ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rage

R EY1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rage-, *rage*
Possible hiragana form: らげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
leverage(vi, vt) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rage(n) ความเดือดดาล, See also: การแสดงความโกรธแค้น, Syn. anger, furry
rage(n) ความคลั่งไคล้, See also: ความนิยมชั่วครั้งคราว, แฟชั่น, Syn. craze, fad
rage(vi) แสดงความเดือดดาล, Syn. bellow
rage(vi) แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว, See also: ลุกลาม, โหมกระหน่ำ, Syn. blow up
rage out(phrv) หยุดความรุนแรง, Syn. blow out
rage through(phrv) พัดกระหน่ำ, See also: โหมกระหน่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rage(เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ , ความรุนแรงของอารมณ์, ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ , ความคลั่ง, ความเร่าร้อน, สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล, รีบเร่งไป, ลุกลาม, โหมพัด, โหมกระหน่ำ., See also: ragingly adv.
amperage(แอม' เพอเรจฺ, แอมแพร' เรจฺ) n. กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร, การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า, ภาวะที่คั่งค้าง, สิ่งที่เก็บสำรอง
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำหรือหน่วยเก็บที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหมายเหมือน auxiliary memory
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย -vt, vi. คิดเฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย.
backup storageหน่วยเก็บสำรอง <คำแปล>หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
barrage(บะราจฺ') { barraged, barraging, barrages } n. การระดมยิงคุ้มกัน, เครื่องกั้น, ม่านไฟ, การระดมโจมตี, การทะลัก, ปริมาณเหลือล้น, เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
beverage(เบฟ'เวอเรจฺ) n. เครื่องดื่ม, ของเหลวที่ดื่มได้

