ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

about

AH0 B AW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -about-, *about*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aboutbit, small piece

English-Thai: Longdo Dictionary
to see a man about a horse(phrase, slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., Syn. to see a man about a dog

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
about(prep) เกี่ยวกับ, Syn. regarding, concerning, with regard to
about(prep) ใกล้กับ
about(prep) ทั่วๆ, See also: ในที่ต่างๆ
about(adv) ทั่วๆ, See also: ในที่ต่างๆ
about(adv) ในทิศทางตรงข้าม
about(prep) ประมาณ, See also: ราว, ราวๆ, Syn. approximately, close to, just about
about(adv) แพร่หลาย
about(prep) รอบ
about to do something(idm) เกือบทำบางสิ่ง, See also: ใกล้จะถึงบางอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว, ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
gadabout(แกด'อะเบาทฺ) n. คนที่ชอบเที่ยวเตร่ (โดยเฉพาะ ด้วยความ อยากรู้อยากเห็น หรือชอบนินทา)
hereabout(เฮีย'ระเบาทฺ) adv. รอบที่นี้, ที่ใกล้เคียง, อยู่แถวนี้., Syn. hereabouts
man about townคนสังคมจัด, ผู้มีบทบาทมากในสังคม, ชาวกรุง
marabout(แม'ระเบาทฺ) n. ฤาษีหรือพระอิสลาม
roundabout(เรานดฺ'อะเบาทฺ) adj. อ้อม, อ้อมค้อม, วกวน, เป็นวงกลม, อ้วนกระปุกหลุก n. ม้าเวียนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น, วงเวียนที่ต้องขับรอบ, คำพูดวกวน, การพูดวกวน, Syn. circular
thereabouts(แธร์'อะเบาซฺ) adv. ในบริเวณนั้น, ราว ๆ นั้น, Syn. thereabout.
turnabout(เทิร์น'อะเบาทฺ) n. การหมุนรอบ, การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น, การโต้ตอบ, เสียงสะท้อนกลับ, การหันกลับ, Syn. reversal
whereabout(s) (แวร์'ระเบาทซฺ) adv. ที่ไหน, อยู่ที่ไหน conj. ใกล้ที่ไหน, ณ ที่ไหน, อยู่ที่ไหน n. สถานที่, ถิ่นที่, ตำแหน่งที่

