for the stone.        --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To make a stroke with a whip.
    [1913 Webster]
 
   5. To interfere, as a horse.
    [1913 Webster]
 
   6. To move or make off quickly. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   7. To divide a pack of cards into two portion to decide the
    deal or trump, or to change the order of the cards to be
    dealt.
    [1913 Webster]
 
   {To cut across}, to pass over or through in the most direct
    way; as, to cut across a field.
 
   {To cut and run}, to make off suddenly and quickly; -- from
    the cutting of a ship's cable, when there is not time to
    raise the anchor. [Colloq.]
 
   {To cut in} or {To cut into}, to interrupt; to join in
    anything suddenly.
 
   {To cut up}.
    (a) To play pranks. [Colloq.]
    (b) To divide into portions well or ill; to have the
      property left at one's death turn out well or poorly
      when divided among heirs, legatees, etc. [Slang.]
      "When I die, may I cut up as well as Morgan
      Pendennis." --Thackeray.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cut \Cut\, n.
   1. An opening made with an edged instrument; a cleft; a gash;
    a slash; a wound made by cutting; as, a sword cut.
    [1913 Webster]
 
   2. A stroke or blow or cutting motion with an edged
    instrument; a stroke or blow with a whip.
    [1913 Webster]
 
   3. That which wounds the feelings, as a harsh remark or
    criticism, or a sarcasm; personal discourtesy, as
    neglecting to recognize an acquaintance when meeting him;
    a slight.
    [1913 Webster]
 
       Rip called him by name, but the cur snarled, snapped
       his teeth, and passed on. This was an unkind cut
       indeed.                --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   4. A notch, passage, or channel made by cutting or digging; a
    furrow; a groove; as, a cut for a railroad.
    [1913 Webster]
 
       This great cut or ditch Secostris . . . purposed to
       have made a great deal wider and deeper. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   5. The surface left by a cut; as, a smooth or clear cut.
    [1913 Webster]
 
   6. A portion severed or cut off; a division; as, a cut of
    beef; a cut of timber.
    [1913 Webster]
 
       It should be understood, moreover, . . . that the
       group are not arbitrary cuts, but natural groups or
       types.                --Dana.
    [1913 Webster]
 
   7. An engraved block or plate; the impression from such an
    engraving; as, a book illustrated with fine cuts.
    [1913 Webster]
 
   8.
    (a) The act of dividing a pack cards.
    (b) The right to divide; as, whose cut is it?
      [1913 Webster]
 
   9. Manner in which a thing is cut or formed; shape; style;
    fashion; as, the cut of a garment.
    [1913 Webster]
 
       With eyes severe and beard of formal cut. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. A common work horse; a gelding. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        He'll buy me a cut, forth for to ride. --Beau. &
                          Fl.
     [1913 Webster]
 
   11. The failure of a college officer or student to be present
     at any appointed exercise. [College Cant]
     [1913 Webster]
 
   12. A skein of yarn. --Wright.
     [1913 Webster]
 
   13. (Lawn Tennis, etc.) A slanting stroke causing the ball to
     spin and bound irregularly; also, the spin so given to
     the ball.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. (Cricket) A stroke on the off side between point and the
     wicket; also, one who plays this stroke.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {A cut in rates} (Railroad), a reduction in fare, freight
    charges, etc., below the established rates.
 
   {A short cut}, a cross route which shortens the way and cuts
    off a circuitous passage.
 
   {The cut of one's jib}, the general appearance of a person.
    [Colloq.]
 
   {To draw cuts}, to draw lots, as of paper, etc., cut unequal
    lengths.
    [1913 Webster]
 
       Now draweth cut . . .
       The which that hath the shortest shall begin.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cut \Cut\ (k[u^]t), a.
   1. Gashed or divided, as by a cutting instrument.
    [1913 Webster]
 
   2. Formed or shaped as by cutting; carved.
    [1913 Webster]
 
   3. Overcome by liquor; tipsy. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   {Cut and dried}, prepered beforehand; not spontaneous.
 
   {Cut glass}, glass having a surface ground and polished in
    facets or figures.
 
   {Cut nail}, a nail cut by machinery from a rolled plate of
    iron, in distinction from a wrought nail.
 
