ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cut

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut-, *cut*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices., See also: board
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, See also: up-to-date, latest, fashionable, Syn. newest
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
acute stroke(n, phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
clear cut(adj) ชัดเจน, เด่นชัด เช่น There isn’t any clear cut way of distinguishing Thai people from Chinese people., Syn. clear-cut
nail cutter(n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut(n) การขาดเรียน
cut(n) การลดลง, Syn. reduction
cut(vt) ขาดเรียน (คำไม่เป็นทางการ)
cut(vi) คมพอ (ที่จะตัดได้)
cut(vi) ง่ายต่อการหั่น
cut(vt) จ้วงแทง, Syn. pierce, penetrate
cut(vi) จ้วงแทง
cut(n) ฉบับตัดต่อ (ภาพยนตร์)
cut(vt) ตัด, Syn. sever, slice, cleave
cut(vi) ตัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cut(คัท) { cutted, cutting, cuts } v. ตัด, หั่น, ฟัน, แล่ n. การตัด, การหั่น, การฟัน, บาดแผล, ชิ้นที่ถูกตัดออก, ปริมาณที่ถูกตัดออก, adj. ซึ่งถูกตัด,
cutaneous(คิวเท'เนียส) adj. เกี่ยวกับผิวหนัง
cutcherryn. สถาบันบริหารการปกครอง, สภานิติบัญญัติ
cutcheryn. สถาบันบริหารการปกครอง, สภานิติบัญญัติ
cutdownn. การลดลง
cute(คิวทฺ) adj. สวย, น่ารัก, เก๋, ฉลาด, See also: cuteness n., Syn. pretty, Ant. ugly
cutey(คิว'ที) adj., n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์ -pl. cuteys
cuticle(คิว'ทิเคิล) n. หนังกำพร้า, ผิวนอก, เปลือกนอก, See also: cuticular adj.
cutie(คิว'ที) adj., n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์, Syn. cutey
cutis(คิว'ทิส) n., (pl. cutes, cutises) หนังแท้

