ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邊-, *邊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[邊, biān, ㄅㄧㄢ] border, edge, margin, side
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  臱 (mián ㄇㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 6,528

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] side; edge; margin; border; boundary, #693 [Add to Longdo]
[bian, ㄅㄧㄢ˙, / ] suffix of a noun of locality, #693 [Add to Longdo]
身边[shēn biān, ㄕㄣ ㄅㄧㄢ, / ] at one's side, #1,118 [Add to Longdo]
一边[yī biān, ㄧ ㄅㄧㄢ, / ] one side; either side; on the one hand; on the other hand; doing while, #1,356 [Add to Longdo]
旁边[páng biān, ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ, / ] lateral; side; to the side; beside, #2,275 [Add to Longdo]
周边[zhōu biān, ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, / ] periphery; rim, #2,916 [Add to Longdo]
右边[yòu bian, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] right (opposite left); the right side; to the right, #3,122 [Add to Longdo]
那边[nà bian, ㄋㄚˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] yonder, #4,324 [Add to Longdo]
这边[zhè biān, ㄓㄜˋ ㄅㄧㄢ, / ] this side; here, #4,863 [Add to Longdo]
边缘[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, / ] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline, #5,303 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, no, right of center door.[CN] 不,不,在正門的右 Applause (1929)
Just like other clans, our house keeps strictly to our rules.[JA] 我百コ 井伊家も 筋をさ槍ばならん Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I'm gonna keep right on being her wide-bedded boy.[CN] 我就仍然是她的枕 Applause (1929)
I saw a package at Aga's place.[JA] 私、アガのところでね 我在阿嘉那看到一個郵包 Cape No. 7 (2008)
Deliver her home to Siegfried, her dead husband![CN] 把她送回到她死去的丈夫齊格弗裏德的身 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
When you are back from the spring![CN] 等你從泉水那回來再說吧 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
All of you on the other side of the stage.[CN] 你們都去舞臺的另一 Applause (1929)
Right this way, doctor.[CN] 請這走,醫生 Applause (1929)
Come on, little monkey, you run over there.[CN] 來,小淘氣,你去那 Applause (1929)
- - There.[CN] -那 La Poison (1951)
It's you playing at the beach.[JA] 君が海辺で泳いでいる写真 是你在海玩水的那張 Cape No. 7 (2008)
Take April away from me? The Blessed Heart.[CN] -要把April從我身帶走? Applause (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top