   {Cut stone}, stone hewn or chiseled to shape after having
    been split from the quarry.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cut \Cut\ (k[u^]t), v. t. [imp. & p. p. {Cut}; p. pr. & vb. n.
   {Cutting}.] [OE. cutten, kitten, ketten; prob. of Celtic
   origin; cf. W. cwtau to shorten, curtail, dock, cwta
   bobtailed, cwt tail, skirt, Gael. cutaich to shorten,
   curtail, dock, cutach short, docked, cut a bobtail, piece,
   Ir. cut a short tail, cutach bobtailed. Cf. {Coot}.]
   1. To separate the parts of with, or as with, a sharp
    instrument; to make an incision in; to gash; to sever; to
    divide.
    [1913 Webster]
 
       You must cut this flesh from off his breast. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Before the whistling winds the vessels fly,
       With rapid swiftness cut the liquid way. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To sever and cause to fall for the purpose of gathering;
    to hew; to mow or reap.
    [1913 Webster]
 
       Thy servants can skill to cut timer. --2. Chron.
                          ii. 8
    [1913 Webster]
 
   3. To sever and remove by cutting; to cut off; to dock; as,
    to cut the hair; to cut the nails.
    [1913 Webster]
 
   4. To castrate or geld; as, to cut a horse.
    [1913 Webster]
 
   5. To form or shape by cutting; to make by incision, hewing,
    etc.; to carve; to hew out.
    [1913 Webster]
 
       Why should a man. whose blood is warm within,
       Sit like his grandsire cut in alabaster? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Loopholes cut through thickest shade. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To wound or hurt deeply the sensibilities of; to pierce;
    to lacerate; as, sarcasm cuts to the quick.
    [1913 Webster]
 
       The man was cut to the heart.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. To intersect; to cross; as, one line cuts another at right
    angles.
    [1913 Webster]
 
   8. To refuse to recognize; to ignore; as, to cut a person in
    the street; to cut one's acquaintance. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   9. To absent one's self from; as, to cut an appointment, a
    recitation. etc. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       An English tradesman is always solicitous to cut the
       shop whenever he can do so with impunity. --Thomas
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   10. (Cricket) To deflect (a bowled ball) to the off, with a
     chopping movement of the bat.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. (Billiards, etc.) To drive (an object ball) to either
     side by hitting it fine on the other side with the cue
     ball or another object ball.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. (Lawn Tennis, etc.) To strike (a ball) with the racket
     inclined or struck across the ball so as to put a certain
     spin on the ball.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   13. (Croquet) To drive (a ball) to one side by hitting with
     another ball.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To cut a caper}. See under {Caper}.
 
   {To cut the cards}, to divide a pack of cards into portions,
    in order to determine the deal or the trump, or to change
    the cards to be dealt.
 
   {To cut both ways}, to have effects both advantageous and
    disadvantageous.
 
   {To cut corners}, to deliberately do an incomplete or
    imperfect job in order to save time or money.
 
   {To cut a dash} or {To cut a figure}, to make a display of
    oneself; to give a conspicuous impression. [Colloq.]
 
   {To cut down}.
     (a) To sever and cause to fall; to fell; to prostrate.
       "Timber . . . cut down in the mountains of Cilicia."
       --Knolles.
     (b) To put down; to abash; to humble. [Obs] "So great is
       his natural eloquence, that he cuts down the finest
       orator." --Addison
     (c) To lessen; to retrench; to curtail; as, to cut down
       expenses.
     (d) (Naut.) To raze; as, to cut down a frigate into a
       sloop.
 
   {To cut the knot} or {To cut the Gordian knot}, to dispose of
    a difficulty summarily; to solve it by prompt, arbitrary
    action, rather than by skill or patience.
 
   {To cut lots}, to determine lots by cuttings cards; to draw
    lots.
 
   {To cut off}.
     (a) To sever; to separate.
       [1913 Webster +PJC]
 
          I would to God, . . .
          The king had cut off my brother's. --Shak.
     (b) To put an untimely death; to put an end to; to
       destroy. "Iren[ae]us was likewise cut off by
       martyrdom." --Addison.
     (c) To interrupt; as, to cut off communication; to cut
       off (the flow of) steam from (the boiler to) a steam
       engine.
     (d) To intercept; as,, to cut off an enemy's retreat.
     (e) To end; to finish; as, to cut off further debate.
 
   {To cut out}.
     (a) To remove by cutting or carving; as, to cut out a
       piece from a board.
     (b) To shape or form by cutting; as, to cut out a
       garment. " A large forest cut out into walks."
       --Addison.
     (c) To scheme; to contrive; to prepare; as, to cut out
       work for another day. "Every man had cut out a place
       for himself." --Addison.
     (d) To step in and take the place of; to supplant; as, to
       cut out a rival. [Colloq.]
     (e) To debar. "I am cut out from anything but common
       acknowledgments." --Pope.
     (f) To seize and carry off (a vessel) from a harbor, or
       from under the guns of an enemy.
     (g) to separate from the midst of a number; as, to cut
       out a steer from a herd; to cut out a car from a
       train.
     (h) to discontinue; as, to cut out smoking.
 
