ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ห่วงใย

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่วงใย-, *ห่วงใย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วงใย[V] worry, See also: feel anxious about, concern about, Syn. กังวล, Ant. หมดห่วง, หายห่วง, Example: เธอห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห่วงใยก. มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got friends here, people who care and someone who makes me feel good about myself.ผมได้เพื่อนที่นี่, ผู้คนที่ห่วงใย... ...และใครบางคนที่ทำให้ผม รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง Mannequin (1987)
By having a night of distasteable sex with someone that you care absolutely nothing about.โดยการมีเซ็กส์อย่างถึงพริกถึงขิง... ...กับใครบางคนที่ห่วงใยต่อคุณอย่างจริงใจ Mannequin (1987)
You can die, too, for all I care!นายก็ตายซะ เพื่อคนที่ฉันห่วงใยThe Princess Bride (1987)
He cares nothing for you or the people you hurt.พระองค์ทรงห่วงใยอะไรสำหรับคุณหรือคนที่คุณเจ็บ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
People who cared for you all your life.คนที่ห่วงใยชีวิตคุณมาตลอด Goodfellas (1990)
You don't want him to grow up soft, do you? It's tough out there.แกเป็นคนเดียวที่ห่วงใยชั้นมาตลอด ชั้นจะฆ่าแกได้ไง Hero (1992)
I had a letter from him yesterday, a very generous letter.ฉันได้รับจดหมายจากเขาเมื่อวาน ท่าทางห่วงใยดี Pola X (1999)
if you care about them you'll obey meหากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน GTO (1999)
"If you care for them you will obey me""ถ้าหากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน" GTO (1999)
Asano's mother is not bad mouthing you she's only expressing her concernคุณแม่ของอาซาโนจะไม่พูดเรื่องไม่ดี เธอเพียงแสดงความห่วงใยเธอ GTO (1999)
My sole concern has always been and will always be the welfare of this school and, of course, its students.สิ่งที่ผมห่วงใยมีอยู่อย่างเดียว และตลอดไป คือสวัสดิภาพของโรงเรียนนี้ และแน่นอนของนักเรียน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And, look, it's signed "anonymous concerned citizen."ดู มันเซ็นว่า "พลเมืองคนหนึ่งที่ห่วงใยInspector Gadget 2 (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry ; feel anxious about ; concern about   FR: se préoccuper ; se soucier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bother about[PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother with
bother with[PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother about
care[VT] ห่วงใย, Syn. concern
care[VI] ห่วงใย
devour with[PHRV] ห่วงใย, See also: กังวล
fear for[PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
reck[VI] ระมัดระวัง, See also: ห่วงใย
reck[VT] ระมัดระวัง, See also: ห่วงใย
worry about[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ, Syn. trouble about
worry over[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ, Syn. worry about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top