ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boo

B UW1   
179 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boo-, *boo*
Possible hiragana form: ぼお
English-Thai: Longdo Dictionary
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
bookstore(n) ร้านหนังสือ
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., S. audio book

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boo[INT] เสียงร้องแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ
boob[N] หน้าอกผู้หญิง
book[N] หนังสือ
book[VT] จอง, See also: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า, Syn. reserve
book[VT] บันทึกข้อหา, See also: เขียนใบสั่ง, Syn. charge, record
boom[VI] เปล่งเสียง, See also: เปล่งเสียงดัง, Syn. rumble
boom[N] เสียงดัง, See also: เสียงตูม, เสียงตึงตัง, เสียงตูมตาม, Syn. bang
boom[VI] เจริญรุ่งเรือง, Syn. flourish, develop
boom[VT] ตี, See also: ตีอย่างแรง
boom[N] ความเจริญรุ่งเรือง, See also: ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ, Syn. flourish, Ant. slump

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
booboisie(บูบวาชี') n. ชนชันที่ไร้การศึกษา
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด
booby trap n.ทุ่นระเบิด,กับดักระเบิด,กับดัก
booby-trap(บู'บีแทรพ) {booby-trapped,booby-trapping,booby-traps} vt. วางกับดักระเบิด,วางกับดัก
boodrestที่ค้ำหนังสือที่เปิดอ้า
boogeyman(บู'กีเมิน) n. ผีที่เอาเด็กซุกซนไป, Syn. bogeyman,boogerman,boobieman
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
book(บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง

English-Thai: Nontri Dictionary
booby(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
bookcase(n) ตู้หนังสือ
bookie(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
bookish(adj) เป็นหนอนหนังสือ
bookkeeper(n) คนทำบัญชี
bookkeeping(n) การทำบัญชี
booklet(n) หนังสือเล่มเล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
book debts insuranceการประกันภัยหนี้ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
book interestผลประโยชน์ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Book of Hoursหนังสือกำหนดเทศกาล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Book of the Deadคัมภีร์มรณะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
book structureโครงสร้างแผ่นซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bookletอนุสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bookmarkคั่นหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bookmarkคั่นหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Boolean algebraพีชคณิตบูลีน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Boolean complementationการเติมเต็มแบบบูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bookหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book and readingหนังสือและการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book arrearagesหนังสือค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book auctionการประมูลหนังสือ
การประมูลหนังสือ (Book auction) เป็นการขายหนังสือหายากและหนังสือที่ใช้แล้วซึ่งเป็นการขายหนังสือให้กับผู้ประมูลราคาได้สูงสุด การประมูลหนังสือเก่าและหนังสือหายากนี้มักจัดทำโดยร้านที่ขายหนังสือเก่าและหนังสือหายากโดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ประมูลหนังสือดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ การกุศล และเพื่อจุดมุ่งหมายอื่น ๆ การดำเนินการประมูลอาจทำทุกปี หรือ 2 ปี/ครั้ง หรือแล้วแต่สะดวก เช่น บริษัท Heritage Auctions ของสหรัฐอเมริกา ตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 เป็นบริษัทประมูลของสะสมรวมทั้งหนังสือเก่าและหนังสือหายากที่ใหญ่ที่สุดในโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book cardบัตรหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book caseตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book clothผ้าเย็บปกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book clubสโมสรหนังสือ
Book club หมายถึง สโมสรหนังสือ