English-Thai: Nontri Dictionary
rage(n) ความเดือดดาล, ความโกรธ, ความบ้าคลั่ง, คลื่นลมแรง
anchorage(n) ที่ทอดสมอ, ที่จอดเรือ
average(adj) โดยเฉลี่ย, โดยทั่วไป, โดยมาก
average(n) ค่าเฉลี่ย, ส่วนมาก, คนทั่วไป
average(vi) คิดเฉลี่ย, เฉลี่ยเท่าๆกัน
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ, ทำนบ, เขื่อน, เครื่องกั้น
beverage(n) เครื่องดื่ม
brokerage(n) การเป็นนายหน้า, ค่านายหน้า
COLD cold storage(n) การแช่เย็น, ห้องเย็น, สุสาน, หลุมศพ
courage(n) ความกล้าหาญ, ความห้าวหาญ, ความใจกล้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They want his primal rage centers fully stimulated.พวกเขาต้องการทดสอบ สัญชาติญาณดิบของมัน The Lawnmower Man (1992)
Before that, there were two other chimps... who got into fits of rage so severe... they tore each other apart!ก่อนหน้านี้ เคยมีลิงสองตัว สารนั่นทำให้มันคลุ้มคลั่ง แล้วฆ่ากันเอง! The Lawnmower Man (1992)
I understand your rage and grief... but I beg you not to kill our lady.ผมเข้าใจความโกรธและความเศร้าโศกของคุณ... แต่ฉันขอให้คุณที่จะไม่ฆ่าผู้หญิงของเรา Princess Mononoke (1997)
Well, they say it's all the rage in Paris.แฟชั่นใหม่จากปารีส The Time Machine (2002)
- It's all the rage in Kingsbury.-กำลังนิยมในคิงส์เบอร์รี่เลยล่ะ Howl's Moving Castle (2004)
Regina's spine healed, and her physical therapist taught her to channel all her rage into sports.กระดูกสันหลังของเรจิน่าหายดี และนักกายภาพบำบัด สอนเธอให้ระบายอารมณ์อันเดือดดาลลงไปที่กีฬา Mean Girls (2004)
The entity now took out its rage on John, while leaving Betsy in an almost lifeless state.ตอนนี้ปีศาจระบายความโกรธของมัน กับจอห์น ขณะปล่อยให้เบทซี่อยู่ในสถาพเกือบไร้ชีวิต An American Haunting (2005)
Of course. Recreational cycling is all the rage these daysไม่ได้หรอก เดี๋ยวนี้เขาฮิตขี่จักรยานกัน Always - Sunset on Third Street (2005)
Cox killed him with my gun to make it look as if I shot him in a jealous rage over Beth.I was at Harry's apartment when Cox... ...or Redmond, whatever his name is, shot him. People there saw me with a gun in my hand. Firewall (2006)
The Great War rages on.มหาสงครามยังคงดำเนินต่อไป Flyboys (2006)
- Okay. - So when you're not in such a rage I think you'll see that too.ถ้าคุณไม่โกรธ คุณจะเข้าใจ The Holiday (2006)
Now, the sea - bear with me - the sea in this context has been interpreted as representing politics - the sea which eternally rages with conflict, with turmoil, with revolution.ทีนี้มาดู, ทะเล ในเรื่องนี้ เป็นการกับการเมือง ทะเลอันที่ไม่รู้จบและยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น The Omen (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rageHe broke out into rage.
rageHe choked with rage.
rageHe fell into a rage.
rageHe flushed into rage.
rageHe hit his brother in a rage.
rageHe is boiling with rage.
rageHe is in a rage to know.
rageHe is in a rage with her.
rageHe left the room in a rage.
rageHer voice trembled with rage.
rageHe stood up with his hands trembling in a rage.
rageHe was beside himself with rage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้ง(v) be angry, See also: rage, be offended, be wrathful, be indignant, be annoyed, be furious, Syn. แค้น, เคือง, โกรธ, Example: หล่อนหึงสามีและขึ้งบิดาจนหน้ามืด
โทสะ(n) rage, See also: anger, wrath, fury, rampage, Syn. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห, Example: เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะบันดาลโทสะขึ้นมาเนื่องจากถูกครูผู้หญิงดุด่าจนทำร้ายเธอ
โกรธจัด(v) rage, See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm, Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง, Example: เขาโกรธจัดจนอาจหักคอคนที่ทำให้เขาโกรธได้, Thai Definition: การขุ่นเคืองใจอย่างแรงหรือไม่พอใจอย่างรุนแรง
ขึ้งเคียด(v) rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai Definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
ขึ้งโกรธ(v) rage, See also: anger, be vexed, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: เขาไม่แสดงอาการขึ้งโกรธเธอเลยสักนิด จะมากังวลทำไม, Thai Definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก
คุมแค้น(v) resent, See also: rage, be rancor, harbour resentment, spite, Syn. แค้น, โกรธแค้น, Example: ทิดขวัญคุมแค้นคนบางคนที่มาแย่งสาวคนรัก, Thai Definition: ผูกใจเจ็บและคิดอยากแก้แค้น, เก็บเอาความแค้นเข้าไว้
ลุกโชน(v) blaze, See also: rage, Syn. ลุก, ลุกโหม, ลุกไหม้, Example: ไฟลุกโชนเลียลามไปตามแผงไม้อย่างรวดเร็ว, Thai Definition: อาการที่โหมไหม้ทั่วเต็มที่
วิโรธ(n) anger, See also: rage, fury, Syn. ความโกรธ, พิโรธ, พิโรธน์, โมโห
เดือด(v) be angry, See also: rage at/against, be furious, be wrathful, boil with anger, be in a rage, Syn. โกรธมาก, พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด, ฉุนเฉียว, กราดเกรี้ยว, บันดาลโทสะ, กริ้ว, ฉุน, Example: คุณนายกำลังเดือดสาวใช้คนใหม่, Thai Definition: โกรธอย่างรุนแรง
กรุ่น(v) smoulder, See also: rage, fume, boil, simmer, seethe, Example: ผมเร่งรถเร็วขึ้นเมื่อออกสู่ถนนใหญ่เพื่อระบายอารมณ์ที่กรุ่นอยู่ภายใน, Thai Definition: ร้อนรุ่มอยู่ภายในใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจช่วย[aojai chūay] (v, exp) EN: wish somebody success ; wish success to somebody  FR: soutenir ; encourager
อับปาง[appāng] (v) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder  FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อาจ[āt] (adj) EN: brave ; courageous ; bold  FR: brave ; courageux
อัดฉีด[atchīt] (v) EN: encourage someone by giving them money  FR: graisser la patte à qqn (fam.)
อายุเฉลี่ย[āyu chalīa] (n, exp) EN: average age
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life  FR: espérance de vie [ f ]
บ้าคลั่ง[bākhlang] (adj) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged  FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บำรุงใจ[bamrungjai] (v) EN: encourage
บรรณ[ban] (n) EN: book ; work ; literature  FR: livre [ m ] ; ouvrage [ m ]
บริพาร[børiphān] (n) EN: retinue ; suite ; entourage  FR: entourage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RAGE R EY1 JH
RAGED R EY1 JH D
RAGEL R EY1 G AH0 L
RAGEN R AE1 G AH0 N
RAGER R EY1 G ER0
RAGES R EY1 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rage (v) rˈɛɪʤ (r ei1 jh)
raged (v) rˈɛɪʤd (r ei1 jh d)
rages (v) rˈɛɪʤɪz (r ei1 jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怒火[nù huǒ, ㄋㄨˋ ㄏㄨㄛˇ, ] rage; fury; hot anger, #14,111 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] rage, #24,710 [Add to Longdo]
盛怒[shèng nù, ㄕㄥˋ ㄋㄨˋ, ] rage; a raging temper, #50,071 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม
Fragen(n) |pl.|, See also: die Frage
tragenแบก, ขน |trug, getragen|
in Frage kommenเหมาะสม เช่น Bei schwierigen Aufgaben muß man überlegen, wer dafür in Fragen kommt., See also: sich eignen
in Frage kommenถูกพิจารณา, ถูกคำนึงถึง
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: anziehen, Syn. anhaben
überragend(adj) ที่โดดเด่น เช่น der überragende Erfolg ความสำเร็จที่โดดเด่น, Syn. hervorragend
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| ประทับตราหรือสัญลักษณ์ เช่น geprägtes Gold ทองที่ถูกประทับตรา
Münzen prägen(vt) ผลิตเหรียญกษาปณ์, See also: Related: prägen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rage { f }rage; fury [Add to Longdo]
ragen; emporragen; hochragento tower [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
あるある[aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n, vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
げらげら笑う[げらげらわらう, geragerawarau] (exp, v5u) to guffaw [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n, vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
たけり立つ;猛り立つ;哮り立つ[たけりたつ, takeritatsu] (v5t, vi) (1) (esp. 猛り立つ) to rage; (2) (esp. 哮り立つ) to howl [Add to Longdo]
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage [Add to Longdo]
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ストレージ構造[ストレージこうぞう, sutore-ji kouzou] storage structure [Add to Longdo]
ストレージ[すとれーじ, sutore-ji] storage [Add to Longdo]
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay [Add to Longdo]
データストレージ[でーたすとれーじ, de-tasutore-ji] data storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rage \Rage\ (r[=a]j), n. [F., fr. L. rabies, fr. rabere to rave;
   cf. Skr. rabh to seize, rabhas violence. Cf. {Rabid},
   {Rabies}, {Rave}.]
   1. Violent excitement; eager passion; extreme vehemence of
    desire, emotion, or suffering, mastering the will. "In
    great rage of pain." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       He appeased the rage of hunger with some scraps of
       broken meat.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Convulsed with a rage of grief.    --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, anger accompanied with raving; overmastering
    wrath; violent anger; fury.
    [1913 Webster]
 