English-Thai: Nontri Dictionary
cut(n) การตัด, การหั่น, การฟัน, การลดราคา, การขาดเรียน
cut(vt) ตัด, หั่น, ฟัน, ตัดราคา, ตัดสัมพันธ์, หยุดการแสดง, หนีเรียน
cute(adj) น่ารัก, สวย, เก๋, ฉลาด, หลักแหลม
cuticle(n) เปลือกนอก, หนังกำพร้า, ผิวนอก
cutlass(n) มีดสั้น
cutler(n) ช่างทำมีด
cutlery(n) มีด, เครื่องตัด, กรรไกร
cutlet(n) เนื้อทอด
cutpurse(n) นักล้วงกระเป๋า, พวกลักเล็กขโมยน้อย, ขโมย
cutthroat(n) ฆาตกร, มือมีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cut๑. เส้นกั้น๒. ส่วนตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cut, ‘across-the-board'การตัดทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cut, ‘across-the-board'การตัดทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cut-in wind speedอัตราเร็วลมเริ่มงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cut-offการชำระความรับผิดเด็ดขาด ดู clean cut basis [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cut-out๑. สะพานไฟ๒. เครื่องยนต์หมดกำลัง๓. ลิ้นเบี่ยงไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cut-out wind speedอัตราเร็วลมหยุดงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cut-through clauseข้อกำหนดการรับผิดโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cutaneous-หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cutaneous pupillary reflex; reflex, ciliospinalรีเฟล็กซ์ผิวหนัง-ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cut and fillcut and fill, ดินตัดดินถม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cut and Fill Stopeอุโมงค์ขุดและถม, Example: เป็นการเปิดอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ที่ไม่แข็ง แรง โดยการเปิดหน้าอุโมงค์เอาแร่ออกแล้วนำมูลดินทราย จากการแต่งแร่บนผิวดิน ถมกลับเข้ามาค้ำยันผนังอุโมงค์ไว้ [สิ่งแวดล้อม]
cut and pasteตัดแปะ, Example: กระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ตัดข้อความหรือรูปภาพบางส่วนจากเอกสารแล้วย้ายไปจัดรูปแบบใหม่ หรือกระบวนการอ่านเอกสารต่างๆ จากที่หลายแหล่งมารวมกัน [คอมพิวเตอร์]
Cut Downการผ่าตัดเส้นเลือด, การเปิดหลอดเลือดดำ, ผ่าตัดเปิดหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Cut End of Vasปลายท่ออสุจิที่ตัดออก [การแพทย์]
Cut Film Changers, Automaticเครื่องปลี่ยนแผ่นฟีล์มตัดอัตโนมัติ [การแพทย์]
Cut flower industryอุตสาหกรรมไม้ตัดดอก [TU Subject Heading]
Cut flowersไม้ตัดดอก [TU Subject Heading]
Cut Outคัทเอาท์ [การแพทย์]
Cut Throughฉีกขาดตรงรอยเย็บ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cut classes(vi) หนีเรียน
cut your losses(phrase) ลดความสูญเสียของคุณ
cut-offค่าตัดสิน
cut-up[คัท-อัพ] (adj) หั่นเป็นชิ้น/หั่นเป็นคำ เช่น You should keep cut-up fruits on hand so they are ready for a quick snack. คุณควรพกผลไม้ที่หั่นแล้วไว้กับตัว พร้อมทานเป็นอาหารว่าง
cuttlefish(n) หมึกกระดอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Cut.คัท ! Grave Encounters (2011)
I want these trees cut back so the lights can shine onto the property.ตัดต้นไม้พวกนี้ให้แสงลอดลงมาได้ The Bodyguard (1992)
Okay. The people who cut the property, make sure we know who they are.มีคนเข้ามาจะได้รู้ว่าเป็นใคร The Bodyguard (1992)
I want these all cut back.ผมอยากให้ดัดออกให้หมต The Bodyguard (1992)
Short cut.ไปทางลัด The Bodyguard (1992)
Someone's cut the phone lines. Could be anywhere from here to town.มืคนตัดสายโทรศัพท์ตรงไหนสักแห่ง The Bodyguard (1992)
-Cut the shit!ท่านประธาน Hero (1992)
Cut!คุณบอกว่าหนังสือพิมพ์งั้นเหรอ Hero (1992)
What do you mean, cutting down the homeless?นายน่าจะรู้สึกอายกับการกระทำของตัวเองนะ Hero (1992)
We can't cut ourselves off from the hand that feeds us.เราจะไม่ยุ่งกับ คนที่ให้ทุนเราได้ยังไง The Lawnmower Man (1992)
We're being cut off.เราเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หลักไม่ได้ The Lawnmower Man (1992)
You cut the network connections, but I'll find a way out.แกตัดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก แต่ฉันจะออกไปให้ได้ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut2. Cut the radishes into long sticks.
cut2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
cutA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
cutA big canoe was cutting through the water.
cutA car cut in.
cutA freshly baked cake doesn't cut easily.
cutAfter his heart attack, Jim had to cut down on his sugar intake.
cutAh-you've gone all red. Riku - that's so cute!! Ha-haha.
cutAll communication with that airplane was suddenly cut off.
cutAll communication with the mainland was cut off by the typhoon.
cutAll the apple trees were cut down.
cutA lot of trees were cut down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชือดเฉือน(v) cut to the heart of, Syn. บาดใจ, Example: วาทะแต่ละประโยคที่ฝ่ายค้านอภิปรายเรียกว่าเชือดเฉือนใจคนฟังน่าดู
ตัดผ่าน(v) cut through, See also: bypass, Syn. ผ่าน, สร้างผ่าน, Example: อำเภอพะโต๊ะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 (ถนนราชกรูด-หลังสวน) ตัดผ่าน
สกัดกั้น(v) intercept, See also: cut off, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, กัน, ยับยั้ง
ด้วน(v) be amputated, See also: cut off, curtail, shorten, cut short, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนโบราณเชื่อว่าถ้าชี้รุ้งกินน้ำแล้วไม่เอามือจิ้มก้น นิ้วจะด้วน
ลัด(v) cut across, See also: take a short cut, Ant. อ้อม, Example: เขาลุกขึ้นเดินนำหน้า ลัดสนามไปยังสโมสรข้าราชการ, Thai Definition: ตัดข้ามตรงไป เพื่อย่นทางย่นเวลา
หั่น(v) cut, See also: slice, Example: ในการกินผลไม้บางอย่าง เราจำเป็นต้องปอกเปลือก แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนรับประทาน, Thai Definition: เอาของวางลงบนที่รองรับ แล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ
ตัดความสัมพันธ์(v) cut off relations, See also: break off relations, sever relations with, Syn. เลิกคบ, Example: เขาจะตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนรักแค่ผู้หญิงคนเดียวเชียวหรือ, Thai Definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
ตัดช่องทาง(v) cut (at), See also: destroy one's pull, destroy one's opportunity, Syn. ตัดทาง, Example: เขาตัดช่องทางทำมาหากินผู้คนในวงการนี้มานักต่อนัก, Thai Definition: ทำให้หมดหนทางหรือโอกาส
ตัดไมตรี(v) break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดสัมพันธ์, Example: เจ้าเมืองยอมตัดไมตรี ไม่ยกราชธิดาให้เป็นมเหสี, Thai Definition: ไม่รับความหวังดีหรือไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
ตัดสัมพันธ์(v) break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดไมตรี, Example: เธอตัดสัมพันธ์กับเขาได้จริงอย่างที่ปากพูดหรือเปล่า, Thai Definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [ m ] ; procureur de la République [ m ]
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [ m ]
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
บั่น[ban] (v) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab  FR: couper ; sectionner ; ôter
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
บั่นเป็นสองท่อน[ban pen søng thǿn] (v, exp) EN: cut in two  FR: couper en deux
บานทะโรค[bāntharōk] (n) EN: acute hemorrhoids
บาด[bāt] (v) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut  FR: couper ; blesser
บาดแผล[bātphlaē] (n) EN: wound ; injury ; cut  FR: blessure [ f ]
บีบ[bīp] (v) EN: oppress ; persecute  FR: opprimer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cut
cute
cuts
cuter
cutie
cutts
cutty
cutaia
cutest
cutesy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cut
cute
cuts
cuter
cutoff
cutely
cutest
cutler
cutlet
cutter

