ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งูเหลือม

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งูเหลือม-, *งูเหลือม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งูเหลือม[N] python, See also: boa constrictor, Syn. ศรดำ, Example: ตรงมุมเล้ามีงูเหลือมตัวหนึ่งนอนขดอยู่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูขนาดใหญ่ชนิด Python reticulatus ในวงศ์ Pythonidae ตัวโตเรียวยาว ลายสีน้ำตาลเหลือง ยาวได้ถึง 9 เมตร ที่กลางหัวมีเส้นสีดำซึ่งมักจะเรียกว่า ศรดำ ออกหากินในเวลากลางคืน ไม่มีพิษ เป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งูเหลือมน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์สวาดิ มี ๕ ดวง, ดาวช้างพัง ดาวสวาตี หรือ ดาวสวัสติ ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์ The Little Prince (1974)
"Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it." There."งูเหลือมกลืนเหยื่อได้ทั้งตัว โดยที่ไม่ต้องเคี้ยว" The Little Prince (1974)
It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. Obviously.เห็น ๆอยู่ว่านี่มันรูปงูเหลือม ที่กำลังย่อยช้าง The Little Prince (1974)
Since the grownups were not able to understand it, I made another, showing the elephant inside the boa constrictor, so they could see it clearly.ในเมื่อพวกผู้ใหญ่ดูแล้วไม่เข้าใจ ผมเลยวาดอีกรูปหนึ่ง ให้เห็นช้างที่อยู่ในท้องงูเหลือมชัด ๆ The Little Prince (1974)
This time, I was told to stop wasting my time drawing boa constrictors, whether from the inside or the outside, and attend to my studies, which I did.ผู้ใหญ่บอกให้ผมเลิกเสียเวลา กับการวาดรูปงูเหลือม ไม่ว่าจะเป็นในท้องงูหรือนอกท้องงู แล้วก็ไปเรียนหนังสือซะ ซึ่งผมก็เลิก The Little Prince (1974)
In time, I stopped showing my drawing and never again mentioned boa constrictors, elephants or stars.ผมเลิกเอาภาพวาดของผมให้ผู้ใหญ่ดู และไม่เคยพูดถึงงูเหลือม ช้างหรือดวงดาวอีกเลย The Little Prince (1974)
I don't want an elephant inside a boa constrictor.ไม่เอา ผมไม่ต้องการ รูปช้างในท้องงูเหลือม The Little Prince (1974)
A boa constrictor is very dangerous, and an elephant is very cumbersome.งูเหลือมมันอันตรายมาก ช้างก็ใหญ่เทอะทะไม่สะดวก The Little Prince (1974)
Unaccustomed as I am to drawing anything but boa constrictors and elephants,ไม่คุ้นเคยเหมือนที่ผมวาดอย่างอื่น นอกจากงูเหลือมกับช้าง The Little Prince (1974)
Mummy, Dad, you won't believe what this snake is doing!แม่ครับ พ่อ ดูซิ งูเหลือมมันตื่นแล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I know. I accidentally set a python on my cousin Dudley at the zoo once.ฉันรู้ ฉันบังเอิญ ปล่อยงูเหลือมใส่ดัดลี่ย์ที่สวนสัตว์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Python's hot right now.- งูเหลือมกำลังมาแรง The Devil Wears Prada (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูเหลือม[n.] (ngū leūam) EN: Reticulated Python   FR: python réticulé [m]
งูเหลือมดิน[n. exp.] (ngū leūam din) EN: Sunbeam Snake   
งูเหลือมผ้าร้าย[n. exp.] (ngū leūam phā rāi) EN: Dog-toothed Cat Snake   
งูเหลือมอ้อ [n. exp.] (ngū leūam ø) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boa[N] งูเหลือม, See also: งูหลาม, งูเหลือม, Syn. boa constrictor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaconda(แอนนะคอน' ดะ) n. งูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้, งูเหลือมหรืองูหลามขนาดใหญ่
boa(โบ'อะ) n. งูเหลือม -pl. boas
boa constrictorn. งูเหลือม

English-Thai: Nontri Dictionary
boa(n) งูเหลือม
python(n) งูเหลือม,งูหลาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tree boa (n name uniq) งูเหลือมต้นไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top