ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boast

B OW1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boast-, *boast*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boast(vt) คุยโว, See also: โว, โม้, โอ้อวด, Syn. brag
boast(n) การคุยโม้, See also: การโอ้อวด, Syn. brag
boast of(phrv) คุยโม้ในเรื่อง, See also: โอ้อวด, คุยโต, Syn. brag about
boastful(adj) อวดดี, See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด, Syn. bragging, cocky
boastfully(adv) โดยคุยโว, See also: โดยวางก้าม, โดยโอ้อวด, Syn. cockily
boast about(phrv) คุยโม้ในเรื่อง, See also: โอ้อวด, คุยโต, Syn. brag about
boastfulness(n) การโอ้อวด, Syn. vainglory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boast(โบสทฺ) { boasted, boasting, boasts } vt. คุยโต, คุยโว, อวดอ้าง, โม้ -n. เรื่องคุยโม้, สิ่งที่คุยโม้, See also: boaster n.
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้, อวดดี, ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging

English-Thai: Nontri Dictionary
boast(n) การคุยโว, การโม้, การโอ้อวด
boast(vi, vt) คุยโว, โม้, โอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว, ชอบโม้, ชอบโอ้อวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boasting poemบทกวีโอ้อวด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He could not boast any scientific achievement or artistic gift.ไม่ได้สร้างผลงานทางวิทยาศาตร์ หรือมีพรสวรรค์ทางศิลปะ Gandhi (1982)
They boast democracy, but they're no better than the last lot.พวกเขาอยากเห็นประชาธิปไตย, และครั้งนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าครั้งก่อนๆ Ghost in the Shell (1995)
The North of England, I believe, boasts some spectacular scenery.ฉันเชื่อว่าตอนเหนือของอังกฤษ มีวิวสวยๆ หลายที่ Pride & Prejudice (2005)
Didn't you boast that you'll find a man who's better than me?เธอคุยไปทั่วไม่ใช่เหรอว่าเจอคนที่ดีกว่าฉัน Smile Again (2006)
A nation that boasts 5, 000 years of history and culture.ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศที่มีมากว่า 5, 000 ปี Dasepo Naughty Girls (2006)
Girls go on the show to boast about their boyfriends.สาวๆ มาออกรายการ เพื่อโม้เรื่องแฟนหนุ่ม Lovely Complex (2007)
Child-rearing around the world boasts a wide variety of customs and mores.การเลี้ยงดูเด็กรอบโลก มีการพูดถึงว่ามีหลายรูปแบบตาม ขนบธรรมเนียมและอะไรหลายอย่าง The Nanny Diaries (2007)
Before everyone here, I have nothing to boast about.ต่อหน้าทุกๆคนที่นี่, ผม.. ไม่มีอะไรจะโอ้อวด. Episode #1.7 (2008)
I mean, when something boasts 1 1 million witnesses...มีคนมากว่า11ล้านคนเป็นพยาน The Fourth Kind (2009)
Next he'll boast he can defeat Theokoles himself.งั้นมันคงได้คุยโวแน่ว่า มันสามารถเอาชนะทีโอโคลีส์ด้วยตัวเอง Legends (2010)
What, did you boast to Zephyra that witchism ran in your family?ไหนที่คุณคุยโม้เอาไว้ เรื่องซีไซร่า ว่าเป็นสายเลือดแม่มด อยู่ในตระกูลของคุณล่ะ? The Witch in the Wardrobe (2010)
Nothing to boast about.ไม่มีอะไรจะโม้เกียวกับมันหรอก ! Cyrano Agency (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boast"A-hem!" Alice boasted, puffing up with pride.
boastBill boasts of owning the biggest car in the neighborhood.
boastDon't boast too much about that.
boastHaving boasted how sure his hunches were, he was forced to eat his hat when he guessed wrong.
boastHe boasted about his new camera.
boastHe boasted about his skills.
boastHe boasted of having passed the entrance exam.
boastHe boasted of having won the first prize.
boastHe boasted of having won the prize.
boastHe boasts himself an artist.
boastHe boasts of his education.
boastHe boasts of his wealth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุยนักคุยหนา(v) brag, See also: boast, talk big, swagger, vaunt, Syn. คุยโว, คุยโต, Example: เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น, Thai Definition: บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า
โอ้อวด(v) boast, See also: brag, crow, Syn. อวด, โม้, คุยโว
ราคาคุย(n) brag, See also: boast, Syn. การโม้, การโอ้อวด, Example: สิ่งนี้เป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น, Thai Definition: โม้โอ้อวดเกินความจริง
ขี้คุย(adj) boastful, See also: bragful, Syn. ขี้โม้, ขี้โอ่, Example: คนขี้คุยมักจะชอบพูดแต่ข้อดีของตนและมองไม่เห็นข้อเสียของตน
อวดโก้(v) boast, See also: brag, flaunt, Syn. โอ้อวด, ขี้คุย, ขี้โม้
โอ้อวด(v) boast, See also: brag, gloat, Syn. อวด, โม้, โว, Example: ผมไม่ได้พูดถึงคนไข้เหล่านี้เพื่อจะโอ้อวดว่าผมเก่ง, Thai Definition: พูดยกตัว, พูดอวดมั่งมี