WordNet (3.0)
cut(n) a share of the profits
cut(n) (film) an immediate transition from one shot to the next
cut(n) a trench resembling a furrow that was made by erosion or excavation, Syn. gash
cut(n) a step on some scale
cut(n) a wound made by cutting, Syn. slice, slash, gash
cut(n) a piece of meat that has been cut from an animal carcass, Syn. cut of meat
cut(n) a distinct selection of music from a recording or a compact disc, Syn. track
cut(n) the style in which a garment is cut
cut(n) a canal made by erosion or excavation
cut(n) (sports) a stroke that puts reverse spin on the ball, Syn. undercut

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Cut

v. i. 1. To do the work of an edged tool; to serve in dividing or gashing; as, a knife cuts well. [ 1913 Webster ]

2. To admit of incision or severance; to yield to a cutting instrument. [ 1913 Webster ]

Panels of white wood that cuts like cheese. Holmes. [ 1913 Webster ]

3. To perform the operation of dividing, severing, incising, intersecting, etc.; to use a cutting instrument. [ 1913 Webster ]

He saved the lives of thousands by his manner of cutting for the stone. Pope. [ 1913 Webster ]

4. To make a stroke with a whip. [ 1913 Webster ]

5. To interfere, as a horse. [ 1913 Webster ]

6. To move or make off quickly. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

7. To divide a pack of cards into two portion to decide the deal or trump, or to change the order of the cards to be dealt. [ 1913 Webster ]


To cut across, to pass over or through in the most direct way; as, to cut across a field. --
To cut and run, to make off suddenly and quickly; -- from the cutting of a ship's cable, when there is not time to raise the anchor. [ Colloq. ] --
To cut in or
To cut into
, to interrupt; to join in anything suddenly. --
To cut up. (a) To play pranks. [ Colloq. ] (b) To divide into portions well or ill; to have the property left at one's death turn out well or poorly when divided among heirs, legatees, etc. [ Slang. ] “When I die, may I cut up as well as Morgan Pendennis.”
Thackeray. [ 1913 Webster ]

Cut

v. t. [ imp. & p. p. Cut; p. pr. & vb. n. Cutting. ] [ OE. cutten, kitten, ketten; prob. of Celtic origin; cf. W. cwtau to shorten, curtail, dock, cwta bobtailed, cwt tail, skirt, Gael. cutaich to shorten, curtail, dock, cutach short, docked, cut a bobtail, piece, Ir. cut a short tail, cutach bobtailed. Cf. Coot. ] 1. To separate the parts of with, or as with, a sharp instrument; to make an incision in; to gash; to sever; to divide. [ 1913 Webster ]

