ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

able-bodied

EY1 B AH0 L B AA1 D IY0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -able-bodied-, *able-bodied*, able-bodi, able-bodie
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
able-bodied(adj) แข็งแรง, Syn. healthy, fit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All able-bodied men must leave the city, go across the river, set up a new line of defense.- คนที่มีแข้งขาต้องย้ายออกจากเมือง ข้ามแม่น้ำไป มีการตั้งแนวรับใหม่ ข่าวบอกมาแค่นี้ The Pianist (2002)
You look pretty able-bodied to me.ฉันว่าเธอดูร่างกายเเข็งเเรงดีนี่ The Sleep of Babies (2008)
Men and able-bodied women, security personnel will provide you with stakes and silver just outside the chapel.ผู้ชายและผู้หญิงที่สามารถ พนักงานรักษาความปลอดภัย จะมอบไม้กับสายเงินให้นอกโบสถ์ Timebomb (2009)
They discourage our able-bodied students From getting their proper exercise by using the stairs.มันทำให้นักเรียนของเรา เลิกออกกำลังด้วยการขึ้นบันได Wheels (2009)
All right, the able-bodied go hunt some demons.เอาล่ะคนที่ทำได้ ออกไปล่าปิศาจกันเถอะ Good God, Y'All (2009)
One demon for every able-bodied man.ปีศาจหนึ่งตัว ต่อร่างคนที่ใช้ได้ Abandon All Hope (2009)
Every able-bodied young man is lining up to serve his country.คนหนุ่มพากันต่อแถวเพื่อรับใช้ชาติ Captain America: The First Avenger (2011)
Now he has sworn to me that he is a first-class, able-bodied seaman, capable of earning passage if only given a chance.іΟffісіаl саuѕе оf ассіdеnt, lіѕtеd оn hоѕріtаl fоrm... /і Cloud Atlas (2012)
Round up the deputies. Enlist every able-bodied man you can.ไปตามผู้ช่วยนายอำเภอ รวบรวมสมัครพรรคพวกมาให้หมด Episode #1.3 (2012)
We're asking everyone able-bodied if they could help with the most injured.เราขอให้ทุกคนฉกรรจ์ ถ้าพวกเขาสามารถช่วยให้ ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด The Invisible Woman (2013)
All able-bodied gentlemen, bring their hats to this tree.ทั้งหมดสุภาพบุรุษฉกรรจ์ นำหมวกของพวกเขาไปยังต้นไม้ต้นนี้ The Invisible Woman (2013)
These are all the able-bodied people we have.นี่คือคนทั้งหมดที่เรามี I Ain't a Judas (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำยำล่ำสัน(adj) able-bodied, Syn. บึกบึน, แข็งแรง, ล่ำสัน, Ant. ผอมแห้ง, อ่อนแอ, Example: ปฏิบัติการนี้ต้องการผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันและดำน้ำได้อึดพอสมควร, Thai Definition: ที่มีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรง
อกสามศอก(adj) broad-chested, See also: able-bodied, full-grown, masculine, virile, Example: เขาเป็นผู้ชายอกสามศอก แต่หาเลี้ยงตัวเองไม่ได้, Thai Definition: ลักษณะผู้ชายที่มีร่างใหญ่โต แข็งแรง
ฉกรรจ์(adj) sturdy, See also: able-bodied, strong, robust, bold, brave, fearless, daring, muscular, Syn. ฉกาจ, แข็งแรง, ห้าวหาญ, แกล้วกล้า, องอาจ, Example: ผิวของเขาหย่อนยานไปตามวัย แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งบึกบึนเมื่อครั้งวัยฉกรรจ์หลงเหลืออยู่ให้เห็น
ชายฉกรรจ์(n) able-bodied man, See also: fully-grown man, man of military age, Syn. ผู้ชาย, ลูกผู้ชาย, Example: พวกเขายังมีพลเมืองที่เป็นชายฉกรรจ์อันกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
กำยำล่ำสัน[kamyam lamsan] (adj) EN: able-bodied
ลูกผู้ชาย[lūkphūchāi] (n) EN: able-bodied man

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABLE-BODIED EY1 B AH0 L B AA1 D IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
able-bodied (j) ˌɛɪbəl-bˈɒdɪd (ei2 b @ l - b o1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
頑健[がんけん, ganken] (adj-na, n) robust health; able-bodied [Add to Longdo]
強壮[きょうそう, kyousou] (adj-na, n, adj-no) able-bodied; robust; sturdy; strong; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Able-bodied \A`ble-bod"ied\, a.
   Having a sound, strong body; physically competent; robust.
   "Able-bodied vagrant." --Froude. -- {A`ble-bod"ied*ness}, n..
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 able-bodied
   adj 1: having a strong healthy body; "an able seaman"; "every
       able-bodied young man served in the army" [syn: {able},
       {able-bodied}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top