English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv, pre) ประมาณ, เกือบ, รอบ, เกี่ยวกับ, ราวๆ, ประมาณ
gadabout(n) คนชอบเที่ยวเตร่
hereabout(adv) แถวๆนี้, แถบนี้, ใกล้ๆกันนี้
roundabout(adj) วกวน, อ้อมค้อม, เป็นวงกลม
runabout(n) เรือยนต์เล็ก, รถที่นั่งเดี่ยว
thereabout(adv) แถวๆนั้น, ราวๆ นั้น, ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น, ราวๆ นั้น, ในบริเวณนั้น
whereabouts(adv) แถวไหน, ที่ไหน
whereabouts(n) ที่อยู่, สถานที่, ตำแหน่งที่, ถิ่นที่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About to(slang) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about Dan?แล้วแดนล่ะ The Lost Boy (2009)
Forget about it.โอเค Poseidon (2011)
How about you Ahjussi...คุณคะ Episode #1.5 (2011)
About what?เรื่องอะไร? Bring Down the Hoe (2013)
Think about it.คิดสิ Quite a Common Fairy (2013)
Now don't you worry about us.ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ เรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
His Excellency is about to descend the stairs.ท่านผู้นำ มีปัญหากับการลงบรรได The Great Dictator (1940)
What's good about it?นายจะบอกอะไรฉัน The Great Dictator (1940)
What about the barber?สิ่งที่เกิดกับช่างตัดผมหรอ The Great Dictator (1940)
Mr. Jaeckel has talked about you.คุณแจ๊คเคิล ได้พูดถึงคุณบ่อยๆ The Great Dictator (1940)
Well, let's be big about it. We'll borrow from Epstein.เจ๋ง ช่างมัน เราจะใช้เครดิต เอฟสติน The Great Dictator (1940)
Know anything about it?รู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้บ้าง The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
about67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
aboutA bad cold is going about now.
aboutA big red fish is swimming about in the pond.
aboutAbout 14, 000 of these usually have tickets for the Center Court.
aboutAbout 27, 000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
aboutAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
aboutAbout all, take care of yourself.
aboutAbout an hour's walk brought us to the lake.
aboutAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
aboutAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
aboutAbout face!
aboutAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วกไปวนมา(adv) in a roundabout way, See also: about the bush, Syn. วกวน, Example: เขาพูดวกไปวนมาจนฉันไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกันแน่, Thai Definition: อย่างไม่ตรงประเด็น, อย่างไม่ชัดเจน
ราว(adv) about, See also: around, approximately, Syn. ประมาณ, ใกล้เคียง, Example: บุคลากรในโรงงานใช้เวลาราว 60% ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง
เกือบจะ(adv) about, See also: almost, shortly, nearly, Syn. แทบจะ, เกือบ, Example: สิ่งที่เด็กกลัวมากที่สุดในโลกคือผีและเป็นเช่นนี้เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทย
เกี่ยวกับ(prep) about, See also: regarding, concerning, Example: หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน, Thai Definition: คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง
ราวๆ(adv) around, See also: about, approximately, Syn. ประมาณ, ราว, Example: ตลิ่งลำน้ำชีสูงชันมาก ราวๆ 20 เมตรเห็นจะได้
สัก(adv) just, See also: about, around, approximately, only, Syn. อย่างน้อย, เพียง, ราว, ประมาณ, Example: เขาขอให้เราทบทวนเรื่องนี้สักเล็กน้อย
ประมาณ(adv) about, See also: around, approximately, Syn. ราว, ราวๆ, โดยประมาณ, Example: มีผู้เสนอตัวจะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณ 12 คน, Thai Definition: กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจำนวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร
พอฟัด(adv) about the same, See also: more or less the same, Syn. พอฟัดพอเหวี่ยง, พอวัดพอเหวี่ยง, สูสี, Example: ทั้ง 2 ฝ่ายมีกำลังพอฟัดกันทีเดียว คงต้องสู้กันนานกว่าจะรู้ผล
พอฟัด(adv) about the same, See also: more or less the same, Syn. พอฟัดพอเหวี่ยง, พอวัดพอเหวี่ยง, สูสี, Example: ทั้ง 2 ฝ่ายมีกำลังพอฟัดกันทีเดียว คงต้องสู้กันนานกว่าจะรู้ผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขึ้น[ārom kheun] (v, exp) EN: become emotional ; get worked up about sth
บากหน้า[bāknā] (v) EN: turn to face ; set about ; strive
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
บริเวณนั้น ๆ[børiwēn nan-nan] (x) EN: about  FR: aux environs de
ชอบมาก[chøp māk] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer
ชอบมากที่สุด[chøp māk thīsut] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
ดิ้น[din] (v) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about  FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[din dūay khwām jeppūat] (v, exp) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony  FR: se tordre de douleur
เดินป่า[doēn pā] (v, exp) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABOUT AH0 B AW1 T
ABOUT'S AH0 B AW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
about (a) ˈəbˈaut (@1 b au1 t)
about-face (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪs (@1 b au2 t - f ei1 s)
about-faced (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪst (@1 b au2 t - f ei1 s t)
about-faces (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪsɪz (@1 b au2 t - f ei1 s i z)
about-facing (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪsɪŋ (@1 b au2 t - f ei1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, ] about; approximately; left and right; around #526 [Add to Longdo]
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, / ] about; around; approximately #38,250 [Add to Longdo]
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, / ] about; around; approximately; also written 約莫|约莫 #64,454 [Add to Longdo]
百儿八十[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, / ] about a hundred; a hundred or so #217,950 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kehrtwendung { f }; Wendung { f }about face; volte-face [Add to Longdo]
über { prp; +Akkusativ } | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) #18 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (suf) (1) honorific pluralizing suffix (used only for people); (2) (also かた) around (the time that, etc.); about #160 [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) { ling } (See 約音) contraction (in phonetics); (P) #405 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P) #493 [Add to Longdo]
[ころ(P);ごろ(P), koro (P); goro (P)] (n, n-adv, n-suf) (1) (uk) (ごろ when used as a suffix) (approximate) time; around; about; toward; (2) (See 食べ頃) suitable time (or condition); (3) time of year; season; (P) #651 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小皿) small; little; slight; (2) (See 小半日, 弱・じゃく・2) slightly less than; just about; (3) (See こざっぱり) somewhat; somehow; (4) (See 小役人) minor (sometimes derogatory); petty #659 [Add to Longdo]
にかけて[nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) #1,340 [Add to Longdo]
考える(P);勘える;稽える[かんがえる, kangaeru] (v1, vt) to consider; to think about; (P) #1,671 [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n, vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf, n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) #1,822 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 About \A*bout"\, prep. [OE. aboute, abouten, abuten; AS.
   [=a]butan, onbutan; on + butan, which is from be by + utan
   outward, from ut out. See {But}, {Out}.]
   [1913 Webster]
   1. Around; all round; on every side of. "Look about you."
    --Shak. "Bind them about thy neck." --Prov. iii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. In the immediate neighborhood of; in contiguity or
    proximity to; near, as to place; by or on (one's person).
    "Have you much money about you?" --Bulwer.
    [1913 Webster]
 
