ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lad

L AE1 D   
156 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lad-, *lad*, la
English-Thai: Longdo Dictionary
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lad[N] คนเลี้ยงม้า
lad[N] เด็กหนุ่ม, See also: วัยหนุ่ม, พ่อหนุ่ม, Syn. boy, youth
lade[VT] ตักของเหลวด้วยทัพพี, Syn. scoop, bail
lade[VI] ตักของเหลวด้วยทัพพี
lade[VT] บรรทุก, Syn. load
lade[VI] บรรทุก
lady[N] ท่านผู้หญิง, See also: คุณหญิง, คุณผู้หญิง
lady[N] สตรี, See also: ผู้หญิง, สุภาพสตรี
laden[ADJ] มีภาระหนัก, Syn. burdened, afflicted
ladle[VT] ตัก (ด้วยทัพพี), Syn. dip, lade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lad(แลด) n. เด็กหนุ่ม,คนหนุ่ม,อ้ายหนู,พ่อหนุ่มน้อย
ladder(แลด'เดอะ) n. บันได,ขั้นบันได,สิ่งที่เป็นขั้นตอน,สิ่งที่เป็นอนุกรม,เส้นด้ายยุ่ง, Syn. bridge
ladder truckรถดับเพลิงที่ติดบันไดยาวที่เคลื่อนขึ้นเองได้
laddie(แลด'ดี) n. เด็กหนุ่ม,เด็กชาย, Syn. boy
laden(เลด'เดิน) adj. มีภาระหนัก,บรรจุของไว้มาก vt. บรรทุก,แบกภาระ
ladies(เล'ดีซ) n. พหูพจน์ของ lady
ladies-in-waiting(เล'ดิซอินเว'ทิง) n. พหูพจน์ของ lady-in-waiting (นางสนองพระโอษฐ์)
lading(เล'ดิง) n. การบรรทุก,การใส่,การตักของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,การกดดัน
ladle(เลด'เดิล) n. ทัพพี,ทัพพีด้ามยาว vt. ตักหรือเทด้วยทัพพี
ladleful(เล'เดิลฟูล) n. ปริมาณเต็มที่ทัพพี pl. ladlefuls

English-Thai: Nontri Dictionary
lad(n) เด็กหนุ่ม,พ่อหนุ่ม,หนุ่มน้อย
ladder(n) บันไดปีน
lade(vt) บรรทุก,แบก,รับภาระ
laden(vt) pp ของ lade
lading(n) สินค้า,น้ำหนักบรรทุก,การบรรทุก
ladle(n) ทัพพี,จวัก
ladle(vt) ตักออกมา,ถ่ายออกมา,เทออกมา
lady(n) สุภาพสตรี,คุณหญิง,ท่านผู้หญิง
ladylike(adj) เหมือนสุภาพสตรี,เหมาะกับสุภาพสตรี
ladyship(n) ตำแหน่งคุณหญิง,ตำแหน่งท่านผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lady Dayวันฉลองพระแม่มารี (๒๕ มีนาคมเป็นวันหนี่งในวันจตุรภาค) [ดู Quarter-days ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ladakh (India)ลาดัก (อินเดีย) [TU Subject Heading]
Ladder Patternรูปบันได [การแพทย์]
Ladybugsด้วงเต่า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ladies and gentlemenสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ
lady in waiting (n) นางสนองพระโอษฐ์
lady-boy (n ) กะเทย (โดยเฉพาะอย่างย่ิ่งในประเทศไทย)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lovely lads and so natural.ฉันหมายถึงว่าความรักยังไม่ได้ไปถึง หัวของพวกเขา Help! (1965)
That lad from the sunnier climate, east of Suez?เด็กหนุ่มจากสภาพภูมิอากาศที่ แสงแดดนั้น ทางทิศตะวันออกจากคลอง สุเอซ? Help! (1965)
The lads will be chuffed.เด็กจะพอใจ How I Won the War (1967)
It keeps the lads amused.มันทำให้นักเตะในทีมขบขัน How I Won the War (1967)
A lad I know saved a grenade at Dunkirk.ดันเคิร์ก ไม่ได้วางไว้ใน กระสอบทรายที่ How I Won the War (1967)
Give the lad some room, will you?ให้เด็กบางห้องที่คุณจะ? คุณจะเป็นชนิดเพื่อให้เป็นไป How I Won the War (1967)
I think my lads are very fond of me.ฉันคิดว่านักเตะในทีมของฉันมี ความรักของฉัน เซอร์! How I Won the War (1967)
- You're not half the lad you used to be.คุณไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเด็กหนุ่มที่คุณ เคยคือ Yellow Submarine (1968)
#When I was but a lad #สมัยฉันยังหนุ่ม An American Tail (1986)
It's the lad from the house. What's his name? - Miserable tick.ไม่ ไม่ ไม่ นี่คือหนุ่มน้อยจากบ้านหลังนั้น เขาชื่ออะไร? James and the Giant Peach (1996)
Chapter 15. The Lad with the Silver Button."บทที่ 15 เด็กหนุ่มกับกระดุมเงิน... Rushmore (1998)
Isn't Eun-Sung a lad from the Jinsa household?อุนซุงลูกขุนนางคนนั้นหรอ? The Great Jang-Geum (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ladA big car drew up and a tall lady got out.