   {To cut to pieces}.
     (a) To cut into pieces; as, to cut cloth to pieces.
     (b) To slaughter; as, to cut an army to pieces.
 
   {To cut a play} (Drama), to shorten it by leaving out
    passages, to adapt it for the stage.
 
   {To cut rates} (Railroads, etc.), to reduce the charges for
    transportation below the rates established between
    competing lines.
 
   {To cut short}, to arrest or check abruptly; to bring to a
    sudden termination. "Achilles cut him short, and thus
    replied." --Dryden.
 
   {To cut stick}, to make off clandestinely or precipitately.
    [Slang]
 
   {To cut teeth}, to put forth teeth; to have the teeth pierce
    through the gum and appear.
 
   {To have cut one's eyeteeth}, to be sharp and knowing.
    [Colloq.]
 
   {To cut one's wisdom teeth}, to come to years of discretion.
    
 
   {To cut under}, to undersell; as, to cut under a competitor
    in trade; more commonly referred to as {undercut}.
 
   {To cut up}.
     (a) To cut to pieces; as, to cut up an animal, or bushes.
     (b) To damage or destroy; to injure; to wound; as, to cut
       up a book or its author by severe criticism. "This
       doctrine cuts up all government by the roots."
       --Locke.
     (c) To afflict; to discourage; to demoralize; as, the
       death of his friend cut him up terribly. [Colloq.]
       --Thackeray.
       [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cut
   adj 1: separated into parts or laid open or penetrated with a
       sharp edge or instrument; "the cut surface was mottled";
       "cut tobacco"; "blood from his cut forehead"; "bandages
       on her cut wrists" [ant: {uncut}]
   2: fashioned or shaped by cutting; "a well-cut suit"; "cut
     diamonds"; "cut velvet" [ant: {rough}, {uncut}]
   3: with parts removed; "the drastically cut film" [syn: {cut},
     {shortened}]
   4: made neat and tidy by trimming; "his neatly trimmed hair"
     [syn: {trimmed}, {cut}] [ant: {uncut}, {untrimmed}]
   5: (used of grass or vegetation) cut down with a hand implement
     or machine; "the smell of newly mown hay" [syn: {mown},
     {cut}] [ant: {uncut}, {unmown}]
   6: (of pages of a book) having the folds of the leaves trimmed
     or slit; "the cut pages of the book" [ant: {uncut}]
   7: (of a male animal) having the testicles removed; "a cut
     horse" [syn: {cut}, {emasculated}, {gelded}]
   8: (used of rates or prices) reduced usually sharply; "the
     slashed prices attracted buyers" [syn: {cut}, {slashed}]
   9: mixed with water; "sold cut whiskey"; "a cup of thinned soup"
     [syn: {cut}, {thinned}, {weakened}]
   n 1: a share of the profits; "everyone got a cut of the
      earnings"
   2: (film) an immediate transition from one shot to the next;
     "the cut from the accident scene to the hospital seemed too
     abrupt"
   3: a trench resembling a furrow that was made by erosion or
     excavation [syn: {cut}, {gash}]
   4: a step on some scale; "he is a cut above the rest"
   5: a wound made by cutting; "he put a bandage over the cut"
     [syn: {cut}, {gash}, {slash}, {slice}]
   6: a piece of meat that has been cut from an animal carcass
     [syn: {cut}, {cut of meat}]
   7: a remark capable of wounding mentally; "the unkindest cut of
     all" [syn: {stinger}, {cut}]
   8: a distinct selection of music from a recording or a compact
     disc; "he played the first cut on the cd"; "the title track
     of the album" [syn: {cut}, {track}]
   9: the omission that is made when an editorial change shortens a
     written passage; "an editor's deletions frequently upset
     young authors"; "both parties agreed on the excision of the
     proposed clause" [syn: {deletion}, {excision}, {cut}]
   10: the style in which a garment is cut; "a dress of traditional
     cut"
   11: a canal made by erosion or excavation
   12: a refusal to recognize someone you know; "the snub was
     clearly intentional" [syn: {snub}, {cut}, {cold shoulder}]
   13: in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball; "he
     took a vicious cut at the ball" [syn: {baseball swing},
     {swing}, {cut}]
   14: (sports) a stroke that puts reverse spin on the ball; "cuts
     do not bother a good tennis player" [syn: {cut}, {undercut}]
   15: the division of a deck of cards before dealing; "he insisted
     that we give him the last cut before every deal"; "the
     cutting of the cards soon became a ritual" [syn: {cut},
     {cutting}]
   16: the act of penetrating or opening open with a sharp edge;
     "his cut in the lining revealed the hidden jewels" [syn:
     {cut}, {cutting}]
   17: the act of cutting something into parts; "his cuts were
     skillful"; "his cutting of the cake made a terrible mess"
