ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vex

V EH1 K S   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vex-, *vex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vex[VT] ้ก่อกวน, See also: ทำให้กลุ้มใจ, ทำให้วิตกกังวล, Syn. annoy, upset, worry
vexed[ADJ] ซึ่งยุ่งยากมาก, See also: ซึ่งซับซ้อนมาก, Syn. knotty, thorny
vex at[PHRV] ทำให้ขุ่นเคือง, See also: โมโห
vexing[N] ซึ่งรบกวน, See also: ซึ่งน่าเวียนหัว, ซึ่งยุ่งยาก, Syn. difficult, disturbing, disappointing, provoking, troublesome
vex with[PHRV] ทำให้รำคาญด้วย
vexation[N] ความหงุดหงิด, See also: ความรำคาญใจ, Syn. annoyance, displeasure
vexingly[ADV] อย่างรบกวน, See also: อย่างระคายเคือง, อย่างวุ่นวายใจ
vexatious[ADJ] ซึ่งกังวลใจ, See also: ซึ่งระคายเคือง, ซึ่งวุ่นวายใจ
vexed question[IDM] ปัญหาใหญ่ที่หาทางแก้ไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vex(เวคซฺ) vt. ทำให้ระคายเคือง,รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ทุกข์,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้หัวเสีย,ถกเถียง,ทะเลาะ., See also: vexingly adv. vexer n.
vexation(เวคเซ'เชิน) n. การรบกวน,การก่อกวน,การทำให้ทุกข์,การทำให้ระคายเคือง,สิ่งที่รบกวน,สิ่งที่ก่อกวน., Syn. chagrin,trouble
vexatious(เวคเซ'เชิส) adj. รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ทุกข์,ไม่สงบสุข., See also: vexatiously adv., Syn. harassing
convex(คันเวคซฺ') adj. นูน,โค้งออกข้างนอก,ซึ่งมีมุมภายในทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ180องศา n. (คอน'เวคซฺ) n. ผิวหนังนูน,ส่วนที่นูนออก,สิ่งที่นูน
convexity(คันเวค'ซิที) n. ภาวะที่นูนออก,ผิวหน้านูน,สิ่งที่นูนออก
convexo ###SW. concave (คันเวค'โซคอนเคฟว') adj. นุนข้างเว้าข้าง,เกี่ยวกับเลนส์ที่ด้านนูนมีความโค้งมากกว่าด้านเว้า

English-Thai: Nontri Dictionary
vex(vt) รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ก่อกวน
vexation(n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน
vexatious(adj) รบกวน,ก่อกวน,ไม่สงบสุข
convex(adj) นูนออก,โค้งออก
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vexatious actionคดีที่ฟ้องเพื่อกลั่นแกล้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexatious delayการแกล้งถ่วงเวลา (ชำระเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexatious proceedingการฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexed questionปัญหาที่แก้ไม่ตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexillum; banner; standardกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A great sailor, until he run afoul of that which vex all men.นักเดินเรือผู้ยิ่งยง วันหนึ่ง .. เขาคิดกังวลเกี่ยวกับ เรื่องที่ทุกคนต้องห่วง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Next time you vex Doctore,คราวหน้าตอนแกไปกวนตีนด็อกโธรี่ Legends (2010)
You no vex me, you stoosh ginnygog.คุณไม่มีวันทำให้ฉันขึ้นได้หรอก หล่อแต่รูปจูบไม่หอม Beastly (2011)
Did we have a meeting with Vex scheduled today?วันนี้เรานัดเวกซ์ไว้ด้วยเหรอ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Do you think Vex is entirely happy with his station?เธอคิดว่าเวกซ์พอใจกับตำแหน่งเขาไหม It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Well, Vex certainly is.เวกซ์คิดว่าเกี่ยวล่ะ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Vex said that, did he?เวกซ์ว่างั้น ใช่ไหม It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Vex put him up to all this?เวกซ์ให้เขาทำแบบนั้น It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
So did Vex really set this entire thing up to make The Morrigan look bad?งั้นเวกซ์สร้างเรื่องขึ้นเพื่อทำให้ เดอะ มอร์ริแกนดูแย่เหรอ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
But as much as Vex is a total creepถึงแม้ว่าเวกซ์จะจิตป่วยสุดๆ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Vex has been a good client of mine for a very long time.เวกซ์เป็นลูกค้าขาประจำฉันด้วย It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Pitting Vex against The Morrigan, trying to frame her.กล่อมเวกซ์ให้ทะเลาะกับเดอะ มอร์ริแกน พยายามใส่ร้ายเขา It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vexHer continuous chatter vexes me.
vexI was vexed at his irresolute attitude.
vexNothing vexed her more than his selfishness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเดือดร้อน[N] trouble, See also: vexation, torment, Syn. ความลำบาก, ความทุกข์ร้อน, Ant. ความสุขใจ, ความสุขสบาย, ความสบาย, Example: บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมมีลักษณะเห็นแก่ตัว ไม่นึกถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt   FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
การพา[n.] (kān phā) EN: convection   FR: convection = convexion [f]
ขึ้งโกรธ[v.] (kheungkrōt) EN: rage ; anger ; be vexed   
คอนเวกซ์[adj.] (khønwēk) EN: convex   FR: convexe
ความเดือดร้อน[n.] (khwām deūatrøn) EN: trouble ; vexation ; torment   FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried   FR: être abattu ; être accablé
กระจกนูน[n. exp.] (krajok nūn) EN: convex mirror   FR: miroir convexe [m]
กวนใจ[v.] (kūanjai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate   FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter

CMU English Pronouncing Dictionary
VEX V EH1 K S
VEXED V EH1 K S T
VEXING V EH1 K S IH0 NG
VEXATIOUS V EH0 K S EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vex (v) vˈɛks (v e1 k s)
vexed (v) vˈɛkst (v e1 k s t)
vexes (v) vˈɛksɪz (v e1 k s i z)
vexing (v) vˈɛksɪŋ (v e1 k s i ng)
vexation (n) vˈɛksˈɛɪʃən (v e1 k s ei1 sh @ n)
vexations (n) vˈɛksˈɛɪʃənz (v e1 k s ei1 sh @ n z)
vexatious (j) vˈɛksˈɛɪʃəs (v e1 k s ei1 sh @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧˇ, ] vex, #777,213 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vexierbild {n}picture puzzle [Add to Longdo]
Vexierschloss {n}puzzle lock [Add to Longdo]
Vexierschloss {n}vexierschloss [Add to Longdo]
Vexierspiegel {m}distorting mirror [Add to Longdo]
Vexillologe {m}vexillologist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
アクティブエックス[, akuteibuekkusu] (n) {comp} ActiveX [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[, akuteibuekkusudokyumentsu] (n) {comp} ActiveX Documents [Add to Longdo]
カーブミラー[, ka-bumira-] (n) (abbr) convex mirror [Add to Longdo]
コンベックス[, konbekkusu] (adj-f) convex [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
羽弁[うべん, uben] (n) vexillum; vane (of a feather) [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブエックス[あくていぶえっくす, akuteibuekkusu] ActiveX [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[あくていぶえっくすどきゅめんつ, akuteibuekkusudokyumentsu] ActiveX Documents [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vex \Vex\, v. i.
   To be irritated; to fret. [R.] --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vex \Vex\ (v[e^]ks), v. t. [imp. & p. p. {Vexed} (v[e^]kst); p.
   pr. & vb. n. {Vexing}.] [F. vexer, L. vexare, vexatum, to
   vex, originally, to shake, toss, in carrying, v. intens. fr.
   vehere, vectum, to carry. See {Vehicle}.]
   1. To toss back and forth; to agitate; to disquiet.
    [1913 Webster]
 
       White curl the waves, and the vexed ocean roars.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To make angry or annoyed by little provocations; to
    irritate; to plague; to torment; to harass; to afflict; to
    trouble; to tease. "I will not vex your souls." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ten thousand torments vex my heart.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. To twist; to weave. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Some English wool, vexed in a Belgian loom.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Tease}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vex
   v 1: cause annoyance in; disturb, especially by minor
      irritations; "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers
      me"; "It irritates me that she never closes the door after
      she leaves" [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get
      at}, {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
      {chafe}, {devil}]
   2: disturb the peace of mind of; afflict with mental agitation
     or distress; "I cannot sleep--my daughter's health is
     worrying me" [syn: {worry}, {vex}] [ant: {assure},
     {reassure}]
   3: change the arrangement or position of [syn: {agitate}, {vex},
     {disturb}, {commove}, {shake up}, {stir up}, {raise up}]
   4: subject to prolonged examination, discussion, or
     deliberation; "vex the subject of the death penalty"
   5: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I
     don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question
     really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get},
     {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder},
     {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze},
     {dumbfound}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top