ladA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
ladA lady, whose husband is a famous scientist, came over from the other side.
ladAlready three years since I became an office lady. It's not as if I'm dissatisfied with my present lifestyle but ...
ladAmong the guests invited to the patty were two foreign ladies.
ladAn old lady guided us through the castle.
ladAn old lady moved to place next door.
lad"Are the drinks free?" "Only for ladies."
lad"Are the drinks free?" "Only for the ladies."
ladAs she is a lady, so he is a gentleman.
ladBill climbed the ladder of success until he became the president of the company.
ladDon't climb that ladder - it's not secure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บันไดหนีไฟ[N] ladder, See also: steel sadder
แผนกเครื่องแต่งกายสตรี[N] ladies's wear department
สุภาพสตรี[N] lady, Ant. สุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี[N] lady, See also: gentlewoman, dame, Syn. ผู้หญิง, สตรี, หญิง, Ant. สุภาพบุรุษ, Example: อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ, Count unit: คน
หนุ่ม[N] lad, See also: laddie, boy, youth, adolescence, Syn. ชายหนุ่ม, Ant. สาว, ผู้หญิง, สตรี, Example: หล่อนกลับบ้านมาพร้อมด้วยหนุ่มชาวกรุงแต่งตัวโก้เหมือนพระเอกหนัง, Thai definition: ชายที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยม อายุ 15 ปีขึ้นไป
หนุ่มน้อย[N] young man, See also: lad, Example: หล่อนรู้สึกสนใจหนุ่มน้อยคนนี้ เพราะความช่างซักช่างถามของเขา, Thai definition: ชายที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยม อายุ 15 ปีขึ้นไป
กุลสตรี[N] lady, See also: virtuous woman, noble lady, Example: เพศหญิงต้องพยายามทำตัว ให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยอันดีตามลักษณะของกุลสตรี เพื่อเป็นการดึงดูดใจชาย, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้มีตระกูลและมีความประพฤติดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คด[V] ladle, See also: dip up, dish up, Syn. ตัก, Example: แม่ครัวคดข้าวจากหม้อแล้วส่งให้เด็กๆ ที่ยืนรออยู่, Thai definition: ตักข้าวสุกออกจากหม้อหรือภาชนะอื่นๆ
แม่บ้านแม่เรือน[N] housewife, See also: lady of a house, Syn. คหปตานี, แม่เจ้าเรือน, Example: น้องสาวเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติแม่บ้านแม่เรือนไม่น้อยไปกว่าพี่สาวเลย, Thai definition: คุณสมบัติที่ดีของผู้หญิงในการจัดการงานบ้าน
คุณหญิง[N] Lady, Example: ข่าวนั้นโยงเอาชื่อของคุณหญิงภรรยานักการเมืองระดับบิ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะ หุ้นส่วน ด้วย, Thai definition: คำนำหน้าชื่อสตรีที่เป็นเอกภรรยาของพระยา หรือสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าลงมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk fā) EN: Rose dipladenia   
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
ใบ[n.] (bai) EN: vane ; blade   
ใบมีด[n. exp.] (bai mīt) EN: blade   FR: lame [f] ; tranchant [m]
ใบมีดโกน[n. exp.] (bai mītkōn) EN: razor blade ; blade   FR: lame de rasoir [f]
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
ใบหยก [n. exp.] (bai yok) EN: blade of jade   
บันได[n.] (bandai) EN: ladder   FR: échelle [f]
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder   FR: passerelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAD L AE1 D
LADS L AE1 D Z
LADD L AE1 D
LADE L EY1 D
LADY L EY1 D IY0
LADA L AA1 D AH0
LADER L EY1 D ER0
LADAS L AA1 D AH0 Z
LADOW L AE1 D OW0
LADEN L EY1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lad (n) lˈæd (l a1 d)
lade (v) lˈɛɪd (l ei1 d)
lads (n) lˈædz (l a1 d z)
lady (n) lˈɛɪdiː (l ei1 d ii)
laden (v) lˈɛɪdn (l ei1 d n)
ladle (v) lˈɛɪdl (l ei1 d l)
ladder (v) lˈædər (l a1 d @ r)
laddie (n) lˈædiː (l a1 d ii)
ladies (n) lˈɛɪdɪz (l ei1 d i z)
lading (n) lˈɛɪdɪŋ (l ei1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夫人[fū ren, ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] lady; madam; Mrs., #3,831 [Add to Longdo]
女士[nǚ shì, ㄋㄩˇ ㄕˋ, ] lady; madam, #3,973 [Add to Longdo]
小伙子[xiǎo huǒ zi, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙, ] lad; young fellow; youngster, #6,970 [Add to Longdo]