(1) เป็นชมรมหรือสโมสรที่จัดการเกี่ยวกับหนังสือ โดยทั่วไปผู้จัดชมรมหรือสโมสรนี้ คือ สำนักพิมพ์หรือผู้จำหน่ายหนังสือ โดยเสนอหนังสือที่จะดำเนินการโดยเฉพาะ เช่น หนังสือวิชาการ หนังสือปกอ่อน หนังสือสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา หนังสือที่มีเนื้อเรื่องโดยเฉพาะ เช่น นิยายวิทยาศาสตร์ สโมสรจะรับสมัครสมาชิกโดยสมาชิกต้องเสียค่าบำรุง และสโมสรหนังสือจะส่งรายชื่อหนังสือให้สมาชิกทางไปรษณีย์ ซึ่งสมาชิกจะได้รับประโยชน์โดยมีสิทธิเลือกซื้อหนังสือในรายชื่อที่มีส่วนลดให้ การดำเนินกิจการในรูปของสโมสรหนังสือนี้ช่วยให้ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือได้ทราบว่าในแต่ละเดือนมีหนังสือใหม่ ๆ อะไรออกจำหน่ายบ้าง ทั้งนี้สโมสรหนังสือบางอาจให้ของขวัญบางอย่างเพื่อดึงดูดใจสมาชิกใหม่ เช่น สมุดบันทึก อย่างไรก็ดี อาจถือได้ว่าการดำเนินกิจการของสโมสรหนังสือเป็นวิธีการขายและซื้อหนังสือโดยการเป็นสมาชิกนั่นเอง

