ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

box

B AA1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -box-, *box*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
box spring(n) ฐานรองที่นอน โครงไม้รองที่นอน เช่น Are they looking for a wide selection of bed frames and box spring beds including metal bed frame, wood panel bed frame, and box spring metal bed frame?
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, See also: locker room American, Syn. changing room
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
box(n) กล่อง, See also: หีบ, ลัง, กลัก, คอก, Syn. container
box(vt) ใส่กล่อง, Syn. pack
box(n) ที่นั่งคนขับรถม้า
box(n) ช่องสี่เหลี่ยม
box(n) คอกสำหรับคนดูในโรงละคร, Syn. skybox
box(vi) ตบ, See also: ตี, ต่อยที่หู, Syn. slap
box(n) การตบ (ด้วยมือ), See also: การตี, การต่อย
box(vi) ต่อยมวย, Syn. fight, hit
box(n) การต่อย, See also: การตบ, Syn. fight
box(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง, Syn. boxwood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
box(บอคซฺ) { boxed, boxing, boxes } n. คล่อง, ลัง, หีบ, กล่อง, กลัก, คอก, สิ่งที่บรรจุอยู่, บ้านเล็ก, กระท่อม, ที่นั่งคนขับรถม้า, ที่พักอาศัยเล็ก, ตู้จดหมาย, ตู้โทรศัพท์, ตู้รถม้า, ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด, การต่อย, การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ, ลัง) , ตบ, ต่อย, ตบที่หู, ต่อยที่หู
box carn. รถตู้, Syn. box wagon
box coatn. เสื้อคลุมหนา
boxer(บอค'เซอะ) n. นักมวย, สุนัขพันธุ์บ๊อคเซอะ, คนทำกล่องหรือหีบ
boxing(บอค'ซิง) n. วัตถุที่ใช้ทำกล่องหีบหรือลัง, การบรรจุกล่อง, หีบหรือลัง , การต่อยมวย, การชกมวย
boxing dayn. วันหลังจากคริสต์มาสหนึ่งวัน เป็นวันให้ของขวัญคริสต์มาสแก่คนงาน บุรุษไปรษณีย์และคนอื่น
boxing gloven. นวมชกมวย
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
bernouilli boxกล่องเบอร์นิวลีหมายถึง ระบบการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ไว้ในแถบบันทึกคาร์ทริดจ์ (cartridge) แถบบันทึกชนิดนี้ทำไว้ให้ถอดเก็บได้สะดวก นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสที่ ชื่อเบอร์นิวลี (Bernouilli) เป็นผู้คิดทำและ เป็นผู้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลังการหมุนของแถบบันทึกชนิดนี้
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
box(n) หีบ, กล่อง, กลัก, ลัง, ที่นั่งคนขับรถม้า, คอก, ตู้ไปรษณีย์, การชกมวย
box(vt) ใส่หีบ, ใส่กล่อง, บรรจุหีบ, ชกมวย
BOX box office(n) ห้องขายตั๋ว, ห้องจำหน่ายตั๋ว
BOX box stall(n) คอกม้า, คอกสัตว์
boxer(n) นักมวย
boxing(n) การชกมวย
matchbox(n) กลักไม้ขีดไฟ
postbox(n) ตู้ไปรษณีย์
snuffbox(n) กล้องยานัตถุ์
tinderbox(n) หีบดินชนวน, ไม้ขีดไฟโบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
box wrench; ring spannerประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
box, ballot; ballot boxหีบบัตรเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boxcar functionฟังก์ชันรถตู้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxing (an impression)การล้อมขอบ(รอยพิมพ์) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxing (an impression)การล้อมขอบ(รอยพิมพ์) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxing waxขี้ผึ้งล้อมขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxworkโครงร่างแห [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Box Carrierบ็อกแคเรี่ย, Example: ชุดอุปกรณ์ในการทำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ที่นักวิจัยไทยพัฒนาขึ้น โดยจะใส่กระจกที่เตรียมพร้อมในการปลูกผลึก แล้วนำเข้าเครื่อง PECVD ต่อไป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Box craftการประดิษฐ์กล่อง [TU Subject Heading]
Box makingการทำกล่อง [TU Subject Heading]
Box Shelterลังเกาะพัก [การแพทย์]
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบ็อกซ์-เจนกินส์ [TU Subject Heading]
Boxer's Shufferกระโดดชกมวย [การแพทย์]
Boxers (Sports)นักมวย [TU Subject Heading]
Boxesกล่อง [TU Subject Heading]
Boxesหีบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boxing gloves(n) นวมสำหรับชกมวย
boxing pads(n) เป้าล่อมวยสั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll take a box home.ฉันจะเอามันทั้งลังกลับบ้าน. The Great Dictator (1940)
He also mentioned somethin' about a certain cash box which Just happened to disappear.เขาพูดถึงบางอย่างที่ เกี่ยวกับสถานที่... ...ที่เงินนั้นปรากฎ และหายไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They've got an old-fashioned toilet. You know, the box and the chain thing.พวกเขาได้มีห้องน้ำล้าสมัย คุณรู้ว่ากล่องและสิ่งที่ห่วงโซ่ The Godfather (1972)