[, ㄊㄧ, ] ladder, #11,175 [Add to Longdo]
[sháo, ㄕㄠˊ, ] ladle, #22,893 [Add to Longdo]
扶梯[fú tī, ㄈㄨˊ ㄊㄧ, ] ladder, #32,224 [Add to Longdo]
闺房[guī fáng, ㄍㄨㄟ ㄈㄤˊ, / ] lady's chamber; boudoir; harem (in ancient Muslim states), #43,380 [Add to Longdo]
瓢虫[piáo chóng, ㄆㄧㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] ladybug; ladybird, #55,518 [Add to Longdo]
列位[liè wèi, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄟˋ, ] ladies and gentlemen; all of you present, #65,168 [Add to Longdo]
闺阁[guī gé, ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ, / ] lady's chamber, #86,580 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| อัดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ เช่น den Akku laden
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| บรรทุกใส่ เช่น Der Lastwagen hat Kohle geladen. รถบรรทุกบรรทุกถ่านหิน, See also: Related: beladen
Ladung(n) |die, pl. Ladungen| ประจุไฟฟ้า
Schokolade(n) |die| ช็อกโกแล็ต, See also: eine Tafel Schokolade
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
Schublade(n) |die, pl. Schubladen| ลิ้นชัก
beladen(vt) |belädt, belud, hat beladen, mit etw.| บรรจุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Lastwagen wurde mit Kole beladen. รถบรรทุกถูกบรรจุด้วยถ่านหิน , See also: Related: laden
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, See also: S. laden,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lade {f}; Arche {f}ark [Add to Longdo]
Ladebagger {m}excavator loader [Add to Longdo]
Ladebaum {m}; Kranbaum {m}derrick [Add to Longdo]
Ladebrücke {f}loading bridge [Add to Longdo]
Ladedruck {m}boost pressure; charging pressure [Add to Longdo]
Ladegerät {n}; Batterieladegerät {n}charger; charging device; battery charger; charging set [Add to Longdo]
Ladegestell {n}skid; loading platform; loading frame [Add to Longdo]
Ladehemmung {f} | Ladehemmung haben (Gewehr)jam | to be jammed [Add to Longdo]
Ladehemmung {f} [ugs.]mental block [Add to Longdo]
Ladeluftkühler {m}charge air cooler; intercooler [Add to Longdo]
Ladeluftkühlung {f}intercooling [Add to Longdo]
Ladeluke {f}hatchway [Add to Longdo]
Lademaß {n}loading gauge [Add to Longdo]
Laden {m}; Bude {f}joint [Add to Longdo]
Laden {n}; Herunterladen {n}; Download {m} [comp.]downloading [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
OL[オーエル, o-eru] (n) (abbr) (sens) OL; office lady [Add to Longdo]
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お告げの祝日;御告げの祝日[おつげのしゅくじつ, otsugenoshukujitsu] (n) Annunciation Day; Lady Day [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] clad(ding) diameter [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
ラダー[らだー, rada-] rudder, ladder (PLC programming paradigm) [Add to Longdo]
データブレード[でーたぶれーど, de-tabure-do] DataBlade [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
店先[みせさき, misesaki] Ladenfront [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lad \Lad\ (l[a^]d), obs.
   p. p. of {Lead}, to guide. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lad \Lad\ (l[a^]d), n. [OE. ladde, of Celtic origin; cf. W.
   llawd, Ir. lath. [root]123. Cf. {Lass}.]
   1. A boy; a youth; a stripling. "Cupid is a knavish lad."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There is a lad here, which hath five barley loaves
       and two small fishes.         --John vi. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. A companion; a comrade; a mate.
    [1913 Webster]
 
   {Lad's love}. (Bot.) See {Boy's love}, under {Boy}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lad
   n 1: a boy or man; "that chap is your host"; "there's a fellow
      at the door"; "he's a likable cuss"; "he's a good bloke"
      [syn: {chap}, {fellow}, {feller}, {fella}, {lad}, {gent},
      {blighter}, {cuss}, {bloke}]
   2: a male child (a familiar term of address to a boy) [syn:
     {cub}, {lad}, {laddie}, {sonny}, {sonny boy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top