ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -现-, *现*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ] ตอนนี้

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[现, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to appear, to manifest; current, now
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To see 见 jade 王; 见 also provides the pronunciation,  Rank: 70

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear; present; now; existing; current, #882 [Add to Longdo]
[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] now; at present; modern; current; nowadays, #99 [Add to Longdo]
[fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] to find; to discover, #172 [Add to Longdo]
[chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] to appear; to arise; to emerge, #191 [Add to Longdo]
[shí xiàn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] to achieve; to implement; to realize; to bring about, #360 [Add to Longdo]
[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc), #434 [Add to Longdo]
[xiàn chǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] scene (of event or incident), #600 [Add to Longdo]
[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] appearance; phenomenon, #929 [Add to Longdo]
[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company, #1,017 [Add to Longdo]
[xiàn shí, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] reality; actuality; real; actual, #1,185 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
5:25.[CN] 在5: One Fine Day (1996)
Now[CN]  The Grifters (1990)
Now?[CN] 在吗? The Fabulous Baker Boys (1989)
Now?[CN] 在吗? Choice of Arms (1981)
- Now?[CN] -  The Preacher's Wife (1996)
Now?[CN] 在? Funny Farm (1988)
Now![CN]  A Bug's Life (1998)
- Now?[CN] 在呢 Awakenings (1990)
Now.[CN] 在... Successive Slidings of Pleasure (1974)
Why now?[CN] 为何是 Urban Legend (1998)
- How?[CN] 怎么发? Amuck (1972)
Right now?[CN] 在? Frank & Eva (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top