A box of these.เท่ากับพวกนี้ 1 กล่อง Blazing Saddles (1974)
- The thing that's so good about this box is, at night, he can use it as his house.กล่องนี่มันดีก็ตรงที่ ตอนกลางคืนแกะใช้มันเป็นบ้านได้ The Little Prince (1974)
Telegrams, notes in the mail box and the doorways.โทรเลข โน้ตในตู้จม.และหน้าประตู Oh, God! (1977)
Hey, Midge, don't write off the Goose until you see the box going into the hole.เฮย, มิดจ์ ไม่ได้เขียนออก กูส จน คุณเห็นกล่องจะลงไปในหลุม Mad Max (1979)
And the box was wired. He opened up the box...และกล่องก็มีสาย เขาเปิดกล่อง First Blood (1982)
You drop that box again and I'll shoot you.คุณวางกล่องนั้นอีกครั้งและฉันจะยิงคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
yeah, I found it in a box of lucky charms.ครับ ผมเพิ่งซื้อมาพอดี Spies Like Us (1985)
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า" Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boxA boxer and an actor are coming toward us.
boxAll his possessions are contained in that box.
boxAll the eggs in the box were broken.
boxA lost child was sobbing at the police box.
boxAn old wooden box served as table.
boxAre there any apple in the box?
boxAsk at the police box over there.
boxBoxers need quick reflexes.
boxBoxing Day, when presents are given to the postman, the milkman, etc., is the first week-day after Christmas.
boxBoxing has been defined as the art of hitting without being hit.
boxBoxing is not always a rough sport.
boxBring as many boxes as you can carry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ายมวย(n) boxing camp, Example: ผู้จัดการค่ายมวยถูกจับกุมในสนามมวยลุมพินี, Count Unit: ค่าย, แห่ง, ที่, Thai Definition: ที่ฝึกซ้อมมวย, ที่เก็บตัวนักมวย
คู่ซ้อม(n) boxing partner, See also: sparring partner, Example: นักมวยกำลังซ้อมมวยกับคู่ซ้อมสามคน, Count Unit: คู่, Thai Definition: คนที่ฝึกเล่นร่วมกัน
ออกโทรทัศน์(v) box, Syn. ออกรายการโทรทัศน์, ออกรายการทีวี, ออกทีวี, Example: เขาได้ออกโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในชีวิต, Thai Definition: ปรากฏภาพอยู่ในรายการโทรทัศน์
ออกโทรทัศน์(v) box, See also: on the, Syn. ออกรายการโทรทัศน์, ออกรายการทีวี
มวย(n) boxing, See also: fisticuffs, Example: ลุงเขาชอบดูมวย ป้าเลยต้องพลอยดูไปด้วย, Thai Definition: การชกกันด้วยหมัด
หีบ(clas) box, See also: casket, chest, trunk, coffer, Example: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำนาฬิกากับหินและหีบดนตรีขนาดใหญ่ 1 หีบมาแสดงในงาน, Thai Definition: ลักษณนามของหีบ
หีบ(n) casket, See also: box, chest, trunk, coffer, Syn. ลัง, Example: ไปหีบไม้เก่าคร่ำคร่าจนบานพับขึ้นสนิมต้องออกแรงดึงเต็มที่จึงเปิดออก, Thai Definition: ภาชนะใส่สิ่งของ รูปสี่เหลี่ยม มีฝา
ลัง(n) box, See also: case, casket, Example: ภายในลังนั้นเป็นหนังสือชาวกรุงล้วนๆ, Count Unit: ลัง, Thai Definition: ภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สำหรับบรรจุสิ่งของ
ลัง(clas) crate, See also: box, case, packing case, chest, Example: เจ้าหน้าที่นำของมาส่ง 5 ลัง, Thai Definition: ลักษณนามภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สำหรับบรรจุสิ่งของ
ล้อมกรอบ(n) box, Syn. ข่าวล้อมกรอบ, Example: ถ้าต้องการอ่านบทความเกี่ยวกับมหาเศรษฐีของโลก สามารถอ่านรายละเอียดได้ในล้อมกรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[ f ] ; cassette [ f ]
ชก[chok] (x) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash  FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ชกลม[chok lom] (v, exp) EN: perform shadow-boxing
ชกมวย[chokmūay] (v) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit  FR: boxer ; combattre
ชกต่อย[choktǿi] (v) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight
ดุม[dum] (n) EN: hub ; hub of a wheel ; nave of an ox-cart ; nave box ; axle-nut of a whee  FR: moyeu [ m ]
หีบ[hīp] (n) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk  FR: caisse [ f ] ; coffre [ m ] ; coffret [ m ] ; boîte [ f ] ; malle [ f ] ; urne [ f ]
หีบ[hīp] (n) EN: [ classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer ]
หีบบัตรเลือกตั้ง[hīp bat leūaktang] (n, exp) EN: ballot box  FR: urne (électorale) [ f ]
หีบเครื่องมือ[hīp khreūangmeū] (n, exp) EN: toolbox  FR: boîte à outils [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOX B AA1 K S
