ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนังสือเรียน

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนังสือเรียน-, *หนังสือเรียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือเรียน[N] textbook, See also: coursebook, Syn. ตำรา, ตำรับตำรา, Example: เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน, Count unit: เล่ม, Thai definition: เอกสารที่ใช้ในการเรียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้น
Hornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา

Hornbook
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Textbooks, procedures, it's all up to you.หนังสือเรียน วิธีสอน แล้วแต่เธอล่ะกัน My Tutor Friend (2003)
And textbook?และหนังสือเรียนล่ะ? My Tutor Friend (2003)
This is my English textbook.นี่หนังสือเรียนภาษาอังกฤษของฉัน My Tutor Friend (2003)
We're on our way out to buy a textbook.พวกเรากำลังจะออกไปข้างนอกกัน ไปซื้อหนังสือเรียน My Tutor Friend (2003)
These are your new schoolbooks. I took the liberty...อ่า, และนี่หนังสือเรียนเล่มใหม่ของเธอ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Text books. I decided to start studying seriouslyหนังสือเรียน ก็เริ่มคิดได้ว่าต้องอ่านหนังสือนะ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
I'll go get some text books as wellฉันจะกลับไปเอาหนังสือเรียนด้วย Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
They got book learnin' but no street skills.พวกมันรู้แต่ในหนังสือเรียน แต่ข้างนอกเอาตัวรอดไม่เป้น Seven Thirty-Seven (2009)
- Screw you and your book, man.- มันไม่มีในหนังสือเรียนที่ฉันสอนนายนะ 4 Days Out (2009)
I'm going to a museum in Santa Fe, not like you need to know.- หนังสือเรียนโง่ๆของคุณนะสิ พวก ผมจะไปชมพิพิธภัณฑ์ในซานตาเฟ่ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรายงายคุณให้รู้ 4 Days Out (2009)
National treasures that appear in our textbooks, and the country's biggest art museum is Yi Jung's grandfather's.ขุมทรัพย์โลกยังมีในหนังสือเรียน และประเทศที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุด เป็นของปู่ของยีจัง Episode #1.1 (2009)
Open your textbooks to page 37.เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า 37 Introduction to Film (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือเรียน[n. exp.] (nangseū rīen) EN: textbook ; coursebook ; school textbook   FR: livre scolaire [m] ; livre de cours [m] ; manuel scolaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
text[N] หนังสือเรียน, See also: ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. handbook, syllabus, textbook
textbook[N] หนังสือเรียน, See also: ตำรับตำรา, ตำรา, ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. text

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hornbookn. หนังสือเรียนเบื้องต้น
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน

German-Thai: Longdo Dictionary
Lehrbuch(n) |das, pl. Lehrbücher| หนังสือเรียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top