       torment, and loud lament, and furious rage.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A violent or raging wind. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. The subject of eager desire; that which is sought after,
    or prosecuted, with unreasonable or excessive passion; as,
    to be all the rage.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Anger; vehemence; excitement; passion; fury. See
     {Anger}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rage \Rage\, v. t.
   To enrage. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rage \Rage\, v. i. [imp. & p. p. {Raged} (r[=a]jd); p. pr. & vb.
   n. {Raging} (r[=a]"j[i^]ng).] [OF. ragier. See {Rage}, n.]
   1. To be furious with anger; to be exasperated to fury; to be
    violently agitated with passion. "Whereat he inly raged."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When one so great begins to rage, he is hunted
       Even to falling.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Rage, rage against the dying of the light
       Do not go gentle into that good night. --Dylan
                          Thomas.
    [PJC]
 
   2. To be violent and tumultuous; to be violently driven or
    agitated; to act or move furiously; as, the raging sea or
    winds.
    [1913 Webster]
 
       Why do the heathen rage?       --Ps. ii. 1.
    [1913 Webster]
 
       The madding wheels
       Of brazen chariots raged; dire was the noise.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To ravage; to prevail without restraint, or with
    destruction or fatal effect; as, the plague raged in
    Cairo.
    [1913 Webster]
 
   4. To toy or act wantonly; to sport. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To storm; fret; chafe; fume.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rage
   n 1: a feeling of intense anger; "hell hath no fury like a woman
      scorned"; "his face turned red with rage" [syn: {fury},
      {rage}, {madness}]
   2: a state of extreme anger; "she fell into a rage and refused
     to answer"
   3: something that is desired intensely; "his rage for fame
     destroyed him" [syn: {rage}, {passion}]
   4: violent state of the elements; "the sea hurled itself in
     thundering rage against the rocks"
   5: an interest followed with exaggerated zeal; "he always
     follows the latest fads"; "it was all the rage that season"
     [syn: {fad}, {craze}, {furor}, {furore}, {cult}, {rage}]
   v 1: behave violently, as if in state of a great anger [syn:
      {ramp}, {rage}, {storm}]
   2: be violent; as of fires and storms
   3: feel intense anger; "Rage against the dying of the light!"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 rage /ʀaʒ/ 
  rabies

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Rage /raːʒə/ 
  fury; rage

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 rage /raʒə/
  addiction

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top