You must cut this flesh from off his breast. Shak. [ 1913 Webster ]

Before the whistling winds the vessels fly,
With rapid swiftness cut the liquid way. Pope. [ 1913 Webster ]

2. To sever and cause to fall for the purpose of gathering; to hew; to mow or reap. [ 1913 Webster ]

Thy servants can skill to cut timer. 2. Chron. ii. 8 [ 1913 Webster ]

3. To sever and remove by cutting; to cut off; to dock; as, to cut the hair; to cut the nails. [ 1913 Webster ]

4. To castrate or geld; as, to cut a horse. [ 1913 Webster ]

5. To form or shape by cutting; to make by incision, hewing, etc.; to carve; to hew out. [ 1913 Webster ]

Why should a man. whose blood is warm within,
Sit like his grandsire cut in alabaster? Shak. [ 1913 Webster ]

Loopholes cut through thickest shade. Milton. [ 1913 Webster ]

6. To wound or hurt deeply the sensibilities of; to pierce; to lacerate; as, sarcasm cuts to the quick. [ 1913 Webster ]

The man was cut to the heart. Addison. [ 1913 Webster ]

7. To intersect; to cross; as, one line cuts another at right angles. [ 1913 Webster ]

8. To refuse to recognize; to ignore; as, to cut a person in the street; to cut one's acquaintance. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

9. To absent one's self from; as, to cut an appointment, a recitation. etc. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

An English tradesman is always solicitous to cut the shop whenever he can do so with impunity. Thomas Hamilton. [ 1913 Webster ]

10. (Cricket) To deflect (a bowled ball) to the off, with a chopping movement of the bat. [ Webster 1913 Suppl. ]

11. (Billiards, etc.) To drive (an object ball) to either side by hitting it fine on the other side with the cue ball or another object ball. [ Webster 1913 Suppl. ]

12. (Lawn Tennis, etc.) To strike (a ball) with the racket inclined or struck across the ball so as to put a certain spin on the ball. [ Webster 1913 Suppl. ]

13. (Croquet) To drive (a ball) to one side by hitting with another ball. [ Webster 1913 Suppl. ]


To cut a caper. See under Caper. --
To cut the cards, to divide a pack of cards into portions, in order to determine the deal or the trump, or to change the cards to be dealt. --
To cut both ways, to have effects both advantageous and disadvantageous. --
To cut corners, to deliberately do an incomplete or imperfect job in order to save time or money. --
To cut a dash or
To cut a figure
, to make a display of oneself; to give a conspicuous impression. [ Colloq. ] --
To cut down. (a) To sever and cause to fall; to fell; to prostrate. “Timber . . . cut down in the mountains of Cilicia.” Knolles. (b) To put down; to abash; to humble. [ Obs ] “So great is his natural eloquence, that he cuts down the finest orator.” Addison (c) To lessen; to retrench; to curtail; as, to cut down expenses. (d) (Naut.) To raze; as, to cut down a frigate into a sloop. --
To cut the knot or
To cut the Gordian knot
, to dispose of a difficulty summarily; to solve it by prompt, arbitrary action, rather than by skill or patience. --
To cut lots, to determine lots by cuttings cards; to draw lots. --
To cut off. (a) To sever; to separate. [ 1913 Webster +PJC ] I would to God, . . .
The king had cut off my brother's. Shak. (b) To put an untimely death; to put an end to; to destroy. “Irenæus was likewise cut off by martyrdom.” Addison. (c) To interrupt; as, to cut off communication; to cut off (the flow of) steam from (the boiler to) a steam engine. (d) To intercept; as, to cut off an enemy's retreat. (e) To end; to finish; as, to cut off further debate. --
To cut out. (a) To remove by cutting or carving; as, to cut out a piece from a board. (b) To shape or form by cutting; as, to cut out a garment. “ A large forest cut out into walks.” Addison. (c) To scheme; to contrive; to prepare; as, to cut out work for another day. “Every man had cut out a place for himself.” Addison. (d) To step in and take the place of; to supplant; as, to cut out a rival. [ Colloq. ] (e) To debar. “I am cut out from anything but common acknowledgments.” Pope. (f) To seize and carry off (a vessel) from a harbor, or from under the guns of an enemy. (g) to separate from the midst of a number; as, to cut out a steer from a herd; to cut out a car from a train. (h) to discontinue; as, to cut out smoking. --
To cut to pieces. (a) To cut into pieces; as, to cut cloth to pieces. (b) To slaughter; as, to cut an army to pieces. --
To cut a play (Drama), to shorten it by leaving out passages, to adapt it for the stage. --
To cut rates (Railroads, etc.), to reduce the charges for transportation below the rates established between competing lines. --
To cut short, to arrest or check abruptly; to bring to a sudden termination. “Achilles cut him short, and thus replied.” Dryden. --
To cut stick, to make off clandestinely or precipitately. [ Slang ] --
To cut teeth, to put forth teeth; to have the teeth pierce through the gum and appear. --
To have cut one's eyeteeth, to be sharp and knowing. [ Colloq. ] --
To cut one's wisdom teeth, to come to years of discretion. --
To cut under, to undersell; as, to cut under a competitor in trade; more commonly referred to as undercut. --
To cut up. (a) To cut to pieces; as, to cut up an animal, or bushes. (b) To damage or destroy; to injure; to wound; as, to cut up a book or its author by severe criticism. “This doctrine cuts up all government by the roots.” Locke. (c) To afflict; to discourage; to demoralize; as, the death of his friend cut him up terribly. [ Colloq. ] Thackeray.
[ 1913 Webster +PJC ]