     [syn: {cut}, {cutting}]
   18: the act of shortening something by chopping off the ends;
     "the barber gave him a good cut" [syn: {cut}, {cutting},
     {cutting off}]
   19: the act of reducing the amount or number; "the mayor
     proposed extensive cuts in the city budget"
   20: an unexcused absence from class; "he was punished for taking
     too many cuts in his math class"
   v 1: separate with or as if with an instrument; "Cut the rope"
   2: cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat
     intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
     [syn: {reduce}, {cut down}, {cut back}, {trim}, {trim down},
     {trim back}, {cut}, {bring down}]
   3: turn sharply; change direction abruptly; "The car cut to the
     left at the intersection"; "The motorbike veered to the
     right" [syn: {swerve}, {sheer}, {curve}, {trend}, {veer},
     {slue}, {slew}, {cut}]
   4: make an incision or separation; "cut along the dotted line"
   5: discharge from a group; "The coach cut two players from the
     team"
   6: form by probing, penetrating, or digging; "cut a hole"; "cut
     trenches"; "The sweat cut little rivulets into her face"
   7: style and tailor in a certain fashion; "cut a dress" [syn:
     {cut}, {tailor}]
   8: hit (a ball) with a spin so that it turns in the opposite
     direction; "cut a Ping-Pong ball"
   9: make out and issue; "write out a check"; "cut a ticket";
     "Please make the check out to me" [syn: {write out}, {issue},
     {make out}, {cut}]
   10: cut and assemble the components of; "edit film"; "cut
     recording tape" [syn: {edit}, {cut}, {edit out}]
   11: intentionally fail to attend; "cut class" [syn: {cut},
     {skip}]
   12: be able to manage or manage successfully; "I can't hack it
     anymore"; "she could not cut the long days in the office"
     [syn: {hack}, {cut}]
   13: give the appearance or impression of; "cut a nice figure"
   14: move (one's fist); "his opponent cut upward toward his chin"
   15: pass directly and often in haste; "We cut through the
     neighbor's yard to get home sooner"
   16: pass through or across; "The boat cut the water"
   17: make an abrupt change of image or sound; "cut from one scene
     to another"
   18: stop filming; "cut a movie scene"
   19: make a recording of; "cut the songs"; "She cut all of her
     major titles again"
   20: record a performance on (a medium); "cut a record"
   21: create by duplicating data; "cut a disk"; "burn a CD" [syn:
     {cut}, {burn}]
   22: form or shape by cutting or incising; "cut paper dolls"
   23: perform or carry out; "cut a caper"
   24: function as a cutting instrument; "This knife cuts well"
   25: allow incision or separation; "This bread cuts easily"
   26: divide a deck of cards at random into two parts to make
     selection difficult; "Wayne cut"; "She cut the deck for a
     long time"
   27: cause to stop operating by disengaging a switch; "Turn off
     the stereo, please"; "cut the engine"; "turn out the lights"
     [syn: {switch off}, {cut}, {turn off}, {turn out}] [ant:
     {switch on}, {turn on}]
   28: reap or harvest; "cut grain"
   29: fell by sawing; hew; "The Vietnamese cut a lot of timber
     while they occupied Cambodia"
   30: penetrate injuriously; "The glass from the shattered
     windshield cut into her forehead"
   31: refuse to acknowledge; "She cut him dead at the meeting"
     [syn: {ignore}, {disregard}, {snub}, {cut}]
   32: shorten as if by severing the edges or ends of; "cut my
     hair"
   33: weed out unwanted or unnecessary things; "We had to lose
     weight, so we cut the sugar from our diet" [syn: {cut},
     {prune}, {rationalize}, {rationalise}]
   34: dissolve by breaking down the fat of; "soap cuts grease"
   35: have a reducing effect; "This cuts into my earnings"
   36: cease, stop; "cut the noise"; "We had to cut short the
     conversation" [syn: {cut}, {cut off}]
   37: reduce in scope while retaining essential elements; "The
     manuscript must be shortened" [syn: {abridge},
     {foreshorten}, {abbreviate}, {shorten}, {cut}, {contract},
     {reduce}] [ant: {dilate}, {elaborate}, {enlarge}, {expand},
     {expatiate}, {exposit}, {expound}, {flesh out}, {lucubrate}]
   38: lessen the strength or flavor of a solution or mixture; "cut
     bourbon" [syn: {dilute}, {thin}, {thin out}, {reduce},
     {cut}]
   39: have grow through the gums; "The baby cut a tooth"
   40: grow through the gums; "The new tooth is cutting"
   41: cut off the testicles (of male animals such as horses); "the
     vet gelded the young horse" [syn: {geld}, {cut}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CUT
     Control Unit Terminal
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top