ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -產-, *產*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] birth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] to give birth; to reproduce; to produce; product; resource; estate; property #1,545 [Add to Longdo]
产品[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] goods; merchandise; product #186 [Add to Longdo]
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] childbirth; parturition; to produce; manufacture #206 [Add to Longdo]
产业[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] industry; estate; property; industrial #573 [Add to Longdo]
产生[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield #587 [Add to Longdo]
资产[zī chǎn, ㄗ ㄔㄢˇ, / ] property; assets #762 [Add to Longdo]
房地产[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate #1,035 [Add to Longdo]
产量[chǎn liàng, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] output #2,172 [Add to Longdo]
财产[cái chǎn, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] property #2,556 [Add to Longdo]
地产[dì chǎn, ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] estate #2,669 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Conchie, I don't know what changed your mind about getting into this one... and I don't care.[CN] 逃兵,我不知道是什麼讓你 *生了這樣的想法... 我也不在乎 The Steel Helmet (1951)
I suppose you ought to have the property surveyed before we -[CN] 我想在我們買之前應該 對你做一下財調查... The Uninvited (1944)
All is lost. Cursed be the heritage of the heir! Return with me to stone all ye whom from stone were wrought.[CN] 的繼承者將受到詛咒 當失去遺後就會變成石頭 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
-I'm not Russian. I'm a North Korean communist.[CN] -我不是俄國人 我是北朝鮮的共 The Steel Helmet (1951)
In the first month, it will turn out daily 2000 models like this one.[CN] 在第一個月內 它會生出這樣的2000台機器 À Nous la Liberté (1931)
We are under a spell and once it dissipates, you'll see me as I truly am, miserable and alone.[CN] 我們都中魔法了 一旦生... 你會看到我是... Les Visiteurs du Soir (1942)
All hail Progress, child of Science[CN] 一切進步,都是科技的 À Nous la Liberté (1931)
That you beat up a guard and destroyed property?[CN] 說你打了守衛, 毀壞財的? Riot in Cell Block 11 (1954)
And they can't raise them there[CN] 他們那不生蔬菜 East of Eden (1955)
Your status. Your fortune.[CN] 你的地位,財 À Nous la Liberté (1931)
When he went bankrupted and killed himself[CN] { \fnSimHei\bord1\shad1\pos(200, 288) }到他投機失敗破自殺的時候 Dai lü nian hua (1957)
The machines will now work for them.[CN] 從現在開始,機器將為他們生 À Nous la Liberté (1931)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top