Cut

a. 1. Gashed or divided, as by a cutting instrument. [ 1913 Webster ]

2. Formed or shaped as by cutting; carved. [ 1913 Webster ]

3. Overcome by liquor; tipsy. [ Slang ] [ 1913 Webster ]


Cut and dried, prepered beforehand; not spontaneous. --
Cut glass, glass having a surface ground and polished in facets or figures. --
Cut nail, a nail cut by machinery from a rolled plate of iron, in distinction from a wrought nail. --
Cut stone, stone hewn or chiseled to shape after having been split from the quarry.
[ 1913 Webster ]

Cut

n. 1. An opening made with an edged instrument; a cleft; a gash; a slash; a wound made by cutting; as, a sword cut. [ 1913 Webster ]

2. A stroke or blow or cutting motion with an edged instrument; a stroke or blow with a whip. [ 1913 Webster ]

3. That which wounds the feelings, as a harsh remark or criticism, or a sarcasm; personal discourtesy, as neglecting to recognize an acquaintance when meeting him; a slight. [ 1913 Webster ]

Rip called him by name, but the cur snarled, snapped his teeth, and passed on. This was an unkind cut indeed. W. Irving. [ 1913 Webster ]

4. A notch, passage, or channel made by cutting or digging; a furrow; a groove; as, a cut for a railroad. [ 1913 Webster ]

This great cut or ditch Secostris . . . purposed to have made a great deal wider and deeper. Knolles. [ 1913 Webster ]

5. The surface left by a cut; as, a smooth or clear cut. [ 1913 Webster ]

6. A portion severed or cut off; a division; as, a cut of beef; a cut of timber. [ 1913 Webster ]

It should be understood, moreover, . . . that the group are not arbitrary cuts, but natural groups or types. Dana. [ 1913 Webster ]

7. An engraved block or plate; the impression from such an engraving; as, a book illustrated with fine cuts. [ 1913 Webster ]

8. (a) The act of dividing a pack cards. (b) The right to divide; as, whose cut is it? [ 1913 Webster ]

9. Manner in which a thing is cut or formed; shape; style; fashion; as, the cut of a garment. [ 1913 Webster ]

With eyes severe and beard of formal cut. Shak. [ 1913 Webster ]

10. A common work horse; a gelding. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

He'll buy me a cut, forth for to ride. Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

11. The failure of a college officer or student to be present at any appointed exercise. [ College Cant ] [ 1913 Webster ]

12. A skein of yarn. Wright. [ 1913 Webster ]

13. (Lawn Tennis, etc.) A slanting stroke causing the ball to spin and bound irregularly; also, the spin so given to the ball. [ Webster 1913 Suppl. ]

14. (Cricket) A stroke on the off side between point and the wicket; also, one who plays this stroke. [ Webster 1913 Suppl. ]