คุยเขื่อง(v) brag, See also: boast, talk big, blow one's own trumpet, blow one's own trumpet, crow, Syn. คุยโต, Example: เขาชอบคุยเขื่องถึงฐานะอันร่ำรวยของตนอยู่เสมอๆ, Thai Definition: คุยอวดว่าตนใหญ่หรือมีอำนาจกว่าผู้อื่น
คุยโม้(v) boast, See also: brag, talk big, blow one's own trumpet, blow one's own trumpet, crow, Syn. โม้, ยกเมฆ, Example: เขาคุยโม้ถึงเรื่องที่ไปผจญภัยมาเกือบชั่วโมงแล้ว, Thai Definition: พูดเกินความจริง
คุยโว(v) brag, See also: boast, talk big, blow one's own trumpet, blow one's own trumpet, crow, Syn. คุยโต, Example: เขาคุยโวให้ใครต่อใครฟังว่าการแข่งขันครั้งนี้เขาต้องเป็นผู้ชนะแน่นอน, Thai Definition: พูดโอ้อวด
เขื่อง(adv) boastfully, See also: braggingly, vauntingly, swaggeringly, Syn. โว, โอ้อวด, Example: เขาพูดเขื่องไปทั่วว่าตนเองร่ำรวยเหนือกว่าทุกคนในหมู่บ้าน, Thai Definition: ที่พูดโอ้อวดอย่างใหญ่โต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[føi] (v) EN: exaggerate ; boast ; brag  FR: exagérer ; se vanter
การคุยโม้[kān khui mō] (n, exp) EN: boast  FR: vantardise [ f ] ; fanfaronnade [ f ] ; forfanterie [ f ] ; gasconnade [ f ] (litt.)
เก่งแต่ปาก[keng tāe pāk] (v, exp) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk  FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[kheuang] (adv) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly
ขี้คุย[khīkhūi] (adj) EN: talkative ; boastful ; bragful  FR: bavard ; vantard
ขี้โม้[khīmō] (adj) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[khī-ō] (adj) EN: given to showing off ; boastful ; braggard  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ขี้อวด[khī-ūat] (adj) EN: given to showing off ; boastful ; braggart  FR: frimeur ; prétentieux
คุยโม้[khui mō] (v, exp) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow  FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
คุยโต[khui tō] (v, exp) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt  FR: se vanter ; se flatter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOAST B OW1 S T
BOASTS B OW1 S T S
BOASTED B OW1 S T AH0 D
BOASTED B OW1 S T IH0 D
BOASTFUL B OW1 S T F AH0 L
BOASTING B OW1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boast (v) bˈoust (b ou1 s t)
boasts (v) bˈousts (b ou1 s t s)
boasted (v) bˈoustɪd (b ou1 s t i d)
boaster (n) bˈoustər (b ou1 s t @ r)
boasters (n) bˈoustəz (b ou1 s t @ z)
boastful (j) bˈoustfəl (b ou1 s t f @ l)
boasting (v) bˈoustɪŋ (b ou1 s t i ng)
boastfully (a) bˈoustfəliː (b ou1 s t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自夸[zì kuā, ㄗˋ ㄎㄨㄚ, / ] boast, #34,236 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] boast; esteem; sympathize, #52,479 [Add to Longdo]
[pǎng, ㄆㄤˇ, ] boast, #164,066 [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, ] boast; despondent, #452,624 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] boastful; bombastic [Add to Longdo]
矜功不立[jīn gōng bù lì, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] boasts a lot, but nothing comes of it (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いばりんぼ;えばりんぼ[ibarinbo ; ebarinbo] (n) (col) (See 威張る) boaster [Add to Longdo]
誇り[ほこり, hokori] (n) pride; boast; (P) [Add to Longdo]
誇る[ほこる, hokoru] (v5r, vi) to boast of; to be proud of; (P) [Add to Longdo]
誇称[こしょう, koshou] (n, vs) boasting; exaggeration [Add to Longdo]
御国自慢;お国自慢[おくにじまん, okunijiman] (n) boasting of one's hometown [Add to Longdo]
高言;広言[こうげん, kougen] (n, vs) boasting; bragging; talking big [Add to Longdo]
号する[ごうする, gousuru] (vs-s) (1) (See 号) to name; to take a second name or alias; (2) to announce; to boast; to declare [Add to Longdo]
豪語[ごうご, gougo] (n, vs) boasting; bombast [Add to Longdo]
自慢[じまん, jiman] (n, vs, adj-no) pride; boast; (P) [Add to Longdo]
自慢じゃないが[じまんじゃないが, jimanjanaiga] (exp) I don't want to boast but [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boast \Boast\, v. i. [imp. & p. p. {Boasted}; p. pr. & vb. n.
   {Boasting}.] [OE. bosten, boosten, v., bost, boost, n.,
   noise, boasting; cf. G. bausen, bauschen, to swell, pusten,
   Dan. puste, Sw. pusta, to blow, Sw. p["o]sa to swell; or W.
   bostio to boast, bost boast, Gael. bosd. But these last may
   be from English.]
   1. To vaunt one's self; to brag; to say or tell things which
    are intended to give others a high opinion of one's self
    or of things belonging to one's self; as, to boast of
    one's exploits courage, descent, wealth.
    [1913 Webster]
 
