ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำต้องห้าม

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำต้องห้าม-, *คำต้องห้าม*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คำต้องห้ามคำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า: อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย, ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย...(ตามด้วยคำลามก), อีดอกทอง ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The word that cannot be spoken.- เป็นคำต้องห้าม Chuck Versus the Nemesis (2007)
Juanita Solis chose to utter a certain 4-letter word...ฮวานิต้า โซลิส เลือกที่จะพูดคำต้องห้ามออกมา Don't Walk on the Grass (2009)
The man he killed was released from Clear Dawn Psychiatric Hospital when the state shut it down.เขาถูกเรียกว่า "แสงสว่าง" ซึ่งเป็นคำต้องห้าม ตึกนี้ถูกปล่อยร้างมาเป็นปีแล้ว มันเป็นที่ที่เกิดการเล่นเกมขึ้น Saw 3D: The Final Chapter (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top