ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonn

B AA1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonn-, *bonn*
Possible hiragana form: ぼんん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonny(adj) น่าดึงดูด, Syn. lovely, attractive
bonny(adj) น่ารักและมีสุขภาพดี
bonnet(n) หมวกสตรี, Syn. cloche, pillbox

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonne(บอน) n. แม่นม,คนใช้หญิง
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bonny(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonnet; hoodฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bonnevie-Ullrich Syndromeกลุ่มอาการบอนนีวี-อุลล์ริค,กลุ่มอาการบอนนีวี-อุลล์ริช [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually in a suburb of Bonn called PIittersdorf on the Rhine, which sounds much more picturesque than it is.นอกเมืองของ Bonn เรียกว่า Plittersdorf ซ่งฟังดูสวยกว่าที่มันเป็น Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bonnEntirely Bonnie and Clyde.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนามัยดี[anāmai dī] (adj) FR: sain ; en bonne santé
อารมณ์ดี[ārom dī] (n, exp) EN: good mood  FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
บ่าว[bāo] (n) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge  FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เบนฟิก้า[Bēnfikā] (tm) EN: Benfica  FR: Benfica [m] ; Benfica Lisbonne [m]
บอกรับ[bøkrap] (v) FR: s'abonner
บอนน์[Bøn] (n, prop) EN: Bonn  FR: Bonn
บุญ[bun] (n) EN: merit ; good deeds ; good karma  FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
โชคดี[chōkdī] (n, exp) EN: good luck ! bon voyage !  FR: bonne chance ! ; bon voyage !
โดยสุจริต[dōi sutjarit] (adv) EN: honestly ; in good faith  FR: honnêtement ; de bonne foi

CMU English Pronouncing Dictionary
BONN B AA1 N
BONNY B AA1 N IY0
BONNE B AA1 N
BONNIE B AA1 N IY0
BONNIN B AA1 N IH0 N
BONN'S B AA1 N Z
BONNER B AO1 N ER0
BONNES B AO1 N Z
BONNET B AA1 N AH0 T
BONNOR B AA1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bonn (n) bˈɒn (b o1 n)
bonny (j) bˈɒniː (b o1 n ii)
bonnet (n) bˈɒnɪt (b o1 n i t)
bonnets (n) bˈɒnɪts (b o1 n i t s)
bonnier (j) bˈɒnɪəʳr (b o1 n i@ r)
bonnily (a) bˈɒnɪliː (b o1 n i l ii)
bonniest (j) bˈɒnɪɪst (b o1 n i i s t)
Bonnyrigg (n) bˈɒnɪrɪg (b o1 n i r i g)
Bonnybridge (n) bˈɒnɪbrɪʤ (b o1 n i b r i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波恩[Bō ēn, ㄅㄛ ㄣ, ] Bonn, a small town on the Rhine, Cold War capital of West Germany 1949-1990, #38,868 [Add to Longdo]
苏格兰帽[sū gé lán mào, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄇㄠˋ, / ] bonnet [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Bonnerชาวบอนน์
abonnieren(vt) |abonnierte, hat abonniert| บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก เช่น eine Zeitung abonnieren รับหนังสือพิมพ์ประจำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonn (Stadt in Deutschland)Bonn (city in Germany) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
bonne année(phrase) สุขสันต์ปีใหม่
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
bonne santé(phrase) ขอให้มีสุขภาพที่ดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボンナノチューブ[ka-bonnanochu-bu] (n) carbon nano-tube; carbon nanotube [Add to Longdo]
カーボンニュートラル[ka-bonnyu-toraru] (n,adj-na,adj-no) carbon-neutral [Add to Longdo]
キボンヌ[kibonnu] (n) (sl) hope; wish; aspiration [Add to Longdo]
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru) [Add to Longdo]
ボンネット[bonnetto] (n) (1) bonnet; (car) hood; (2) bonnet (hat); (P) [Add to Longdo]
ボンネットバス[bonnettobasu] (n) bus with front engine; cab-behind-engine bus [Add to Longdo]
ボンネットヘッド[bonnettoheddo] (n) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere) [Add to Longdo]
ボンネット撞木鮫[ボンネットしゅもくざめ;ボンネットシュモクザメ, bonnetto shumokuzame ; bonnettoshumokuzame] (n) (uk) (See 団扇撞木鮫・ウチワシュモクザメ) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere) [Add to Longdo]
ロリータファッション[rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei [Add to Longdo]
子煩悩[こぼんのう, kobonnou] (adj-na,n) indulgent; fond [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
煩悩[ぼんのう, bonnou] irdische_Wuensche, sinnliche_Begierde [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Bonn
      n 1: a city in western Germany on the Rhine River; was the
           capital of West Germany between 1949 and 1989

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top