       By grace are ye saved through faith; and that not of
       yourselves: . . not of works, lest any man should
       boast.                --Eph. ii. 8,
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To speak in exulting language of another; to glory; to
    exult.
    [1913 Webster]
 
       In God we boast all the day long.   --Ps. xliv. 8
    [1913 Webster]
 
   Syn: To brag; bluster; vapor; crow; talk big.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boast \Boast\, v. t.
   1. To display in ostentatious language; to speak of with
    pride, vanity, or exultation, with a view to
    self-commendation; to extol.
    [1913 Webster]
 
       Lest bad men should boast
       Their specious deeds.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To display vaingloriously.
    [1913 Webster]
 
   3. To possess or have; as, to boast a name.
    [1913 Webster]
 
   {To boast one's self}, to speak with unbecoming confidence
    in, and approval of, one's self; -- followed by of and the
    thing to which the boasting relates. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Boast not thyself of to-morrow.    --Prov. xxvii.
                          1
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boast \Boast\, v. t. [Of uncertain etymology.]
   1. (Masonry) To dress, as a stone, with a broad chisel.
    --Weale.
    [1913 Webster]
 
   2. (Sculp.) To shape roughly as a preparation for the finer
    work to follow; to cut to the general form required.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boast \Boast\, n.
   1. Act of boasting; vaunting or bragging.
    [1913 Webster]
 
       Reason and morals? and where live they most,
       In Christian comfort, or in Stoic boast! --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. The cause of boasting; occasion of pride or exultation, --
    sometimes of laudable pride or exultation.
    [1913 Webster]
 
       The boast of historians.       --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boast
   n 1: speaking of yourself in superlatives [syn: {boast},
      {boasting}, {self-praise}, {jactitation}]
   v 1: show off [syn: {boast}, {tout}, {swash}, {shoot a line},
      {brag}, {gas}, {blow}, {bluster}, {vaunt}, {gasconade}]
   2: wear or display in an ostentatious or proud manner; "she was
     sporting a new hat" [syn: {sport}, {feature}, {boast}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top