(2) เป็นชมรมหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับหนังสือมาประชุมพบปะกัน เพื่อจัดกิจกรรมการอภิปรายหรือปาฐกถาเกี่ยวกับหนังสือทั่วไปหรือหนังสือที่กลุ่มบุคคลนั้นได้อ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือนั้น โดยกลุ่มเหล่านี้อาจพบปะกันในบ้านส่วนตัว ห้องสมุด ร้านหนังสือ เวทีออนไลน์ ผับและในร้านกาแฟ หรือภัตตาคาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book collectingการสะสมหนังสือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boo (n jargon slang) คนรัก, แฟน
See also: S. girlfriend,
boo boo (n slang) แผล รอยถลอก รอยช้ำ (เด็ก ๆ ใช้)
book (n ) หนังสือ
boom (n ) เสาปั้นจั่น
boom stop แขนยก
boot campค่ายฝึกทหารใหม่
bootyhouse (n slang ) คุก, ตะราง
See also: S. jail,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boo to you, too. Boo. Because this party is now over.ห่วยแตก แกน่ะสิ เพราะว่าปาร์ตี้นี่จบแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
Cos I'm all about crunchin' some of that boo fanny tonight.เพราะคืนนี้พี่กะจะหาซักนาง มาระเบิดระเบิงด้วย Bringing Down the House (2003)
Lucky day, up boo bay.Lucky day, up boo bay. Shrek 2 (2004)
Yeah, that's right. Keep running, Boo Boo.ใช่,อย่างนั้นแหละ วิ่งเข้า บู.. Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
No, boo boo, not twice in one day! [ growls ]เราใกล้แล้ว Harold (2008)
Six months without a boo or a bah, huh?ไม่ได้ติดต่อมา 6 เดือนเลยซินะ Eagle Eye (2008)
Boo hoo, Boo hoo, Boo hoo, Boo hoo, Boo hoo, Boo, hoo...ฮือ ฮือ ฮือ Sita Sings the Blues (2008)
Why Are They Booing Me? Oh, It's All In Fun. They Boo Everyone.ทำไมถึงโห่ฉัน โอ๊ เรื่องตลกนะ พวกนี้โห่ทุกคน The Manhattan Project (2008)
Oh, Come On. You Can't Just Boo People.ไม่เอาน่า คุณจะโห่คนอื่นอย่างนี้หรอ The Manhattan Project (2008)
This thing is nothing but trouble it's so big, then when i get the born on, i passed out oh, boo hoo, your dick's too big cry in your river you are failing because you don't have enough blood you just need a blood transfusion for your x-long.สิ่งนี้มิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นปัญหา เป็นใหญ่ดังนั้นแล้วเมื่อฉันได้รับการเกิดในฉันผ่านออก โอ๋, หุยฮา hoo ของคุณกระเจี๊ยวใหญ่เกินไป \ Ncry ในแม่น้ำ Gas Pills (2008)
You know, so they don't boo me and... throw stuff at my head.พวกเขาจะได้ไม่โห่ไล่ และขว้างปาของใส่ฉัน The Love Guru (2008)
- Boo to Katootoo. - Next.บูให้กับ กาตูตู คนต่อไป The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boo2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
booA book bound in leather.
booA book can be compared to a friend.
booA book descriptive of the wonders of nature.
booA book dropped from the shelf.
booA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
booA book is lying on the desk.
booA book is made of paper.
booA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
booA book not worth reading is not worth buying in the first place.
booA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
booA book worth reading is worth reading twice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ซี้[N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
กระโปรงหลังรถ[N] boot, See also: trunk
ชั้นวางหนังสือ[N] bookshelf
ร้านขายหนังสือ[N] bookshop
โฮ[INT] boohoo
เชียร์[V] support, See also: boost, promote, encourage, Syn. สนับสนุน, Example: เพื่อนๆ ทุกคนเชียร์ให้เขารับตำแหน่งหัวหน้า เพราะเขาเหมาะสมที่สุด, Thai definition: สนับสนุนให้ลงมือทำ, แสดงความเห็นด้วย, Notes: (อังกฤษ)
ร้านหนังสือ[N] bookstore, Example: ใครก็ตามที่เป็นนักอ่านได้เดินเข้าร้านหนังสือ แค่ได้ก้าวเข้าไปในร้านก็มีความสุขแล้ว, Count unit: ร้าน, Thai definition: สถานที่ขายหนังสือ
รองเท้าหุ้มส้น[N] boots and shoes, Example: รองเท้าหุ้มส้นของดวงดอมคู่จ้อย มันดูกระจิริดเมื่อเทียบกับบันไดกว้าง, Count unit: คู่
ร้านขายหนังสือ[N] bookstore, Syn. ร้านหนังสือ, Example: เมื่ออายุ 19 ปี ผมชอบไปเดินเที่ยวตามร้านขายหนังสือแถววังบูรพา, Count unit: ร้าน
สมุด[N] book, See also: workbook, notebook, exercise book, booklet, Example: ผู้วิจัยควรมีสมุดเล่มเล็กๆ ติดตัวเป็นประจำ เพื่อจะได้บันทึกสิ่งที่พบเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการวิจัย, Count unit: เล่ม, Thai definition: กระดาษที่ทำเป็นเล่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บรรณ[n.] (ban) EN: book ; work ; literature   FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บัญชี[n.] (banchī) EN: account ; account book   FR: compte [m] ; livre de compte [m]
บั้ง[n.] (bang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo   
บรรพ[n.] (bap) EN: book ; chapter ; part   FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บุ๊คเซ็นเตอร์[n.] (buk-sentoē) EN: book center   FR: librairie
บูม[X] (būm) EN: boom ; bang   FR: boum
บุญส่ง เลขะกุล[n. prop.] (Bunsong Lekhakun) EN: Boonsong Lekagul   FR: Boonsong Lekagul