BOXX B AA1 K S
BOXY B AA1 K S IY0
BOXES B AA1 K S AH0 Z
BOXER B AA1 K S ER0
BOXES B AA1 K S IH0 Z
BOXED B AA1 K S T
BOXCAR B AA1 K S K AA2 R
BOXERS B AA1 K S ER0 Z
BOXING B AA1 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
box (v) bˈɒks (b o1 k s)
boxed (v) bˈɒkst (b o1 k s t)
boxer (n) bˈɒksər (b o1 k s @ r)
boxes (v) bˈɒksɪz (b o1 k s i z)
boxers (n) bˈɒksəz (b o1 k s @ z)
boxful (n) bˈɒksful (b o1 k s f u l)
boxing (v) bˈɒksɪŋ (b o1 k s i ng)
boxfuls (n) bˈɒksfulz (b o1 k s f u l z)
boxwood (n) bˈɒkswud (b o1 k s w u d)
box-kite (n) bˈɒks-kaɪt (b o1 k s - k ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] box; trunk; chest, #2,569 [Add to Longdo]
票房[piào fáng, ㄆㄧㄠˋ ㄈㄤˊ, ] box office, #7,316 [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, / ] box (in theater); side room, #11,242 [Add to Longdo]
拳击[quán jī, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ, / ] boxing, #15,532 [Add to Longdo]
包厢[bāo xiāng, ㄅㄠ ㄒㄧㄤ, / ] box (in a theater or concert hall), #18,285 [Add to Longdo]
盒饭[hé fàn, ㄏㄜˊ ㄈㄢˋ, / ] box meal; packed lunch; take-away food, #21,425 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] box, #21,550 [Add to Longdo]
拳王[quán wáng, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄤˊ, ] boxing champion, #27,621 [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, ] box; basket, #33,535 [Add to Longdo]
骨灰盒[gǔ huī hé, ㄍㄨˇ ㄏㄨㄟ ㄏㄜˊ, ] box for bone ashes; funerary casket, #39,897 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Box { f } (Pferdebox) | Boxen { pl }box | boxes [Add to Longdo]
Box { f } [ sport ]pit [Add to Longdo]
Boxen { n }boxing [Add to Longdo]
Boxenaufsicht { f }pit observer [Add to Longdo]
Boxenausfahrt { f }pit lane exit [Add to Longdo]
Boxengasse { f }pit lane [Add to Longdo]
Boxenstopp { m }pit stop [Add to Longdo]
Boxer { m } | Boxer { pl }pugilist; pug | pugilists; pugs [Add to Longdo]
Boxermotor { m }opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating [Add to Longdo]
Boxhandschuh { m } | Boxhandschuhe { pl }boxing glove | boxing gloves [Add to Longdo]
Boxkampf { m }boxing match; boxing contest [Add to Longdo]
Buchsbaum { m } [ bot. ]box (tree) [Add to Longdo]
Chiffre { f }; Chiffrenummer { f } (in Anzeigen) | Chiffrenummern { pl } | Zuschriften unter Chiffrebox number | box numbers | reply quoting box number [Add to Longdo]
Gerätesteckdose { f }box mounting receptacle [Add to Longdo]
Kästchenbeschlag { m }box fitting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
TCA回路[ティーシーエーかいろ, tei-shi-e-kairo] (n) (See トリカルボン酸回路) TCA (tricarboxylic acid) cycle [Add to Longdo]
おちゃっぴい[ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]
お重;御重[おじゅう, ojuu] (n) (See 重箱) multi-tiered food box [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na, n, adj-no, vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
お弁当[おべんとう, obentou] (n) (See 弁当) bento (Japanese box lunch) [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
せん断箱;剪断箱[せんだんばこ, sendanbako] (n) shear box [Add to Longdo]
びっくり箱[びっくりばこ, bikkuribako] (n) jack-in-the-box; jack-in-a-box [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window [Add to Longdo]
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window [Add to Longdo]
ジュークボックス[じゅーくぼっくす, ju-kubokkusu] juke-box [Add to Longdo]
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device) [Add to Longdo]
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
チェックボックス[ちえっくぼっくす, chiekkubokkusu] checkbox [Add to Longdo]
ツールボックス[つーるぼっくす, tsu-rubokkusu] toolbox [Add to Longdo]
テキストボックス[てきすとぼっくす, tekisutobokkusu] text box [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boce \Boce\ (b[=o]s), n. [L. box, bocis, Gr. bo`ax, bw^x.]
   (Zool.)
   A European fish ({Box vulgaris}), having a compressed body
   and bright colors; -- called also {box}, and {bogue}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Box \Box\, v. t. [imp. & p. p. {Boxed} (?); p. pr. & vb. n.
   {Boxing}.]
   [1913 Webster]
   1. To inclose in a box.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with boxes, as a wheel.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) To inclose with boarding, lathing, etc., so as to
    bring to a required form.
    [1913 Webster]
 