   3. Over or upon different parts of; through or over in
    various directions; here and there in; to and fro in;
    throughout.
    [1913 Webster]
 
       Lampoons . . . were handed about the coffeehouses.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Roving still about the world.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Near; not far from; -- determining approximately time,
    size, quantity. "To-morrow, about this time." --Exod. ix.
    18. "About my stature." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He went out about the third hour.   --Matt. xx. 3.
    [1913 Webster]
 
   Note: This use passes into the adverbial sense.
      [1913 Webster]
 
   5. In concern with; engaged in; intent on.
    [1913 Webster]
 
       I must be about my Father's business. --Luke ii. 49.
    [1913 Webster]
 
   6. Before a verbal noun or an infinitive: On the point or
    verge of; going; in act of.
    [1913 Webster]
 
       Paul was now aboutto open his mouth. --Acts xviii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   7. Concerning; with regard to; on account of; touching. "To
    treat about thy ransom." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       She must have her way about Sarah.  --Trollope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 About \A*bout"\, adv.
   1. On all sides; around.
    [1913 Webster]
 
       'Tis time to look about.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. In circuit; circularly; by a circuitous way; around the
    outside; as, a mile about, and a third of a mile across.
    [1913 Webster]
 
   3. Here and there; around; in one place and another.
    [1913 Webster]
 
       Wandering about from house to house. --1 Tim. v.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   4. Nearly; approximately; with close correspondence, in
    quality, manner, degree, etc.; as, about as cold; about as
    high; -- also of quantity, number, time. "There fell . . .
    about three thousand men." --Exod. xxii. 28.
    [1913 Webster]
 
   5. To a reserved position; half round; in the opposite
    direction; on the opposite tack; as, to face about; to
    turn one's self about.
    [1913 Webster]
 
   {To bring about}, to cause to take place; to accomplish.
 
   {To come about}, to occur; to take place. See under {Come}.
    
 
   {To go about}, {To set about}, to undertake; to arrange; to
    prepare. "Shall we set about some revels?" --Shak.
 
   {Round about}, in every direction around.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 about
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]
   2: all around or on all sides; "dirty clothes lying around (or
     about)"; "let's look about for help"; "There were trees
     growing all around"; "she looked around her" [syn: {about},
     {around}]
   3: in the area or vicinity; "a few spectators standing about";
     "hanging around"; "waited around for the next flight" [syn:
     {about}, {around}]
   4: used of movement to or among many different places or in no
     particular direction; "wandering about with no place to go";
     "people were rushing about"; "news gets around (or about)";
     "traveled around in Asia"; "he needs advice from someone
     who's been around"; "she sleeps around" [syn: {about},
     {around}]
   5: in or to a reversed position or direction; "about face";
     "suddenly she turned around" [syn: {about}, {around}]
   6: in rotation or succession; "turn about is fair play"
   7: (of actions or states) slightly short of or not quite
     accomplished; all but; "the job is (just) about done"; "the
     baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost
     finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly
     fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is
     well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the
     contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone
     agrees" [syn: {about}, {almost}, {most}, {nearly}, {near},
     {nigh}, {virtually}, {well-nigh}]
   adj 1: on the move; "up and about"; "the whole town was astir
       over the incident" [syn: {about(p)}, {astir(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top