ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abonnieren

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abonnieren-, *abonnieren*
Possible hiragana form: あぼんにえれん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
abonnieren(vt) |abonnierte, hat abonniert| บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก เช่น eine Zeitung abonnieren รับหนังสือพิมพ์ประจำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abonnieren; subskribieren | abonnierend; subskribierend | abonniert; subskribiertto subscribe | subscribing | subscribed [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, I have no reason to be.Ich habe keinen Grund, es zu abonnieren. Mr. Klein (1976)
You know, I think we really should subscribe to this magazine, mm?Ich glaube, wir sollten das Magazin aus Dankbarkeit abonnieren, was? The Psychic (1977)
Well, maybe you should resubscribe.Ihr solltet es wieder abonnieren. Just Married... with Children (1988)
- Would you be interested in a subscription to the New York Times?- Möchten Sie... die New York Times abonnieren? Seinfeld (1989)
We do not subscribe to magazines.Wir abonnieren keine Zeitschriften. Attention, Papa Arrives! (1991)
Maybe I should subscribe.Vielleicht sollte ich abonnieren. Outbreak (1995)
Interesting how many households bought a Bible and resubscribed to Guns Ammo.Interessant, wie viele eine Bibel kaufen und gleichzeitig Waffenzeitschriften abonnieren. 19:19 (1997)
-Would you be interested in a subscription to the New York Times?- Möchten Sie... die New York Times abonnieren? The Yada Yada (1997)
People subscribe to us.Leute abonnieren das. My Little Eye (2002)
What kind of a sick fuck would subscribe to this?Welches perverse Schwein würde so was abonnieren? My Little Eye (2002)
I'm trying to subscribe, I've been using Travis's credit card.Ich versuche, mich mit der Kreditkarte von Travis zu abonnieren. My Little Eye (2002)
The editor does not subscribe to the "Stars Hollow Gazette."Nicht mal der Herausgeber selbst würde sie abonnieren. The Hobbit, the Sofa, and Digger Stiles (2003)
In five years at the factory, Unni Langmoen was the only one I got to subscribe to The Class Struggle.In den fünf Jahren, die ich bei Brynje war, ist Unni die einzige, die ich dazu bringen konnte, den "Klassenkampf" zu abonnieren. Pedersen: High-School Teacher (2006)
but that's not all. call today, our research team is standing by... you'll recieve everything you need, for the smartest and best investments...Aber das ist nicht alles. Abonnieren Sie heute, und Sie erhalten gratis alles, was Sie brauchen, um klügere lnvestment-Entscheidungen zu treffen... The House Is Burning (2006)
Hey, I was doing some research for next year and I think I figured out which website I wanna subscribe to.Ich hab schon mal ein bisschen recherchiert... und ich glaub, ich weiß jetzt, welche Website ich abonnieren werde. Superbad (2007)
I now have to subscribe to "Cat Fancy."Jetzt kann ich eine Katzen-Zeitschrift abonnieren. I Remember That (2007)
Subscribe to Stage 1 now for $99, or subscribe to all three stages for the low price of $250.MINUTEN BIS ZUM RENNEN Abonnieren Sie die erste Etappe für 3399 oder abonnieren Sie alle Etappen für den Sonderpreis von 5250. Death Race (2008)
Subscribe to Stage 2 now!ERSTE ETAPPE BEENDET Abonnieren Sie jetzt Etappe zwei! Death Race (2008)
Subscribe to Stage 2, now.Abonnieren Sie die zweite Etappe, jetzt. Death Race (2008)
Subscribe to the final stage now.Abonnieren Sie die letzte Etappe. Death Race (2008)
- This is why we should get home delivery.- Genau deshalb sollten wir sie abonnieren. Not for Attribution (2008)
Hello, would you like home delivery of the Sun?Guten Tag. Möchten Sie die Zeitung Le Soleil abonnieren? 1981 (2009)
"I should read Foxy's column." But they don't get the Gazette."Ich sollte mal Foxys Kolumne lesen." Aber die abonnieren die Gazette nicht. Fantastic Mr. Fox (2009)
Oh, we don't get "the record."Oh, wir abonnieren nicht "The Record". Home (2010)
I got this phone for subscribing to Psychic Monthly, and then I cancelled the subscription.Dieses Telefon habe ich für das Abonnieren des Arznei-Monatsmagazins bekommen, und dann habe ich das Abo gecancelt. The Great Simpsina (2011)
I wouldn't subscribe to the paper if I were you.Ich würde keine Zeitung abonnieren, wenn ich Sie wäre. Rosewood Lane (2011)
Would you like to subscribe to the newspaper?Möchten Sie vielleicht eine Zeitung abonnieren? Rosewood Lane (2011)
Oh. "To collect your prize "you just have to return this letter"Um Ihren Preis zu empfangen, müssen Sie diesen Brief an uns... zurückschicken, zusammen mit Ihrer Gewinnnummer... und einer Liste der Zeitschriften, die Sie abonnieren möchten." Nebraska (2013)
If you like this video, hit the thumbs up button, and subscribe here.Und hier könnt ihr mich abonnieren. Suck Me Shakespeer 2 (2015)
The same reasons three million people subscribe to the L.A. Gazette.Deshalb abonnieren drei Millionen Leser die L.A. Gazette. Stop the Presses (2016)
You'll have access to his trust fund, to his Yankee Candle loyalty account, and to the family Jet... magazine subscription.Du hast Zugang zu seinem Treuhandfonds, dem Duftkerzen-Treuekonto und zum Jet... Zum Jet Magazine, das wir abonnieren. Kimmy Steps on a Crack! (2017)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  abonnieren /abɔniːrən/
   to subscribe

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top