   {To box a tree}, to make an incision or hole in a tree for
    the purpose of procuring the sap.
 
   {To box off}, to divide into tight compartments.
 
   {To box up}.
    (a) To put into a box in order to save; as, he had boxed
      up twelve score pounds.
    (b) To confine; as, to be boxed up in narrow quarters.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Box \Box\, n.; pl. {Boxes} [As. box a small case or vessel with
   a cover; akin to OHG. buhsa box, G. b["u]chse; fr. L. buxus
   boxwood, anything made of boxwood. See {Pyx}, and cf. {Box} a
   tree, {Bushel}.]
   1. A receptacle or case of any firm material and of various
    shapes.
    [1913 Webster]
 
   2. The quantity that a box contain.
    [1913 Webster]
 
   3. A space with a few seats partitioned off in a theater, or
    other place of public amusement.
    [1913 Webster]
 
       Laughed at by the pit, box, galleries, nay, stage.
                          --Dorset.
    [1913 Webster]
 
       The boxes and the pit are sovereign judges.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A chest or any receptacle for the deposit of money; as, a
    poor box; a contribution box.
    [1913 Webster]
 
       Yet since his neighbors give, the churl unlocks,
       Damning the poor, his tripple-bolted box. --J.
                          Warton.
    [1913 Webster]
 
   5. A small country house. "A shooting box." --Wilson.
    [1913 Webster]
 
       Tight boxes neatly sashed.      --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   6. A boxlike shed for shelter; as, a sentry box.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mach)
    (a) An axle box, journal box, journal bearing, or bushing.
    (b) A chamber or section of tube in which a valve works;
      the bucket of a lifting pump.
      [1913 Webster]
 
   8. The driver's seat on a carriage or coach.
    [1913 Webster]
 
   9. A present in a box; a present; esp. a Christmas box or
    gift. "A Christmas box." --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   10. (Baseball) The square in which the pitcher stands.
     [1913 Webster]
 
   11. (Zool.) A Mediterranean food fish; the bogue.
     [1913 Webster]
 
   Note: Box is much used adjectively or in composition; as box
      lid, box maker, box circle, etc.; also with modifying
      substantives; as money box, letter box, bandbox, hatbox
      or hat box, snuff box or snuffbox.
      [1913 Webster]
 
   {Box beam} (Arch.), a beam made of metal plates so as to have
    the form of a long box.
 
   {Box car} (Railroads), a freight car covered with a roof and
    inclosed on the sides to protect its contents.
 
   {Box chronometer}, a ship's chronometer, mounted in gimbals,
    to preserve its proper position.
 
   {Box coat}, a thick overcoat for driving; sometimes with a
    heavy cape to carry off the rain.
 
