ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -體-, *體*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[體, tǐ, ㄊㄧˇ] body; group, class; form, style, system
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  豊 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 4413

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǐ, ㄊㄧˇ, / ] body; form; style; system, #921 [Add to Longdo]
媒体[méi tǐ, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] (news) media, #582 [Add to Longdo]
具体[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, / ] concrete; definite; specific, #770 [Add to Longdo]
身体[shēn tǐ, ㄕㄣ ㄊㄧˇ, / ] (human) body; health, #786 [Add to Longdo]
体系[tǐ xì, ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ, / ] system; setup, #1,024 [Add to Longdo]
整体[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated, #1,208 [Add to Longdo]
体育[tǐ yù, ㄊㄧˇ ㄩˋ, / ] sports; physical education, #1,281 [Add to Longdo]
体现[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify, #1,322 [Add to Longdo]
体制[tǐ zhì, ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] system; organization, #1,532 [Add to Longdo]
集体[jí tǐ, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] collective, #1,707 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blood is mingling with red blood, the drops fuse inseparably.[CN] 紅色的鮮血將融為一 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
- She has a very nice line...[CN] - 身曲線優美 -- Grand Hotel (1932)
I don't know what.[CN] 雖然我不知道具是什麼 Applause (1929)
My body is close to yours, your heart beats with mine, our bodies, our hearts are one.[CN] 我的身緊貼著你 你呼出的熱氣吹向我 同一個身... Les Visiteurs du Soir (1942)
Think upon my sorrow![CN] 諒我遭受的傷痛! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Why does he suddenly feel so light?[JP] なぜ... あれから急にが輕くなった Princess Mononoke (1997)
We'll see you next week and settle all the details.[CN] 我們下個星期 再來和你處理一下具事宜. Grand Hotel (1932)
Mommy, you're not well.[CN] 媽咪,你現在身不好 Applause (1929)
Please forgive the cowardly me.[JP] 無能な僕を許しておくれ 請原諒我這身無用的軀 Cape No. 7 (2008)
About-face in formation[CN] 向後轉 À Nous la Liberté (1931)
Renaud ordered me to modify your face and body so terribly[CN] 雷瑙德爵士已經命令我 把你的身和臉型 Les Visiteurs du Soir (1942)
Don't touch the body![JP] シシ神のにふれるな! Princess Mononoke (1997)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top