CMU English Pronouncing Dictionary
BOO B UW1
BOOS B UW1 Z
BOOE B AA1 OW0
BOOP B UW1 P
BOOK B UH1 K
BOOM B UW1 M
BOOR B UH1 R
BOON B UW1 N
BOOB B UW1 B
BOOT B UW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boo (v) bˈuː (b uu1)
boob (v) bˈuːb (b uu1 b)
book (v) bˈuk (b u1 k)
boom (v) bˈuːm (b uu1 m)
boon (n) bˈuːn (b uu1 n)
boor (n) bˈuəʳr (b u@1 r)
boos (v) bˈuːz (b uu1 z)
boot (v) bˈuːt (b uu1 t)
boobs (v) bˈuːbz (b uu1 b z)
booby (n) bˈuːbiː (b uu1 b ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, / ] book; letter; same as 書經|书经 Book of History, #657 [Add to Longdo]
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] boots, #4,415 [Add to Longdo]
图书[tú shū, ㄊㄨˊ ㄕㄨ, / ] books (in a library or bookstore), #4,677 [Add to Longdo]
[, ㄘㄜˋ, / ] book; booklet; classifier for books, #5,235 [Add to Longdo]
书籍[shū jí, ㄕㄨ ㄐㄧˊ, / ] books; works, #7,148 [Add to Longdo]
书店[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] bookstore, #7,973 [Add to Longdo]
靴子[xuē zi, ㄒㄩㄝ ㄗ˙, ] boots, #11,116 [Add to Longdo]
书本[shū běn, ㄕㄨ ㄅㄣˇ, / ] book, #13,786 [Add to Longdo]
本子[běn zi, ㄅㄣˇ ㄗ˙, ] book; notebook; edition, #14,651 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] boom (of a drum), #15,117 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boogie-Woogie {m} [mus.]boogie-woogie [Add to Longdo]
Bool'sche Logik {f}Boolean logic [Add to Longdo]
Bool'sche OperatorenBoolean operators [Add to Longdo]
Boom {m}; Konjunktur {f}; Hochkonjunktur {f}; Aufschwung {m} | Aufschwünge {pl} | einen Boom erleben; einen Aufschwung erleben; boomen | einen Aufschwung nehmend | einen Aufschwung genommenboom | booms | to boom | booming | boomed [Add to Longdo]
Boot {n}; Kahn {m} | Boote {pl}; Kähne {pl}boat | boats [Add to Longdo]
Bootfahrt {f}boating [Add to Longdo]
Bootsanleger {m}levy [Am.] [Add to Longdo]
Bootsbau {m}boat building industry [Add to Longdo]
Bootsfahrer {m}; Bootsfahrerin {f}boater [Add to Longdo]
Bootsfahrt {f}boat trip [Add to Longdo]
Bootsführer {m}boatman [Add to Longdo]
Bootsgrab {n}boat grave [Add to Longdo]
Bootshaken {m}boat hoak [Add to Longdo]
Bootshaus {n}boat house; boathouse [Add to Longdo]
Bootsmann {m} | Bootsmänner {pl}boatswain | boatswains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いないいないばあ[, inaiinaibaa] (n) peekaboo (baby game); peepbo [Add to Longdo]
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
おっぱい(P);オッパイ[, oppai (P); oppai] (n) (1) (chn) breasts; boobies; tits; (2) (chn) breast milk; (P) [Add to Longdo]
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
コールドブート[こーるどぶーと, ko-rudobu-to] cold booting [Add to Longdo]
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
スクラップブック[すくらっぷぶっく, sukurappubukku] scrapbook [Add to Longdo]
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer) [Add to Longdo]
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer) [Add to Longdo]
ブート[ぶーと, bu-to] boot (vs), bootload [Add to Longdo]
ブートストラップ[ぶーとすとらっぷ, bu-tosutorappu] bootstrap (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
艇庫[ていこ, teiko] Bootshaus [Add to Longdo]
艇身[ていしん, teishin] Bootslaenge [Add to Longdo]
貸しボート[かしボート, kashi bo-to] Bootsverleih (woertl. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bo \Bo\, interj. [Cf. W. bw, an interj. of threatening or
   frightening; n., terror, fear, dread.]
   An exclamation used to startle or frighten. [Spelt also {boh}
   and {boo}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 boo \boo\ v.
   to show displeasure (after a performance or speech) by making
   a prolonged sound of "boo".
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boo
   n 1: a cry or noise made to express displeasure or contempt
      [syn: {boo}, {hoot}, {Bronx cheer}, {hiss}, {raspberry},
      {razzing}, {razz}, {snort}, {bird}]
   v 1: show displeasure, as after a performance or speech [syn:
      {boo}, {hiss}] [ant: {acclaim}, {applaud}, {clap}, {spat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top