   {Box coupling}, a metal collar uniting the ends of shafts or
    other parts in machinery.
 
   {Box crab} (Zool.), a crab of the genus {Calappa}, which,
    when at rest with the legs retracted, resembles a box.
 
   {Box drain} (Arch.), a drain constructed with upright sides,
    and with flat top and bottom.
 
   {Box girder} (Arch.), a box beam.
 
   {Box groove} (Metal Working), a closed groove between two
    rolls, formed by a collar on one roll fitting between
    collars on another. --R. W. Raymond.
 
   {Box metal}, an alloy of copper and tin, or of zinc, lead,
    and antimony, for the bearings of journals, etc.
 
   {Box plait}, a plait that doubles both to the right and the
    left.
 
   {Box turtle} or
 
   {Box tortoise} (Zool.), a land tortoise or turtle of the
    genera {Cistudo} and {Emys}; -- so named because it can
    withdraw entirely within its shell, which can be closed by
    hinged joints in the lower shell. Also, humorously, an
    exceedingly reticent person. --Emerson.
 
   {In a box}, in a perplexity or an embarrassing position; in
    difficulty. (Colloq.)
 
   {In the wrong box}, out of one's place; out of one's element;
    awkwardly situated. (Colloq.) --Ridley (1554)
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Box \Box\, n. [Cf.Dan. baske to slap, bask slap, blow. Cf.
   {Pash}.]
   A blow on the head or ear with the hand.
   [1913 Webster]
 
      A good-humored box on the ear.      --W. Irving.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Box \Box\, v. i.
   To fight with the fist; to combat with, or as with, the hand
   or fist; to spar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Box \Box\, v. t.
   To strike with the hand or fist, especially to strike on the
   ear, or on the side of the head.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Box \Box\ (b[o^]ks), n. [As. box, L. buxus, fr. Gr. ?. See {Box}
   a case.] (Bot.)
   A tree or shrub, flourishing in different parts of the world.
   The common box ({Buxus sempervirens}) has two varieties, one
   of which, the dwarf box ({Buxus suffruticosa}), is much used
   for borders in gardens. The wood of the tree varieties, being
   very hard and smooth, is extensively used in the arts, as by
   turners, engravers, mathematical instrument makers, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Box elder}, the ash-leaved maple ({Negundo aceroides}), of
    North America.
 
   {Box holly}, the butcher's broom ({Russus aculeatus}).
 
   {Box thorn}, a shrub ({Lycium barbarum}).
 
   {Box tree}, the tree variety of the common box.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Box \Box\, v. t. [Cf.Sp. boxar, now spelt bojar.]
   To boxhaul.
   [1913 Webster]
 
   {To box off} (Naut.), to turn the head of a vessel either way
    by bracing the headyards aback.
 
   {To box the compass} (Naut.), to name the thirty-two points
    of the compass in their order.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 box
   n 1: a (usually rectangular) container; may have a lid; "he
      rummaged through a box of spare parts"
   2: private area in a theater or grandstand where a small group
     can watch the performance; "the royal box was empty" [syn:
     {box}, {loge}]
   3: the quantity contained in a box; "he gave her a box of
     chocolates" [syn: {box}, {boxful}]
   4: a predicament from which a skillful or graceful escape is
     impossible; "his lying got him into a tight corner" [syn:
     {corner}, {box}]
   5: a rectangular drawing; "the flowchart contained many boxes"
   6: evergreen shrubs or small trees [syn: {box}, {boxwood}]
   7: any one of several designated areas on a ball field where the
     batter or catcher or coaches are positioned; "the umpire
     warned the batter to stay in the batter's box"
   8: the driver's seat on a coach; "an armed guard sat in the box
     with the driver" [syn: {box}, {box seat}]
   9: separate partitioned area in a public place for a few people;
     "the sentry stayed in his box to avoid the cold"
   10: a blow with the hand (usually on the ear); "I gave him a
     good box on the ear"
   v 1: put into a box; "box the gift, please" [syn: {box},
      {package}] [ant: {unbox}]
   2: hit with the fist; "I'll box your ears!"
   3: engage in a boxing match

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 box
  n.
 
   A computer; esp. in the construction foo box where foo is some functional
   qualifier, like graphics, or the name of an OS (thus, Unix box, Windows
   box, etc.) ?We preprocess the data on Unix boxes before handing it up to
   the mainframe.?
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Box /bɔks/ 
  box

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 box /bɔks/
  stall

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top