A cut in rates (Railroad), a reduction in fare, freight charges, etc., below the established rates. --
A short cut, a cross route which shortens the way and cuts off a circuitous passage. --
The cut of one's jib, the general appearance of a person. [ Colloq. ] --
To draw cuts, to draw lots, as of paper, etc., cut unequal lengths. [ 1913 Webster ] Now draweth cut . . .
The which that hath the shortest shall begin. Chaucer.
[ 1913 Webster ]

cutaneal

adj. same as cutaneous. [ WordNet 1.5 ]

cutaneous

a. [ Cf. F. cutané, fr. L. cutis skin. See Cuticle. ] Of or pertaining to the skin; existing on, or affecting, the skin; as, a cutaneous disease; cutaneous absorption; cutaneous respiration; cutaneous nerves; a cutaneous infection. [ 1913 Webster + WordNet 1.5 ]

Cutaway

a. Having a part cut off or away; having the corners rounded or cut away. [ 1913 Webster ]


Cutaway coat, a coat whose skirts are cut away in front so as not to meet at the bottom.
[ 1913 Webster ]

cutback

n. 1. a reduction in quantity or rate; a reduction in the amount of an activity or the funding for an activity; as, cutbacks in government research funding increased unemployment among scientists; the recession caused a cutback in auto production. [ WordNet 1.5 +PJC ]

2. a return to an earlier scene or story line in a novel, movie, etc. [ PJC ]

3. (Sports) a sudden switching of directions of a running football player, a surfboarder, etc. [ PJC ]

Cutch

n. (Zool.) See Cultch. [ 1913 Webster ]

Cutch

n. See Catechu. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] cut with scissors; scissors #3,674 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] cut off; hinder #6,340 [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, ] cut off #6,773 [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment #8,720 [Add to Longdo]
鱿[yóu, ㄧㄡˊ, 鱿 / ] cuttlefish #16,932 [Add to Longdo]
角质[jiǎo zhì, ㄐㄧㄠˇ ㄓˋ,   /  ] cutin; keratin #17,019 [Add to Longdo]
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, / ] cut off the flesh as punishment #28,834 [Add to Longdo]
裁剪[cái jiǎn, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢˇ,  ] cut out #29,645 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] cut with scissors; scissors #40,171 [Add to Longdo]
刀口[dāo kǒu, ㄉㄠ ㄎㄡˇ,  ] cut; incision #40,235 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdrehung { f }cut out; wheel tread [Add to Longdo]
Cutter { m }; Cutterin { f } (Film)editor [Add to Longdo]
Einzelformular { n }cut form [Add to Longdo]
Schnittblumen { pl }cut flowers [Add to Longdo]
Schnittkante { f }cut edge; cutting edge; edge of cut [Add to Longdo]
Schnittstelle { f }cut surface [Add to Longdo]
ausgeschnittencut out [Add to Longdo]
cutten (Film)to cut; to edit [Add to Longdo]
durchgeschnittencut through [Add to Longdo]
eingeschnittencut in [Add to Longdo]
schablonenhafte Vorurteilecut and dried opinions [Add to Longdo]
umgehautcut down [Add to Longdo]
Hör auf damit!Cut it out! [Add to Longdo]
Cutia [ ornith. ]Nepal Cutia [Add to Longdo]
Schnittfestigkeit { f }cut resistance [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cute(n) น่ารัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
連続[れんぞく, renzoku] (n, vs) serial; consecutive; continuity; occurring in succession; continuing; (P) #507 [Add to Longdo]
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) president; chief executive; (P) #1,056 [Add to Longdo]
期限[きげん, kigen] (n) (1) term; period; time frame; (2) (See 期限切れ) time limit; deadline; cutoff (date); (P) #1,271 [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) #1,530 [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]
施行[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n, vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P) #1,677 [Add to Longdo]
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1, 板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P) #2,336 [Add to Longdo]
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n, vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) { Buddh } lead monk performing various tasks in a temple; (P) #2,377 [Add to Longdo]
たん[tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person #2,932 [Add to Longdo]
立て[だて, date] (pref) (1) central; main; head; chief; (suf) (2) (uk) just (done); freshly (baked); indicates activity only just occurred; (ctr) (3) counter for consecutive losses #2,980 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
カットオーバ[かっとおーば, kattoo-ba] cutover [Add to Longdo]
カットオーバー[かっとおーばー, kattoo-ba-] cut over [Add to Longdo]
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
ショートカット[しょーとかっと, sho-tokatto] shortcut [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top