ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาฆาต

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาฆาต-, *อาฆาต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาฆาต[V] feud, See also: spite, look upon with hatred, Syn. อาฆาตแค้น, พยาบาท, Example: ศาสนาสอนให้คนมีจิตใจเมตตาต่อกัน ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต จองเวรต่อกัน, Thai definition: ผูกใจเจ็บ และอยากแก้แค้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาฆาตแค้น[V] feud, See also: spite, look upon with hatred, Syn. อาฆาต, พยาบาท, Example: เขาแสดงความมีใจกว้างขวาง โดยไม่ถือสา หรืออาฆาตแค้นฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใด เมื่อได้อยู่ในฐานะเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่, Thai definition: ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
อาฆาตมาดร้าย[V] have a great malice, Syn. อาฆาตแค้น, พยาบาท, Example: เขาไม่เคยอาฆาตมาดร้าย หรือขึ้งโกรธเลย แม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อสารมวลชนอย่างหนัก, Thai definition: พยาบาทอย่างรุนแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาฆาต(-คาด) ก. ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น, พยาบาท.
อาฆาตนะ(-ตะนะ) น. การฆ่า, การตี
อาฆาตนะสถานที่ฆ่าคน.
อาฆาตมาดร้ายก. พยาบาทมุ่งจะทำร้ายให้ได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you think?ในฐานะที่เป็นประตูที่มี แนวโน้มที่จะระบายความอาฆาตแค้น How I Won the War (1967)
#There's no need to feud and fuss #จะอาฆาตกันไปทำไม An American Tail (1986)
And if I was them, I'd be pissed off.ถ้าฉันเป็นพวกนั้น ก็จะอาฆาตแกไว้ Casualties of War (1989)
And if I was them, I'd be pissed off. I'd be looking for payback!ถ้าฉันเป็นเขา อาจพกความอาฆาตมาแก้แค้นแก Casualties of War (1989)
Is this a personal vendetta now?ดรัมลิน! นี้เป็นความอาฆาต แค้นส่วนตัวตอนนี้หรือไม่ Contact (1997)
That is so bloody typical of you.นี่เพราะความอาฆาตของคุณนั่นเอง Hope Springs (2003)
Yet the ancient feud proved unwilling to follow Lucian to the grave.ความอาฆาตที่เก่าแก่ที่ไม่เต็มใจ ติดตามหลุมฝังศพของ Lucian Underworld (2003)
Because cats take revengeก็เพราะเเมวเป็นสัตว์ที่อาฆาตแค้นนะซิ Uninvited (2003)
I bet he and Mulan are two nasty words away from an all-out feud.ข้าพนันได้เลยว่า เขากับมู่หลานจะต้องทะเลาะกัน และผลที่ออกมา คงถึงขั้นอาฆาตแค้นกันแน่ๆ Mulan 2: The Final War (2004)
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ V for Vendetta (2005)
And now you got one seriously pissed-off spirit.คุณกำลังถูกวิญญาณร้ายตามอาฆาต Dead in the Water (2005)
That will just anger the spirit, sir.นั่นยิ่งจะทำให้ วิญญาณอาฆาตนะครับท่าน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feud[VI] อาฆาต, See also: พยาบาท, บาดหมาง, แตกร้าว
spiteful[ADJ] มีเจตนาร้าย, See also: อาฆาตพยาบาท, Syn. malicious, vindictive
vindictive[ADJ] ที่มีใจพยาบาท, See also: อาฆาต, Syn. revengeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.
feud(ฟิวดฺ) n.,vi. (การ) ทะเลาะวิวาท,อาฆาตพยาบาทกัน, Syn. quarrel
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rancorous(แรง'เคอะเริส) adj. เจ็บใจ,แค้นใจ,อาฆาตแค้น,เกลียดชัง., Syn. hateful,malicious
rancour(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
spitefuladj. มีเจตนาร้าย,มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น.
vendetta(เวนเดท'ทะ) n. ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล,ความพยายามอันยาวนาน, See also: vendettist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง,ความพยาบาท,ความอาฆาต,การทะเลาะวิวาท
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
rancorous(adj) เคียดแค้น,พยาบาท,เกลียดชัง,เจ็บใจ,อาฆาตแค้น
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
spite(n) ความุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น
spiteful(adj) มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น,มีเจตนาร้าย
vengeful(adj) พยาบาท,อาฆาต,ล้างแค้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top