Search result for

หนังสือเรียน

(25 entries)
(0.0552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนังสือเรียน-, *หนังสือเรียน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือเรียน    [N] textbook, See also: coursebook, Syn. ตำรา, ตำรับตำรา, Example: เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน, Count unit: เล่ม, Thai definition: เอกสารที่ใช้ในการเรียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้น
Hornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา

Hornbook
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They got book learnin' but no street skills.พวกมันรู้แต่ในหนังสือเรียน แต่ข้างนอกเอาตัวรอดไม่เป้น Seven Thirty-Seven (2009)
- Screw you and your book, man.- มันไม่มีในหนังสือเรียนที่ฉันสอนนายนะ 4 Days Out (2009)
I'm going to a museum in Santa Fe, not like you need to know.- หนังสือเรียนโง่ๆของคุณนะสิ พวก ผมจะไปชมพิพิธภัณฑ์ในซานตาเฟ่ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรายงายคุณให้รู้ 4 Days Out (2009)
National treasures that appear in our textbooks, and the country's biggest art museum is Yi Jung's grandfather's.ขุมทรัพย์โลกยังมีในหนังสือเรียน และประเทศที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุด เป็นของปู่ของยีจัง Episode #1.1 (2009)
Open your textbooks to page 37.เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า 37 Introduction to Film (2009)
First, open your textbooks to page 20.เปิดหนังสือเรียนไปหน้า 20 Orutorosu no inu (2009)
One tiny vial of liquid luck to the student who, in the hour that remains manages to brew an acceptable Draught of Living Death the recipes for which can be found on page 10 of your books.น้ำยานำโชคขวดจิ๋วนี้ จะเป็นของนักเรียน ที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง จัดการปรุงน้ำยา ตายทั้งเป็น ที่ใช้การได้สำเร็จ สูตรของมันหาได้จาก หน้า10ของหนังสือเรียนนะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And I was going to use the break to do all the reading in advance.และฉันจะใช้ช่วงพักเบรค อ่านหนังสือเรียนล่วงหน้าทั้งหมด Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
And the book for this class is expensive?แถมหนังสือเรียนวิชานี้ก็แพงอีกต่างหาก The Psychology of Letting Go (2010)
Probably just studying.ก็อาจจะอ่านหนังสือเรียน While You Weren't Sleeping (2011)
Uhm, I left my lip gloss in the history stack.ฉันลืมไว้ลิปกรอสไว้กองหนังสือเรียนประวัติศาสตร์น่ะ Je Suis Une Amie (2011)
Nothing, why don't you read first?"ไม่ได้ความ"! ไหนลองอ่านในหนังสือเรียนหน่อย The Perks of Being a Wallflower (2012)
In the springtime, all the students study on the grass.ในฤดูใบไม้ผลิ พวกเด็กๆมักชอบมาอ่านหนังสือเรียนกันบนพื้นหญ้า Pitch Perfect (2012)
These are the men who wrote the textbooks. I don't care about the books.พวกเขาคือคนที่เขียนหนังสือเรียน / ฉันไม่สนใจหนังสือพวกนั้น Stolen Kisses (2012)
See these two textbooks?เห็นหนังสือเรียนสองเล่มนั่นไหม? 71 00: 02: Panama Red (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือเรียน[n. exp.] (nangseū rīen) EN: textbook ; coursebook ; school textbook   FR: livre scolaire [m] ; livre de cours [m] ; manuel scolaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
text    [N] หนังสือเรียน, See also: ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. handbook, syllabus, textbook
textbook    [N] หนังสือเรียน, See also: ตำรับตำรา, ตำรา, ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. text

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hornbookn. หนังสือเรียนเบื้องต้น
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน

German-Thai: Longdo Dictionary
Lehrbuch(n) |das, pl. Lehrbücher| หนังสือเรียน

Are you satisfied with the result?

Go to Top